Arhīvs - Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2017./2018. studiju gadā

Aktualizēts 2017. gada 22. novembrī
Publicēts 2017. gada 16. augustā

2017./2018. studiju gadā augstskolas un koledžas aicina iestāties 16 jaunās studiju programmās vai apakšprogrammās, liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija par augstskolu plāniem. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Latvijas Universitāte (LU) ir izstrādājusi un licencējusi jaunu starpdisciplināru akadēmiskā bakalaura programmu “Eiropas integrācija un globālā attīstība”. Studijas notiks angļu valodā. Programmas absolventiem būs iespēja strādāt valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektorā. Otrs būtisks programmas mērķis ir piesaistīt studijām angļu valodā ārvalstu studentus. LU ziemā uzsāks īstenot arī jaunu profesionālā bakalaura programmu “Industriālās inženierijas vadība”, kuras absolventi kļūs par kvalificētiem sistēmu vadības inženieriem ar starpdisciplinārām zināšanām: studiju laikā tiks apgūti gan vadībzinātnes, gan inženierzinātnes kompetences. Studijās tiks iegūta izpratne un praktiskas iemaņas ražošanas tehniskajos procesos, kā arī zināšanas par uzņēmējdarbības vadības principiem, kvalitātes ieviešanu un ekonomisko aprēķinu veikšanu.

Liepājas Universitāte (LiepU) šogad pirmo reizi uzņems studentus jaunā studiju programmā “Aktiermāksla”, kas izstrādāta sadarbībā ar Liepājas teātri un sagatavos aktierus šim teātrim. Papildus profesionālo prasmju apguvei programmā tiks pievērsta uzmanība arī literatūras, teātra, dramaturģijas un mākslas studijām. Jaunums LiepU ir arī 1. līmeņa profesionāla augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”.

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir izveidojusi un licencējusi kopīgu starpdisciplināru akadēmisko bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”. Programmas pamatmērķis ir sagatavot radošo industriju uzņēmējus, kuri izprot uzņēmējdarbības procesus un likumsakarības, pārzina mūsdienu biznesa modeļus, orientējas kultūras un mākslas jomās, spēj saskatīt kultūras pienesuma potenciālu uzņēmējdarbībai un otrādi.

Savukārt jaunās RTU profesionālā bakalaura studiju programmas “Industriālais dizains” studenti vispusīgi apgūs inovatīvus risinājumus ar videi draudzīgu pieeju. Jaunie speciālisti pratīs izstrādāt dažādus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu produktus – transportlīdzekļus un to papildaprīkojumu, dažāda veida aparātus, sadzīves tehniku, trenažierus, kā arī pilsētvides objektus – sabiedriskā transporta pieturvietas, parku soliņus, gaismas ķermeņus.

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tiks īstenota jauna profesionālā bakalaura programma "Policijas darbs", kas ļaus iegūt profesionālo bakalaura grādu un Valsts policijas (VP) vecākā virsnieka kvalifikāciju. Studiju programma paredz policijas darbinieku specializāciju: kārtības policijas darbs; operatīvais darbs; noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbs; noziedzīgu nodarījumu ekonomikā izmeklēšanas darbs. Atbilstīgos specializācijas virzienos ir paredzēta attiecīgo profilējošu studiju kursu apguve, kā arī prakse VP struktūrvienībās. RSU šogad uzsāks uzņemšanu arī jaunā doktorantūras programmā “Psiholoģija”, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētu akadēmisko personālu, zinātniekus, kuriem būs iespēja specializēties veselības psiholoģijā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) šogad aicina topošos meža nozares speciālistus pieteikties jaunā profesionālā maģistra programmā “Mežzinātne”, kura apvienos sevī līdz šim trīs atsevišķi īstenotās studiju programmas “Meža ekonomika un politika”, “Meža darbi un tehnika” un “Meža ekoloģija un mežkopība”.

Ventspils Augstskola (VA) studētgribētājiem 2017./18. gadā piedāvā divus jaunumus: pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā “Programmēšanas speciālists”, kura sagatavos speciālistus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijai programmētājs, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes saistībā ar programmatūras izstrādi, un  maģistra studiju programmu “Valodas un kultūrvide”, kuras ietvaros studentiem būs iespēja izvēlēties vienu no diviem apakšvirzieniem: valodas un kultūrvidi starpkultūru komunikācijā vai valodas un kultūrvidi valodniecībā. Studiju programmā tiks piedāvāta iespēja apgūt kādu no trīs specializācijām: vācu valodu un kultūru, krievu valodu un kultūru vai angļu valodu un kultūru.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" šogad pirmoreiz uzņem reflektantus jaunā profesionālā maģistra programmā “Arhitektūra”, kas tiks īstenota angļu valodā. Līdz ar profesionālā maģistra grādu arhitektūrā absolventi iegūs arī arhitekta profesionālo kvalifikāciju un iespēju pieteikties arhitekta sertifikāta kārtošanai pēc trīs gadu prakses un darba arhitekta profesijā.

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) ir izstrādājis un licencējis jaunu profesionālā bakalaura programmu "Starptautisko pārvadājumu loģistika", kurā tiks sagatavoti loģistikas struktūrvienības vadītāji ar vispusīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) personām ar iepriekš iegūtu feldšera vai ārsta palīga kvalifikāciju piedāvā studijas jaunā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu veselības aprūpes jomā ir izstrādājusi un licencējusi arī SIA "Starptautiskā kosmetoloģijas koledža" (SKK) - jau 2017./18. gada ziemas uzņemšanā interesenti gan ar vidējo, gan augstāko medicīnisko izglītību varēs pieteikties studijām programmā "Ārstnieciskā masāža", kurā iegūs masiera kvalifikāciju.

Vidzemes Augstskola (ViA) profesionālā bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” ietvaros piedāvā apgūt divas jaunas, praktiski orientētas specializācijas: 1) Kiberdrošība un programmēšana un 2) Virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde. Programmu saturs sagatavo augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās, praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.


Vēršam uzmanību uz to, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Ārstniecība

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

 

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Ārstnieciskā masāža

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"   Masieris

Pirmsskolas skolotājs

Liepājas Universitāte

 

Pirmsskolas skolotājs

Programmēšanas speciālists

Ventspils Augstskola

 

Programmētājs

       

Bakalaura programmas

Eiropas integrācija un globālā attīstība

Latvijas Universitāte

Sociālo zinātņu bakalaurs Eiropas integrācijā un globālajās studijās

 

Radošās industrijas

 

Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitāro zinātņu bakalaurs radošajās industrijās

 

       

Profesionālā bakalaura programmas

Aktiermāksla

Liepājas Universitāte

Profesionālais bakalaurs mākslās 

Dramatiskā teātra aktieris

Industriālās inženierijas vadība

Latvijas Universitāte Profesionālais bakalaurs industriālās inženierijas vadībā Sistēmu vadības inženieris

Industriālais dizains

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais bakalaurs industriālajā dizainā

Industriālā dizaina inženieris

Informācijas tehnoloģijas

2 jaunas apakšprogrammas:

1) kiberdrošība un programmēšana

2) virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde

Vidzemes Augstskola

Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās

Programmēšanas inženieris

Policijas darbs

Rīgas Stradiņa universitāte

Profesionālais bakalaurs policijas darbā

Valsts policijas vecākais virsnieks

Starptautisko pārvadājumu loģistika

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Profesionālais bakalaurs starptautisko pārvadājumu loģistikā

Loģistikas struktūrvienības vadītājs

       

Maģistra programmas

Mežzinātne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē

 

Valodas un kultūrvide

Ventspils Augstskola

Humanitāro zinātņu maģistrs

 

       

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Profesionālais maģistrs arhitektūrā

Arhitekts

       

Doktora programmas

Psiholoģija

Rīgas Stradiņa universitāte

Doktora grāds psiholoģijā (Dr. psych.)

 

 

Lasiet arī: Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2017./18. gadā

 

Ieteikt rakstu