Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē

Published: 

Publicēts 2019. gada 28. februārī

Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai.

Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

Latviešu valodas nostiprināšanu un ilgtspēju veicina Latviešu valodas aģentūra. Aģentūras mājas lapā http://maciunmacies.valoda.lv/ ir apkopoti resursi, kurus var izmantot gan latviešu valodas skolotāji, gan tie, kas vēlas apgūt vai nostiprināt latviešu valodas zināšanas. Mājas lapā atrodami e-nodarbību materiāli, vārdnīcas, spēles, videomateriāli, animācijas filmas.

Papildus apzināti un apkopoti arī citi latviešu valodas mācību līdzekļi, valodas kursi un pašmācības iespējas. Sarakstā atrodami resursi, kas izmanto dažādas pasaules valodas latviešu valodas apguvē.

Lai iegūtu apliecinājumu par valodas zināšanām, iespējams pieteikties latviešu valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (VISC): https://visc.gov.lv/valval/info.shtml. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, saņem apliecību par valsts valodas prasmes līmeni: https://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml.

Personām ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja arī pieteikties centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai latviešu valodā. Nokārtojot CE, tiek saņemts sertifikāts, kurā norādīti iegūtie procenti un atbilstība Eiropas valodu prasmes līmenim. Informācija, kā pieteikties CE kārtošanai augstskolās: http://www.niid.lv/CE_augst. Augstskolas rīko arī CE sagatavošanas kursus, taču šie kursi pieejami tikai klātienē: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Lejupielādei pieejama arī Excel tabula ar detalizētāku skaidrojošo informāciju par mācību resursiem.

 

 

 

Īss apraksts (klasifikators)

Apraksts pa tēmām

Resursa turētājs (ar hipersaiti)

1

Datubāze ar informāciju par kursiem, programmām

Datubāze, kurā ar informācijas filtrēšanas palīdzību ir atlasītas programmas, kursi, kuros var apgūt latviešu valodu

NIID.LV sistēmā iekļautie piedāvājumi latviešu valodas apguvei

2

Elektroniska vārdnīca

Elektroniska latviešu valodas vārdnīca, kas ar katru vārdu sniedz plašu lingvistisko informāciju, ieskicē tā lietojumu folklorā, literatūrā, publicistikā un dažādās zinātņu nozarēs, piedāvā simbolisko un kultūras kontekstu, kā arī ekstralingvistisko materiālu. Patlaban valodas apguvei un izziņai tiek piedāvāts vārdnīcas izmēģinājuma modulis (251 šķirklis), bet nākotnē vārdnīcas saturu ir paredzēts būtiski paplašināt.

Latviešu valodas aģentūra

3

Informācija par integrāciju Latvijas sabiedrībā

Mājaslapa, kurā tiek publicēta informācija, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, tostarp ziņas par latviešu valodas apmācībām trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācības tiek organizētas katru gadu, un aicinājums pieteikties mācībām tiek publicēts www.integration.lv

NVO "Patvērums "Drošā māja""

4

Interaktīvi uzdevumi

Mājaslapas sadaļā "Valodas apguve" ir  pieejams rīks ("Valodu portfelis"), kas palīdz noteikt personīgo latviešu valodas prasmju līmeni atbilstoši prasmju gradācijai no A1 līdz C2.

Latviešu valodas aģentūra

5

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. Pieejamas dažādas valodas.

Loecsen

6

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

50 Languages

7

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

Goethe Verlag (50 Languages)

8

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

Goethe Verlag (50 Languages)

9

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja mācīties vārdus, frāzes, alfabētu, pārbaudīt savas apgūtās zināšanas.

iLanguages.org

10

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt ikdienā bieži lietotus vārdus un izteicienus, kas sagrupēti pa tēmām. Ielogojoties sistēmā, ir pieejami arī uzdevumi savu zināšanu pārbaudei. Pildot pārbaudes uzdevumus, var krāt sasniegumu punktus.

Memrise

11

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. Var pārbaudīt savas apgūtās zināšanas, pildot vienkāršus uzdevumus. Pieejamas dažādas valodas.

Surface languages

12

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Tiešsaistē pieejamas bezmaksas vārdnīcas.

Iespējams apgūt vārdus, kas ir sagrupēti pa tēmām. 

Dicts.Info

13

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja mācīties vārdus, frāzes, alfabētu, pārbaudīt savas apgūtās zināšanas.

LEARN101.ORG

14

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. 

Polymath

15

Latviešu valodas apmācība (Moodle vidē)

Latviešu valodas apmācība moodle vidē (instrukcija latviešu valodā). Biedrības Patvērums "Droša māja" mērķi ir attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

NVO "Patvērums "Drošā māja""

16

Latviešu valodas apmācība (Moodle vidē)

Latviešu valodas apmācība moodle vidē (instrukcija angļu valodā). Biedrības Patvērums "Droša māja" mērķi ir attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

NVO "Patvērums "Drošā māja""

17

Latviešu valodas apmācība (Moodle vidē)

Latviešu valodas apmācība moodle vidē (instrukcija angļu valodā). Biedrības Patvērums "Droša māja" mērķi ir attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

NVO "Patvērums "Drošā māja""

18

Latviešu valodas klātienes apmācība (trešo valstu pilsoņiem)

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” ietvaros Izglītības attīstības centrs īsteno latviešu valodas (klātienes)  apmācības trešo valstu pilsoņiem

Izglītības attīstības centrs

19

Latviešu valodas un citu valodu apguve tālmācībā (par maksu)

Mājaslapa, kurā iespējams pieteikties valodas stundām tālmācībā. Pakalpojums ir par maksu.

The online school of foreign languages - Language Life

20

Materiāli tiem, kas mācās latviešu valodu

Mājaslapa, kurā ir apkopotas noderīgas saites uz resursiem, kas varētu palīdzēt latviešu valodas apguves procesā. Sadaļas, kas ir ietvertas: izruna, audioieraksti treniņam, gramatika, mācību grāmatas, vārdnīcas, leksika, lasīšana, spēles u.c.

Petite Polyglot

21

Metodiskie materiāli

1) Metodiskie materiāli latviešu valodas pedagogiem. Iekļauts arī metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri strādā bilingvālā izglītībā.
2) Materiāli tiem, kuri mācās latviešu valodu. Ir pieejami dažādi e-materiāli, spēles, vārdnīcas, videomateriāli, animācijas filmas, kā arī ietverta skaidrojošā informācija par valodas apguves līmeņiem.

Latviešu valodas aģentūra

22

Metodiskie materiāli

Mācību materiāli latviešu valodā 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti: stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint prezentācija un video.

Rīgas 84.vidusskola

23

Pieredzes stāsti
(pedagogu un audzēkņu)

Mājaslapa ir pieejama jebkuram interesentam, tomēr primāri tā tika izveidota, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū, nodrošinot mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Mājaslapā latviešu valodā ir pieejami video pieredzes stāsti, ar kuriem dalījušies cilvēki, kuri mācās vai māca latviešu valodu. Sadaļā "Par Latviju" ir iespējams iegūt vispārīgu informāciju par Latvijas valsti, izglītību, tradīcijām, sabiedrības integrācijas jautājumiem. Sadaļā "Valodas apguve" ir pieejama vārdu, frāžu, terminu vārdnīca, valodas testi, informācija vecākiem, dažādi videomateriāli, intervijas, kas ļauj iepazīt ne tikai valodu, bet arī latviešu tradīcijas, kultūrvidi.

Latviešu valodas aģentūra

24

Saraksts ar kursiem

Saraksts ar sagatavošanas kursiem valsts pārbaudījumiem un studijām. Sarakstā ietverti arī  latviešu valodas kursi

NIID.LV  sagatavots apskats

25

Tiešsaistē pieejamas audiogrāmatas

Zvaigzne ABC izdotas audio grāmatas latviešu valodas apguvei pašmācībā

RuLit (Zvaigzne ABC)

 

 

Social Sharing