Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 1 no 1
31-01-2020

Labdien! Strādāju mākslas skolā par pedagogu. Vēlos veidot savu pedagoga privātpraksi vizuāli plastiskajās mākslās un mācīt dažāda vecuma cilvēkus. Ar ko man sākt?

Labdien!

Lai Jūs varētu īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas privātpraksē, Jums 1) jāsaņem pedagoga privātprakses sertifikāts un 2) jāsaņem pašvaldībā licence programmas īstenošanai.

1)Lai uzsāktu darbību privātpraksē, ir nepieciešams saņemt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu. Sertifikāts apliecina, ka persona ir ieguvusi pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās (piemēram, interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības) programmas īstenošanai privātpraksē.

Atbilstoši Izglītības likuma 20.panta trešās daļas 6.punktā un 48.panta otrajā daļā noteiktajam sertifikātus izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Persona, kura saņēmusi pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu (privātprakses pedagogs), tiek iekļauta Pedagogu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 682 “
Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”.

Plašāku informāciju par privātprakses pedagoga sertifikāta saņemšanu, tostarp prasībām, varat skatīt IKVD mājas lapā: https://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse.

Precīzākai informācijai par pedagogu privātprakses uzsākšanu/ sertifikāta saņemšanu iesakām Jums sazināties ar IKVD speciālistiem pa tālruņiem 67507832 vai 28394970.

2) Personai, kura saņēmusi pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, ir nepieciešams saņemt licenci attiecīgajā pašvaldībā. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Papildu informācija

Detalizētai informācijai un/ vai individuālas konsultācijas saņemšanai par interešu izglītības jautājumiem Jūs varat sazināties ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāju Astru Aukšmukstu, tālrunis: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv.

1
Rezultāti : 1 - 1 no 1