Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 11
14-05-2019

Labdien! Kādas darba iespējas dod pabeigti masāžas kursi? Redzu vairākus kursu piedāvājumus, viena vai dažu mēnešu garumā, bet vai, tos pabeidzot, var strādāt par masieri, piemēram, piemēram, kā pašnodarbinātai personai? Vai pēc šādiem kursiem var saņemt licenci, un vai tā vispār ir obligāta masieres darbam?

Labdien!

Pēc neformālo programmu jeb kursu apguves tiek izsniegts izglītības iestādes apliecība vai sertifikāts. Šis dokuments, iespējams, ļauj strādāt SPA salonos un veikt noteiktus masāžas/ SPA procedūru veidus (pēc darba devēja ieskatiem), taču nedod tiesības praktizēt kā masierim medicīnas iestādēs, sporta klubos u.c., ir ierobežotas iespējas darboties privātpraksē. Pēc neformālo kursu beigšanas nevar iegūt ārstniecības personas statusu, slēgt līgumus ar veselības apdrošināšanas kompānijām utt.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā) un tai ir noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu. Masiera kvalifikāciju var iegūt, studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: http://bit.ly/2BCWm67.

Vairāk par masiera profesiju, t.sk. par izglītības iespējām šajā jomā, varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka masierim, lai veiktu profesionālo darbību Latvijā, ir jāsaņem sertifikāts un jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā. 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija. Savukārt Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija veic masieru sertifikāciju, plašāku informāciju varat skatīt šeit: http://www.lfma.lv/lv/sertifikacija.

10-04-2019

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai mācību centra SIA "Buts" piedāvātā programma "Gēla nagu pieaudzēšana un modelēšana" (40 stundas) ir akreditēta, un kāds dokuments šai mācību iestādei būtu jāizsniedz, ja tiek iegūta šī izglītība (sertifikāts vai apliecība par profesionālo izglītības iegūšanu). Paldies!

Labdien!

Norādītā programma ir pieaugušo neformālās izglītības programma, un pēc šīs programmas beigšanas varat saņemt izglītības iestādes izdotu sertifikātu. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nav jālicencē un nav jāakreditē. Izglītības iestāde, ja tā reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, var šādas programmas piedāvāt bez īpašas licences iegūšanas.

Profesionālās pilnveides izglītības apliecību (kas ir valsts izglītības dokuments), izglītības iestāde izsniedz pēc profesionālās pilnveides programmas pabeigšanas. Šādas programmas parasti ir daudz ilgākas (~ 160 stundas), un šādu programmu īstenošanai izglītības iestādei ir jāsaņem licence un jābūt akreditētai šīs programmas īstenošanai.

13-03-2019

Labdien! Kas ir nepieciešams, lai varētu veikt mācību iestādes akreditēšanu?

Labdien!

Kārtību, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības programmas akreditācija jāveic divu gadu laikā no licencētas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas.

Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi (Izglītības likuma 27. pants), savukārt izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi.

Izglītības iestādes reģistrācija

Lai varētu veikt izglītības programmu un / vai iestādes akreditāciju, tai jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā, savukārt programmām jābūt licencētām.

Izglītības iestādes reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Izglītības iestāžu reģistrāciju LR veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Iestādes mājaslapā var atrast detalizētu aprakstu, kāda ir reģistrācijas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, kādas likumdošanas normas jāievēro u.c.

Konsultācijas un papildu informāciju par reģistrāciju varat saņemt, sazinoties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 67367202.

Izglītības programmu licencēšana

Izglītības iestāde, kura īsteno noteiktu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai, izņemot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tādējādi, ja vēlaties īstenot tikai neformālās programmas reģistrētā izglītības iestādē, Jums tās nav jālicencē un jāakreditē. Obligāti ir jālicencē

formālās izglītības programmas, piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas, lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus.

Pieteikšanās akreditācijai

Lai pieteiktos akreditācijai, izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs iesniedz IKVD Akreditācijas iesniegumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumā aizpilda visas attiecināmās sadaļas, tai skaitā obligāti norāda akreditācijai pieteiktās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi. Ja programmu plānots īstenot vairākās vietās, tad jānorāda arī tās. Akreditācijas iesniegumam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes dibinātāju.

Tāpat iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē jābūt publicētam iestādes pašnovērtējuma ziņojumam. Pašnovērtējuma ziņojums jāaktualizē katru gadu līdz 1. septembrim. Pašnovērtējuma ziņojums dibinātājam jāsaskaņo pirms akreditācijas ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā. Iestādi akreditācijai var pieteikt arī iestādes dibinātājs.

Ja Jums rodas papildu jautājumi par akreditācijas procesu, iesakām Jums sazināties ar IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē: https://ikvd.gov.lv/kontakti/#toggle-id-4.

26-09-2018

Labdien! Mani interesē, vai šogad pieaugušiem cilvēkiem Cēsīs ir iespēja apgūt mākslas programmu, piemēram,  "Akadēmiskais zīmējums" vai citu. Esmu zīmēšanas iesācēja. Paldies!

Labdien!

Cēsu Mākslas skolā nu jau trešo gadu arī pieaugušiem cilvēkiem, t.sk. iesācējiem, ir iespēja apgūt akadēmiskā zīmējuma pamatus. Plānots, ka tuvākie kursi sāksies 3. oktobrī, nodarbības notiks vienu reizi nedēļā vakaros. Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, Jūs varat sazināties ar pasniedzēju Kristīni Rozenbergu, tālrunis 29188791.

25-09-2018

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir pieejami teipošanas kursi? Vai teipošanu tikai var apgūt tikai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā?

Labdien!

Teipošanu kā metodi var apgūt, studējot veselības aprūpes nozares augstākās izglītības programmās, tādās kā, piemēram, “Fizioterapija”, "Ārstnieciskā masāža”, “Veselības sports” u.c. Vairākās augstskolās un koledžās ir iespēja arī apmeklēt atsevišķus studiju kursus kā klausītājam - kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. Par iespēju apgūt atsevišķu kursu Jūs interesējošajā jomā Jums jāinteresējas izvēlētajā augstākās izglītības iestādē.

Tāpat teipošanu var apgūt profesionālos kursos (nepieciešama medicīniskā izglītība), piemēram, šādus kursus fizioterapeitiem piedāvā Fiziocentrs un Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija.

Teipošanas kursi tiek piedāvāti arī neprofesionāļiem, kuri vēlas apgūt šo metodi, lai palīdzētu sev un tuviniekiem, piemēram: http://www.aijasprakse.lv/lv/teiposanas-apmaciba-neprofesionaliem/61, https://maminuklubs.lv/vecaku-skola/teiposanas-apmaciba-neprofesionaliem-13939/ u.c.

16-01-2018

Labdien! Vēlējos pajautāt, kā notiek profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām. Vai es varu pieteikties, ja esmu pašnodarbināts? Kas man jādara, lai pieteiktos?

Labdien!

Ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, tostarp pašnodarbinātas personas, var iegūt 1., 2. vai 3. līmeņa kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no izglītības iestādēm, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments (saskaņā ar „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādi”), kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtību un iesnieguma veidlapas atradīsiet IKVD mājaslapā.

Izglītības iestāžu, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar IKVD, un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD izveidotajā sarakstā (Excel fails): Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas.

Ja vēlaties precizēt informāciju, sazinieties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 26663308.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vai pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Strādājoši cilvēki, kuriem piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto personu statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā. Vairāk par projekta ietvaros piedāvātajām iespējām varat izlasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē “Mācības pieaugušajiem”: http://www.macibaspieaugusajiem.lv.

06-11-2017

Labdien! Mani interesē pārdevēja kasiera kursi. Kur var apgūt šo profesiju?

Labdien!

Pārdevēja kasiera profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz šo amatu.

Izglītības iespējas pārdevēja (kasiera) profesijā

1. Profesionālās tālākizglītības programmas – mācoties akreditētā programmā, iegūst

a) 2. PKL  kvalifikācijas apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs”. Jāmācās no 480 – 640 stundas. Programmu saraksts: http://bit.ly/2j2lHmr.

b) 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas (PKL) apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Jāmācās 960 stundas (no 6 mēnešiem līdz 1,5 gadiem atkarībā no programmas īstenošanas intensitātes). Programmu saraksts: http://bit.ly/2zgs8c5.

Abās profesijās tiek apgūtas pārdošanas prasmes un pārdevēja darbam nepieciešamās kases operācijas, taču mazumtirdzniecības komercdarbinieks papildus apgūst arī preču aprites, piegādes, tirgus izpētes u.c. zināšanas.

2. Profesionālās pilnveides programmas - mācoties akreditētā programmā, iegūst valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Jāmācās 160 stundas vai vairāk. Šīs programmas ir pārsvarā paredzētas speciālistiem ar priekšzināšanām kādā jomā, lai atsvaidzinātu vai pilnveidotu jau esošās zināšanas, paplašinātu redzesloku, apgūtu papildus jaunu moduli utt. Programmu saraksts pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zje698.

3. Neformālās izglītības programmas – iegūst izglītības iestādes izsniegtu apliecību vai serifikātu. Kursu ilgums – no 1-2 stundām līdz neierobežotam stundu skaitam. Neformālie kursi pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zf1Ab9.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota.

Mēdz būt arī tā, ka darba devējs pats organizē vai nodrošina darbinieku apmācību tirdzniecības/ kases operāciju jomā. Piemēram, šāda prakse ir izplatīta lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās (DUS) u.c. Par DUS pārdevēja darbu, t.sk. apmācību, vairāk varat izlasīt vietnē “Profesiju pasaule” (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, kur mācīties): http://profesijupasaule.lv/kur-macities-degvielas-uzpildes-stacijas-pardevejs. Savukārt par iespējām apgūt darbu ar kases aparātu (ar attiecīga sertifikāta ieguvi) varat interesēties firmās, kas nodarbojas ar kases aparātu tirdzniecību/ apkopi, piemēram: http://www.ekaserviss.lv/pakalpojumi/kasieru-kursi/, http://www.dateh.lv/index.php?lng=lv&page=73&gclid=Cj0KCQiArYDQBRDoARIsAMR8s_T9biACqQ--EOAYBHGsWtayzwBkTxo0YpErLUgtzXBfNBQSWFFZm7UaAq_sEALw_wcB u.c.

Bezmaksas apmācībām šobrīd var pieteikties bezdarbnieki / darba meklētāji caur Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Ja šobrīd esat bez darba, iesakām griezties tuvākajā NVA filiālē - kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē: http://nva.gov.lv/index.php?cid=27.

Savukārt strādājošām un pašnodarbinātām personām no 25 gadiem ir iespēja pieteikties mācībām dažādās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd tirdzniecības jomā kursi netiek piedāvāti, taču iespējams, ka kādā no nākamajām kārtām tiks iekļautas arī šādas programmas. Informācijai varat sekot līdzi šajā saitē: http://macibaspieaugusajiem.lv/.

 Papildu iespējas:

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. mazumtirdziecības veikala pārdevēja profesijā (2. PKL) vai mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesijā (3. PKL), ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana.

11-08-2016

Labdien! Mani interesē, cik maksā konditora kursi, cik ilgi jāmācās un kurās nedēļas dienās, kādos laikos notiek? Paldies par atbildi!

Labdien!

Savā jautājumā, ko iesūtījāt caur vietni "Profesiju Pasaule", neesat precīzi norādījusi, kāda veida konditora izglītību Jūs vēlaties iegūt – iespējas ir dažādas, un attiecīgi arī programmu ilgums un maksa. Kāds ir Jūsu mērķis un esošā izglītība? Vai Jūs vēlaties iegūt konditora profesionālo kvalifikāciju ar valsts atzītu izglītības dokumentu, lai nopietni strādātu un veidotu profesionālo karjeru šajā jomā? Varbūt Jūsu mērķis ir tikai kursos apgūt pamatiemaņas/ atsevišķas konditora profesionālās darbības jomas? Vai Jums nepieciešams atsvaidzināt vai papildināt profesionālās kompetences? Atbildot uz šiem jautājumiem, Jūs varēsiet veikt pārdomātu turpmākās izglītības izvēli.

Vēl jāpiebilst, ka vietnes “Profesiju Pasaule” un NIID.lv nav izglītības iestādes un kursus nepiedāvā, bet mēs apkopojam informāciju par izglītības iespējām un varam Jums palīdzēt orientēties izglītības iestāžu piedāvājumā. Zemāk īsumā aprakstīsim izglītības iespējas konditora darba jomā.

1.Profesionālās kvalifikācijas ieguves kursi.

Ja vēlaties iegūt profesionālo kvalifikāciju “konditors”, Jums jāizvēlas akreditēta profesionālās izglītības programma. Profesionālās tālākizglītības programmās jāmācās ~640 akadēmiskās stundas. Programmu beidzot, saņem valsts atzītu dokumentu - profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šīs programmas parasti ir par maksu, taču mēdz piedāvāt arī bezmaksas apmācību caur NVA, piemēram, bezdarbniekiem vai darba meklētājiem (tas jānoskaidro, sazinoties ar mācību iestādi). Konditora programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&qualification=Konditors%402&level_2=506 Diemžēl ne visas izglītības iestādes sniedz informāciju par mācību maksas apmēru – par to jāinteresējas izvēlētajā skolā. Piemēram, Profesionālā vidusskola “Riman” ir norādījusi maksu 130 EUR mēnesī (650 EUR viss kurss), MC “Dija” – 1024 EUR par visu kursu. Programmu īstenošanas ilgums arī ir atšķirīgs (atkarīgs no intensitātes, cik stundu nedēļā mācās - visbiežāk 2-3 reizes nedēļā darbdienu vakaros, bet mēdz būt arī rīti vai brīvdienas utt.) – parasti no 5 mēnešiem līdz 1 gadam, bet, piemēram, bezdarbniekiem, kuri mācās katru darbdienu pa 8 stundām, tās ir 16 – 17 nedēļas. Precīzi tas jānoskaidro izglītības iestādē.

2.Profesionālā pilnveide un neformālie kursi.

Profesionālās pilnveides programmas – 160 vai vairāk stundu. Ja programma ir akreditēta, tad tiek piešķirts valsts atzīts dokuments – profesionālās pilnveides izglītības apliecība, taču netiek piešķirta kvalifikācija. Šīs programmas ir pārsvarā paredzētas strādājošiem speciālistiem kādā jomā, lai atsvaidzinātu vai pilnveidotu jau esošās zināšanas, paplašinātu redzesloku, apgūtu papildus jaunu moduli utt. Priekšstatam – programmu saraksts konditora darba jomā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=kondit%2A&level_1=6&level_2=602

Neformālie kursi – ilgums mēdz būt ļoti dažāds, no dažām stundām (1 dienas) līdz neierobežotam stundu daudzumam. Jāņem vērā, ka tos beidzot, netiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments. Līdzīgi kā pilnveides programmas, arī šie kursi noder jau strādājošiem speciālistiem kādā jomā, lai papildinātu zināšanas, vai arī vienkārši interesentiem par konkrēto tēmu. Neformālie kursi konditora darba jomā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=kondit%2A&level_1=6&level_2=603.  

Papildu informācija

1.Šobrīd jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar pamata, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību tiek piedāvāta laba iespēja iegūt konditora profesionālo kvalifikāciju bez maksas, mācoties “Jauniešu garantijas” (JG) programmās. Jāmācās ir 1 gads, mācības notiek katru darbdienu. Šai iespējai ir vairākas priekšrocības: bezmaksas mācības un dzīvošana dienesta viesnīcā, profesijas apguve 10 – 12 mēnešu laikā, stipendija no 70 līdz 115 EUR mēnesī, nodrošināta prakses vieta un apmaksāts ceļš līdz tai u.c. Konditora programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=jaunie%C5%A1u%2Bgarantija&x=53&y=9&qualification=Konditors%402&page=1.

2.Arodizglītības programmas pēc pamata vai vidējās izglītības par maksu (nav vecuma ierobežojuma): jāmācās 1 gads, mācības notiek rīta vai vakara maiņās, 1300 EUR viss kurss (var maksāt vairākās daļās): http://www.niid.lv/niid_search?qy=%7E+jaunie%C5%A1u&level_1=5&level_2=503%7C501&qualification=Konditors@2&x=0&y=0.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, droši rakstiet!

31-03-2015

2013. gadā ieguvu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību sporta speciālistu C kategorijas sertifikāta iegūšanai. Kursus (320 stundu apmērā) pabeidzu, bet eksāmenu sertifikāta iegūšanai neesmu likusi. Vai tagad  vēl varu likt eksāmenu un iegūt sertifikātu ar šo izglītību? Pieredzes trenera darbā nav. Kursos mācījos intereses dēļ, bet tagad gribētu iegūt arī sertifikātu.

Labdien!

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām": http://likumi.lv/doc.php?id=204329. Saskaņā ar Noteikumiem C kategorijas sertifikātu var saņemt persona ar vidējo izglītību, kas pēdējo 5 gadu laikā apguvusi IZM licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Tādējādi Jūsu iepriekšējā izglītība atbilst prasībām, un pieredzes trūkums arī nav šķērslis. Noteikumos arī atrunāts, kādi dokumenti jāiesniedz un cik jāmaksā par sertifikācijas eksāmenu, sertifikāta izsniegšanu, resertifikāciju utt.

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). Federācijas mājaslapā ir aprakstīta kārtība, kā Jums jārīkojas, ja vēlaties sertificēties kā C kategorijas sporta speciāliste (trenere): http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija.

Jums jāraksta LSFP iesniegums, jāsagatavo nepieciešamie dokumenti: vidējās izglītības dokuments, profesionālās pilnveides izglītības apliecība, izvēlētā sporta veida federācijas atzinums (jāņem vērā, ka federācija var izvirzīt trenera kandidātam kādas īpašas prasības, var likt nokārtot noteikta veida pārbaudījumu - tas jānoskaidro federācijā), ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokļa atbilstību un dokuments, kas apliecina veikto samaksu par sertifikāciju. Pēc tam Jums jākārto sertifikācijas eksāmens (eksāmena paraugu sk. iepriekš minētajā LSFP mājaslapā).

Veiksmi, un lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

05-02-2015

Labdien! Ja vēlos strādāt par metinātāju, bet nav atbilstošās izglītības, man, lai strādātu par metinātāju, nepieciešama speciāla apliecība? Kas jādara, lai kļūtu par sertificētu metinātāju?

Labdien!

Metinātāja profesija ir reglamentēta, t.i., tāda profesija, kurā var darboties tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas (sertifikācijas), reģistrācijas. Šādas atļaujas saņemšana vai reģistrācija parasti ir saistīta ar prasību pēc noteikta veida izglītības un profesionālās apmācības. Par to, kādas ir reglamentētās sfēras metināšanā un kas jādara, lai varētu iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un starptautiskajiem standartiem, varat izlasīt MK noteikumos Nr. 588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”: http://m.likumi.lv/doc.php?id=140191&from=off.

Dažreiz darba devējam pietiek arī ar neformālās izglītības dokumentu, kas apliecina prasmes konkrētā metināšanas jomā, lai pieņemtu darbā – tas jānoskaidro pie konkrētā darba devēja. Taču visbiežāk, lai varētu nokārtot sertifikāciju un brīvi konkurēt Latvijas un ES valstu darba tirgū, ir nepieciešama nopietnāka profesionālā izglītība un valsts atzīts izglītības dokuments, pēc kura iegūšanas Jūs varat sertificēties, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu sertificētu metinātāju.

Pieaugušiem cilvēkiem ir pieejamas 4 veidu programmas metināšanā:

1.Profesionālās tālākizglītības programmas – iegūst metinātāja (MAG, MIG, TIG, MMA, OAW lokmetinātāja) 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, saņem valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību (programmai jābūt akreditētai!). Programmas ilgums – 480 stundas, dažās programmās - 640 stundas, ietverta kvalifikācijas prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=506

2.Profesionālās pilnveides programmas. Netiek piešķirta kvalifikācija, tomēr, akreditētu programmu beidzot, iegūst valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību. Programmas ilgums – 160 stundas vai vairāk, ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=602

3. Neformālās izglītības programmas. Ilgums – no 24 līdz 159 vai vairāk stundām, netiek piešķirta kvalifikācija. Programmu beidzot, saņem izglītības iestādes izsniegtu  apliecību vai sertifikātu. Neformālās izglītības programmas noder, ja, piemēram, vēlaties apgūt kādas nozares pašus pamatus, noteiktu tēmu/ moduli, vai ja Jums jau ir kvalifikācija, bet vēlaties (vai darba devējs nosūta/ pieprasa) apgūt papildus vēl kādu metināšanas veidu vai niansi. Jāņem vērā, ka, neformālās izglītības programmas beidzot, netiek izsniegts valsts atzīts dokuments, līdz ar to var būt problēmas, meklējot darbu Latvijā vai ES – ne visi darba devēji atzīs neformālās izglītības dokumentu. http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=603&page=1

4.Vēl atsevišķi jāpiemin profesionālās izglītības programmas jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem ar ESF finansējumu (un ikmēneša stipendiju līdz 115 EUR; dokumentus vēl šoziem var iesniegt līdz 17. februārim, arī 2015. gada vasarā plānota uzņemšana ESF programmās, informācija būs www.niid.lv jūnijā). Iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, jāmācās 1 gads, ir prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=503.

5. Papildus iespēja tiem, kas patstāvīgi apguvuši metināšanu vai strādājošiem metinātājiem. Jau vairākus gadus tiek piedāvāta arī iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt metinātāja kvalifikācijas dokumentu par prasmēm, kuras esat apguvis patstāvīgi (ārpus formālās izglītības), strādājot vai mācoties dažādos kursos. Pirms eksāmena ir pieejama viena vai vairākas konsultācijas, lai varētu sagatavoties. Pieteikties var tajās izglītības iestādēs, kurām ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu profesijās, kas apgūtas ārpus formālās izglītības.

Eksāmens ir par maksu, un tā kārtošanas cena ir noteikta MK cenrādī un ir atkarīga no tā, cik daudz cilvēku kārto eksāmenu (1-12 personas). MK cenrādi varat aplūkot šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259780

Vairāk informācijas par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu NIID.LV veidotajā materiālā: http://www.niid.lv/node/729

Par metinātāju sertifikāciju.

Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata. Sertifikācija īpaši nepieciešama, ja gatavojaties strādāt ārpus Latvijas vai uzņēmumā, kas izpilda pasūtījumus no ārzemēm.

Lai atrastu uzņēmumus, kuriem ir tiesības veikt sertifikāciju, ieskatieties Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja mājas lapā: http://www.latak.lv/. Šī ir institūcija, kas metinātāju sertifikācijas institūcijas akreditē. Akreditētas metinātāju sertificēšanas iestādes ir, piemēram, SIA TUV Nord Baltik: http://www.tuv-nord.com/lt/lv/personala-sertifikacijas-centrs/metinataju-sertificasana-499.htm , SIA “Inspecta Latvija” http://www.inspecta.com/lv/Pakalpojumi/Sertificesana/personala-sertificesana/Personala-sertificesana/ vai SIA “Sertifikācijas centrs”: http://www.persc.lv/lv/pages/jaunumi, kuros var iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un EU standartiem.

Organizācijas / iestādes, kurās varat griezties pēc informācijas, palīdzības vai padoma:

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija: http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=1

Nozaru ekspertu padome – metālapstrāde un mašīnbūve: http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-kvalifikaciju-sistema/metala-apstrade-masinbuve-un-masinzinibas

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs: http://www.3arodskola.lv/mmec

Lai Jums izdodas īstenot savas ieceres!

1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 11