Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 16
30-06-2020

Labdien! Vai ar apgūtu 1.līmeņa augstāko izglītību jomā "Grāmatvedība un finanses" un darba pieredzi vairāk kā gadu drīkst vadīt lekcijas, izstrādāt un pasniegt kursus, seminārus? Kāda izglītība nepieciešama papildus? Vai drīkst reğistrēt paša izveidotu iestādi, kas veiktu šāda veida apmācības? Vai tad, ja persona saņēmusi apliecinājumu par kursu beigšanu (programmēšana, Excel u.c.), drīkst vadīt kursus pieaugušajiem?

Labdien!

Jūs varat ar iegūto izglītību / darba pieredzi izstrādāt un īstenot pieaugušo izglītības programmas un/vai vadīt seminārus. Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu izstrādātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Izglītības iestādi var nereģistrēt, ja tiks īstenotas tikai interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tomēr tādā gadījumā programmu īstenošanai jāsaņem licence pašvaldībā. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt IKVD tīmekļvietnē.

3) Kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts IKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā

Prasības pedagogu izglītībai

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p.1.p. noteiktajam strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

Tādējādi personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības. Visbiežāk prasība ir iegūta pedagoģiskā izglītība/ pedagoga profesionālā kvalifikācija (iesakām Jums vispirms sazināties ar pašvaldības speciālistiem, lai precizētu izglītības prasības licences saņemšanai)*. Tāpat pedagoģiskā izglītība nepieciešama privātprakses pedagogam. Ja pieaugušo skolotājs plāno programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par viņa atbilstību pieņem darba devējs, izvērtējot viņa iegūto izglītību un pieredzi, kā arī piedāvātās programmas satura atbilstību un aktualitāti.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā (iepriekš dēvēja par B programmām). Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu).
04-11-2019

Labdien. Dzirdeju, ka pastāv iespēja apmeklēt lekcijas universitātē, neesot studenta statusā. Vai tā ir taisnība? Interesē iespēja apmeklēt dažas lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē.

Labdien!

Vairākas augstskolās un koledžas piedāvā iespēju apmeklēt atsevišķus studiju kursus esošo studiju programmu ietvaros klausītāja statusā, krājot kredītpunktus, kurus pēc tam var ieskaitīt, uzsākot studijas tajā pašā vai citā augstskolā. Klausītāji kārto pārbaudījumus, saņem novērtējumu un apliecību vai izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. Arī  Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ikviens var pieteikties Atvērtajā universitātē. RSU Atvērtās universitātes piedāvātajos kursos ikviens kā brīvklausītājs var piedalīties jebkurā studiju programmā vai tās daļā, ko universitāte piedāvā medicīnā un veselības aprūpē vai sociālajās zinātnēs. Tā ir laba iespēja:

  • iegūt jaunas kompetences un prasmes;
  • paaugstināt konkurētspēju darba tirgū;
  • iepazīt studijām izvēlēto programmu;
  • studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nevarat apgūt pilnu studiju programmu augstskolā.

RSU Atvērtās universitātes apmeklējums ir maksas pakalpojums, cenrādi varat skatīt šeit: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/AU_izmaksas_oct2019.pdf.

28-10-2019

Labdien! Man ir sapnis kļūt par psihologu, bet nevēlos pēc 9 klases palikt vispārizglītojošajā vidusskolā. Vēlos mācīties mākslas un dizaina vidusskolā. Vai man būs pēc tās absolvēšanas iespēja iestāties LU vai DU un studēt par psihologu? Vai ir nepieciešams kārtot eksāmenu bioloģijā?

Labdien!

Sekmīgi pabeidzot mākslas uz dizaina vidusskolu un nokārtojot visus gala pārbaudījumus (obligātos centralizētos eksāmenus (CE), centralizēto kvalifikācijas eksāmenu), Jūs iegūsiet diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas dod tiesības turpināt izglītību augstākās (pamatstudiju) izglītības programmā pēc Jūsu izvēles, t.sk. psiholoģijas programmās.

Uzņemšanas prasības  augstskolu un koledžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos (meklējiet izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv katras programmas aprakstā). Nosūtām Jums sarakstus ar pamatstudiju programmām psiholoģijā: Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā vai profesionālais bakalaurs psiholoģijā un psihologa asistents.

Lai iestātos Latvijas Universitātes akadēmiskā bakalaura programmā “Psiholoģija”, jānokārto CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā. Uzņemšanai Daugavpils Universitātes akadēmiskā bakalaura programmā “Psiholoģija” nepieciešami CE latviešu valodā un pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE vērtējumiem matemātikā un bioloģijā. Uzņemšanas prasības var katru gadu nedaudz pamainīties, iesakām sekot līdz informācijai.

Papildu informācija

  • Lai labāk sagatavotos studijām un iepazītos ar psiholoģijas nozari, jauniešiem paralēli mācībām vidusskolā ir iespēja apmeklēt Latvijas Universitātes Jauno pedagogu un psihologu skolas organizētās bezmaksas lekcijas, kas notiek sestdienās. Tāpat var apmeklēt interešu izglītības nodarbības (pulciņus). Vietne, kurā var atrast informāciju par pulciņiem visā Latvijā (informācija tiks aktualizēta rudenī, kad sāksies pieteikšanās nodarbībām): https://www.e-pulcini.lv.
  • Par dažādām psiholoģijas jomas profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/psihologiska-un-sociala-atbalsta-centrs.
18-09-2019

Labdien! Interesējos, vai tuvākajā laikā būs pieteikšanās (nākošā kārta) ES fonda projekta "Nodarbināto profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros. Paldies jau iepriekš.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta projektu vadītāju Kristīni Balandiņu, kura informēja, ka ES fonda projekta "Nodarbināto profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros pieteikšanās mācībām pieaugušajiem  5. kārta plānota 2020. gada janvārī. Iesakām Jums sekot līdzi informācijai VIAA mājaslapā, sociālajos tīklos vai vietnē “Mācības pieaugušajiem”.

16-07-2019

Labdien! Man ir ārsta grāds, esmu sertificēta ājurvēdas medicīnas ārste ar plašām zināšanām par veselīgu dzīvesveidu. Turklāt 25 gadus esmu strādājusi par rehabilitologu, esmu apguvusi un vadījusi arī vingrošanas, elpošanas tehniku nodarbibas. Vai ir iespēja veidot mācību programmas (kursus), lai nodotu šis zināšanas un praktiskas iemaņas interesentiem?

Labdien!

Jūs varat ar iegūto izglītību un pieredzi izstrādāt un īstenot pieaugušo izglītības programmu (kursus). Vispirms būtu jāsaprot, kādu programmu Jūs plānojat īstenot (formālo/ neformālo, cik stundu, kāds ir plānotais saturs utt.), kādai mērķauditorijai (visiem interesentiem / pieaugušajiem/ jauniešiem/ ārstiem/ citiem medicīnas speciālistiem, ar/bez priekšzināšanām utt.). Zināšanai nosūtām Jums informāciju, kādi dokumenti nepieciešami, lai īstenotu pieaugušo izglītības programmas, un kādas ir izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības pieaugušo pedagogam.

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir jāstājas darbā reģistrētā izglītības iestādē vai jāreģistrē izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu izstrādātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/269627-pedagoga-privatpraksei-nepieciesams-sertifikats-2015.

Prasības pedagogu izglītībai

Personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība (ja izvēlēsieties licencēt programmu pašvaldībā) var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības*. Tāpat pedagoģiskā izglītība nepieciešama privātprakses pedagogam. Ja izvēlēsieties programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par Jūsu atbilstību pieņems darba devējs, izvērtējot Jūsu iegūto izglītību un pieredzi.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (Jums ir ārsta grāds un ājurvēdas medicīnas sertifikāts) visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu): https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

Varbūt kādu ieteikumu Jums varētu sniegt arī Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas (Ajurvēdas sekcijas) speciālisti, kontaktinformācija: http://www.akupunktura.lv/#.

14-05-2019

Labdien! Kādas darba iespējas dod pabeigti masāžas kursi? Redzu vairākus kursu piedāvājumus, viena vai dažu mēnešu garumā, bet vai, tos pabeidzot, var strādāt par masieri, piemēram, piemēram, kā pašnodarbinātai personai? Vai pēc šādiem kursiem var saņemt licenci, un vai tā vispār ir obligāta masieres darbam?

Labdien!

Pēc neformālo programmu jeb kursu apguves tiek izsniegts izglītības iestādes apliecība vai sertifikāts. Šis dokuments, iespējams, ļauj strādāt SPA salonos un veikt noteiktus masāžas/ SPA procedūru veidus (pēc darba devēja ieskatiem), taču nedod tiesības praktizēt kā masierim medicīnas iestādēs, sporta klubos u.c., ir ierobežotas iespējas darboties privātpraksē. Pēc neformālo kursu beigšanas nevar iegūt ārstniecības personas statusu, slēgt līgumus ar veselības apdrošināšanas kompānijām utt.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā) un tai ir noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu. Masiera kvalifikāciju var iegūt, studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: http://bit.ly/2BCWm67.

Vairāk par masiera profesiju, t.sk. par izglītības iespējām šajā jomā, varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka masierim, lai veiktu profesionālo darbību Latvijā, ir jāsaņem sertifikāts un jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā. 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija. Savukārt Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija veic masieru sertifikāciju, plašāku informāciju varat skatīt šeit: http://www.lfma.lv/lv/sertifikacija.

10-04-2019

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai mācību centra SIA "Buts" piedāvātā programma "Gēla nagu pieaudzēšana un modelēšana" (40 stundas) ir akreditēta, un kāds dokuments šai mācību iestādei būtu jāizsniedz, ja tiek iegūta šī izglītība (sertifikāts vai apliecība par profesionālo izglītības iegūšanu). Paldies!

Labdien!

Norādītā programma ir pieaugušo neformālās izglītības programma, un pēc šīs programmas beigšanas varat saņemt izglītības iestādes izdotu sertifikātu. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nav jālicencē un nav jāakreditē. Izglītības iestāde, ja tā reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, var šādas programmas piedāvāt bez īpašas licences iegūšanas.

Profesionālās pilnveides izglītības apliecību (kas ir valsts izglītības dokuments), izglītības iestāde izsniedz pēc profesionālās pilnveides programmas pabeigšanas. Šādas programmas parasti ir daudz ilgākas (~ 160 stundas), un šādu programmu īstenošanai izglītības iestādei ir jāsaņem licence un jābūt akreditētai šīs programmas īstenošanai.

13-03-2019

Labdien! Kas ir nepieciešams, lai varētu veikt mācību iestādes akreditēšanu?

Labdien!

Kārtību, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības programmas akreditācija jāveic divu gadu laikā no licencētas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas.

Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi (Izglītības likuma 27. pants), savukārt izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi.

Izglītības iestādes reģistrācija

Lai varētu veikt izglītības programmu un / vai iestādes akreditāciju, tai jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā, savukārt programmām jābūt licencētām.

Izglītības iestādes reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Izglītības iestāžu reģistrāciju LR veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Iestādes mājaslapā var atrast detalizētu aprakstu, kāda ir reģistrācijas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, kādas likumdošanas normas jāievēro u.c.

Konsultācijas un papildu informāciju par reģistrāciju varat saņemt, sazinoties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 67367202.

Izglītības programmu licencēšana

Izglītības iestāde, kura īsteno noteiktu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai, izņemot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tādējādi, ja vēlaties īstenot tikai neformālās programmas reģistrētā izglītības iestādē, Jums tās nav jālicencē un jāakreditē. Obligāti ir jālicencē

formālās izglītības programmas, piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas, lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus.

Pieteikšanās akreditācijai

Lai pieteiktos akreditācijai, izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs iesniedz IKVD Akreditācijas iesniegumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumā aizpilda visas attiecināmās sadaļas, tai skaitā obligāti norāda akreditācijai pieteiktās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi. Ja programmu plānots īstenot vairākās vietās, tad jānorāda arī tās. Akreditācijas iesniegumam jābūt saskaņotam ar izglītības iestādes dibinātāju.

Tāpat iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē jābūt publicētam iestādes pašnovērtējuma ziņojumam. Pašnovērtējuma ziņojums jāaktualizē katru gadu līdz 1. septembrim. Pašnovērtējuma ziņojums dibinātājam jāsaskaņo pirms akreditācijas ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā. Iestādi akreditācijai var pieteikt arī iestādes dibinātājs.

Ja Jums rodas papildu jautājumi par akreditācijas procesu, iesakām Jums sazināties ar IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē: https://ikvd.gov.lv/kontakti/#toggle-id-4.

26-09-2018

Labdien! Mani interesē, vai šogad pieaugušiem cilvēkiem Cēsīs ir iespēja apgūt mākslas programmu, piemēram,  "Akadēmiskais zīmējums" vai citu. Esmu zīmēšanas iesācēja. Paldies!

Labdien!

Cēsu Mākslas skolā nu jau trešo gadu arī pieaugušiem cilvēkiem, t.sk. iesācējiem, ir iespēja apgūt akadēmiskā zīmējuma pamatus. Plānots, ka tuvākie kursi sāksies 3. oktobrī, nodarbības notiks vienu reizi nedēļā vakaros. Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, Jūs varat sazināties ar pasniedzēju Kristīni Rozenbergu, tālrunis 29188791.

25-09-2018

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir pieejami teipošanas kursi? Vai teipošanu tikai var apgūt tikai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā?

Labdien!

Teipošanu kā metodi var apgūt, studējot veselības aprūpes nozares augstākās izglītības programmās, tādās kā, piemēram, “Fizioterapija”, "Ārstnieciskā masāža”, “Veselības sports” u.c. Vairākās augstskolās un koledžās ir iespēja arī apmeklēt atsevišķus studiju kursus kā klausītājam - kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un izziņu par kursu veiksmīgu apguvi. Par iespēju apgūt atsevišķu kursu Jūs interesējošajā jomā Jums jāinteresējas izvēlētajā augstākās izglītības iestādē.

Tāpat teipošanu var apgūt profesionālos kursos (nepieciešama medicīniskā izglītība), piemēram, šādus kursus fizioterapeitiem piedāvā Fiziocentrs un Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija.

Teipošanas kursi tiek piedāvāti arī neprofesionāļiem, kuri vēlas apgūt šo metodi, lai palīdzētu sev un tuviniekiem, piemēram: http://www.aijasprakse.lv/lv/teiposanas-apmaciba-neprofesionaliem/61, https://maminuklubs.lv/vecaku-skola/teiposanas-apmaciba-neprofesionaliem-13939/ u.c.

1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 16