Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 28
14-05-2019

Labdien! Pirms vairākiem gadiem esmu pabeigusi "Rīgas Dizaina un mākslas" vidusskolu, kurā netika mācīta ne bioloģija, ne ķīmija, ne fizika, jo tā ir mākslas skola. Tagad vēlos mainīt profesiju, gribu studēt RSU programmā "Uzturs". Vēlos nokārtot CE bioloģijā, taču RSU Uztura programmā pie obligātajām prasībām tiek prasīta gada atzīme bioloģijā vai ķīmijā, vai fizikā. Vai gada atzīmes vietā var tikt izmantots CE bioloģijā? Un cik lielā mērā ir nepieciešamas vidusskolas zināšanas ķīmijā, lai studētu šajā programmā? Pamatskolā ķīmiju mācijos, bet tas bija ļoti sen. Paldies par informāciju!

Labdien!

Obligātās prasības personām, kuras beigušas vidusskolu (vai profesionālo vidusskolu) pēc 2004. gada, lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesionālā bakalaura programmā “Uzturs”, ir šādas:

 • Vidējā izglītība
 • Centralizētā eksāmena (CE) sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar RSU Studenta servisa speciālistu, kurš informēja, ka gada atzīmi ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās var aizstāt ar CE vērtējumu bioloģijā vai ķīmijā. Tāpat speciālists norādīja, ka studiju programmas “Uzturs” saturā ir jāapgūst daudz ar ķīmiju un bioloģiju saistītu priekšmetu, piemēram, anatomija, fizioloģija, bioķīmija, ģenētika, mikrobioloģija u.c. Līdz ar to pamatzināšanas šajos priekšmetos, īpaši bioloģijā, ir nepieciešamas.

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas (t.i., Jūs varēsiet pieteikties CE kārtošanai tikai nākamajā mācību gadā). Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas un/ vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

28-01-2019

Labdien! Vai ir obligāti stāties augstskolā vai koledžā uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas? Vai es varu iesniegt dokumentus arī pēc gada?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni. Likumdošanā nav noteikti nekādi ierobežojumi, cik ilgā laikā pēc vidusskolas beigšanas jāstājas augstskolā – Jūs varat iestāties gan tajā pašā gadā, gan nākamajā, gan pēc vairākiem gadiem. Turklāt centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav ierobežots derīguma termiņš.

14-01-2019

Labdien! Vai ir iespēja nokārtot krievu valodas centralizēto eksāmenu, ja vēl nav pabeigta vidējā izglītība, bet tā ir nepieciešama turpmākajām studijām Universitātē? Mūsu skolā nav iespējams kārtot šo centralizēto eksāmenu.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC). VISC speciāliste informēja, ka nav aizliegts pieteikties kārtot centralizētos eksāmenus (CE) mācību priekšmetos, kuri izvēlētajā skolas izglītības programmā nav apgūti. Lai pieteiktos CE, kura kārtošana skolā netiek organizēta, Jums jāraksta iesniegums skolas direktoram, norādot, ka vēlaties pieteikties krievu valodas eksāmena kārtošanai. Skolas direktors ar Jūsu iesniegumu griezīsies Izglītības pārvaldē, kura sniegs informāciju par tuvāko skolu, kurā iespējams kārtot krievu valodas CE.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 29. punktu papildus CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Krievu valodas CE kārtošanas datumi ir 2019. gada 14. un 15. marts.

30-11-2018

Labdien! Ja pēc vidusskolas beigšanas ir pagājuši 10 gadi un ja vēlos iestāties universitātē, tad iepriekš nokārtotie eksāmeni vidusskolā vairs netiek ņemti vērā (piemēram, pēc 12 gadiem)? Vai mani ir jāpārkārto tie eksāmeni, kuri ir nepieciešami attiecīgajā studiju programmā?

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas, sākot ar 2004. gadu, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Jāatceras arī, ka augstskolai un koledžai ir tiesības noteikt papildu iestājpārbaudījumus. Tas var būt zināšanu tests, pārrunas, radošais darbs – atkarībā no studiju specifikas.

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

CE sertifikātam nav ierobežots derīguma termiņš. Taču augstākās mācību iestādes var izvirzīt prasību, ka reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā – par to jāinteresējas katrā konkrētā augstskolā.

Zināšanai informējam, ka personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās. Kārtojot eksāmenu atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais CE iegūtais rezultāts. Par CE kārtošanu augstskolās vairāk lasiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/CE_augst.

09-11-2018

Labdien! 2009. gadā saņēmu vispārējās izglītības sertifikātu, bet vienā priekšmetā man ir nesekmīgs vērtējums (matemātikā). Vai ir iespējams labot šo atzīmi? Paldies!

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, kā arī NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/eksameni.

Papildu informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (raksts tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Zināšanai informējam, ka personas ar iegūtu vidējo izglītību atkārtoti iestāties un mācīties vidusskolā nevar (ja, piemēram, vēlas uzlabot vērtējumu kādā no vidusskolas priekšmetiem).

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

19-10-2018

Labdien! Es vēlētos uzzināt, vai ir iespējams saņemt vēstures 12. klases eksāmena dublikātu, jo oriģinālu esmu pazaudējusi?

Labdien!

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai to izdarītu, ir jāgriežas Valsts izglītības satura centrā (VISC) un jāaizpilda iesniegums. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu. Šis ir maksas pakalpojums. Ja sertifikātu persona saņems personīgi VISC, maksa ir EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98. Iesniegumu veidlapas un detalizētu informāciju atradīsiet VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/visc/makspak/ceksdbl.shtml.

10-09-2018

Labdien! Kā es varu savu centralizēto eksāmena sertifikāta vērtējumu svešvalodā (angļu valodā) pielīdzināt attiecīgā vērtējuma atbilstībai Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim, lai tas derētu kā svešvalodas sertifikāts Eiropā? Esmu kārtojusi centralizēto eksāmenu angļu valodā 2010. gadā. Sertifikāts nepieciešams darbam/ mācībām Lielbritānijā, lai nav jākārto papildus valodu prasmes testu. Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālisti, kura informēja, ka 2010. gadā kārtoto svešvalodu centralizēto eksāmenu (CE) saturs un ietvertie uzdevumi neatbilda mūsdienu prasībām, līdz ar to līmeņos (A-F) izteikto vērtējumu nav iespējams pielīdzināt Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim (A-C2).  Tikai sākot ar 2012./13. mācību gadu, CE sertifikātā tiek ierakstīts gan svešvalodu (t.sk. angļu valodas) CE vērtējums procentos, gan attiecīgā vērtējuma atbilstība (pielīdzinājums) EKP valodas prasmes līmenim (B1, B2 vai C1).

Tādējādi, lai saņemtu starptautisku valodas prasmes sertifikātu, Jums būs jākārto starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums.

Papildu informācija

21-04-2018

Labdien! Esmu mācījusies tehnikumā, kur mācību programma jāapgūst četru gadu laikā (no 2000. līdz 2004. gadam), pēdējais kurss sākās 2003.gadā un pabeigts 2004.gada maijā. Vai man ir jākārto CE, iestājoties augstskolā, ja teorētiski 12. klases viela apgūta pirmajos trīs kursos, ceturtajā kursā bija speciālie priekšmeti un prakse?

Labdien!

No Jūsu jautājumā iekļautās informācijas saprotams, ka esat pabeigusi vidējās profesionālās izglītības programmu tehnikumā un saņēmusi attiecīgu izglītības dokumentu. Ja vidējā vai vidējā profesionālā izglītība nav pabeigta, tad augstskolā vai koledžā iestāties nevar.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Ingrīdu Kamarūti. Speciāliste skaidroja, ka tieši, sākot ar 2004. gadu, izglītības iestādes kopā ar atestātu vai diplomu jau izsniedza vispārējo un profesionālo vidusskolu absolventiem centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus.

Ja esat kārtojusi CE, bet Jums tehnikumā netika izsniegts sertifikāts (piemēram, CE rezultāti atspoguļoti tikai sekmju izrakstā), tad Jums ir divas iespējas:

 1. Vērsties pie tehnikuma, kuru pabeidzāt, vadības (direktora) ar lūgumu izsniegt sertifikātu;
 2. Vērsties VISC ar lūgumu izsniegt CE sertifikāta dublikātu. Šis ir maksas pakalpojums, bet priekšrocība ir tāda, ka process notiek ātri - sertifikāts tiek izgatavots 1-2 darbdienu laikā.

Savukārt, ja neesat kārtojusi CE attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, invaliditāte vai cits iemesls) un Jūs varat uzrādīt dokumentu, kas apliecina atbrīvojumu no CE kārtošanas, tad, iespējams, Jūs varat iestāties augstskolā bez CE kārtošanas (precīzi tas jānoskaidro pašā izvēlētajā augstskolā). Ja šāda attaisnojoša dokumenta nav, tad CE, visticamāk, nāksies kārtot. Vairāk par atbrīvošanu no CE varat izlasīt 28.12.2016. LV portāla rakstā "Kādos gadījumos skolēnu atbrīvo no valsts pārbaudījumiem".

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas, sākot ar 2004. gadu, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Jāatceras arī, ka augstskolai un koledžai ir tiesības noteikt papildu iestājpārbaudījumus. Tas var būt zināšanu tests, pārrunas, radošais darbs – atkarībā no studiju specifikas

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Zināšanai informējam, ka personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās.

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās, un tam jāpiesakās ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Diemžēl šajā mācību gadā pieteikšanās termiņi jau ir nokavēti, nākamā pieteikšanās tiks organizēta tikai pēc gada. Detalizētu informāciju par pieteikšanās termiņiem un kārtību, maksas apmēru u.c. skatiet NIID.lv sagatavotajā rakstā: http://www.niid.lv/CE_augst.

12-04-2018

Labdien! Ja es esmu kārtojis centralizēto eksāmenu krievu valodā kā izvēles priekšmetā, vai tas der kā svešvalodas sertifikāts?

Labdien!

Sākot ar 2012./13. mācību gadu*, vidusskolas centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātā tiek ierakstīts gan svešvalodu (t.sk. krievu valodas) CE vērtējums procentos, gan attiecīgā vērtējuma atbilstība (pielīdzinājums) Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim (B1, B2 vai C1). Šo atbilstību Jūs varat norādīt, piemēram, aizpildot CV, apliecinot savas zināšanas darba devējam, aizpildot Eiropas valodu pasi u.c. gadījumos, tādējādi Jūsu iegūtais CE sertifikāts būs derīgs kā apliecinājums valodas prasmei.

Vairāk par svešvalodas (t.sk. krievu valodas) CE vērtējumu atbilstību EKP līmeņiem varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) sagatavotajos materiālos: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_vert_atbilstiba.pdf un http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf.

 * No 2012./13. gada CE  vērtējumus izsaka procentuāli. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas CE atbilst Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).

Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml.

24-11-2017

Labdien! Es pabeidzu vidusskolu 2015. gadā. Esmu nokārtojusi 4 valsts eksāmenus: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un otrajā svešvalodā. Nākošajā gadā gribētu uzsākt studēt medicīnu, bet nepieciešams nokārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā, fizikā vai bioloģijā. Vai pastāv iespēja nokārtot ķīmijas eksāmenu līdz 2018. gada jūlijam?

Labdien!

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot centralizētos eksāmenus (CE) augstskolās, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Papildu informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (raksts tiks aktualizēts tuvākajā laikā atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 28