Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 37
26-06-2020

Labdien! Esmu 12. klases skolniece un kārtoju šogad centralizētos eksāmenus. Atestātu izsniegšana skolā būs tikai 25. jūlijā, bet vai ir iespējams rezultātus uzzināt ātrāk? Kad CE rezultāti tiks publicēti portālā latvija.lv? Paldies par atsaucību!

Labdien!

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļvietnē sniegto informāciju vispārējās vidējās izglītības sertifikāti tiks izsniegti, sākot ar 24.jūliju.. Skolēni, kas kārto centralizētos eksāmenus (CE) papildtermiņā, sertifikātus saņems 30.jūlijā.

Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņas tiks izsniegtas no 10.jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi: 2,85 EUR. Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.

CE rezultātus portālā Latvija.lv ir iespējams aplūkot 3-4 dienas pirms sertifikātu izsniegšanas (šogad - 24. jūlija), izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus. Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Latvija.lv  e-pakalpojumu konsultantiem pa tālruni 67089003.​​

01-06-2020

Labdien! Vidusskolā es nekārtoju bioloģijas eksāmenu, bet šobrīd esmu nolēmusi stāties universitātē, un man ir nepieciešams vērtējums (CE sertifikāts) bioloģijas eksāmenā. Vai es varu to nokārtot šogad?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·          Latvijas Universitātē;

·          Liepājas Universitātē;

·          Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Šajā mācību gadā pieteikties bioloģijas CE kārtošanai varēja līdz 8. maijam. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu bioloģijas priekšmetu studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātie sagatavošanas kursi bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.​

15-05-2020

Labdien! Vai Covid-19 pandēmijas un tā izraisītās ārkārtējās situācijas laikā skola var rīkot klātienes konsultācijas centralizētajiem eksāmeniem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka konsultācijas valsts pārbaudījumu kārtošanai saskaņā ar VISC rekomendācijām skolas var organizēt gan attālināti, gan klātienē. Tās nav obligātas, bet ir ieteicamas. Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus. Klātienes konsultācijas nepieciešamas, lai skolēni varētu labāk sagatavoties eksāmenam ne tikai saturiski, bet arī psiholoģiski, un būtu iespēja labāk iejusties eksāmenu vidē.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv.  ​

14-05-2020

Labdien! Es mācos 9. klasē mazākumtautību skolā. Kāda ir nepieciešamība kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu, ja tas šogad nav obligāts?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka centralizētā eksāmena (CE) kārtošana pēc 9.klases šajā mācību gadā sakarā ar Covid-19 pandēmiju ir brīvprātīga – eksāmenam var pieteikties tie, kas vēlas to kārtot. Turklāt šogad eksāmena norise būs īsāka -  tas ilgs 3 stundas un tajā nebūs valodas lietojuma daļas. Speciālists skaidroja, ka šodien (14.maijā) ir pēdējā diena, kad var pieteikties latviešu valodas CE kārtošanai.

Kāda ir nepieciešamība kārtot šo eksāmenu?

1)Ja jaunietis vēlas pēc 9.klases nevis turpināt izglītību vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, bet uzsākt darba gaitas, tad viņam ir nepieciešama valsts valodas apliecība. Ja ir kārtots CE, tad valsts valodas eksāmens atsevišķi nav jākārto;

2)Tas pats attiecas uz jauniešiem, kuri vēlas strādāt vasarā vai paralēli mācībām – darba devējam ir tiesības pieprasīt valsts valodas prasmes apliecību (vai attiecīgi - CE sertifikātu) atbilstoši amata pildīšanai noteiktajam valodas prasmes līmenim;

3)Ir skolēni, kurus neapmierina gada vērtējums latviešu valodā – tad ir iespēja nokārtot CE un saņemt augstāku vērtējumu.

4)Jaunieši pēc pamatizglītības ieguves drīkst pieteikties arī VISC valsts valodas prasmes pārbaudei (atestācijai), taču šīs pārbaudes kārtošanai var pieteikties tikai noteiktam līmenim (no A1 līdz C2). Piesakoties konkrēta līmeņa pārbaudei, eksāmenu var arī nenokārtot. Savukārt, sekmīgi nokārtojot CE, pretendents iegūs sertifikātu jebkurā gadījumā.

Piesakoties valsts valodas atestācijai VISC, jārēķinās, ka šogad sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī būs daudz pretendentu, līdz ar to veidosies lielas rindas.

Ja plānojat turpināt izglītību un Jums valsts valodas prasmes apliecība nebūs nepieciešama, tad varat eksāmenam nepieteikties, jo tik un tā vidusskolu vai profesionālo vidusskolu beidzot, būs jākārto latviešu valodas CE.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv. ​

28-01-2020

Labdien! Es mācījos tehnikumā, nokārtoju 12. klases centralizētos eksāmenus, bet nepabeidzu 4. kursu. Vai man ir iespēja  iestāties augstskolā un turpināt mācīties? Vai ir citas iespējas?

Labdien!

Pēc sekmīgi pabeigta 3 kursa profesionālajā izglītības iestādē (arī tad, ja visi vidusskolas centralizētie eksāmeni ir nokārtoti) iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība. Lai iestātos augstākās izglītības iestādē (augstskolā vai koledžā), ir nepieciešams pabeigt vidusskolu/ profesionālo vidusskolu. Lai iegūtu dokumentu par pabeigtu vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā - tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas (virziena - piemēram, vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā u.c.) norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies (-usies) nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

15-11-2019

Labdien! Vēlos kārtot centralizēto eksāmenu bioloģijā, lai gan vidusskolu esmu jau sen pabeigusi. Lai veiksmīgi to nokārtotu, man jāatkārto vai pat jāiemācas no jauna mācību viela. Zinu, ka dažas universitātes piedāvā sagatavošanās kursus, bet mani vairāk interesē vai ir iespēja iepazīties ar mācibu saturu/tēmām, kas ir nepieciešamas, lai nokārtotu šo eksāmenu. Ir noteiktas vadlīnijas, pēc kurām skolotāji sagatavo mācibu plānu? Vai man ir iespēja iepazīties ar šo mācību plānu?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu bioloģijas priekšmetu studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātie sagatavošanas kursi bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Mācību saturs priekšmetu apguvei tiek izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts bioloģijas priekšmetā aprakstīts 12.pielikumā. Pamatojoties uz minētajiem noteikumiem, katrā skolā tiek izstrādāts mācību plāns, kurā tiek detalizēti atspoguļots mācību priekšmeta apgūstamais saturs. Ja mācību plāns nav publicēts konkrētās skolas mājaslapā, tad to var meklēt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) publiski pieejamajā sadaļā: www.viis.lv - Publiski pieejamā informācija - Iestādes - meklētājā ievadiet skolas nosaukumu – izvēlieties skolu no meklēšanas rezultāta - kreisajā pusē izvēlieties sadaļu Programmas (licencēšana un akreditācija) -  atrodiet vidējās izglītības programmu - tabulas labajā pusē izvēlieties hipersaiti “Mācību plāns” - Pielikumos (lapas apakšā) ir mācību plāni pa gadiem.

Ar mācību priekšmetu programmu paraugiem bioloģijā varat iepazīties Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: https://www.siic.lu.lv/bio/bio_prog_proj.pdf. Arī vietnē Uzdevumi.lv var atrast gan uzdevumus, gan teorijas materiālus bioloģijā atbilstoši vidusskolas programmai, lai labāk varētu sagatavoties CE kārtošanai.

20-09-2019

Labdien! Kurās augstskolās un kādās studiju programmās ņem vērā vēstures vidusskolas eksāmenu kā papildus kritēriju?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE).

Vēstures CE/ gada atzīme (GA) kā obligāts kritērijs vai kritērijs papildu punktu piešķiršanai noder, piemēram, stājoties šādās pamatstudiju programmās:

1.līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības programmas: “Tiesību zinātne” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), “Sociālais rehabilitētājs” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) u.c.

1.Akadēmiskā bakalaura studiju programmas: “Vēsture” (Latvijas Universitāte), “Vēsture” (Daugavpils Universitāte), “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), “Tiesību zinātne” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), “Teoloģija un reliģiju zinātne” (Latvijas Universitāte) u.c.

2.Profesionālā bakalaura programmas: “Skolotājs” – ar specializāciju vēstures un sociālo zinību skolotājs (Liepājas Universitāte), “Skolotājs” – ar specializāciju vēstures un sociālo zinību skolotājs (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) u.c.

Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā). Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE. Vienīgā augstskola, kas izveidojusi topošajiem studentiem digitālu rīku, kas ļauj atlasīt studiju programmas pēc CE un GA, ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte: https://www.llu.lv/uznemsanas-nosacijumi-pamatstudijam.

02-09-2019

Labdien! Mācos Mūzikas vidusskolas 4. kursā. Esmu nokārtojusi centralizētos eksāmenus vēsturē, latviešu un angļu valodās, matemātikā. Kādās augstākās izglītības iestādēs varēšu turpināt mācības pēc mūzikas vidusskolas beigšanas? Vai man ir iespējas turpmāk uzsākt medicīnas studijas?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Sekmīgi pabeidzot 4. kursu mūzikas vidusskolā un nokārtojot centralizēto kvalifikācijas eksāmenu, Jūs saņemsiet diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas dod tiesības stāties augstākās izglītības iestādēs.

Uzņemšanas prasības  augstskolu un koledžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos (meklējiet izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības iestāžu sarakstos, vai katras programmas aprakstā). Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesionālajā studiju programmā "Medicīna" (iegūst ārsta grādu) uzņemšanas prasībās 2019./20.gadam norādīts, ka nepieciešams:

 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu) vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.

Arī, stājoties Latvijas Universitātes (LU) programmā “Ārstniecība” (iegūst ārsta grādu), ir nepieciešami CE ķīmijā, bioloģijā vai fizikā:

 • CE sertifikāts ķīmijā, bioloģijā vai fizikā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā (angļu, vācu, franču) vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.

Tādējādi, ja vēlaties uzsākt studijas ārsta grāda ieguvei, būs nepieciešams nokārtot ķīmijas vai bioloģijas (vai fizikas) CE. Līdzīgas uzņemšanas prasības ir arī citās RSU un LU medicīnas programmās (farmācija, zobārstniecība, māszinības u.c.) – lai iestātos, nepieciešama ķīmijas vai bioloģijas (atsevišķos gadījumos – fizikas) CE vai dažās programmās - gada atzīme (var aizstāt ar nokārtotu CE). Savukārt atsevišķās medicīnas koledžās, piemēram, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, nepieciešams uzrādīt tikai latviešu valodas un svešvalodas CE (gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā tiek ņemta vērā kā papildu atlases kritērijs, ja ir liels konkurss uz studiju vietām).

Tādējādi iesakām Jums vispirms iepazīties ar izvēlētās augstskolas/ koledžas uzņemšanas noteikumiem, kā arī uzņemšanas prasībām konkrētajā programmā. Nosūtām Jums pamatstudiju programmu sarakstu veselības aprūpes jomā: http://niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&level_1=7&subject_1=72.

Iespēja nokārtot CE, ja priekšmets skolā nav apgūts

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC). VISC Vispārīgās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālists informēja, ka nav aizliegts pieteikties kārtot centralizētos eksāmenus (CE) mācību priekšmetos, kuri izvēlētajā skolas izglītības programmā nav/ netiek apgūti. Lai pieteiktos CE, kura kārtošana skolā netiek organizēta, Jums jāraksta iesniegums skolas direktoram, norādot, ka vēlaties pieteikties ķīmijas, bioloģijas vai fizikas CE kārtošanai. Skolas direktors ar Jūsu iesniegumu griezīsies Izglītības pārvaldē, kura sniegs informāciju par tuvāko skolu, kurā tiks organizēts attiecīgais CE. VISC speciālists iesaka Jums griezties pie skolas administrācijas savlaicīgi, jo CE kārtošanai var pieteikties līdz 15. decembrim.

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

27-06-2019

Labdien! Vai portālā "Latvija.lv"  tiks ievietoti 2018./2019. gada centalizēto eksāmenu rezultāti? Ja tiks ievietoti, tad kurā datumā?

Labdien!

Centralizēto eksāmenu (CE) rezultātus ir iespējams aplūkot portālā Latvija.lv, izmantojot eID, e-paraksta vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus. Parasti katru gadu dati tiek ievietoti jūnija beigās (ap 30. jūniju).

14-05-2019

Labdien! Pirms vairākiem gadiem esmu pabeigusi "Rīgas Dizaina un mākslas" vidusskolu, kurā netika mācīta ne bioloģija, ne ķīmija, ne fizika, jo tā ir mākslas skola. Tagad vēlos mainīt profesiju, gribu studēt RSU programmā "Uzturs". Vēlos nokārtot CE bioloģijā, taču RSU Uztura programmā pie obligātajām prasībām tiek prasīta gada atzīme bioloģijā vai ķīmijā, vai fizikā. Vai gada atzīmes vietā var tikt izmantots CE bioloģijā? Un cik lielā mērā ir nepieciešamas vidusskolas zināšanas ķīmijā, lai studētu šajā programmā? Pamatskolā ķīmiju mācijos, bet tas bija ļoti sen. Paldies par informāciju!

Labdien!

Obligātās prasības personām, kuras beigušas vidusskolu (vai profesionālo vidusskolu) pēc 2004. gada, lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesionālā bakalaura programmā “Uzturs”, ir šādas:

 • Vidējā izglītība
 • Centralizētā eksāmena (CE) sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar RSU Studenta servisa speciālistu, kurš informēja, ka gada atzīmi ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās var aizstāt ar CE vērtējumu bioloģijā vai ķīmijā. Tāpat speciālists norādīja, ka studiju programmas “Uzturs” saturā ir jāapgūst daudz ar ķīmiju un bioloģiju saistītu priekšmetu, piemēram, anatomija, fizioloģija, bioķīmija, ģenētika, mikrobioloģija u.c. Līdz ar to pamatzināšanas šajos priekšmetos, īpaši bioloģijā, ir nepieciešamas.

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas (t.i., Jūs varēsiet pieteikties CE kārtošanai tikai nākamajā mācību gadā). Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas un/ vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 37