Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2022. gada 10. janvārī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2021./22. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

Pieteikumus CE kārtošanai 2021./22. gadā jāsūta elektroniski pa tabulā norādīto e-pastu.

Izmaiņām un aktuālajai informācijai lūdzam sekot līdzi Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā un augstskolu mājaslapās!

 

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2021./2022. mācību gadā


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

15.,16.,17.marts 10. janvāris - 1. februāris 17 EUR

Latviešu valoda

17. maijs

10. janvāris - 5. aprīlis

15 EUR

Matemātika

 20. maijs 10. janvāris - 8. aprīlis 15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs 10. janvāris - 11. aprīlis 15 EUR
Ķīmija 25. maijs 10. janvāris - 13. aprīlis 15 EUR
Fizika 27. maijs 10. janvāris - 19. aprīlis 15 EUR
Bioloģija 30. maijs 10. janvāris - 19. aprīlis 15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

15.,16.,17.marts 20. decembris - 1. februāris

21 EUR

Vācu valoda

16.marts 20. decembris - 2. februāris

21 EUR

Krievu valoda

17.,18.marts 20. decembris - 3. februāris

21 EUR

Franču valoda

18. marts 20. decembris - 4. februāris

21 EUR

Latviešu valoda

 20. maijs 20. decembris - 5. aprīlis

21 EUR

Matemātika

21. maijs 20. decembris - 8. aprīlis

21 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs 20. decembris - 11. aprīlis

21 EUR

Ķīmija 25. maijs 20. decembris - 13. aprīlis 21 EUR
Fizika 27. maijs 20. decembris - 19. aprīlis 21 EUR
Bioloģija 30. maijs 20. decembris - 19. aprīlis 21 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034892, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv


LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

15.,16.,17.marts 3. janvāris - 1. februāris

18 EUR

Vācu valoda

16.marts 3. janvāris - 2. februāris

18 EUR

Krievu valoda

17.,18.marts 3. janvāris - 3. februāris

18 EUR

Franču valoda

18. marts 3. janvāris - 3. februāris

18 EUR

Latviešu valoda

17. maijs 3. janvāris - 5. aprīlis

15 EUR

Matemātika

20. maijs 3. janvāris - 8. aprīlis

15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs 3. janvāris - 11. aprīlis

15 EUR

Ķīmija 25. maijs 3. janvāris - 13. aprīlis 15 EUR
Fizika 27. maijs 3. janvāris - 15. aprīlis 15 EUR

Bioloģija

30. maijs 3. janvāris - 18. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 26190339; e-pasts: uznemsana@liepu.lv


VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

15.,16.,17.marts 3. janvāris - 1. februāris 14 EUR

Vācu valoda

16.marts 3. janvāris - 2. februāris 14 EUR

Krievu valoda

17.,18.marts 3. janvāris - 3. februāris 14 EUR

Franču valoda

18. marts 3. janvāris - 4. februāris 14 EUR

Latviešu valoda

17. maijs 3. janvāris - 5. aprīlis 11 EUR

Matemātika

 20. maijs 3. janvāris - 8. aprīlis 11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs 3. janvāris - 11. aprīlis 11 EUR
Ķīmija 25. maijs 3. janvāris - 13. aprīlis 16 EUR
Fizika 27. maijs 3. janvāris - 15. aprīlis 16 EUR
Bioloģija 30. maijs 3. janvāris - 18. aprīlis 16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: inguna.kucina@va.lv ztc@va.lv

* Ministru kabineta noteikumi Nr. 158 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā"

Ieteikt rakstu