Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolā pēc vidējās izglītības ieguves

Aktualizēts 2022. gada 9. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolā tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2022./2023. gadā CE kārtošanai var pieteikties vienā augstskolā - Latvijas Universitātē. Iepriekšējos gados iespēju kārtot CE pēc vidusskolas piedāvāja četras augstskolas.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu CE, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolas mājaslapā.

Lai pieteiktos CE, nepieciešams nosūtīt uz LU Pirmsstudiju mācību centra e-pastu (sagkursi@lu.lv) 3 dokumentus:

  • aizpildītu iesniegumu (parakstāms papīra formātā vai ar eParakstu);
  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem);
  • ieskenētu/ nofotografētu vidējās izglītības dokumentu (atestātu vai diplomu).

NB! Izmaiņām un aktuālajai informācijai lūdzam sekot līdzi Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā un LU Pirmsstudiju mācību centra mājaslapā!

Papildu informācija

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2022./2023. mācību gadā


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Latviešu valoda (optimālais līmenis) 15.maijs; 7.-9.jūnijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Latviešu valoda un literatūra (augstākais līmenis) 15.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Programmēšana (augstākais līmenis) 17.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Sociālās zinātnes (augstākais līmenis) 19.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Ģeogrāfija (augstākais līmenis) 22.-23.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Ķīmija (augstākais līmenis)* 25.-26.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Dizains un tehnoloģijas (augstākais līmenis) 29.maijs 5. decembris - 15. decembris

51 EUR

Matemātika (optimālais līmenis) 1.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Matemātika (augstākais līmenis) 1.-2.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Angļu valoda (optimālais līmenis) 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Angļu valoda (augstākais līmenis) 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Franču valoda (optimālais līmenis) 6.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Franču valoda (augstākais līmenis) 6.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Vācu valoda (optimālais līmenis) 8.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Vācu valoda (augstākais līmenis) 8.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Bioloģija (augstākais līmenis)* 12.-13.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Kultūra un māksla (augstākais līmenis) 14.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Fizika (augstākais līmenis) 15.-16.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR
Vēsture (augstākais līmenis) 19.jūnijs 5. decembris - 15. decembris 51 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv

* 2022./2023. gada valsts pārbaudījumi ķīmijā un bioloģijā notiks divas dienas, otrajā dienā veicot vienu praktisko darbu laboratorijā.

Ieteikt rakstu