Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 69
04-11-2020

Labdien! Vai šogad būs ziemas uzņemšana Latvijas Universitātē pirmskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei? Interesē Cēsu filiāle, bet neklātienē varu studēt arī Rīgā. Vēlos arī uzzināt vairāk par samaksas kārtību. 

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Studiju servisa centra speciālisti, kura informēja, ka 2020./21. gadā ziemas uzņemšana pedagoģijas programmās ne Rīgā, ne filiālēs diemžēl netiek plānota. Nākamā uzņemšana 1. līmeņa studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” plānota 2021.gada vasarā.

Studiju apmaksa LU notiek saskaņā ar LU iekšējo dokumentu - Studiju finansēšanas kārtību, tāpat katru gadu līdz 1. decembrim LU izdod rīkojumu par studiju maksām nākošajam akadēmiskam gadam. Rīkojumā tiek noteikti maksājumu termiņi. Ar katru studentu LU noslēdz vienošanos par samaksas grafiku – parasti tie ir 4 maksājumi gadā, taču pastāv iespēja vienoties ar fakultāti par citu samaksas grafiku, piemēram, reizi mēnesī.

Zināšanai informējam, ka novembra beigās - decembra sākumā NIID.LV plānojam publicēt apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanu augstskolās un koledžās.

02-11-2020

Labdien! Pirms 8 gadiem nepabeidzu studijas 1. līmeņa programmā Banku augstskolā. Tagad vēlētos turpināt augstāko izglītību Latvijas Universitātē bakalaura programmā, studējot grāmatvedību, nodokļus un auditu. Vai ir iespējams īsāks mācību laiks (individuāls plāns) un iepriekš apgūtu kredītpunktu ieskaitīšana? Kāds īsti ir process, ar ko jāsāk? Un vai 8 gadi starpība neizslēdz iespēju atjaunot studijas pēc individuālā plāna?

Labdien!

Jā, augstskolās un koledžās pastāv iespēja ieskaitīt iepriekšējās studijās apgūtos kredītpunktus (KP) un mācīties pēc individuāla plāna. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir ļoti individuāli un katrā augstskolā var atšķirties, līdz ar to mēs nevaram sniegt precīzu informāciju, kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā. Fakts, ka esat studijas pārtraukusi pirms 8 gadiem, neizslēdz iespēju pielīdzināt apgūtos KP - svarīgs ir abu programmu satura izvērtējums, vai ir līdzīgi priekšmeti utt.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem augstskolas izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Ar Latvijas Universitātes (LU) izstrādāto kārtību varat iepazīties LU tīmekļa vietnē.

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, ir apguvušas akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā. Studiju programmas direktors izvērtē un atzīst tos iepriekš apgūtos studiju kursus, kuru studiju rezultāti atbilst LU studiju programmas plānotajiem studiju rezultātiem. Lai pieteiktos studijām vēlākos posmos, ir jāsaņem akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas (Banku Augstskolas) par apgūtajiem priekšmetiem un jāiesniedz LU pieteikuma veidlapa.

Pēc pretendenta iesnieguma LU izvērtē un atzīst arī iepriekšējā profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus (maksas pakalpojums).  Sīkāku informāciju varat skatīt LU portālā.

Jārēķinās, ka var būt gadījumi, kad augstskola nepielīdzina kādus studiju kursus. Augstskola ir atbildīga par to, ka, izsniedzot diplomu par noteiktas studiju programmas apguvi, ir apgūts studiju programmas saturs. Piemēram, praksē ir situācijas, kad vienā augstskolā kāds priekšmets ir apgūts kā C daļas priekšmets, kas pasniegts vispārīgi, bet citas augstskolas studiju programmā tas var būt ir A daļas priekšmets un pasniegts ļoti specifiski un detalizēti.

Lai  precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums griezties pie izvēlētās studiju programmas direktora vai fakultātes metodiķa. LU fakultāšu  metodiķu kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē.

30-10-2020

Labdien! Esmu ieguvusi kvalifikāciju “Jurists”, iegūstot otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Biznesa Augstskolā "Turība". Šobrīd vēlos tajā pašā augstskolā studēt maģistra programmā “Publiskā pārvalde”. Vai ir iespējams ieskaitīt kredītpunktus no studijām “juristos”?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Biznesa augstskolas „Turība” (BAT) profesionālā maģistra studiju programmas „Publiskā pārvalde” metodiķi, kura informēja, ka apgūtos kredītpunktus (KP) atbilstoši valsts un augstskolas normatīvajam regulējumam var pārskaitīt tikai tad, ja persona stājas tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Tādējādi, ja Jūsu iepriekš iegūtā izglītība atbilst maģistrantūras līmenim (ja esat pabeigusi 2. līmeņa profesionālo programmu, kas tiek īstenota pēc pamatstudijām, nevis pēc vidusskolas), tad KP sakritīgos priekšmetos var pārskaitīt, savukārt. ja bakalaura (pamatstudiju) līmenim, tad KP pārskaitīt nevar. Mūsdienās jurista kvalifikāciju var iegūt tikai profesionālā maģistra programmās, taču vēsturiaki jurista kvalifikāciju varēja iegūt arī pamatstudiju līmenī - profesionālā bakalaura vai profesionālās programmas pēc vidusskolas ietvaros.

Lai saņemtu precīzu informāciju, iesakām Jums rakstīt e-pastu BAT Studiju informācijas centram (sic@turiba.lv), vēstulei pievienojot ieskenētus augstākās izglītības dokumentus – diplomu un diploma pielikumu.

04-09-2020

Labdien! Kur Latvijā iespējams iegūt bakalaura grādu psiholoģijā, izņemot Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti?

Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā iespējams iegūt divās no jūsu minētajām augstskolām - Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Šo grādu iespējams iegūt arī Rīgas Stradiņa universitātē (un tās Liepājs filiālē) un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (arī Daugavpils un Liepājs filiālēs). Informāciju par visām minētajām psiholoģijas bakalaura programmām NIID.LV datubāzē varat apskatīt šeit.

Liepājas Universitātē psiholoģijas studijas netiek piedāvātas. 

Ar psiholoģija ir saistītas studijas arī šajā RISEBA programmā "Biznesa psiholoģija".   šī programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju, taču to beidzot, iegūsiet  Sociālo zinātņu bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, nevis psiholoģijā.

 

13-08-2020

Labdien! Vai man pēc bakalaura grāda iegūšanas būs nepieciešams sertifikāts? Esmu šogad absolvējusi medicīnas koledžu, ieguvusi māsas kvalifikāciju un uzsākusi darbu ģimenes ārsta praksē. Iepriekš paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) speciālisti, kura informēja, ka plānots, ka no 2022.gada stāsies spēkā izmaiņas māsu sertifikācijas kārtībā (ja līdz tam laikam valdībā tiks apstiprināts attiecīgais likumprojekts). Viena no galvenajām plānotajām izmaiņām būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. Reformas rezultātā māsas, kuras ir apguvušas attiecīgo profesiju, tiks reģistrētas kā vispārējas aprūpes māsas, kas turpmāk ļaus vieglāk mainīt specializāciju. Lai mainītu specializāciju, būs pieejami ES fondu finansēti tālākizglītības kursi 3-6 mēnešu garumā.

Līdz 2022. gadam vēl būs spēkā līdzšinējā Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas paredz obligātu māsu sertifikāciju noteiktā specialitātē. Līdz ar to, ja pabeigsiet studijas 2021. gadā, Jums, visticamāk, vajadzēs sertificēties. Taču LMA speciāliste iesaka Jums rūpīgi sekot līdzi informācija LMA tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos (Facebook lapā), jo jau šajā rudenī varētu būt zināma plašāka un precīzāka informācija par gaidāmajām izmaiņām.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sertifikācija sniedz vairākas priekšrocības: sertificētām māsām ir lielāka alga, lielākajā daļā vakanču sertifikāts norādīts kā obligāta prasība utt.  Taču ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tādu atšķirību vairs nebūs.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar LMA speciālistiem, kontaktinformācija atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

07-08-2020

Labdien! Esmu pabeigusi 1. līmeņa augstākās izglītības programmu un ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju. Cik gadu un kurā iestādē jāmācās, lai iegūtu 2.līmeņa izglītību?

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās. 2020./21. gadā augstskolas uzņem tikai akadēmiskā bakalaura programmās (iegūst bakalaura grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju) tiesību zinātnēs*.

Nosūtām Jums akadēmiskā bakalaura studiju programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs: studiju ilgums pēc vidusskolas – 3- 3,5 gadi, ar iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību un jurista palīga kvalifikāciju izglītības pielīdzināšanas rezultātā apgūstamo priekšmetu un līdz ar to semestru skaits var tikt samazināts (uzsākot studijas, piemēram, no bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa). Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir individuāli un katrā augstskolā var atšķirties. Piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā skaidri noteikts, ka koledžu absolventus uzņem līdzīgas (tās pašas jomas) studiju programmas 3. kursā. Citās augstskolās var būt savādāk. Lai precizētu informāciju, iesakām Jums sazināties ar izvēlētās studiju programmas direktoru vai Studiju daļas/ Uzņemšanas komisijas speciālistiem.


Ar bakalaura izglītību tiesību zinātnē absolvents var pretendēt uz darbu valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c., t.sk.juriskonsulta amatā.

Lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre u.c.) pēc bakalaura studijām nepieciešams arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens (jāiegūst sertifikāts).

Nosūtām Jums zināšanai arī profesionālā maģistra programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs (jāstudē 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju).Varat izvēlēties studēt arī akadēmiskā maģistra programmā  - piemēram, ja nav mērķa pretendēt uz amatiem, kuros obligāta prasība ir iegūta jurista kvalifikācija - advokāta, tiesneša, notāra u.c. Akadēmiskā maģistra programmu SARAKSTS tiesību zinātnēs (jāstudē 1 – 2 gadi, iegūst akadēmiskā maģistra grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju).

*Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015. gadā tika uzsākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredzēja arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Līdz ar to šobrīd neviena augstskola vairs neuzņem profesionālā bakalaura programmās, pēc kuru apguves varēja iegūt profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju. Visas šīs programmas pakāpeniski tika pārveidotas par akadēmiskā bakalaura programmām tiesību zinātnē.

10-07-2020

Labdien! Interesē iespējas studēt maģistrantūrā pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas LU Medicīnas fakultātes programmā "Radiogrāfija". Cik saprotu, tieši radiogrāfijas maģistra programma Latvijā nav pieejama, taču vai ir iespējams turpināt studijas arī citās sfērās, kurām pie uzņemšanas prasībām kā viena no iespējamajām izglītības tematiskajām jomām norādīta veselības aprūpe? Piemēram, LU piedāvātā "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" vai RSU piedāvātā "Veselības vadība" un "Sabiedrības veselība"?

Labdien!

Sekmīgi apgūstot Latvijas Universitātes īstenoto profesionālā bakalaura programmu “Radiogrāfija”, absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu radiogrāfijā un  kvalifikāciju "radiogrāfers" un tiesības turpināt studijas maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. Jūs varat turpināt studijas maģistrantūrā pēc izvēles ikvienā no Jūsu nosauktajām programmām: gan “Epidemioloģija un veselības vadība”, gan “Veselības vadība” (2 gadu studijās), gan “Sabiedrības veselība”, gan vairākās citās veselības aprūpes jomas maģistrantūras programmās (piemēram, “Biomedicīna”, “Rehabilitācija”, “Uzturzinātne” u.c.). Maģistra līmeņa programma radiogrāfijā šobrīd Latvijā netiek īstenota.

Vēršam uzmanību, ka programmā “Radiogrāfija” uzņem tikai personas ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "radiologa asistents" studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos – no 7. semestra.

10-07-2020

Labdien! Šobrīd studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams vienlaicīgi studēt arī koledžā - ārsta palīga profesijā? Ja ir iespējams, vai studijas ir par maksu? Vai tiek pielīdzināti apgūtie kursi? Un pēc kura kursa var studēt paralēli?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas, ja Jūs varat tikt galā ar mācību slodzi. Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Tādējādi Jūs varat vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs) - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā – par maksu.​ Ja šobrīd studējat ārstniecību budžeta grupā, tad Jums jāatrod tāda ārsta palīga programma, kura tiek īstenota par maksu.

Nosūtām Jums ārsta palīga programmu SARAKSTU. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vienīgo ārsta palīga programmu par maksu īsteno RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža (RSU SKMK), pārējās koledžās ir pieejamas tikai budžeta vietas.

Sazinoties ar koledžu, noskaidrojām, ka jau ir bijuši tādi gadījumi, ka ārsta palīga programmas maksas vietās studē personas, kas vienlaikus budžeta grupā apgūst medicīnu. Šādā gadījumā pastāv iespēja pārskaitīt iepriekš iegūtos kredītpunktus (nepieciešams saņemt izziņu no augstskolas, kurā studējat)  un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna, attiecīgi samazinot studiju maksu. Jo vairāk sakritīgu priekšmetu abās programmās, jo vēlākā semestrī Jūs varat uzsākt studijas.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem katra augstskola vai koledža izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Lai precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums sazināties ar RSU SKMK Studiju daļu, tālrunis 80205805, e-pasts studinfo@rcmc.lv.

29-06-2020

Labdien! Vai kādā no Latvijas augstskolām 2020./2021. gadā tiek īstenota maģistra studiju programma, pēc kuras absolvēšanas tiek iegūta sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka kvalifikācija (interesē neklātienes mācības)? Paldies!

Labdien!

Nosūtām Jums profesionālā maģistra programmu SARAKSTU, kurās var iegūt sociālā darbinieka/ karitatīvā sociālās darbinieka profesionālo kvalifikāciju.Neklātienē (sesiju formā - 1 nedēļu mēnesī, iespējamas arī e-studijas) programmu īsteno viena augstskola - LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA.

Sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju var iegūt, studējot Liepājas Universitātes profesionālā maģistra programmā KARJERAS KONSULTANTS (uzņemšana 2020./21. gadā pilna un nepilna laika studijās). Programmai ir trīs specializācijas:

- karjeras konsultants un sociālais pedagogs;
- karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
- karjeras konsultants un skolotājs mentors.​

19-06-2020

Labdien! Vai, studējot 6 gadus garajā programmā "Medicīna", vēlākajos kursos ir iespējams pāriet uz citām programmām, nesākot tās no paša sākuma? Piemēram, 3. gadā pāriet uz māszinībām, fizioterapiju, ārsta palīgiem vai vecmātēm?

Labdien!

Jūs varat pāriet uz citu augstākās izglītības iestādi un/ vai studiju programmu tajā pašā vai citā augstskolā. Normatīvajos aktos pāreja no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu vai arī citu studiju programmu tajā pašā vai citā augstskolā vai koledžā ir definēta kā studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos. Ministru kabineta noteikumi Nr. 932 “Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos” paredz, ka studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Līdz ar to Jūs varat pāriet uz citu bakalaura vai profesionālo pamatstudiju programmu, tāpat Jūs varat iestāties 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) programmas vēlākajos posmos, veicot iepriekš apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšanu  (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti, piemēram, medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.)

Lai pārietu uz citu studiju programmu vai augstskolu, ir jādodas uz izvēlēto augstskolu ar iesniegumu par reģistrāciju studijām. Iesniegumam jāpievieno izziņa par iepriekšējā studiju programmā apgūtajiem kredītpunktiem.

Augstskola salīdzina apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Jāņem vērā, ka augstākās izglītības iestāde var atteikt studiju sākšanu, ja attiecīgajā studiju programmā nav brīvu vietu. Tāpat, pārejot uz citu augstākās izglītības iestādi, students zaudē savu budžeta vietu, bet jaunajā augstskolā vai programmā uz budžeta vietu būs jāpretendē no jauna, vispārējā kārtībā.

Katrai augstskolai ir izstrādāta studiju uzsākšanas kārtība vēlākos posmos (augstskolas iekšējais dokuments).

Papildu informācija:

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 69