Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 44
10-04-2019

Labdien! Vēlējos uzzināt, kur mācīties par kosmetologu. Vai var studēt Sarkanā krusta koledžā studiju programmā "Masieris" un pēc tam apgūt kosmetoloģiju?

Labdien!

Skaistumkopšanas nozarē ir divas ar kosmetoloģijas jomu saistītas profesijas:

Kosmētiķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) - apgūst profesionālajā vidējās izglītībā

un

Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (arī saukts par kosmetologu) (4.PKL) = apgūst augstākajā izglītībā – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (jeb koledžas) programmās .

Abas šīs profesijas ir reglamentētas  - tas nozīmē, ka, lai strādātu šajās profesijās, ir obligāti jāpabeidz valsts akreditēta izglītības programma, jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā un jāsertificējas.

No jūsu jautājuma ir saprotams, ka vēlaties studēt kosmetoloģiju augstākajā izglītībā.  Šāda programma “Estētiskā kosmetoloģija” tiek piedāvātas divās koledžās: NIID.LV - estētiskā kometoloģija

Lai iestātos šajā programmā, nepieciešama vidējā izglītība un nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Šajā gadījumā studiju ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās.

Programmā var iestāties arī ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās medicīnas izglītības diplomu (vai augstāka līmeņa medicīnas izglītības diplomu). Šajā gadījumā studiju ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi.  Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu – jā, varat pabeigt Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (vai citā koledžā) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Masieris” un pēc tam iestāties programmā “Estētiskā kosmetoloģija”, un 2 gadu laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”.

Lai iegūtu vēl precīzāku informāciju, iesakām sazināties ar izvēlētās izglītības iestādes uzņemšanas komisiju.

15-03-2019

Labdien! Kurās augstskolās var iegūt 1. un 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā?

Labdien!

  1. 1.līmeņa profesionālās studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Latvijas Universitāte - Rīgā un Alūksnes filiālē. Jāstudē 2,3 gadi. Programmu beidzot, iegūst 4. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības speciālists”. Programmu saraksts:  https://bit.ly/2F5I0Pq
  2. Profesionālā bakalaura studiju programmu darba aizsardzībā  īsteno Rīgas Tehniskā universitāte. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2Jehk4f.
  3. Profesionālā maģistra studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Universitāte. Jāstudē 2-2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2UKx2VS.

Papildu informācija

Par darba aizsardzības speciālista profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/darba-aizsardzibas-specialists.

05-02-2019

Labdien! Vai iestājoties augstskolā, mācību iestāde pirms līguma noslēgšanas ar studentu ir tiesīga pieprasīt studiju maksu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Latvijas Universitātes (LU) Uzņemšanas komisijas vadītāju Lailu Jansoni, kura norādīja, ka studiju līgums un studiju līguma pielikums ir dokumenti, uz kuriem pamatojas studenta studiju maksas maksājums. Studiju līgumā un tā pielikumā ir norādīts studiju maksas apmērs, maksāšanas grafiks un rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai. Līdz ar to studentam ir jāsamaksā par studijām pēc studiju līguma noslēgšanas.

Studiju maksas maksāšanas kārtību nosaka augstskolas izstrādāti iekšējie dokumenti. Piemēram, Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) ir izstrādāti “RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumi”, kuru 6. punktā noteikts: “Pēc studiju līguma noslēgšanas reflektants iemaksā studiju maksu (..)”. Līdzīgi arī citās augstskolās ir jābūt izstrādātam dokumentam, kurā atrunāta maksāšanas kārtība.

Līdz ar to iesakām Jums griezties Jūs interesējošajā augstskolā, lai noskaidrotu, kāda ir studiju maksas maksāšanas kārtība.

14-01-2019

Labdien! Šobrīd studēju "Pirmsskolas un sākumsskolas skolotāja" bakalaura programas 4. kursā. Vēlos mainīt programmu vai augstskolu. Vai man var izsniegt dokumentu vismaz par 1. līmeņa apguvi?

Labdien!

Jūs varat pāriet uz citu augstākās izglītības iestādi un/ vai studiju programmu. Normatīvajos aktos pāreja no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu vai arī citu studiju programmu tajā pašā vai citā augstskolā vai koledžā ir definēta kā studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos. MK noteikumi Nr. 932 “Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos” paredz, ka studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Līdz ar to Jūs varat pāriet uz citu bakalaura programmu, tāpat Jūs varat iestāties 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) programmas vēlākajos posmos, veicot iepriekš apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšanu. Augstskola nevar izsniegt diplomu par apgūtu 1. līmeņa augstākās izglītības programmu, ja šādā programmā neesat studējusi. Pārtraucot studijas, Jūs varat saņemt akadēmisko izziņu par apgūtajiem studiju kursiem/ kredītpunktiem.

Lai pārietu uz citu studiju programmu vai augstskolu, ir jādodas uz izvēlēto augstskolu ar iesniegumu par reģistrāciju studijām. Iesniegumam jāpievieno iepriekšējās augstākās mācību iestādes izsniegta izziņa par apgūtajiem kredītpunktiem.

Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Jāņem vērā, ka augstākās izglītības iestāde var atteikt studiju sākšanu, ja attiecīgajā studiju programmā nav brīvu vietu. Tāpat, pārejot uz citu augstākās izglītības iestādi, students zaudē savu budžeta vietu, bet jaunajā augstskolā vai programmā uz budžeta vietu būs jāpretendē no jauna, vispārējā kārtībā.

Katrai augstskolai ir izstrādāta studiju uzsākšanas kārtība vēlākos posmos (augstskolas iekšējais dokuments).

Papildu informācija:

18-12-2018

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai ir iepējams vienlaikus mācīties profesionālā bakalaura programmā budžetā vietā un papildus iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību - arī budžetā vietā? Iepriekš pateicos par atbildi!

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (t.sk. 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības jeb koledžas programmām) fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

02-08-2018

Labdien! Vai drīkst pieteikties vienlaikus dažādās augstskolās? Vai drīkst pieteikties vienā augstskolā, bet dažādās programmās? Paldies par atbildi.

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstskolās) - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

27-07-2018

Labdien! Esmu absolvējusi RSU un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju. Plānoju studēt LU maģistra programmā "Uzturzinātne". Vai pēc šīs programmas absolvēšanas es varēšu strādāt ārstniecības iestādēs kā uztura speciāliste?

Labdien!

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Uztura speciālists" ir reglamentētā profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Ārstniecības likuma 45 (1) pants nosaka, ka uztura speciālists ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.

Tātad, lai varētu strādāt par uztura speciālistu ārstniecības iestādē, ir nepieciešams 1) iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību, 2) reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā, un 3) iegūt uztura speciālista sertifikātu.

Organizācija, kas veic uztura speciālistu sertifikāciju, ir Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija (LDUSA). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LDUSA valdes priekšsēdētāju Lolitu Neimani, kura informēja, ka, lai pieteiktos uztura speciālista sertifikācijai, obligāta prasība ir iegūta uztura speciālista profesionālā kvalifikācija. Latvijas Universitātes maģistra programmā “Uzturzinātne” var iestāties arī ar profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju, taču pēc absolvēšanas par uztura speciālistu ārstniecības iestādēs strādāt nevar. Studējot akadēmiskā maģistra programmā, iegūst akadēmiskā maģistra grādu uzturzinātnē, bet neiegūst uztura speciālista kvalifikāciju. Pabeidzot šo programmu, var strādāt, piemēram, par pētnieku, konsultantu, lektoru, strādāt valsts iestādēs un uzņēmumos (piemēram, Slimību profilakses un kontroles centrā), darboties ES projektos u.c.

Vienīgā programma, kurā var iegūt uztura speciālista kvalifikāciju, ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) īstenotā profesionālā bakalaura programma “Uzturs”. Iespējams, Jūs varat izglītības pielīdzināšanas rezultātā uzsākt studijas vēlākos posmos. T.i., izmantojot šo iespēju, Jums nevajadzētu mācīties visus semestrus un attiecīgi arī studiju maksa tiktu samazināta. Vairāk par studiju uzsākšanu vēlākajos posmos lasiet RSU mājaslapā.

Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, iesakām sazināties ar programmas “Uzturs” vadītāju Lolitu Neimani, tālrunis: 29491001, e-pasts: lolitavija.neimane@rsu.lv.

13-07-2018

Labdien! Vai ir iespējams iesniegt dokumentus vienlaicīgi divās koledžās?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (t.sk. 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības jeb koledžas programmām) fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

16-05-2018

Labdien! Gribētu nākošajā gadā pēc vidusskolas absolvēšanas mācīties par surdotulku. Vai Latvijā ir šāda iespēja? Līdz šim to varēja izdarīt SIVA, bet pēc pieejamās informācijas nav saprotams, vai SIVA uzņem surdotulku programmā. Paldies!

Labdien!

Saskaņā ar koledžas “Sociālās integrācijas valsts aģentūra” (SIVA) Uzņemšanas noteikumos norādīto informāciju, 2018./19. gada vasarā ir plānota uzņemšana 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Tulkošana”, kuru beidzot, absolvents iegūst surdotulka kvalifikāciju. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā, kā arī jānokārto iestājpārbaudījums - profesionālās piemērotības tests.

Sazinoties ar SIVA Uzņemšanas nodaļas speciālisti, noskaidrojām, ka uzņemšana surdotulku studiju programmā tiek plānota arī 2019./20. gada vasarā.

12-03-2018

Labdien Vasarā vēlos iestāties Latvijās Universitātē, lai studētu par ekonomisti, un paralēli arī LU gribu iestāties par ķīmiķi (iegūt otro augstāko izglītību paralēli) Vai ir iespējams mācīties vienā universitātē, bet vairākās studiju programmās?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 44