Aktuālie raksti

  • Arhīvs - Profesionālo izglītības iestāžu tīkla izmaiņas 2011.-2015. gadā
    Published:
    Publicēts 2014. gada 18. septembrī
    Short description

    Reformu rezultātā vairākas profesionālās skolas mainījušas nosaukumu, apvienotas vai pievienotas citām profesionālās izglītības iestādēm. Materiālā sniegts skolu nosaukumu maiņas kopsavilkums par 2011.-2014. gadā notikušajām izmaiņām.

Pages