Aktuālie raksti

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 23.oktobrī
  Short description

  2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. oktobrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 14. augustā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi profesionālās izglītības programmās.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 12. martā
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

 • Atbraucu uz Latviju, lai studētu. Ko stāsta citu pieredze?
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Motivācija mācīties Latvijā katram ir sava. Ir cilvēki, kam ģimenes saknes nāk no Latvijas. Viņi ir dzirdējuši par Latviju un grib gūt savu personīgo pieredzi. Ir cilvēki, kuri Latvijā dzimuši un dažādu apstākļu dēļ aizbraukuši, bet tagad apsver iespējas, ko piedāvā Latvija.

 • Interaktīvā “Skolu karte” – palīgs vecākiem un skolēniem izglītības iestādes izvēlē
  Published:
  Publicēts 2017. gada 20. jūlijā
  Short description

  Informācija par skolēnu skaitu skolās, izglītības iestāžu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem, reģionā pieejamo sporta infrastruktūru, iedzīvotāju skaita prognozēm.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Arhīvs - Ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 5. februārī
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 18. decembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 28 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 180 programmās.

 • Arhīvs - 1. – 6. klašu skolēniem klajā laista jauna interaktīva spēle profesiju izzināšanai
  Published:
  Publicēts 2021. gada 15. janvārī
  Short description

  Valsts izglītības attīstības aģentūra projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izstrādājusi un 2020. gada nogalē laidusi klajā elektroniskā vidēpieejamu spēli 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli” (saīsināti – “ParProf”).

 • Arhīvs - Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem 2020./21. gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 29. decembrī
  Short description

  Izglītības iestādēs turpinās uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Mācībām valsts budžeta finansētajās programmās var pieteikties ikviens interesents - uzņemšanas prasībās nav noteikts vecuma ierobežojums.

Pages