Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 35
19-06-2020

Labdien! Šogad pabeigšu 12.klasi. Pastāv iespēja, ka varu nenolikt centralizēto eksāmenu matemātikā. Ja es nenolieku šo eksāmenu, vai es varu iet mācīties profesiju kādā no augstskolām vai tehnikumiem? Gribētu pa šo gadu apgūt profesiju un pēc gada vēlreiz kārtot eksāmenu.

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Profesionālās izglītības iespējas

Tādējādi, ja ir saņemta liecība pēc 12. klases,  iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā izglītība. Ar šādu statusu nevar mācīties  augstākās izglītības programmās, kā arī tajās profesionālās izglītības programmās, kurās iestājprasība ir pabeigta vidējā izglītība. Taču Jūs varat mācīties

1)      viengadīgajās arodizglītības programmās pēc pamatizglītības no 17 gadiem (valsts vai pašvaldības budžets, audzēkņi saņem stipendiju; pēc programmas absolvēšanas saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību) Nosūtām Jums PROGRAMMU SARAKSTU, kurās uzņem 2020./21. gadā.

2)      Profesionālās tālākizglītības programmās (par maksu; jāmācās 480 – 640 stundas vai vairāk; mācoties akreditētā programmā, iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību par apgūtu 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesiju). Nosūtām Jums aktuālo PROGRAMMU SARAKSTU, kuras īsteno profesionālās izglītības iestādes.

Papildu informācija:

·         Kā sagatavoties centralizēto eksāmenu kārtošanai: sagatavošanas kursi, citas iespējas.

·         Raksts jauniešiem par digitālajiem rīkiem – palīgiem karjeras izvēlē un karjeras konsultāciju iespējām.

·         Vietne “Profesiju Pasaule”, kurā var uzzināt daudz interesanta par profesijām un mācību iespējām šajās profesijās, aplūkot attēlus un video utt.​

02-06-2020

Labdien! Kas notiks ar vidusskolu neklātienes un tālmācības mācību programmām pēc jaunā mācību satura ieviešanas? Vai tajās varēs apgūt tos pašus kursus un "grozus", kādus piedāvās vidusskolas klātienes programmā?

Labdien!
 
Neklātienes un tālmācības programmas, tieši tāpat kā klātienes programmas, pēc jaunā satura ieviešanas tiks īstenotas atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā” (stājušies spēkā 02.07.2019.). Padziļinātie kursi (“grozi”) ) būs gan klātienē, gan neklātienē / tālmācībā. Atšķirsies tikai apgūstamo mācību stundu skaits - klātienes formā triju gadu laikā būs jāapgūst 3360–3780 mācību stundas, savukārt neklātienē un tālmācībā - 1890–2205 mācību stundas.​​
01-06-2020

Sakară ar jauno vidusskolas izglītības standartu vēlētos uzzinăt, kădus 10.klasē izvēlēties padziļinătos kursus: Interesē šādas profesijas: grămatvedis, pirmsskolas skolotăjs, multimediju dizaineris, medmăsa. Paldies!

Labdien!

Tīmekļvietnē "Skola2030" ir pieejami daudzveidīgi materiāli topošajiem vidusskolēniem par padziļināto kursu izvēli, piemēram:

1)  Kā izvēlēties kursus skolai;

2) Padziļināti apraksti par pieejamajiem kursu komplektiem un līmeņiem. Piemēram, atsevišķi medicīnas kurss nav paredzēts, bet ir norāde – skolēniem, kuri vēlas tālāk studēt medicīnu, vajadzētu izvēlēties padziļināto bioloģijas vai ķīmijas kursu;

3) Tests (jāizdrukā), kas var palīdzēt izvēlēties kursus atbilstoši jaunieša interesēm;

4) Detalizēti apraksti, kādi tematiskie bloki tiks piedāvāti katrā no kursiem; ko skolēns iemācīsies; kādās profesijās noderēs iegūtās zināšanas utt.;

5) Kursu apraksti vispārējā un padziļinātā līmenī katrā no mācību jomām.

Par vidusskolas programmu piedāvājumu jaunajā mācību gadā Jūs varat interesēties tuvākajās (izvēlētajās) skolās vai savā pašvaldībā. Visas Latvijas skolas atrodamas Latvijas skolu kartē, kurā var atlasīt skolas pēc dažādiem kritērijiem: skolas tipa (vidusskola/ ģimnāzija), pašvaldības, skolēnu skaita, iedzīvotāju skaita, skolas kvalitatīvajiem rādītājiem utt.

Ja ir grūti pieņemt lēmumu, kādus padziļinātos kursus izvēlēties un kādā jomā veidot turpmāko karjeru, varbūt var palīdzēt saruna ar karjeras konsultantu. Profesionālu karjeras konsultantu kontaktinformācija atrodama šajā saitē. Pieejamas arī attālinātas un/ vai bezmaksas konsultācijas.

Noderīga informācija:

·         Informācija jauniešiem par dažādām attālināto karjeras konsultāciju iespējām un digitālajiem rīkiem;

·         Kā izvēlēties nākotnes profesiju?

·         5 video lekcijas par karjeras izvēli (arī pēc 9.klases).​

14-05-2020

Labdien! Cik neskmīgās vidējās gada atzīmes var būt, pabeidzot 12.klasi?

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme. Līdz ar to par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu ir jāinteresējas izvēlētajā izglītības iestādē.

Visas vispārējās vidējās izglītības programmas skatiet šeit: Programmu saraksts. Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka no 2020. gada 1. septembra vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu. 2020. gadā jaunais standarts attieksies uz 10. klasi, savukārt uz 11. klasi – no 2021. gada 1. septembra, bet uz 12. klasi – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc šobrīd spēkā esošā (“vecā”) standarta.​

13-03-2020

Labdien! Vēlos pēc 9. klases iestāties vispārizglītojošā vidusskolā ar padziļinātu virzienu režijā, Nevaru atrast šādu informāciju.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu, kurā specializēto priekšmetu sarakstā (skat.9. pielikumu) tiks iekļauts arī priekšmets “Teātris un drāma” (apgūs aktiermākslu, režiju, skatuves runu, dramaturģiju vai producēšanu utt.). Šobrīd NIID.lv rīcībā nav informācijas, kura vidusskola iekļaus šo priekšmetu savā piedāvājuma “grozā”. Nav šobrīd arī tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem. Vispārēja informācija par kursu komplektiem, kādus skolēni varēs izvēlēties, atrodama “Skola 2030” tīmekļvietnē: https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/izvelies-kursus-skolai.

Šobrīd varam vienīgi Jums ieteikt interesēties par iespējām un vidusskolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem savā pašvaldībā vai katrā atsevišķā skolā. Piemēram, visas Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

12-03-2020

Labdien! Ja 10.klases skolēnu atskaita no vidusskolas, vai viņš var no septembra mācīties tajā pašā vai citā skolā neklātienē 11. klasē, vai arī viņam jāmācās atkārtoti 10. klasē? Vai vakarskolā var iestāties aprīlī, maijā?

Labdien!

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu skolēnu var uzņemt neklātienes vai tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmā, ja viņš nav pārcelts nākamajā klasē. Šādā gadījumā pašizglītības veidā jāapgūst nenokārtotais mācību priekšmets un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām jānokārto pēcpārbaudījums. Līdz ar to, pārejot uz neklātienes vai tālmācības programmu, atkārtoti 10. klasē nebūs jāmācās.

Vairākās skolās neklātienes vai tālmācības programmās var iestāties un uzsākt mācības visa mācību gada laikā, taču tas jānoskaidro izvēlētajā skolā, ne visas uzņem skolēnus mācību gada vidū. Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota, kā arī, vai ir iespēja šajā skolā iesniegt dokumentus mācību gada vidū.

Zināšanai informējam, ka no 2020. gada 1. septembra stājas spēkā likuma normas par vakara (maiņu) vidusskolu izslēgšanu no skolu tipoloģijas, līdz ar to no šī brīža vakarskolu kā tādu vairs nebūs. Neklātienes un tālmācības programmas īstenos vispārizglītojošās vidusskolas vai profesionālās izglītības iestādes.

12-03-2020

Labdien! Kas notiek ar jauno mācību standartu tehnikumos un arodskolās? Vai ar profesionālo vidējo izglītību arī turpmāk varēs iestāties universitātē?

Labdien!

Sakarā ar plānotajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kā arī saistībā ar rudenī pieņemto jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, šobrīd valdībā izskatīšanai tiek virzīts jauns valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts arodizglītības standarts. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz lielākas individuālas izvēles iespējas Nozaru kvalifikācijas sistēmas ietvaros, ko nodrošina modulārā pieeja profesionālās izglītības programmu īstenošanā. Tas nozīmē, ka profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt un pilnveidot pa daļām, novērtējot atsevišķu mācību posmu (moduļu apguves) sasniegtos rezultātus un saņemot par to valsts atzītu dokumentu.

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Pabeidzot četrgadīgo profesionālās izglītības programmu (tehnikumā vai citā profesionālās izglītības iestādē), jaunietis saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj stāties augstskolās. Savukārt, pabeidzot trīsgadīgo arodizglītības programmu, jaunietis iegūst atestātu par arodizglītību (iegūst profesiju un daļēju vidējo izglītību bez CE kārtošanas), ar kuru augstskolā iestāties nevar. Arī pēc jaunā profesionālās izglītības standarta stāšanās spēkā un ieviešanas ar vidējās profesionālās izglītības diplomu varēs stāties augstskolās un koledžās tāpat kā līdz šim. Pārmaiņas (atbilstoši jaunajam vispārējās izglītības standartam) skars vispārizglītojošo priekšmetu saturu un attiecīgi CE saturu un norises kārtību.

11-03-2020

Labdien! Kur pēc 9.klases var mācīties Rīgā? Kādās izglītības iestādēs un profesijās? Paldies!

Labdien!

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “, un tad izvēlieties vai nu profesionālo, vai vispārējo vidējo izglītību.

Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Programmas ir aktualizētas atbilstoši skolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem.

Jūs varat arī katram no programmu sarakstiem izvēlēties ‘Iestāžu skatu” (piemēram, profesionālās vidējās izglītības programmu Iestāžu skats) un iegūt izglītības iestāžu sarakstu.

28-02-2020

Labdien! Ja šajā mācību gadā vidusskolēns tiek atskaitīts no skolas par nesekmīgiem vērtējumiem, vai viņš nevarēs mācīties pēc vecā mācību standarta, vai būs jāmācās pēc jaunā "Skola2030" satura?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) ekspertu Rinaldu Rudzīti. Speciālists informēja, ka jāmācās būs atbilstoši skolas īstenotās un licencētās programmas saturam, kas tiek veidots, balstoties uz spēkā esošo vidējās izglītības standartu. 2020. gada 1. septembrī stāsies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši Skola2030 saturam. 2020. gadā jaunais standarts attieksies uz 10. klasi, savukārt uz 11. klasi – no 2021. gada 1. septembra, bet uz 12. klasi – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc šobrīd spēkā esošā standarta.

Tādējādi, ja skolēns 2020. gadā tiks uzņemts 10. klasē, viņš mācīsies atbilstoši jaunajam standartam, ja 11. vai 12. klasē – atbilstoši līdzšinējam standartam.

26-02-2020

Labdien! Līdz cik gadu vecumam var mācīties speciālajā skolā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas speciālisti, kura informēja, ka valsts likumdošanā nekādas vecuma robežas speciālās izglītības apguvē nav noteiktas. Izglītojamie var pieteikties mācībām speciālās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmās jebkurā vecumā (lai iestātos, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums) .

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar speciālās vidējās izglītības programmām: http://niid.lv/niid_search?qy=&ct=&tg=&level_1=11&target=SV. NIID sarakstam ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot par mācību iespējām.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, Jūs varat sazināties ar VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālistiem, t. 67212240.

1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 35