Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 47
01-03-2021

Labdien! Pirms 35 gadiem mācījos tehnikumā, kuru diemžēl tā arī nepabeidzu. Visu šo laiku strādāju bez diploma, līdz darba devējs man nepajautāja par izglītības dokumentu. Vai es varu pabeigt mācības?

 

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību cilvēks var jebkurā vecumā. Līdzīgā situācijā personām ar nepabeigtu vidējo profesionālo izglītību mēs parasti iesakām izvēlēties vienu no diviem risinājumiem:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Tā kā esat profesionālās izglītības programmā mācījusies ļoti sen, tad, izvēloties šo variantu, pastāv iespēja sastapties ar vairākām problēmām: 1)tādu programmu skolas vairs neīsteno; 2)iegūstamā kvalifikācija mūsdienās vairs nav aktuāla; 3)ir būtiski mainījies izglītības saturs, standarti utt.; 4) profesionālās izglītības programmas par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai klātienes formā. Tādēļ ieteicamāks būtu otrs risinājums:

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Tā kā strādājat, tad  piemērotākas Jums būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādēs. Iepriekš šādas programmas īstenoja galvenokārt vakarskolas, taču tagad neklātienes un/ vai tālmācības programmas var licencēt un īstenot jebkura vispārējās izglītības iestāde. Stājoties skolā, Jums būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti – apliecība par pamatizglītību, liecības vai sekmju izraksti u.c. Skola izvērtēs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu, kurā klasē (semestrī) Jums būs jāmācās. Precīzi to noteikt var tikai skola, kuru izvēlēsieties.

Zināšanai informējam, ka sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta

Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kas tiek īstenotas pēc jaunā standarta.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Nosūtām arī  programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

17-02-2021

Labdien! Šobrīd mācos 12. klasē. Attālināto mācību dēļ manas sekmes ir strauji pasliktinājušās, pirmo semestri pabeidzu ar nesekmīgiem vērtējumiem 3 mācību priekšmetos. Vai man ir kāda iespēja pabeigt vidusskolu?

Labdien!
 
Šobrīd diemžēl daudzu skolēnu sekmes ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ierobežojumi, kas saistīti arī ar mācību norisi klātienē. Šādā situācijā Jums ir jāmeklē jebkāda veida atbalsts, lai paaugstinātu motivāciju mācīties, saņemtu vērtējumu nenokārtotajos priekšmetos, sekmīgi nokārtotu eksāmenus un pabeigtu vidusskolu. Noteikti ir vērts mēģināt un darīt visu iespējamo, lai pabeigtu skolu! Iesakām arī kārtot centralizētos eksāmenus (CE), kuriem esat pieteikusies – sekmīgi nokārtoto CE sertifikāti būs derīgi neatkarīgi no tā, vai izdosies šogad pabeigt skolu.
 
Lai saņemtu atbalstu, vispirms ir jāvēršas savā skolā. Lielākajā daļā Latvijas skolu skolēniem ir pieejams bezmaksas atbalsts projekta „PuMPuRS” ietvaros (projektā iesaistīto skolu sarakstu skatiet šajā saitē). Projekta ietvaros vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei var pieteikties dažāda veida atbalstam, t.sk.individuālām pedagogu, psihologu, pedagogu palīgu u.c.speciālistu konsultācijām. Mēdz būt tā, ka skolēnam palīdz saņemties un atgūt motivāciju viena vai vairākas sarunas ar psihologu, citos gadījumos noderīgas ir priekšmetu skolotāju individuālās konsultācijas, kuru laikā izdodas apgūt nokavēto mācību vielu. Projekts ļauj īstenot individuālu pieeju katram skolēnam.
 
Tāpat ir stājies spēkā Ministru kabineta lēmums, ka, sākot ar 8. februāri, ikvienam skolēnam, kuram tas ir nepieciešams, ir pieejamas individuālas skolotāju (t.sk. priekšmetu skolotāju) konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Individuālās konsultācijas ir paredzētas skolēniem, kuriem radušās grūtības mācībās, ir ierobežota pieeja tehnoloģijām, kā arī tiem, kuriem nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.
 
Lai labāk apgūtu mācību priekšmetus un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
 • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.
Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.
 
Ja tomēr neizdodas pabeigt vidusskolu šajā mācību gadā
 
Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.
 
Lai iegūtu vidējo izglītību,  skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā - eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļa).
 
Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.
 
Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāka 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to šādā gadījumā būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam - 2021. gadā, lai pabeigtu vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta.
 
Papildu informācija
 • Pašvadītas mācīšanas ceļvedis 5.-12. klašu skolēniem – portālā Iespējamā misija.
 • Psihologa skatījums uz attālināto mācību izaicinājumiem: raksts portālā mammamuntetiem.lv.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums par attālināto mācību rezultātiem.
25-01-2021

Labvakar. Es mācos 10.klasē. Gribu februārī uzsākt mācības tālmācības vidusskolā. Vai pēc tam varēšu iestāties universitātēs Latvijā vai ārzemēs?

Labdien!

Absolvējot valsts akreditētu tālmācības vidusskolas programmu, skolēns saņem tādus pašus izglītības dokumentus kā beidzot jebkuru citu vidusskolas programmu. Tālmācības programmās mācās pēc tāda paša standarta, atšķiras tikai apgūstamo stundu skaits (3360–3780 mācību stundas klātienē un 1890–2205 - neklātienē vai tālmācībā), tāpat var atšķirties daļa apgūstamo priekšmetu. Ar saņemtu tālmācības vidusskolas atestātu un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātiem absolvents var stāties Latvijas augstskolās un koledžās, un vienlīdzīgā konkursā pretendēt uz studiju vietām.

Ja pēc vidusskolas absolvēšanas vēlēsieties studēt ārzemēs, Jums vispirms būs jānoskaidro, kādas ir konkrētās uzņemšanas prasības izvēlētajā augstskolā, kādi dokumenti jāsagatavo utt. Jums būs nepieciešama arī izglītības dokumentu atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

20-01-2021

Labdien! 1990.gadā iestājos koledžā profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases, krievu valodā, bet nepabeidzu mācības. Šobrīd uz rokas ir akadēmiskā izziņa, sekmju izraksts lidz 6.semestrim. Vai man ir iespēja saņemt apliecību vai atestātu par vidējo vispārejo izglītību? Paldies!

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību var ikviena persona jebkurā vecumā. Stājoties skolā pēc mācību pārtraukuma, arī pēc ilgāka pārtraukuma, skola izvērtēs iesniegtos dokumentus (akadēmisko izziņu, sekmju izrakstus u.c.) un pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības, kādi priekšmeti jānokārto, lai būtu apgūta visa skolas programma atbilstoši standartam. Tas ir ļoti individuāli. Parasti tie priekšmeti, kas jau ir apgūti iepriekšējās mācībās, atkārtoti nav jāapgūst. Taču, tā kā jau ir pagājis ilgs laiks no mācību pārtraukšanas brīža, ir būtiski mainījušies standarti un mācību programmu saturs, līdz ar to pastāv iespēja, ka Jums vajadzēs apgūt visu vai gandrīz visu vidusskolas programmu.

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Jums būtu ieteicams atrast tādu skolu, kurai ir jau pieredze pieaugušu cilvēku apmācībā. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā* standarta, kā arī programmu SARAKSTU, kurās mācās pēc jaunā standarta no 10. klases. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/ maksas iespējām u.c. kritērijiem. Katras programmas aprakstā atradīsiet arī skolas kontaktinformāciju. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, vai skola var Jūs uzņemt, kad un kādus dokumentus Jūs varat iesniegt, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kā noritēs mācības u.c.nianses.

Zināšanai informējam, ka vidusskolās visi mācību priekšmeti, izņemot svešvalodas, atbilstoši jaunajam standartam tiek īstenoti latviešu valodā. Krievu valodā var apgūt ar krievu valodu, literatūru,  kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

*Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

17-12-2020

Labdien! Mācos 12.klasē tālmācības vidusskolā. Ja tagad izstāšos no skolas, vai skolai man jāizsniedz liecība par 1.semestri? Arī tad, ja nav nokārtots kāds no priekšmetiem par semestri? Vai tāpat skolai ir jāļauj izstāties decembrī un jāizsniedz liecību ar n/v? Vēlāk (2021. gadā) vēlos turpināt mācības 12. klasē. Vai tad saglabāsies atzīmes tajos priekšmetos, ko nokārtoju 12. klasē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pilngadīgu izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (VI daļas) var jebkurā laikā pēc paša iniciatīvas atskaitīt no skolas, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā lūgumu, ko apliecina rakstisks iesniegums ar norādītu iemeslu. Izstājoties no skolas, skolēnam izsniedz liecību ar visiem iegūtajiem (vai neiegūtajiem – n/v) vērtējumiem.

Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.

Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāk 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to Jums būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam (2021. gadā, kā minējāt jautājumā), lai pabeigtu vidusskolu pēc tā paša standarta, pēc kura mācījāties līdz šim.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12. klasē. Manā skolā ir priekšmets "vizuālā māksla", taču uzskatu, ka man šis priekšmets absolūti nav nepieciešams. Vai ir iespējams no šī priekšmeta individuāli vai kolektīvi, ja visai klasei šis priekšmets nav nepieciešams, atteikties?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta eksperti Dzintru Mergupi-Kutraiti, kura informēja, ka ne skolēns, ne skolēnu grupa (klase) nevar atteikties no mācību priekšmeta, kas ir iekļauts konkrētajā vidējās izglītības programmā. Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst visi vidusskolas programmā iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto visi pārbaudījumi – gan valsts, gan skolas noteiktie eksāmeni un ieskaites.

29-11-2020

Labdien. Vai ir iespējams saņemt atbrīvojumu no 12. klases eksāmeniem ar tādu pašu iemeslu, kāds bija  9 klasē, ja diagnoze nav mainījusies?

Labdien!

Kārtību, kādā tiek iegūts atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", kas nosaka, ka 9. vai 12. klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz

1) izglītojamā rakstītu iesniegumu (ja skolēns ir pilngadīgs), kas jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas;

2) ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi. Ģimenes ārsts šādu izrakstu izsniedz, ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ uz laiku vai pastāvīgi zaudējis spējas kārtot valsts pārbaudījumus. Vispirms ārsts rūpīgi izvērtē skolēna veselības stāvokli, balstoties uz viņa rīcībā esošo medicīnisko iznformāciju, t.sk. personīgo apskati, veiktajiem izmeklējumiem, un, ja nepieciešams, nosūta uz papildu izmeklējumiem un/vai konsultācijām pie citiem speciālistiem.

Tālāk izglītības iestādes vadītājs (skolas direktors) pieņem lēmumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, pamatojoties uz ārsta izsniegto izrakstu no medicīniskās kartes un tajā sniegtajām norādēm par nepieciešamību atbrīvot personu no pārbaudījumiem.

Var būt arī tāda situācija, kādu aprakstījāt savā jautājumā, kad ārsts 12.klases skolēnam izsniedz izrakstu ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem, pamatojoties uz tādu pašu diagnozi, kāda bija minēta 9.klases atvrīvojumā, ja veselības stāvoklī nav izmaiņu. Taču to var izvērtēt tikai pats ģimenes ārsts. Tādējādi informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar savu ģimenes ārstu.

14-10-2020

Labdien! Šogad sāku mācīties neklātienes vidusskolā. Vai ir iespēja atteikties no matemātikas priekšmeta? Matemātika nekad nav bijusi mana stiprā puse un nojaušu, ka tā mani " iegāzīs " mācību laikā un eksāmenos.

Labdien!

Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst vidusskolas programmā (atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam) iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto valsts pārbaudījumi, t.sk.centralizētie eksāmeni (CE). Matemātika, latviešu valoda, divas svešvalodas, sports un veselība ir obligāti mācību priekšmeti visās vidusskolu programmās, tāpat matemātikas CE ir viens no obligāti kārtojamiem CE. Tātad no matemātikas atteikties nav iespējams.

Lai labāk apgūtu mācību priekšmetu un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
 • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.

Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.

09-10-2020

Labdien! Diemžēl nepabeidzu vidusskolu, bet esmu kārtojusi centralizētos valsts eksāmenus. Vēlos atsākt mācības un pabeigt vidusskolu, vai man būs atkārtoti jākārto eksāmeni? Vai, iestājoties skolā, man būs jāmācās no 9. klases, vai  tomēr ir iespēja kādā īsākā laika periodā pabeigt vidusskolu?

Labdien!

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni (CE) un citi pārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti. Taču Jūs pēc brīvas izvēles varat atkārtoti pieteikties CE kārtošanai, piemēram, ja vēlaties iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem.

Vislabāk, ja Jūs atradīsiet līdzīgu vidusskolas programmu tai, kuru nepabeidzāt. Iesakām Jums nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu, jo, sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta  (pēc kura mācījāties līdz šim).

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc „vecā” standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

08-09-2020

Labdien! Nepabeidzu 12.klasi tālmācībā. Vai būs nākamo gadu jāsāk mācības viduskolā no sākuma - no 10.klases, ņemot vērā izmaiņas izglītības modelī? Neesmu gājis skolā 5 gadus.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

Tādējādi, ja skolēns 2020. gadā tiks uzņemts 10. klasē, viņš mācīsies atbilstoši jaunajam standartam, ja 11. vai 12. klasē – atbilstoši iepriekšējam standartam. Ja Jūs šajā vai nākamajā mācību gadā iestāsieties vidusskolas programmas 12. klasē, tad paspēsiet pabeigt vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta, tādēļ iesakām Jums atrast piemērotu izglītības programmu un pieteikties mācībām pēc iespējas ātrāk. Zināšanai nosūtām Jums neklātienes/ tālmācības vidusskolas programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Saraksts ir informatīvs – iesakām sazināties ar izvēlēto skolu un noskaidrot, 1) vai šogad programma tiek īstenota, 2) vai varat vēl paspēt iesniegt dokumentus (un kādi dokumenti jāiesniedz).

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 47