Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 40
14-10-2020

Labdien! Šogad sāku mācīties neklātienes vidusskolā. Vai ir iespēja atteikties no matemātikas priekšmeta? Matemātika nekad nav bijusi mana stiprā puse un nojaušu, ka tā mani " iegāzīs " mācību laikā un eksāmenos.

Labdien!

Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst vidusskolas programmā (atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam) iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto valsts pārbaudījumi, t.sk.centralizētie eksāmeni (CE). Matemātika, latviešu valoda, divas svešvalodas, sports un veselība ir obligāti mācību priekšmeti visās vidusskolu programmās, tāpat matemātikas CE ir viens no obligāti kārtojamiem CE. Tātad no matemātikas atteikties nav iespējams.

Lai labāk apgūtu mācību priekšmetu un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:

  • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
  • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
  • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
  • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
  • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
  • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.

Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.

09-10-2020

Labdien! Diemžēl nepabeidzu vidusskolu, bet esmu kārtojusi centralizētos valsts eksāmenus. Vēlos atsākt mācības un pabeigt vidusskolu, vai man būs atkārtoti jākārto eksāmeni? Vai, iestājoties skolā, man būs jāmācās no 9. klases, vai  tomēr ir iespēja kādā īsākā laika periodā pabeigt vidusskolu?

Labdien!

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni (CE) un citi pārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti. Taču Jūs pēc brīvas izvēles varat atkārtoti pieteikties CE kārtošanai, piemēram, ja vēlaties iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem.

Vislabāk, ja Jūs atradīsiet līdzīgu vidusskolas programmu tai, kuru nepabeidzāt. Iesakām Jums nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu, jo, sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta  (pēc kura mācījāties līdz šim).

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc „vecā” standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

08-09-2020

Labdien! Nepabeidzu 12.klasi tālmācībā. Vai būs nākamo gadu jāsāk mācības viduskolā no sākuma - no 10.klases, ņemot vērā izmaiņas izglītības modelī? Neesmu gājis skolā 5 gadus.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

Tādējādi, ja skolēns 2020. gadā tiks uzņemts 10. klasē, viņš mācīsies atbilstoši jaunajam standartam, ja 11. vai 12. klasē – atbilstoši iepriekšējam standartam. Ja Jūs šajā vai nākamajā mācību gadā iestāsieties vidusskolas programmas 12. klasē, tad paspēsiet pabeigt vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta, tādēļ iesakām Jums atrast piemērotu izglītības programmu un pieteikties mācībām pēc iespējas ātrāk. Zināšanai nosūtām Jums neklātienes/ tālmācības vidusskolas programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Saraksts ir informatīvs – iesakām sazināties ar izvēlēto skolu un noskaidrot, 1) vai šogad programma tiek īstenota, 2) vai varat vēl paspēt iesniegt dokumentus (un kādi dokumenti jāiesniedz).

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

14-07-2020

Labdien! Vai pēc jaunā "Skola2030" mācību satura ieviešanas pastāvēs mācības eksternātā? Kādi tajās būs izvēļu grozi un novirzieni, ja mācības eksternātā eksistēs?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta vecāko eksperti Olitu Arkli, kura informēja, ka eksternāts (jeb pašizglītība) kā izglītības ieguves forma turpinās pastāvēt arī pēc jaunā Vispārējās izglītības standarta stāšanās spēkā. Plānots, ka tuvāko mēnešu laikā tiks pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kuru rezultātā izglītības ieguves iespējas eksternāta formā turpmāk pat kļūs vēl pieejamākas un plašākas. ​

07-07-2020

Labdien! Vai 9.klases absolvents no cita novada var mācīties Rīgas vidusskolās?

Labdien!

Jā, 9.klases absolvents no cita novada var iesniegt dokumentus un mācīties jebkurā no Rīgas vidusskolām pēc izvēles. Gan Rīgas, gan citu novadu skolēni tiek uzņemti vienlīdzīgā konkursa kārtībā. Zināšanai informējam, ka vairākās Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās jau ir notikuši iestājpārbaudījumi un uzņemti skolēni, savukārt citās skolās uzņemšana vēl notiek.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) skolu katalogā. Turpat var apskatīt arī Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs

Lai uzzinātu, kurās skolās vēl ir brīvas vietas un notiek uzņemšana, kā arī, lai saņemtu palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969, e-pasts: iksd@riga.lv.​

19-06-2020

Labdien! Šogad pabeigšu 12.klasi. Pastāv iespēja, ka varu nenolikt centralizēto eksāmenu matemātikā. Ja es nenolieku šo eksāmenu, vai es varu iet mācīties profesiju kādā no augstskolām vai tehnikumiem? Gribētu pa šo gadu apgūt profesiju un pēc gada vēlreiz kārtot eksāmenu.

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Profesionālās izglītības iespējas

Tādējādi, ja ir saņemta liecība pēc 12. klases,  iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā izglītība. Ar šādu statusu nevar mācīties  augstākās izglītības programmās, kā arī tajās profesionālās izglītības programmās, kurās iestājprasība ir pabeigta vidējā izglītība. Taču Jūs varat mācīties

1)      viengadīgajās arodizglītības programmās pēc pamatizglītības no 17 gadiem (valsts vai pašvaldības budžets, audzēkņi saņem stipendiju; pēc programmas absolvēšanas saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību) Nosūtām Jums PROGRAMMU SARAKSTU, kurās uzņem 2020./21. gadā.

2)      Profesionālās tālākizglītības programmās (par maksu; jāmācās 480 – 640 stundas vai vairāk; mācoties akreditētā programmā, iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību par apgūtu 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesiju). Nosūtām Jums aktuālo PROGRAMMU SARAKSTU, kuras īsteno profesionālās izglītības iestādes.

Papildu informācija:

·         Kā sagatavoties centralizēto eksāmenu kārtošanai: sagatavošanas kursi, citas iespējas.

·         Raksts jauniešiem par digitālajiem rīkiem – palīgiem karjeras izvēlē un karjeras konsultāciju iespējām.

·         Vietne “Profesiju Pasaule”, kurā var uzzināt daudz interesanta par profesijām un mācību iespējām šajās profesijās, aplūkot attēlus un video utt.​

02-06-2020

Labdien! Kas notiks ar vidusskolu neklātienes un tālmācības mācību programmām pēc jaunā mācību satura ieviešanas? Vai tajās varēs apgūt tos pašus kursus un "grozus", kādus piedāvās vidusskolas klātienes programmā?

Labdien!
 
Neklātienes un tālmācības programmas, tieši tāpat kā klātienes programmas, pēc jaunā satura ieviešanas tiks īstenotas atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā” (stājušies spēkā 02.07.2019.). Padziļinātie kursi (“grozi”) ) būs gan klātienē, gan neklātienē / tālmācībā. Atšķirsies tikai apgūstamo mācību stundu skaits - klātienes formā triju gadu laikā būs jāapgūst 3360–3780 mācību stundas, savukārt neklātienē un tālmācībā - 1890–2205 mācību stundas.​​
01-06-2020

Sakară ar jauno vidusskolas izglītības standartu vēlētos uzzinăt, kădus 10.klasē izvēlēties padziļinătos kursus: Interesē šādas profesijas: grămatvedis, pirmsskolas skolotăjs, multimediju dizaineris, medmăsa. Paldies!

Labdien!

Tīmekļvietnē "Skola2030" ir pieejami daudzveidīgi materiāli topošajiem vidusskolēniem par padziļināto kursu izvēli, piemēram:

1)  Kā izvēlēties kursus skolai;

2) Padziļināti apraksti par pieejamajiem kursu komplektiem un līmeņiem. Piemēram, atsevišķi medicīnas kurss nav paredzēts, bet ir norāde – skolēniem, kuri vēlas tālāk studēt medicīnu, vajadzētu izvēlēties padziļināto bioloģijas vai ķīmijas kursu;

3) Tests (jāizdrukā), kas var palīdzēt izvēlēties kursus atbilstoši jaunieša interesēm;

4) Detalizēti apraksti, kādi tematiskie bloki tiks piedāvāti katrā no kursiem; ko skolēns iemācīsies; kādās profesijās noderēs iegūtās zināšanas utt.;

5) Kursu apraksti vispārējā un padziļinātā līmenī katrā no mācību jomām.

Par vidusskolas programmu piedāvājumu jaunajā mācību gadā Jūs varat interesēties tuvākajās (izvēlētajās) skolās vai savā pašvaldībā. Visas Latvijas skolas atrodamas Latvijas skolu kartē, kurā var atlasīt skolas pēc dažādiem kritērijiem: skolas tipa (vidusskola/ ģimnāzija), pašvaldības, skolēnu skaita, iedzīvotāju skaita, skolas kvalitatīvajiem rādītājiem utt.

Ja ir grūti pieņemt lēmumu, kādus padziļinātos kursus izvēlēties un kādā jomā veidot turpmāko karjeru, varbūt var palīdzēt saruna ar karjeras konsultantu. Profesionālu karjeras konsultantu kontaktinformācija atrodama šajā saitē. Pieejamas arī attālinātas un/ vai bezmaksas konsultācijas.

Noderīga informācija:

·         Informācija jauniešiem par dažādām attālināto karjeras konsultāciju iespējām un digitālajiem rīkiem;

·         Kā izvēlēties nākotnes profesiju?

·         5 video lekcijas par karjeras izvēli (arī pēc 9.klases).​

14-05-2020

Labdien! Cik neskmīgās vidējās gada atzīmes var būt, pabeidzot 12.klasi?

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme. Līdz ar to par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu ir jāinteresējas izvēlētajā izglītības iestādē.

Visas vispārējās vidējās izglītības programmas skatiet šeit: Programmu saraksts. Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka no 2020. gada 1. septembra vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu. 2020. gadā jaunais standarts attieksies uz 10. klasi, savukārt uz 11. klasi – no 2021. gada 1. septembra, bet uz 12. klasi – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc šobrīd spēkā esošā (“vecā”) standarta.​

13-03-2020

Labdien! Vēlos pēc 9. klases iestāties vispārizglītojošā vidusskolā ar padziļinātu virzienu režijā, Nevaru atrast šādu informāciju.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu, kurā specializēto priekšmetu sarakstā (skat.9. pielikumu) tiks iekļauts arī priekšmets “Teātris un drāma” (apgūs aktiermākslu, režiju, skatuves runu, dramaturģiju vai producēšanu utt.). Šobrīd NIID.lv rīcībā nav informācijas, kura vidusskola iekļaus šo priekšmetu savā piedāvājuma “grozā”. Nav šobrīd arī tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem. Vispārēja informācija par kursu komplektiem, kādus skolēni varēs izvēlēties, atrodama “Skola 2030” tīmekļvietnē: https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/izvelies-kursus-skolai.

Šobrīd varam vienīgi Jums ieteikt interesēties par iespējām un vidusskolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem savā pašvaldībā vai katrā atsevišķā skolā. Piemēram, visas Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 40