Aktuālie raksti

 • Atvērto durvju dienas 2021. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 18. oktobrī
  Short description

  Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un profesionālās kvalifikācijas līmeņi
  Published:
  Atjaunots 2021. gada 12. oktobrī
  Short description

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2021. gada 8. oktobrī
  Short description

  Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, un vienlaikus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas - eksaminācijas centra funkcijas. Šobrīd Latvijā darbojas 23 profesionālās izglītības kompetences centri, tostarp 5 – kultūrizglītības jomā.

 • Infografikas karjeras plānošanai - tavas attīstības iespējas skolas laikā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 8. oktobrī
  Short description

  Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem: sevis izpēte un karjeras plānošana, izglītības ieguve, profesijas izzināšana, palīgi karjeras atbalstam. Infografikas vari aplūkot kā PDF failus, lejupielādēt savā datorā vai mobilajā ierīcē, un izdrukāt.

   

 • Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem
  Published:
  Publicēts 2021. gada 27. septembrī
  Short description

  Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši -  gan tie, kas vēl mācās skolā vai studē augstskolā, gan tie, kas jau domā par darba gaitu uzsākšanu, ir: kā veidot savu profesionālo karjeru? Ko es gribu un varu darīt? Ko no manis sagaida darba tirgus? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas karjeras izvēles jomā. 

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 27. septembrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Sīkdatņu izmantošana
  Published:
  Atjaunots 2021. gada 27. septembrī
  Short description

  Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzturētajās lapās tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies), par to brīdinot vietnes lietotājus un apmeklētājus. Mēs nodrošinām, ka Jūs varat iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistikas ieguvei.

 • Karjeras nedēļa aicina izzināt IKT nozari
  Published:
  Publicēts 2021. gada 24. septembrī
  Short description

  No 11. līdz 15. oktobrim jau devīto gadu visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Jauniešiem būs iespēja piedalīties diskusijās, tematiskās mācību stundās, radošajās darbnīcās un citos pasākumos, kuros ikviens varēs izzināt plašo IKT profesiju spektru, atklāt tām nepieciešamās prasmes, uzklausīt iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī izmēģināt spēkus jauniešu ideju hakatonā.

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2021./22. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 7. septembrī
  Short description

  Arī septembrī atsevisķās augstskolās un koledžās vēl turpinās uzņemšana brīvajās studiju vietās. Pamatstudiju programmās uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās uzņem reflektantus pēc bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolvēšanas.

 • Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2021. gada 17. augustā
  Short description

  2021./2022. mācību gadā 3. un 6. klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. 9. klases skolēniem jākārto valsts eksāmeni, mazākumtautību skolēniem – arī centralizētais eksāmens latviešu valodā. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, arī šogad 12. klases skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, taču to var kārtot, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. 12. klases svešvalodu eksāmens notiks vienlaikus ar 1. - 11. klašu pavasara brīvdienām.

Pages