Arhīvs - Pagarināta Jauniešu garantijas uzņemšana 21 profesijā

Aktualizēts 2018. gada 12. septembrī
Publicēts 2018. gada 7. septembrī

Līdz 30. septembrim vēl turpinās Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Pieteikšanās mācībām pagarināta 18 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras piedāvā apgūt 21 darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā.

Piedāvāto profesiju klāstā ir pārdevējs, apdares darbu strādnieks, lietvedis, autoatslēdznieks, lokmetinātājs, konditora palīgs, pavāra palīgs, frizieris, aprūpētājs, manikīra un pedikīra speciālists un citas profesijas.

Lai pieteiktos mācībām, jaunieši vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, var būt iegūta arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Pieteikšanās norit 18 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 30. septembrim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

 

 

Papildu jautājumu gadījumā sazinies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854764.

 

 

 

 

Nozares


Būvniecība>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

Mežsaimniecība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

MĀKSLAS>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs


būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē) (pēc 9.kl.)

Inženierkomunikāciju montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Ludzā) (pēc 9.kl.)

 


MAŠĪNZINĪBAS (AUTO)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

 


MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Gāzmetinātājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)
[MAG]

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)>>>

(1 g.)

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Rokas lokmetinātājs (MMA)>>>

(1 g.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

 


tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Šuvējs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 


MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 


VESELĪBA UN APRŪPE

Aprūpētājs>>>      

(1 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)
Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)    

 


kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Lietvedis>>>

(1 g.)

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Pārdevējs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 


TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Konditora palīgs>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (Preiļos) (pēc 9.kl.)

Pavāra palīgs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)  

 


Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā, Preiļos) (pēc 9.kl.) 

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 


MĀKSLAS

Fotogrāfs>>>      

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Ieteikt rakstu