Arhīvs - Mācības un brīvlaiki 2021./2022. mācību gadā

Publicēts 2021. gada 15. martā

Valdībā apstiprināti noteikumi  par 2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiku, kas nosaka, ka vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī. 1.-8. klasei un 10.-11. klasei mācību gads noslēdzas 2022. gada 31. maijā, savukārt 9. klasei - 14. jūnijā un 12.klasei – 21. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, 2022. gadā var mācīties līdz mācību gada beigām.

Mācību gadā ir divi semestri:

  • Pirmais semestris: no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;
  • Otrais semestris 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei: no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam;
  • 9. klasei: no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam;
  • 12. klasei: no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasei: no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam; 12. klasei: no 21. marta līdz 25. martam;
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasei un 10.–11. klasei: no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz - ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju,  ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei.

Avoti:

Ministru kabineta noteikumi Nr.157 "Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku".

Izglītības un zinātnes ministrijas raksts ar skaidrojumu “Apstiprināti noteikumi par 2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem”.

Ieteikt rakstu