Mācības un brīvlaiki 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2023. gada 7. decembrī

Valdībā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

2024./2025. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2024. gada 2. septembrī. 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm mācību gads noslēgsies 2025. gada 30. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 13. jūnijā, bet 12. klašu beidzējiem – 20. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

  • Pirmais semestris: no 2024. gada 2. septembra līdz 20. decembrim;
  • Otrais semestris 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei: no 2025. gada 6. janvāra līdz 30. maijam;
  • Otrais semestris 9. klasei: no 2025. gada 6. janvāra līdz 13. jūnijam;
  • Otrais semestris 12. klasei: no 2025. gada 6. janvāra 20. jūnijam.

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: no 2024. gada 21. oktobra līdz 2024. gada 27. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas: no 2024. gada 23. decembra līdz 2025. gada 5. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas: no 2025. gada 10. marta līdz 2025. gada 16. martam;
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm: no 2025. gada 31. maija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Mācības un brīvlaiki 2023./2024. mācību gadā: skat.info >>>

Avoti:

Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku".

Izglītības un zinātnes ministrijas raksts ar skaidrojumu “Apstiprināti 2024./2025. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki”.

 

Ieteikt rakstu