Izglītības ieguves forma

Izglītības ieguves forma apraksta individuālā darba un kontaktstundu proporciju. Izglītības ieguves formas nosaka Izglītības likuma 8. pants.

Ir šādas izglītības ieguves formas:

1) klātiene;

2) neklātiene;

3) tālmācība;

4) pašizglītība;

5) izglītība ģimenē.

Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu apguvi klātienes, neklātienes, kā arī tālmācības formā. Pirmsskolas izglītības programmas īsteno klātienes formā. Vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vai augstākās izglītības programmas var īstenot klātienes, neklātienes vai tālmācības formā.

Klātiene nozīmē, ka izglītības saturu apgūst, apmeklējot izglītības iestādi, tai skaitā attālinātajās (tiešsaistes) mācībās, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai.

Neklātiene nozīmē, ka lielākā daļa vielas būs jāapgūst pastāvīgi individuālā darba veidā, bet kontaktstundas būs organizētas kā ievadlekcijas vai konsultācijas, lai palīdzētu apgūt zināšanas vai sagatavoties pārbaudes darbiem.

Tālmācība nozīmē, ka izglītības programmas saturs jāapgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašizglītība (jeb eksternāts) nozīmē, ka cilvēks mācās pastāvīgi (ārpus izglītības iestādes) pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem, var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus.  Pašizglītības formā nevar apgūt augstākās izglītības programmas.

Izglītība ģimenē nozīmē, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu, izņemot speciālo pamatizglītību, bērns apgūst ģimenē, saņemot no skolas konsultatīvu atbalstu, mācību programmas, mācību materiālus, bērna snieguma vērtējumus.  Par bērna izglītošanu ir atbildīgi viņa vecāki.

NIID.LV datubāzē izmantots šāds izglītības ieguves formu dalījums:
  • Klātiene;
  • Neklātiene;
  • Tālmācība.


!!! Augstākajā izglītībā studiju forma NAV sinonīms studiju veidam (t.i., pilna/nepilna laika studijas), lai gan pastāv zināma sakarība starp studiju veidu un formu: pilna laika studijas parasti tiek piedāvātas klātienes (dienas,  vakara vai attālināto tiešsaistes studiju) formā, bet nepilna laika studijas parasti tiek piedāvātas neklātienes (nedēļas nogales, sesijas), klātienes (visbiežāk - vakara) vai tālmācības formā.

Ieteikt rakstu