Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas - Mag. studijas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsAkadēmiskais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods45483
 
Ilgums1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1820 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

A daļa – obligātie kursi:

EKTS izstrādes tehnoloģijas, Mobilo aplikāciju izstrāde, Programminženierija: sistēmu projektēšana un biznesam kritiskas IS izveide, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība un inovāciju vadība, Finanšu vadība elektroniskajā komercijā, IT projektu vadība, Digitālais marketings, Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati, Zinātniski pētnieciskā metodoloģija, Profesionālā un organizāciju psiholoģija

B daļa ‑ obligātie izvēles kursi:

I izvēles bloks: Komercdarbības organizēšana, Ekonomikas teorija, II izvēles bloks: Datu apstrādes sistēmas, Programminženierija: sistēmu analīze, Informācijas sistēmu izstrāde

C daļa ‑ brīvās izvēles kursi:

Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Kvalitātes pārvaldība IT projektos, Komunikācija un sociālā mijiedarbība, Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšana.

„B” daļas studiju kursi tiek dalīti divos ierobežotās izvēles blokos: ekonomikas/ vadībzinātnes studiju kursi un informācijas tehnoloģijas studiju kursi.

Vadībzinātnes studiju kursus izvēlas studenti, kas bakalaura studiju programmā nav apguvuši ekonomikas un vadības zinātņu studiju kursus.
Informācijas tehnoloģiju studiju kursus izvēlas studenti, kas bakalaura studiju programmā nav apguvuši datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju.

Absolventu iespējas

Kļūt par augstākā un vidējā līmeņa vadītāju elektroniskās komercijas un informācijas sistēmu jomā valsts un privātajā sektorā.
Turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas zinātņu doktora studiju programmās un uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/elektroniskas-komercijas-informacijas-sistemas
Iepriekšējā izglītība, prasības1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1 gadu, kas ir atzīts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā, vai ekonomikā, vai vadībzinātnes, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā, ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv