Studiju veids

Augstākajā izglītībā studiju programmas tiek iedalītas pēc VEIDA (pilna laika un nepilna laika). Pēc būtības studiju veids attiecas uz laika posmu, kurā tiek apgūta studiju programma.

Programmu dalījums pēc veida attiecas TIKAI uz augstākās izglītības programmām. Studiju iedalījumu veidos nosaka Augstskolu likuma 1. pants.  

Pilna laika studijas nozīmē, ka akadēmiskajā gadā tiek iegūti 40 kredītpunkti, t.i., studijām tiek veltītas 40 akadēmiskās stundas (45 min.) nedēļā (~ 4 dažādu studiju kursu lekcijas pa 90 min. dienā ~ plkst. 9.00 - 16.00 dienā. Pamatstudiju programmas pilna laika studijās apgūstamas 3 vai 4 gadu laikā).

Nepilna laika studijās savukārt ir mazāks studiju apjoms viena akadēmiskā gada ietvaros, t.i., mazāk kā 40 kredītpunkti gadā. Pamatstudiju programmas nepilna laika studijās apgūst 3,5 - 5 gadu laikā.

 


!!! Studiju veids NAV sinonīms izglītības ieguves formai (t.i klātiene/neklātiene), lai gan pastāv zināma sakarība starp studiju veidu un formu: pilna laika studijas parasti tiek piedāvātas klātienes (dienas vai vakara) formā, bet nepilna laika studijas parasti tiek piedāvātas neklātienes vai klātienes (vakara) formā.

 

Saistītā informācija: Izglītības ieguves forma

Ieteikt rakstu