Studiju veids

Augstākajā izglītībā studiju programmas var iedalīt pēc to veida – pilna vai nepilna laika studijas.

Programmu dalījums pēc veida attiecas TIKAI uz augstākās izglītības programmām. Studiju iedalījumu veidos nosaka Augstskolu likuma 1. pants.  

Pilna laika studijas ir studiju veids, kuram atbilst 60 kredītpunkti* akadēmiskajā gadā.

Nepilna laika studijas ir studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 60 kredītpunkti akadēmiskajā gadā.

Pilna un nepilna laika studiju veidi atšķiras pēc kredītpunktu un kontaktstundu skaita akadēmiskajā gadā, kā arī pēc studiju ilguma un kontaktstundu skaita. Pilna laika studijas nozīmē, ka nodarbības notiek intensīvi, atkarībā no grafika tās var būt arī visas piecas darba dienas, piemēram, no plkst. 9:00 līdz 16:00. Nepilna laika studijas nozīmē mazāku apjomu viena gada ietvaros, bet ilgāku kopējo studiju posmu. Piemēram, programmai, ko pilna laika studijās var apgūt 3 gadu laikā, nepilna laika studijās būs jāvelta 3,5 gadi. Studiju programmas saturs, apjoms un sasniedzamie rezultāti, kā arī sasniegumu vērtēšana pilna laika un nepilna laika studijās ir vienāda.


!!! Studiju veids NAV sinonīms izglītības ieguves formai (t.i., klātiene/neklātiene), lai gan pastāv zināma sakarība starp studiju veidu un formu: pilna laika studijas parasti tiek piedāvātas klātienes (dienas, vakara vai tiešsaistes studiju) formā, bet nepilna laika studijas parasti tiek piedāvātas neklātienes (nedēļas nogales, sesiju) vai tālmācības formā.

* Viens kredītpunkts atbilst 25—30 stundu studiju darba apjomam.

Ieteikt rakstu