Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība) - Vidējā vispārējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība)
Ieraksts atjaunots:2021-10-14
Programmas veidsVispārējā vidējā izglītība pēc pamatskolas
Izglītības dokuments Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods31011014
 
Ilgums12. klase (atkarībā no iepriekšējās izglītības)
Izglītības ieguves formaTālmācība
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa891 EUR gadā vai 445,50 EUR pusgadā (2021.)
 
Programmas aprakstsVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 11.-12. klase tālmācībā piedāvā apgūt 11.–12. klases mācību programmu.

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kurās atspoguļota mācību prieksmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:
- nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
- dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.
Programmas mājaslaparigaskomercskola.lv/videja-izglitiba/
Iepriekšējā izglītība, prasībasPamatizglītība
Vispārējās izglītības iestāde
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel:67828055
E-pasts:info@rigaskomercskola.lv  www.rigaskomercskola.lv