Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Pirmsskolas skolotājs - 1. līm. prof. studijas

Pirmsskolas skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods41141
 
Ilgums2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1630 EUR gadā (pilna laika); 1280 EUR gadā (nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus:

Izglītības vadība; Valsts, civilā un vides aizsardzība; Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti; Skolotāja profesionālās darbības pamati, Psiholoģija skolotājiem; Sociāli emocionālā mācīšanās; Iekļaujošā izglītība; Pētniecība izglītībā.

Teorētiskie pamatkursi sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā:

Bērnības pedagoģija; Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati; Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte; Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība

Profesionālās specializācijas kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei

Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Sociālās un pilsoniskā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas
Absolventu iespējas

tiesības strādāt par pirmsskolas skolotājiem
turpināt izglītību bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3. kursu.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/pirmsskolas-skolotajs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles).
Kopējais vērtējums veidojas no:
vidējās atzīmes mācību priekšmetos - matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, dabaszinātņu joma (ķīmija, fizika, bioloģija vai dabaszinības), ko apliecina vidējās izglītības dokuments – kritērija īpatsvars 25%;
vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – kritērija īpatsvars 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā vai STIP svešvalodā);
iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv