Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Baltijas jūras reģiona studijas - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Baltijas jūras reģiona studijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 16.06.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Baltijas jūras reģiona studijas"

Apakšprogramma sagatavo kvalificētus analītiķus ar kompetenci Baltijas jūras reģionā, ekspertus ar vispusīgu izpratni par kultūras, vides un sabiedrības procesiem, to universālām un lokālām izpausmēm, speciālām zināšanām par reģiona svarīgākajiem kultūras un sabiedrības fenomeniem un to digitālajiem resursiem, kā arī to attīstību ilgtspējas kontekstā, pētniekus, kuri veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību.
Apakšprogrammas vadītājs – prof. Valdis Muktupāvels, e-pasts: valdis.muktupavels@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas”:
Reģionālās un lokālās kultūras Baltijā; Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti; Baltijas jūras reģiona tautu literatūra; Mūzika un audiovizuālie mediji Baltijas jūras reģionā; Valodas politika Baltijas jūras reģiona valstīs; Valodu kontakti Baltijas jūras reģionā; Digitālie valodas un kultūras resursi; Somugristikas aktuālās problēmas; Baltijas jūras reģiona iedzīvotāji un attīstība; Ilgtspējīga izglītības kultūrvide u.c.
Studiju valoda – angļu, latviešu.


Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.
Papildu nosacījumi apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas”:
Nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisku angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Ārvalstniekiem angļu valodas prasmi apliecina starptautisku angļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv