BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika - Doktora studijas

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.01.2024.
Programmas kods51311
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1250 EUR semestrī, BSA absolventiem - 1000 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas padziļinātie studiju virzieni

Nozare – Ekonomika, Apakšnozare – Reģionālā ekonomika, Tirgzinības.


Studējošajiem ir prasmes:

sistematizēt un analizēt ekonomisko un sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības un izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus, identificēt valsts ekonomiskās un sociālās problēmas mikro- un makrolīmenī, sniegt kopsavilkumu; pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū; pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un uzņēmējdarbības situācijās, strādājot komandā vai individuāli.

Karjeras iespējas

Sagatavo augsti kvalificētus ekonomistus, kas var novērtēt ekonomisko situāciju valstī, sniegt rekomendācijas valdībai un uzņēmumu vadītājiem problēmsituāciju risināšanai, kā arī prognozēt makroekonomisko rādītāju attīstības tendences un īstenot ekonomisko politiku dažados reģionos (ES, NVS un citos).

Programmas saturs

Teorētisko kursu un praktisko semināru apguve no kopējā doktora studiju kredītpunktu apjoma veido 27%, bet promocijas darba izstrādāšana – 73%.

Teorētisko kursu un praktisko iemaņu apguve 33 kredītpunktu ietvaros atsevišķās daļas procentuāli veido
– A daļa – obligātā daļa visiem doktorantiem;
– B daļa – izvēles daļa atbilstoši izvēlētām ekonomikas 3 apakšnozarēm;
– C daļa – brīvā izvēles daļa.

Priekšmetu moduļi:
• Zinātniskās izziņas metodoloģiju un cilvēkrīcības zinātņu metodes ( 3,5 KP ECTS);
• Ekonometriku un statistiku ( 3,5 KP ECTS);
• Ekonomikas integrācijas un globalizācijas problēmas( 3,5 KP ECTS);
• Ekonomikas politiku( 4,5 KP ECTS);
• Reģionālo ekonomiku un pārvaldi ( 4,5 KP ECTS)
• Mikroekonomika ( 3,5 KP ECTS).

BSA programmas B daļa ir paredzēti semināri doktorantu izvēlētajās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs (9 KP ECTS) kā reģionālā ekonomika – “Reģionu attīstības teorija”, tirgzinība- “Tirgzinības ekonomiskās problēmas”, finanses un kredīts – “Finanšu-kredītu teorija un politika” un Svešvaloda (6 KPECTS).
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/regionala-ekonomika-un-ekonomiska-politika
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnēs, vai maģistra grāds sociālās zinātnēs ar pieredzi promocijas darbam atbilstošajā jomā, dalība zinātniskajās konferencēs, semināros un/vai pētnieciskajos projektos, kā arī ir zinātnisko publikāciju autori izvēlētā ekonomikas zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana starptautiskajā doktorantūras programmā tiek uzsākta tikai pēc doktorantūras imatrikulācijas komisijas pozitīva lēmuma attiecībā uz katru atsevišķu reflektantu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 67100636
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit