Arhīvs - 23 profesionālās izglītības kompetences centri

Atjaunots 2021. gada 8. oktobrī
Publicēts 2014. gada 9. oktobrī

Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, un vienlaikus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas - eksaminācijas centra funkcijas. Šobrīd Latvijā darbojas 23 profesionālās izglītības kompetences centri, tostarp 5 – kultūrizglītības jomā.

Lai profesionālās izglītības iestāde varētu iegūt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu, tai ir jāatbilst stingriem kritērijiem, kurus nosaka Ministru kabinets. Piemēram, izglītojamo skaits: PIKC statusu piešķir profesionālās izglītības iestādēm, kurās profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību iegūst ne mazāk par 800 izglītojamiem Rīgā, un ne mazāk par 500 izglītojamiem – reģionos. Savukārt PIKC statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā piešķir izglītības iestādēm, kuras

1) īsteno programmas mākslā vai dizainā - ne mazāk par 400 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 90  - profesionālās vidējās izglītības programmās;

2) mūzikā vai dejā - ne mazāk par 300 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 90  - profesionālās vidējās izglītības programmās;

3) divās vai vairākās nozarēs (mākslā, dizainā, mūzikā vai dejā) - ne mazāk par 500 izglītojamiem, tai skaitā ne mazāk par 190 - profesionālās vidējās izglītības programmās.

Tāpat ir noteiktas prasības izglītojamos sekmēm: kvalifikācijas eksāmenos ne mazāk kā 60% audzēkņu jābūt vērtējumam vismaz 7, kultūrizglītības iestādēs – ne mazāk kā 70% izglītojamo. Gan kultūrizglītības, gan citos  PIKC divu gadu laikā nedrīkst būt vairāk par 8% atskaitīto audzēkņu nesekmīgu vērtējumu, neattaisnotu kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ. Turklāt kultūrizglītības PIKC centralizēto eksāmenu rezultātu vērtējums vispārizglītojošajos priekšmetos vidēji nedrīkst būt zemāks par 50%.

Ikvienam PIKC ir sevi jāpierāda kā profesionālās izglītības metodiskajam centram, pieaugušo tālākizglītības centram, karjeras izglītības centram, un tai jāveic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, jāīsteno sadarbība ar nozares organizācijām un komersantiem un jānodrošina izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos. Vienlaikus skolai jāpiedalās Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos, kā arī jāatbilst vēl citiem izvirzītajiem kritērijiem.

 

Normatīvie akti

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRI


PIKC nosaukums

Mācību norises vietas

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Daugavpils, Dagda, Ludza, Višķi

Daugavpils tehnikums

Daugavpils

Jelgavas Tehnikums

Jelgava

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Cīrava, Kandava, Saulaine

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Kuldīga

Ogres tehnikums

Ogre, Ranka, Vecbebri

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Liepāja

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Rīga, Krāslava, Limbaži

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Rīga, Daugavpils, Kandava, Liepāja

Rēzeknes tehnikums

Rēzekne, Zilupe

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Rīga

Rīgas Stila un modes tehnikums

Rīga

Saldus tehnikums

Saldus

Smiltenes tehnikums

Smiltene (Kalnamuiža), Alsviķi

Valmieras tehnikums

Valmiera

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Cēsis, Priekuļi

 

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRI KULTŪRIZGLĪTĪBAS JOMĀ


PIKC nosaukums

Mācību norises vietas

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Daugavpils

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Liepāja

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola"

Rīga

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Rīga

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Ventspils

 

Ieteikt rakstu