Video par SkillsLatvia profesijām

Aktualizēts 2021. gada 15. oktobrī

SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem vecumā līdz 22 gadiem (ieskaitot). Konkursā, kas notiek reizi gadā, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties.

Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia ir iekļauti prasmju konkursi šādās nozaru tematiskajās grupās:

  • radošās mākslas un modes tehnoloģijas,
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
  • ražošana un inženiertehnoloģijas,
  • celtniecība un būvniecības tehnoloģijas,
  • transports un loģistika,
  • sabiedriskie un individuālie pakalpojumi.

Konkursā pārstāvētās profesijas arī iepazīstamas video seriālā: 

https://www.profesijupasaule.lv/video-skills-profesijas

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Ieteikt rakstu