Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 59
16-11-2020

Labdien! Kurās Latvijas skolās var mācīties par reklāmas dizaineri, veidotāju, lai pēc tam ir iespēja strādāt kādā no reklāmas aģentūrām?

Labdien!

Reklāmas dizainu var mācīties gan profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, gan augstākās izglītības programmās. Nosūtām Jums programmu sarakstus:

Profesionālā izglītība

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 9.kl., jāmācās 4 gadi);

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 12.kl., jāmācās 2 gadi).

Mācoties reklāmas dizaina izglītības programmā, audzēkņi apgūst tādus priekšmetus kā grafiskais dizains, vizuālā jaunrade, zīmēšana, skicēšana, reklāmas dizaina datorprogrammas, animācija, sabiedriskās attiecības, mārketings u.c., kā arī iemācās radīt konkurētspējīgas idejas gan drukātajai, gan multimediju reklāmai, veidot tēla grafisko identitāti, logotipa dizainu, plakātu dizainu un izstāžu noformējuma dizainu. Profesionālās vidējās izglītības programā pēc 9.klases paralēli profesionālajiem priekšmetiem apgūst  arī vispārizglītojošos priekšmetus (vidusskolas programmu). Programmas absolventi var gan turpināt izglītību augstākās izglītības programmās, gan uzsākt darba gaitas, strādājot reklāmas aģentūrās, sabiedriskajos medijos, izdevniecībās, dizaina birojos u.c.

Augstākā izglītība

Grafikas dizainers (augstākā izglītība - profesionālā bakalaura grāds mākslā/ dizainā un grafikas dizainera kvalifikācija; jāstudē 4 gadi);

Funkcionālais dizains (augstākā izglītība - bakalaura grāds mākslās, iespēja specializēties grafikas dizainā, jāstudē 4 gadi).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm, virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”.

13-08-2020

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur var mācīties pēc arodizglītības apguves?

Labdien!

Ja Jūs esat pabeigusi arodizglītības programmu (daļēji apgūta vidējā izglītība, nav kārtoti centralizētie eksāmeni, apgūta 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesija, saņemta apliecība par arodizglītību) , tad Jūs varat

 1. pabeigt vidējo izglītību vispārējās (t.sk. neklātienes / tālmācības) vai profesionālās (piemēram, ēdināšanas jomā) vidējās izglītības programmā;
 2. apgūt vēl kādu profesiju, piemēram, viengadīgajās arodizglītības programmās;
 3. mācīties gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības programmās. Ja strādājat algotu darbu vai esat pašnodarbināta, tad ir iespēja pieteikties mācībām par ES fondu līdzekļiem Mūžizglītības projektā (šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču drīzumā būs jauna pieteikšanās kārta). Ja esat bezdarbniece vai darba meklētāja, tad izglītības iespējas meklējiet Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā.

Savukārt, ja esat pabeigusi vidējās profesionālās izglītības programmu (apgūta vidējā izglītība + 3.PKL profesija; iegūts diploms par vidējo profesionālo izglītību), tad Jums ir iespēja

 1. mācīties profesionālās vai arodizglītības programmās pēc vidusskolas vai arodizglītības programmās pēc pamatskolas;
 2. studēt augstākās izglītības programmās koledžās vai augstskolās;
 3. mācīties pieaugušo izglītības programmās (skat.iepriekšējo punktu).
06-08-2020

Labdien! Kādas ir tālākās izglītības iespējas ar pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "Grāmatvedis"? Paldies!

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās.

Ja pēc 1. līmeņa studiju programmas absolvēšanas Jūs vēlaties turpināt izglītības ieguvi tajā pašā nozarē (grāmatvedībā un finansēs), tad izglītības pielīdzināšanas rezultātā pastāv iespēja uzsākt studijas bakalaura programmas vēlākajos posmos, piemēram, no bakalaura/ profesionālā bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa. Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīts vēlākā kursā. Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi.

Par grāmatveža profesiju/ izglītības iespējām

Atbilstoši uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares struktūrā iekļauto profesiju kartei grāmatveža profesija ir atrodama 3 līmeņos:

1) (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI), t.i., vidējās profesionālās izglītības līmenis),

2) 1. līmeņa (koledžas) augstākā izglītība (4.PKL – 5. LKI), un

3) bakalaura līmenis (5. PKL – 6. LKI).

Bakalaura līmenī šobrīd grāmatveža kvalifikāciju iegūt nevar, taču augstākās izglītības iestādes piedāvā apgūt radniecīgas kvalifikācijas profesionālā bakalaura programmās: ekonomists vai nodokļu ekonomists. Programmu SARAKSTS.

Akadēmiskā bakalaura programmas ekonomikā (padziļināti apgūst grāmatvedību) – programmu  SARAKSTS.

Tā kā grāmatveža profesija pagaidām nav iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā, tad sertifikācija šajā profesijā nav obligāta. Taču ikvienam grāmatvedim ar augstāko izglītību ir iespēja sertificēties LR Grāmatvežu asociācijā (LRGA), iziet papildus apmācību (kursus) atbilstoši starptautiskiem grāmatvežu izglītības standartiem, nokārtot eksāmenu un saņemt starptautiski atzītu sertifikātu. Tāpat LRGA nodrošina saviem biedriem iespēju nepārtraukti izglītoties, piedalīties diskusijās, konferencēs, kursos, semināros utt. Vairāk informācijas LRGA mājaslapā.

Izglītības iespējas citās nozarēs

Jūs varat turpināt studijas bakalaura līmeņa programmās arī citās radniecīgās nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, loģistikā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tirgzinībās (mārketingā) u.c. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU komerczinību un administrēšanas jomā.

30-06-2020

Labdien! Esmu pabeigusi 9. klasi. Šobrīd esmu jaunas skolas meklējumos. Vēlējos pajautāt, vai pēc pamatizglītības beigšanas varu mācīties kādā profesionālajā vidusskolā / tehnikumā ar medicīnas novirzienu? Interesē arī darbs ar cilvēkiem. Vai ir iespēja mācīties uzņēmējdarbību, kas saistīta ar dabas zinātnēm?

Labdien!

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “, un tad izvēlieties vai nu profesionālo, vai vispārējo vidējo izglītību.

Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

Medicīnas nozarē visas programmas (gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā) tiek īstenotas pēc 12. klases, izņemot veterinārmedicīnas programmas, kurās var iestāties pēc 9. klases. Programmas uzņēmējdarbības jomā Jūs varat atrast, izvēloties Komerczinību un administrēšanas tematisko jomu, kurā lielākā daļa profesiju ar saistītas ar komunikāciju, darbu ar cilvēkiem: piemēram, Klientu apkalpošanas speciālists, Loģistikas darbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Komercdarbinieks u.c. Tāpat darbs ar cilvēkiem ir tūrisma pakalpojumu jomas profesijās (piemēram, ekotūrisma speciālista profesijā apgūst arī dabas zinības, dabas aizsardzību utt.), viesmīlības un ēdināšanas jomas profesijās, dažādās ar dizainu un mākslu saistītās profesijās (piemēram, fotogrāfs, vides dizainera asistents, produktu dizainera asistents u.c.)

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs katra programmu saraksta ir pieejams arī “Iestāžu skats”, kur jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm. Programmas ir aktualizētas atbilstoši skolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem.

Par dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālajās skolās, kā arī par jaunajām profesijām 2020.2021. gadā, varat izlasīt NIID.LV rakstā “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā”.

Savukārt par profesijām (intervijas, attēlu galerijas, video, mācību iespējas) vairāk lasiet vietnē Profesiju Pasaule.

12-06-2020

Labdien! Esmu pabeigusi tehnikumu, kur ieguvu profesionālo vidējo izglītību grāmatveža profesijā (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis). Šobrīd saprotu, ka grāmatveži bez 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa nevar sniegt grāmatveža pakalpojumus. Vai man ir jāiegūst vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība grāmatvedībā, lai varētu sniegt grāmatveža pakalpojumus dažādām firmām? Kur var meklēt informāciju?

Labdien!

Par grāmatveža profesiju/ kvalifikācijas prasībām

Atbilstoši uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares struktūrā iekļauto profesiju kartei grāmatveža profesija ir atrodama 3 līmeņos:

1) (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI), t.i., vidējās profesionālās izglītības līmenis),

2) 1. līmeņa (koledžas) augstākā izglītība (4.PKL – 5. LKI), un

3) bakalaura līmenis (5. PKL – 6. LKI).

Kvalifikāciju “Grāmatvedis” šobrīd var apgūt profesionālajā izglītībā (3. PKL-  4.LKI) un 1. līmeņa augstākajā izglītībā (4.PKL – 5. LKI). Abu līmeņu speciālisti ir tiesīgi strādāt par grāmatvežiem jebkurā uzņēmumā, pastāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju; var strādāt valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, privātuzņēmumos vai kā pašnodarbinātas personas. Taču ar  augstāko izglītību grāmatvedībā ir iespēja ieņemt augstāku amatu - piemēram, var strādāt kā vidēja līmeņa grāmatvedības vadītājs, direktora palīgs finanšu jomā vai finanšu projektu vadītājs utt.; var specializēties revīzijā un auditā, finanšu un vadības grāmatvedībā, nodokļos un nodevās u.c. 1.līmeņa augstākās izglītības programmā tiek apgūtas plašākas zināšanas ekonomikā, vadībā, uzņēmējdarbībā, finansēs un nodokļu politikā, kas veicina prasmes saskatīt kopsakarības un kļūt par nozarē zinošu speciālistu.  Arī ārvalstu prakse šobrīd virzās uz to, ka nākotnē grāmatvežiem augstākā izglītība varētu būt obligāta prasība. Turklāt, ja ir vēlme nākotnē saņemt grāmatveža sertifikātu un/ vai strādāt starptautiskā vidē, ir nepieciešama augstākā izglītība grāmatvedībā.

Tā kā grāmatveža profesija nav iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā, tad sertifikācija šajā profesijā pagaidām nav obligāta (ļoti iespējams, ka nākotnē sertifikācija tiks noteikta kā obligāta). Ikvienam grāmatvedim ar augstāko izglītību ir iespēja sertificēties LR Grāmatvežu asociācijā (LRGA), iziet papildus apmācību (kursus) atbilstoši starptautiskiem grāmatvežu izglītības standartiem, nokārtot eksāmenu un saņemt starptautiski atzītu sertifikātu. Tāpat LRGA nodrošina saviem biedriem iespēju nepārtraukti izglītoties, piedalīties diskusijās, konferencēs, kursos, semināros utt. Vairāk informācijas LRGA mājaslapā.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LRGA speciālistu, kurš skaidroja, ka Saeimā izskatīšanai ir iesniegti grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, kuri cita starpā paredzēs obligātās augstākās izglītības ieguvi grāmatvežiem (fiziskām un juridiskām personām), kuri sniegs ārpakalpojumus grāmatvedībā (būs jāsaņem licence). Likumprojektā ir paredzēts arī pārejas periods – ārpakalpojumus drīkstēs sniegt arī personas ar profesionālo pieredzi grāmatvedībā, kuras uzsākušas augstākās izglītības apguvi. Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus vai precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar LRGA speciālistiem. Kontaktinformācija saziņai: http://www.lrga.lv/kontakti.

Par izglītības iespējām grāmatveža profesijā

Nosūtām Jums sarakstu ar 1.līmeņa augstākās izglītības programmām grāmatvedībā: SARAKSTS (iegūst 4. PKL kvalifikāciju “Grāmatvedis”, jāmācās ir 2-3 gadi). Jūs varat arī programmu sarakstam izvēlēties ‘Iestāžu skatu” un iegūt izglītības iestāžu sarakstu, kuras īsteno attiecīgās programmas.

Zināšanai informējam, ka bakalaura līmenī šobrīd grāmatveža kvalifikāciju iegūt nevar, taču augstākās izglītības iestādes piedāvā apgūt radniecīgas kvalifikācijas profesionālā bakalaura programmās: ekonomists vai nodokļu ekonomists. Programmu SARAKSTS.

Akadēmiskā bakalaura programmas ekonomikā (padziļināti apgūst grāmatvedību) – programmu  SARAKSTS.

08-06-2020

Labdien! Kur var iegūt informāciju par par advokāta profesiju?

Labdien!
 
Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Advokāts ir tiesu sistēmai piederīga persona, kas savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam. Pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu skaitā zvērināts advokāts Augstākās Tiesas priekšsēdētājam nodod zvērestu.
 
Kādas ir izglītības prasības advokātam
Prasības zvērināta advokāta un advokāta palīga kvalifikācijai un profesionālajai pieredzei noteiktas Latvijas Republikas Advokatūras likumā. Tajā teikts, ka par zvērinātu advokātu var kļūt persona no 25 gadu vecuma, LR pilsonis ar nevainojamu reputāciju, kura saņēmusi valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju, kā arī ieguvusi darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem: vismaz 3 gadus - tiesneša amatā, vai vismaz 5 gadus -  prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā vai par zvērināta advokāta palīgu, vai vismaz 7 gadus - augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā.
 
Par izglītības iespējām juridiskajās profesijās
Tādējādi, lai kļūtu par advokātu, jārēķinās, ka pēc bakalaura līmeņa studijām tiesību zinātņu programmā vajadzēs arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Kopā (bakalaurs + maģistratūra) pilna laika studijās jāmācās vismaz 5 gadi + jāiegūst darba pieredze + jānokārto advokāta eksāmens (jāiegūst sertifikāts).
Ar iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību var studēt Akadēmiskā bakalaura programmās (jāstudē 3 gadi) – iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnēs, neiegūst kvalifikāciju.
Pēc pamatstudijām var iestāties profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs (jāstudē 1,5 - 2 gadi atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) un iegūt profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs + jurista profesionālo kvalifikāciju.
 
Papildus par advokāta profesiju var izlasīt:
·         Nodarbinātības Valsts aģentūtas (NVA) jauniešu karjeras portālā (par juridiskajām profesijām, t.sk. advokāta) un konkrēti par zvērināta advokāta profesiju;
·         Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tīmekļvietnē.​
27-04-2020

Labdien! Kur var iegūt ikonu, gleznu restaurētāja sertifikātu? Man ir pieredze šajā profesijā, bet nav dokumenta, kas to pierādītu, jo mācījos privāti šajā jomā.

Labdien!

Saskaņā ar Profesiju klasifikatoru restauratori var strādāt dažādās restaurācijas specialitātēs: monumentāli dekoratīvo veidojumu, monumentālās glezniecības, stājglezniecības, akmens un ģipša tēlniecības, grafikas, rokrakstu, dokumentu, grāmatu, polihromā (daudzkrāsainā) koka, zeltījuma, mēbeļu, kokgriezumu, keramikas, stikla, arheoloģiskā materiāla, tekstiliju, ādas, pergamenta, metāla, foto un kino materiālu, ķīmiskās izpētes u.c.

Ikonu (gleznu) restauratora profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā (profesijas, kurās izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas likumdošanā), līdz ar to sertifikāta ieguve šajā profesijā nav obligāta un  darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz amata vakanci. Taču restaurators (restaurācijas speciālists) var brīvprātīgi griezties Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padomē ar lūgumu novērtēt viņa kvalifikāciju dažādās nereglamentētās restaurācijas specialitātēs. Lai novērtētu kvalifikāciju, jāiesniedz padomei izvērtēšanai savi darbi. Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības pretendentam netiek izvirzītas. Izvērtējot kvalifikācijas pretendenta darbus, padome pieņem lēmumu un izsniedz šādas apliecības:

 • restaurators – speciālists;
 • restaurators – meistars;
 • restaurators – vecmeistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālists;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistars;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu eksperts;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes eksperts;

Kvalifikācijas novērtējums tiek veikts pēc personas lūguma, un tam ir rekomendējošs raksturs, neierobežojot personas tiesības sniegt pakalpojumus.

Par restauratora / ikonu restauratora profesijas apguvi

Restauratora profesiju var apgūt (iegūstot attiecīgus izglītības dokumentus), mācoties profesionālās vai augstākās izglītības programmās. Atsevišķus restaurācijas veidus vai moduļus var apgūt arī neformālās izglītības programmās jeb kursos.

Profesionālajā izglītībā 2 gadu laikā  personas ar vidējo vai augstāku izglītību var iegūt restauratora asistenta kvalifikāciju. Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt restauratora profesionālo kvalifikāciju var iegūt 1. līmeņa (jeb koledžas) augstākās izglītības programmā. Jāstudē 3 gadi, pieejamas valsts budžeta finansētas studiju vietas. Restaurāciju var apgūt, studējot 4 gadus pilna laika studijās Latvijas Mākslas akadēmijā restaurācijas apakšspecialitātē bakalaura (Rīgā, Rēzeknē) programmā.

Ikonu, sakrālās mākslas darbu restaurāciju var apgūt, studējot Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKrA) – studējot bakalaura vai maģistra programmā “Bībeles māksla (Ikonu glezniecība). Šīs ir vienīgās programmas Eiropā, kurās studenti apgūst ikonu glezniecību, atlārglezniecību, sakrālo mākslu un restaurāciju. Studiju maksa ir 2000 EUR gadā. LKrA piedāvā arī neformālās izglītības programmu -  ikonogrāfijas kursus, kurus interesenti apmeklē katru otro sestdienu. Maksa par vienu nodarbību (8 stundas) – 30 EUR. Šī ir laba iespēja ikvienam izmēģināt, cik saistoša viņam ir ikonu gleznotāja vai restaurētāja profesija, kā patīk un padodas šis mākslas veids.

20-04-2020

Labdien! Man ir sociālā rehabilitētāja izglītība. Es vēlos pārkvalificēties pirmsskolas audzinātāja profesijā. Kur un kā es varu to izdarīt?

Labdien!

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 5. punktam par pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

- augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija;

- augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (vismaz 72 stundu apjomā);

- maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

- pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

Tā kā Jūsu iegūtā izglītība nav pedagoģijas jomā, tad ātrākais ceļš, lai strādātu par pirmsskolas skolotāju (iepriekš šo profesiju dēvēja par bērnudārza jeb pirmsskolas audzinātāju), būtu apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ar kvalifikāciju “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kādā no augstskolām:

Latvijas Universitātē (LU) Rīgā, kā arī LU Cēsu, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālēs;

Liepājas Universitātē (LiepU);

- Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā (RTA).

 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to Jūs varētu uzsākt strādāt par pirmsskolas skolotāju jau studiju laikā, apgūstot programmu pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Zināšanai informējam, ka 2020. gada vasaras uzņemšanā vairākās pedagoģijas studiju programmās gaidāmas pārmaiņas. Piemēram,  LU plāno licencēt konceptuāli jaunu 1. līmeņa programmu “Pirmsskolas izglītības skolotājs”, pēc kuras absolvēšanas būs iespēja iestāties profesionālā bakalaura programmas “Sākumizglītības skolotājs” 3. kursā un 2 gadu iegūt bakalaura grādu izglītībā un otru kvalifikāciju - vairāk informācijas. Kādi būs precīzi iestāšanās nosacījumi jaunajās 1. līmeņa un bakalaura pedagoģijas studiju programmās, būs zināms pēc licencēšanas.

04-04-2020

Labdien! Jautājums par darbinieku apmācību pirmajā palīdzībā. Uzņēmums nodarbojas ar sporta centru (trenažieru, fitnesa zāles) un ēdināšanas pakalpojumiem. Vai nepieciešams veikt darbinieku obligātas apmācības pirmās palīdzības sniegšanā, cik stundu programmā? Ja apmācības nav obligātas, bet tomēr vēlamies, lai darbinieki apgūst pamatzināšanas, vai darbinieku apmācību var veikt mūsu darba aizsardzības speciālists?

Labdien!

Darba devēja pienākumus darba aizsardzības jomā nosaka Darba aizsardzības likums un uz tā pamata izdotie noteikumi. Likuma 12.panta otrās daļas 2.punktā darba devējam ir noteikts pienākums norīkot nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošināt, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu. Tādējādi izriet, ka darba devējam ir pienākums pēc riska novērtēšanas savā uzņēmumā, ņemot vērā konstatēto riska faktoru bīstamību, iespējamību, iespējamās sekas, noteikt nodarbināto skaitu, kuri ir jānorīko un jāapmāca pirmās palīdzības sniegšanā.

Prasības pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”.

Saskaņā ar noteikumiem atbildīgā institūcija par pirmās palīdzības apmācību ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar NMPD speciālisti Vinetu Reini, kura informēja, ka pirmās palīdzības apmācības pasniedzējam ir jābūt vismaz  18 gadiem un vidējai izglītībai, kā arī piešķirtai apliecībai par apgūtiem 68 stundu kursiem (teorija + prakse + nokārtots eksāmens pirmās palīdzības sniegšanā). Vairāk informācijas, kā soli pa solim kļūt par pirmās palīdzības apmācību pasniedzēju, skatiet NMPD mājaslapā.

Saskaņā ar noteikumiem apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesīgi veikt:

·         pirmās palīdzības pasniedzēji stažieri (apgūti 68 h kursi);

·         pirmās palīdzības pasniedzēji (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens);

·         pirmās palīdzības instruktora palīgi (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens + apmācības pieredze - 3 gadi);

·         pirmās palīdzības instruktori (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens + apmācības pieredze - 5 gadi + pieredze darba grupās par apmācības organizēšanu + dalība konferencēs);

·         apmācītājorganizācijas.

Atbilstoši noteikumu Nr.557 4. punktā noteiktajam pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu minimālais apjoms ir 12 stundas (sk.1.pielikumu) bez zināšanu pārbaudes.

Darba aizsardzības speciālists bez pirmās palīdzības apmācības pasniedzēja apliecības ir tiesīgs sniegt informāciju uzņēmuma darbiniekiem savas kompetences ietvaros – veicot darba drošības instruktāžu (piemēram, kā rīkoties elektrotraumas gadījumā, ādos gadījumos jāizsauc atbildīgie dienesti utt.).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām sazināties ar V. Reini, tālrunis 67337080.​

30-03-2020

Labdien! Man ir piešķirts bezdarbnieces statuss. Vēlos iegūt izglītību grāmatvedības jomā. Labprāt iegūtu augstāko izglītību  un grāmatvedes kvalifikāciju. Vai bezdarbniekiem ir tāda iespēja?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti, kura informēja, ka grāmatvedības jomā bezdarbnieki un darba meklētāji var pieteikties tikai profesionālās pilnveides programmu apguvei (160 – 320 stundas, pēc akreditētas programmas apguves saņem valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības apliecību). Kursi paredzēti tiem, kuriem jau ir profesionālā izglītība grāmatvedībā. Augstākās izglītības programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem šobrīd netiek piedāvātas.

Papildu informācija par apmācību iespējām bezdarbniekiem atrodama NVA mājaslapā. Jūs varat sazināties ar NVA speciālistiem pa bezmaksas informācijas tālruni 80200206.

Zināšanai nosūtām Jums aktuālo 1. līmeņa (jeb koledžas) augstākās izglītības programmu sarakstu, kurās var iegūt 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa grāmatveža kvalifikāciju. Atsevišķās programmās pilna laika studijās pieejams valsts budžeta finansējums: https://bit.ly/2M0fZ0v.​

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 59