Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 36
21-05-2019

Labdien! Kur var apgūt profesiju (2. līmenis vai maģistrs) "Darba aizsardzības speciālists"? Paldies!

Labdien!

 1. Profesionālā bakalaura studiju programmu darba aizsardzībā  īsteno Rīgas Tehniskā universitāte. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2VP8i3A.
 2. Profesionālā maģistra studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Universitāte. Jāstudē 2-2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2UKx2VS.

Papildu informācija

Par darba aizsardzības speciālista profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/darba-aizsardzibas-specialists.

20-05-2019

Labdien! Strādāju ar izpētes projektu par kvalificētu darbaspēku vēja enerģijas nozarē Baltijas reģionā.Vēlos noskaidrot, kuras izglītības iestādes Latvijā piedāvā tehnisko izglītību enerģētikas nozarē, lai strādātu vēja enerģētikas nozarē? Tāpat noderīga arī būtu informācija par elektrisko un mehānisko tehniķu/speciālistu apmācības iespējām vai izglītības iestādēm Latvijā. Paldies!

Labdien!

Lai gūtu ieskatu enerģētikas nozares profesijās, kvalifikāciju līmeņos un struktūrā, iesakām Jums iepazīties ar nozares ekspertu izstrādāto Enerģētikas nozares struktūrā iekļauto profesiju karti un Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru. Nozaru kartē pārskatāmi sakārtotas profesionālās kvalifikācijas – no zemākā (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) līdz augstākajam (5.PKL). Daļai profesiju pievienotas arī standartu hipersaites.

Nosūtām Jums sarakstus ar izglītības iespējām enerģētikas nozarē.

Profesionālā izglītība

Pēc 9. klases

Pēc 12. klases

 • Elektrotehniķis (profesionālā vidējā izglītība pēc 12.kl., jāmācās 2 gadi)

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Augstākā izglītība – doktorantūra

Jums ir iespēja katram programmu sarakstam izvēlēties arī "Iestāžu skatu" un izveidot izglītības iestāžu sarakstu, kurās apgūst enerģētikas nozares profesijas.

Pieaugušo izglītības iespējas

Profesionālo kvalifikāciju enerģētikas nozarē (no 1. līdz 3. PKL) var iegūt arī, mācoties profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno pieaugušo mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, koledžas vai augstskolas (svarīgi noskaidrot, vai programma ir licencēta/ akreditēta). Piemēram, elektromontiera profesiju (2. PKL) var apgūt AS “Sadales tīkls” mācību centrā, Mācību centrā “Buts”, SIA “Darba drošības serviss” u.c. Elektrotehniķa profesiju (3. PKL) - AS “Sadales tīkls” mācību centrā, Mācību centrā “Buts”, Rīgas Tehniskajā koledžā, Rīgas Valsts tehnikumā u.c. Profesionālās tālākizglītības programmu saraksts: https://bit.ly/2EkECRd.

Tāpat atsevišķus moduļus, specializācijas, metodes vai tēmas nozarē var apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmās (ja programma ir akreditēta, tad izsniedz valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības apliecību) vai neformālās izglītības programmās. NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

Papildus nosūtām Jums arī sarakstu ar visām izglītības iespējām inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, t.sk., mehānikā un metālapstrādē, darba aizsardzībā u.c.: https://bit.ly/2VM7NHz. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc grupas (izglītības līmeņa), veida, tematiskās jomas detalizēti, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Kvalifikācijas ieguve, kārtojot eksāmenu

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību enerģētikas nozares profesijās var ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas ceļā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem. Informāciju par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu meklējiet NIID.lv rakstā vai IKVD mājaslapā. Aktualizēto izglītības iestāžu un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD uzturētajā sarakstā – Excel tabulā (22.01.2019. versija), kurā Jums jāizvēlas attiecīgās profesijas.

Atsevišķu studiju kursu apguve enerģētikas nozarē

Vairākās augstākās izglītības iestādēs pastāv iespēja apmeklēt atsevišķus studiju kursus, piemēram, kursu enerģētikas vai elektrozinātnes studiju programmu ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē. Jums jāatrod augstskola vai koledža, kura īsteno attiecīgu studiju programmu, un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek piedāvāta. Pēc studiju kursa noklausīšanās persona kārto eksāmenu vai ieskaiti un saņem augstskolas izsniegtu apliecību par apgūtajiem kredītpunktiem.

Mācības pieaugušajiem par ES fondu līdzekļiem

Papildus informējam, ka 27. maijā sāksies 4. pieteikšanās kārta ES fondu projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kurā strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem varēs saņemt kompensāciju par mācībām 90% apmērā. Tiks piedāvātas programmas arī enerģētikas nozarē. Programmu saraksts būs zināms, sākot ar 27. maiju. Zināšanai nosūtām Jums iepriekšējās pieteikšanās programmu sarakstu enerģētikas nozarē.

Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt arī būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Vairāk informācijas par šo iespēju: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana.

Varbūt kādu noderīgu padomu par izglītību un karjeru vēja enerģijas jomā Jums var sniegt profesionālās organizācijas – Latvijas Vēja enerģijas asociācijas - speciālisti. Asociācijas kontaktinformācija: http://www.vejaenergija.lv/contacts/lv.

Papildu informācija

Par vairākām enerģētikas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/energetikas-uznemums.

14-05-2019

Labdien! Medicīnas koledžu pabeidzu 2014.gadā ar kvalifikāciju "Ārsta palīgs neatliekamajā medicīnā". Interesē masiera profesijas apguve. Vai ir tāda iespēja, ja man ir medicīniskā izglītība?

Labdien!

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā) un tai ir noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu. Masiera kvalifikāciju var iegūt, studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: http://bit.ly/2BCWm67.

Ar apgūtu 1. līmeņa vai augstāku izglītību medicīnas nozarē (t.sk. ārsta palīga 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību) Jums ir iespēja pielīdzināt iegūtos kredītpunktus un tikt ieskaitītai programmas “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija Masieris) vēlākos studiju posmos. Piemēram, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā noteikts, ka lai iegūtu masiera kvalifikāciju, personām ar 1. līmeņa vai augstāku izglītību medicīnas nozarē jāstudē 1 gads, Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā – 1 gads un 3 mēneši utt. Lai  precizētu informāciju par ieskaitīšanu vēlākos studiju posmos masieru programmās, Jums jāsazinās ar izvēlētās augstākās izglītības iestādes speciālistiem.

Papildu informācija

Vairāk par masiera profesiju, t.sk. par izglītības iespējām šajā jomā, varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.

14-05-2019

Labdien! Jaunietei interesē horeogrāfa profesija. Viņa vēlētos uzsākt mācības šajā jomā jau pēc 9. klases absolvēšanas. Kādas izglītības iestādes piedāvā šādu profesionālo ievirzi? Pēc tam viņa vēlētos studēt Latvijas Kultūras akadēmijā. Vai ir kāda iespēja mācīties horeogrāfiju arī pēc 9. klases?

Labdien!

Nosūtām Jums programmu sarakstus, kurās var apgūt horeogrāfiju un / vai dejas mākslu pēc 9. klases.

1. Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības – jāmācās 4 gadi, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija):

 • Deja”- kvalifikācija “Deju kolektīva repetitors” Uzņem ar pamatizglītību, iestājpārbaudījums mūzikā un dejas prasmē. Apgūst tautas dejas, horeogrāfiju u.c.;
 • Deja” – kvalifikācija “Baletdejotājs”. Uzņem ar pamatizglītību un profesionālās ievirzes izglītību programmā „Deja”. Apgūst klasisko deju (baletdejošanu), laikmetīgo deju u.c.

2. Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei. Jāmācās 3 vai 4 gadi, iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību. Lai iestātos, nepieciešama pamatizglītība un priekšzināšanas konkrētajā programmā (iestājpārbaudījums). Programmu saraksts: https://bit.ly/2JAcL2J.

Vēl viena iespēja ir apmeklēt pašvaldības vai skolas organizētās interešu izglītības programmas jeb pulciņus (jāinteresējas savā pašvaldībā vai skolā). Piemēram, Rīgas pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu piedāvājums apkopots katalogā (dejas un horeogrāfijas pulciņi atrodami no 8. līdz 12.lpp.).

14-02-2019

Labdien! Vai pēc 9. klases var mācīties par fizioterapeitu?

Labdien!

Fizioterapeita profesiju var apgūt augstākās izglītības - profesionālā bakalaura programmās, kurās var iestāties tikai personas ar pabeigtu vidējo izglītību.

Līdz ar to pēc 9. klases par fizioterapeitu mācīties nevar. Taču paralēli mācībām vidusskolā jauniešiem ir iespēja Rīgas Stradiņa universitātē apmeklēt Jauno mediķu akadēmiju, lai saprastu, vai medicīna (tostarp fizioterapija) ir viņu dzīves aicinājums.

08-01-2019

Labdien! Mani interesē, kur var apgūt kopīraitera profesiju.

Labdien!

Kopīraitera (Copywriter) jeb reklāmas tekstu autora profesija Latvijas darba tirgū ir ienākusi salīdzinoši nesen, un no 2017. gada tā ir oficiāli iekļauta LR profesiju klasifikatorā.

Profesijai nav izstrādāts standarts, un šobrīd neviena izglītības iestāde nepiedāvā apgūt šādu kvalifikāciju. Līdz ar to darba devēji paši nosaka prasības pretendentiem uz reklāmas/ sabiedrisko attiecību tekstu autoru vakancēm. Darba sludinājumos visbiežāk īpašas iegūtās izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības netiek izvirzītas, taču atkarībā no uzņēmuma darbības virziena tiek prasītas šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Valodu zināšanas (visbiežāk - latviešu, angļu un/ vai krievu);
 • Laba rakstu valoda, gramatikas un stilistikas pārzināšana,
 • Prasme strādāt ar tekstu (rakstīt oriģinālmateriālus vai relīzes, pārrakstīt, tulkot, optimizēt, adaptēt tekstus, veidot SEO saturu utt.) un vizuālo materiālu;
 • Radošums, sadarbības prasmes;
 • Prasme orientēties sociālajos medijos;
 • Zināšanas mārketingā un reklāmā;
 • Dažreiz papildus tiek prasītas arī zināšanas SEO, digitālajā mārketingā, mājaslapu veidošanā, IT, multimediju jomā utt.

Augstākajā izglītībā reklāmas tekstu autora prasmes var apgūt, piemēram, studējot informācijas un komunikāciju jomā (žurnālistiku, komunikāciju) vai mārketinga un reklāmas tematiskajā jomā (mārketings, sabiedriskās attiecības, reklāma). Lielākā daļa augstskolu un koledžu piedāvā arī apgūt atsevišķus studiju kursus esošo studiju programmu ietvaros klausītāja statusā. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmas “Sabiedriskās attiecības” ietvaros ikviens interesents kopā ar studentiem var apmeklēt studiju kursu “Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana” klausītāja statusā, saņemot attiecīgus kredītpunktus. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA var pieteikties kursiem “Žurnālistikas pamati” vai “Netradicionālas reklāmas un PR kampaņas” utt. Par iespējām apgūt atsevišķus studiju kursus varat interesēties izvēlētajā augstskolā, kas īsteno programmas minētajos virzienos.

Izglītības iestādes (augstskolas, pieaugušo mācību centri) organizē arī kursus, kuros var apgūt reklāmas tekstu rakstīšanu. Piemēram, “Baltic media” valodu mācību centrs organizē kursus komunikācijā, mediju pratībā un sabiedriskajās/ publiskajās attiecībās. “Digital Guru” piedāvā kursus “Satura veidošana interneta vietnēm” u.c.

17-12-2018

Labdien. Vai un kā iespējams iegūt māsas palīga profesiju tālmācībā? Ja jā, vai diploms der iesniegšanai darba vietās?

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt tikai medicīnas koledžās viengadīgās arodizglītības programmās (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību), kas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā (tālmācībā netiek īstenotas): http://bit.ly/2nYBBvX

Ņemot vērā, ka daudzi, kas mācās šajās programmās, arī strādā, ir iespējams, ka izglītības iestāde piedāvā mācību norisi tā, ka Jūs varēsiet apvienot vēlamās profesijas apguvi ar darbu.

Jāmācās ir 1 gads, akreditētu programmu beidzot, tiek saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas ir derīga iesniegšanai darba vietā. Pēc izglītības dokumenta ieguves māsu palīgiem ir jāreģistrējas Veselības inspekcijas uzturētajā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

25-11-2018

Labdien! Man ir 15 gadi, šogad beigšu 9. klasi, un meklēju labu vidusskolu/augstskolu, kur studēt aktiermākslu. Nevaru atļauties studēt aktiermākslu Latvijā, taču nezinu par citām augstskolām ārvalstīs. Ko man darīt un, kur man meklēt palīdzību?

Labdien!
 
Studiju iespējas ārvalstīs
 
Nav apkopotā veidā pieejama informācija par iespējām bez maksas apgūt aktiermākslu vidējās izglītības līmenī ārvalstīs.
 
Lai studētu aktiermākslu kādā valstī, ir labā līmenī jāprot šīs valsts valoda. Tālāk seko saraksts ar valstīm, kurās studijas ir bez studiju maksas (norādes par valodu un ar studijām saistītajām pakalpojumu maksām iekavās). Ar augstskolu sarakstu var iepazīties aktīvajā saitē pie attiecīgās valsts.
 
Austrija (studijas vācu valodā; maksa par studentu arodbiedrību 19.20 EUR semestrī) http://www.studienwahl.at/studies/art-studies/music-and-performing-arts/performing-arts/
 
 
Norvēģija (brīvi jārunā norvēģu vai citā skandināvu valodā; valsts augstskolās studijas ir bez maksas;  studentu pakalpojumu grozs 32-64 EUR semestrī) https://utdanning.no/sok#fq={!tag=ss_menu_1}ss_menu_1%3Ae_organisasjonsmeny&q=scenekunst Atsevišķa programma angļu valodā: https://www.studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/acting
 
Skotija (studijas angļu valodā; studiju maksu sedz Skotijas valdība) http://www.studyinscotland.org/course-search/?k=acting&q=Undergraduate&m=&u=
 
Somija (aktieriem studijas somu vai zviedru valodā) https://www.tinfo.fi/en/Theatre_Education
 
 
 
Zināšanai informējam, ka, studējot ārvalstīs, jārēķinās ar uzturēšanās izdevumiem, kas var būt lielāki, nekā Latvijā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, iespējams izmantot studējošā kredītu. Par kredītu nosacījumiem var uzzināt Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā: http://www.sza.gov.lv/index.php/2015-05-20-11-49-13/kredits-studijam-arvalstis
 
Studiju un mācību iespējas Latvijā
 
Arī Latvijā ir iespējams studēt aktiermeistarību bez maksas – par valsts budžeta līdzekļiem. Piemēram, valsts finansētas budžeta vietas ir pieejamas Latvijas Kultūras akadēmijas programmā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” (uzņemšana notiek reizi 2 gados): https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/dramatiska-teatra-aktiera-maksla.
 
Pēc 9. klases šobrīd Latvijā aktiera kvalifikāciju iegūt nevar, taču ir iespēja apgūt profesijas pamatus, mācoties, piemēram
 
-          Profesionālās ievirzes izglītības programmā paralēli vidusskolai – šādu iespēju piedāvā, piemēram, Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”: http://niid.lv/niid_search/program/11316. Skolā tiek īstenota arī interešu programma jauniešiem, kuri vēlas apgūt aktiermeistarību.
-          Profesionāli orientētā vidusskolas programmā, kurā paralēli vidusskolas priekšmetiem padziļināti apgūst teātra mākslu. Šādu programmu īsteno, piemēram, Rīgas 64. vidusskola: http://r64vsk.lv/uznemsana/10-12klase vai Valmieras Viestura vidusskola: http://niid.lv/niid_search/program/13655.
-          Apmeklējot interešu izglītības programmas (pulciņus), kurās apgūst aktiermākslu, vai aktiermākslas pašdarbības kolektīvus (tiek īstenoti par nelielu samaksu vai bez maksas). Par iespējām jāinteresējas konkrētajā pašvaldībā. Piemēram, Rīgas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu un aktiermākslas kolektīvu sarakstu var atrast šajā katalogā: http://izglitiba.riga.lv/media/recentevents/5NfUJfx0G2iSB05rwk0WFdbhvw9RAC8T.pdf.
-          Apmeklējot aktiermeistarības maksas kursus jauniešiem. Piemēram, Gaļinas Poļiščukas aktiermeistarības studijā jauniešus uzņems, sākot ar 2019. gada janvāri. Maksa mēnesī – 20 EUR: http://riga.lideris.lv/teatra.php.
24-08-2018

Labdien! Vai pastāv iespeja bērnu māsas sertifikātu nomainīt uz internās aprūpes māsas sertifikātu?

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) Internās aprūpes māsu sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju Sandru Liepiņu, kura informēja, ka vienīgā iespēja, kā iegūt vēl vienu kvalifikāciju kādā no māsu pamatspecialitātēm (t.sk. internās aprūpes māsas), ir mācīties profesionālā bakalaura programmā “Māszinības” un viena gada laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kvalifikāciju internās aprūpes māsas pamatspecialitātē. Programmu sarakstu skatiet šeit: https://bit.ly/2Kkd1jb.

Pēc programmas absolvēšanas Jūs varat pieteikties un iesniegt dokumentus sertifikācijai LMA.

Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus vai precizēt informāciju, lūdzu, sazinieties ar S.Liepiņu, tālrunis: 29454963; E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv.

07-06-2018

Labdien! Strādāju celtniecībā, iepriekš vairākus gadus esmu strādājis par policistu. Gribētu mainīt nodarbošanos. Man ir īpašs talants: varu ikvienam (bērniem, sievietēm, vīriešiem) no pirmā acu uzmetiena noteikt  pareizo apģērba izmēru, kā arī piemeklēt apģērbu vai aksesuārus, kas cilvēkam piestāv. Man ir ļoti laba stila un krāsu izjūta. Vai jūs varētu ieteikt ko man darīt, kur mācīties?

Labdien!

Ja Jūs interesē modes, stila un dizaina joma un ja apsverat iespēju šajā jomā uzsākt profesionālu darbību, tad jāzina, ka ir vairākas profesijas, kurās var strādāt gan uzņēmumā, gan pašnodarbinātas personas statusā, gan arī veidojot pašam savu uzņēmumu. Modes industrijas profesijas nav iekļautas LR reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to nav noteiktas stingras prasības speciālista izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai.

Tērpu stila speciālists ir profesionālis, kurš strādā vairāk ar tērpiem – viņš konsultē klientus, kā ar apģērba palīdzību var koriģēt figūru un veidot garderobi, un arī pats prot konstruēt, modelēt un šūt apģērbus. Profesiju var apgūt, mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās. Vairāk par šo profesiju varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule”.

Vizuālā tēla stilists darbojas kā multimākslinieks, jo viņš apgūst vairākas profesijas vienlaicīgi. Vizuālā tēla stilists ir profesionālis, kas apgūst gan make-up uzlikšanu (vizāžista prasmes), gan friziera darbu, tajā skaitā griezumus, matu veidošanu, krāsošanu, gan tērpu stilu, prot veidot klienta personisko stilu vai imidžu. Profesiju var apgūt, mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās. Arī par šo profesiju varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule”.

Krāsu un stila konsultanti ir speciālisti, kuri var ieteikt piemērotākās krāsas apģērbā, grimā, var ieteikt frizūru aksesuārus, kā arī atrast cilvēka tēlam atbilstošas sezonas krāsas. Profesiju apgūst, mācoties vizuālā tēla stilista programmā vai neformālās izglītības programmās, piemēram, kolorimetrijas kursos vai krāsu stila veidošanas kursos u.c.

Šoperi (personal shopper) jeb iepirkšanās konsultanti – tie ir stilisti, kuri iet kopā ar klientu pa veikaliem un palīdz veidot cilvēka garderobi. Speciālistam ne tikai lieliski jāpārzina modes tendences un veikalu piedāvājums, bet arī jābūt labam psihologam. Darbu uzsākot, vispirms labi jāiepazīst klients, viņa vizuālais tēls, esošā garderobe, paradumi, raksturs, materiālās iespējas u.c. Izglītību iegūst, mācoties tērpu stila speciālista vai vizuālā tēla stilista programmās, kā arī neformālās izglītības programmās. Šādas programmas piedāvā, piemēra, Konstantīna Bogomolova imidža skola, kā arī Birutas Mageles Starptautiskā stilistu skola u.c. Priekšstatam par šopera darbu iesakām izlasīt rakstu portālā “Mia”: http://mia.lv/kas-ir-sopere-un-ka-tev-vina-var-noderet/.

Iespējas ir dažādas – bez minētajām profesijām var, piemēram, strādāt par pārdevēju konsultantu apģērbu veikalā vai atvērt savu apģērbu/ aksesuāru veikalu; var strādāt medijos par stila/ imidža konsultantu; var veidot savu blogu (to var darīt arī paralēli esošajam darbam) un šādā veidā piesaistīt klientus.

Papildu informācija

Iespējams, precīzākus ieteikumus Jums varētu sniegt profesionāls karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un izglītības iespēju izvēlē, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieauguši cilvēki var pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=14

Ir pieejami arī kvalificētu karjeras konsultantu pakalpojumi par maksu, piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā ir pieejams saraksts ar profesionāliem karjeras konsultantiem, kuri sniedz konsultācijas iedzīvotājiem: http://www.lkaaa.lv/node/147.

1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 36