Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 66
02-03-2021

Labdien! Kur var apgūt mentora profesiju? Vai ir mentoru akreditācijas asociācija vai biedrība?

Labdien!

Jēdzieni „mentors” un „mentordarbība”, „mentorings” visbiežāk tiek lietoti uzņēmējdarbības jomā, taču to lieto arī izglītības, audzināšanas, karjeras atbalsta, sociālo pakalpojumu, brīvprātīgo darba u.c. jomās. Parasti ar mentordarbību saprot sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu starp pieredzes bagātu personu, kura dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos un otru personu, kura ir gatava un vēlas gūt pieredzi no šīs apmaiņas un bagātināt savu personību un/ vai profesionalitāti. Tātad tas ir individuāls atbalsts, kuru viena persona sniedz otrai personai.

Latvijā mentora profesija nav iekļauta reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to tā neparedz obligātu sertifikāciju vai akreditāciju. Nav arī tādas biedrības vai asociācijas, kas sertificē vai akreditē mentorus. Profesiju klasifikatorā ir iekļautas divas mentoru profesijas: skolotājs mentors (sniedz atbalstu jaunajiem skolotājiem, pedagoģijas studentiem, vada pedagoģiskās prakses utt.) un sociālais mentors (sniedz atbalstu personām ar invaliditāti, ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū utt.).

Uzņēmējdarbības jomā mentoringa jomā aktīvi darbojas vairākas programmas, piemēram, REA „Mentoru klubs”, biedrība „Līdere” – vairāk informācijas šajā saitē. Biznesa augstskolā Turība biznesa inkubatora paspārnē darbojas Mentoru asociācija, kas atbalsta studentus, kuri jau ir spēruši vai tikai plāno spert pirmos soļus biznesā.

Izglītības iespējas

Ne augstskolas, ne koledžas, ne citas izglītības iestādes nepiedāvā iegūt kvalifikāciju „mentors”. Mentordarbībai nepieciešamās kompetences var apgūt, mācoties speciālos kursos. Skolotāja mentora izglītību apgūst augstskolu īstenotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos, piemēram, šobrīd šādus kursus piedāvā Daugavpils Universitāte.  Arī sociālajiem mentoriem mēdz būt speciāli kursi, parasti tos organizē pašvaldībās. Jauniešu atbalsta organizācija Mentor Latvia regulāri apmāca mentorus darbam ar jauniešiem.

Uzņēmējdarbības jomā mentoringu var apgūt, piemēram, izaugsmes veicinātāju jeb kouču apmācību ietvaros. Šobrīd Latvijā koučinga jomā ir pieejamas gan daudzveidīgas izglītības programmas, gan starptautiska akreditācija, ko veic Starptautiskā koučinga federācija (International Coaching Fedaration, ICF). Vairāk informācijas – ICF mājaslapā. Starptautiski akreditētu apmācību koučinga jomā īsteno, piemēram, Rīgas Koučinga skola, Baltic Coaching Centre, Meta Coach u.c. Vairāk par kouča darbu un izglītības iespējām varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, droši rakstiet!

17-02-2021

Labdien! Vai pēc 9 klases ir iespējams apgūt zobārstniecību kādā no Rīgas skolām?

Labdien!

Medicīnas nozarē, t.sk. zobārstniecībā, visas programmas tiek īstenotas tikai pēc 12. klases beigšanas. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstus, kurās var apgūt dažādas profesijas zobārstniecībā:

1.Arodizglītība pēc vidējās izglītības.

- Zobārsta asistents (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 1 gads): SARAKSTS.

2.Vidējā profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības.

- Zobārstniecības māsa (3. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Zobu tehniķis (3. PKL, jāmācās 2,5 gadi): SARAKSTS.

3.Augstākā izglītība – 1. līmeņa jeb koledžas studiju programma.

- Zobu higiēnists (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

4.Augstākā izglītība – profesionālā studiju programma (garais cikls).

- Zobārsta grāds (jāstudē 5 gadi): SARAKSTS.

Tādējādi, ja Jūs plānojat mācīties un veidot savu turpmāko karjeru zobārstniecībā, vispirms ir jāpabeidz vidusskola. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka augstskolu vai koledžu uzņemšanas noteikumos bez vidusskolas atestāta pārsvarā tiek prasīti sekmīgi/ pēc iespējas augstāki vērtējumi konkrētos centralizētajos eksāmenos (CE), piemēram, bioloģijā vai ķīmijā. Iesakām Jums rūpīgi iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem izvēlētajā augstākās izglītības programmā un censties pēc iespējas labāk nokārtot prasītos CE.

Papildu iespējas

 • Jauniešiem, kuri nopietni interesējas par medicīnu un vēlas studēt šajā nozarē, ir iespēja paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt speciālus ievirzes kursus: Jauno mediķu akadēmiju Rīgas Stradiņa universitātē vai Jauno mediķu skolu Latvijas Universitātē.
 • Papildus par dažādām veselības aprūpes nozares (t.sk.zobārstniecībā) profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas), varat uzzināt, apmeklējot vietni „Profesiju Pasaule”.
16-02-2021

Labdien! Es vēlētos apgūt pamatlīmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijās, kiberdrošībā, IT sistēmu pārvaldībā un drošībā, vēlams nepilna laika studijās vai tālmācībā, jo strādāju pilna laika darbu. Man ir iegūta augstākā izglītība jurisprudencē.

Labdien!

Pamatlīmeņa zināšanas IT nozarē, kiberdrošībā, IT sistēmu pārvaldībā un drošībā var iegūt, gan studējot augstākās izglītības programmās, gan mācoties kursos. Nosūtām Jums informāciju par izglītības iespējām.

Augstākās izglītības iespējas

1. Pirmā līmeņa jeb koledžas studiju programma „Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” – jauna programma, kuru 2020.gadā uzsāka īstenot Juridiskā koledža. Nepilna laika studijās jāmācās 2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst drošības speciālista profesionālo kvalifikāciju.

2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ar iespēju specializēties apakšprogrammā „Kiberdrošība un programmēšana”. Īsteno Vidzemes Augstskola gan klātienes, gan arī e-studiju formā. E- studijās jāmācās 5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera profesionālo kvalifikāciju.

3.Maģistra studiju programma „Tehnoloģiju tiesības”  - programma apvieno kompetences tiesību zinātnēs un IT, tostarp datu drošībā un aizsardzībā, kiberdrošībā u.c. Īsteno Rīgas Juridiskā augstskola. Studijas notiek  pēc moduļu principa, ir iespēja strādājošiem cilvēkiem mācīties pēc individiduāli sastādīta plāna. Programmu beidzot, iegūst maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju tehnoloģiju tiesībās.

4. Profesionālā maģistra studiju programma „Kiberdrošības pārvaldība”. Īsteno Banku Augstskola pilna laika klātienes formā, taču studijas tiek organizētas katru otro piektdienu, sestdienu un svētdienu. Ar iepriekš iegūtu profesionālā bakalaura grādu jāstudē 2 gadi,  ar akadēmisko grādu - 2,5 gadi. Iepriekš iegūtā augstākā izglītība var būt arī citās nozarēs, ne tikai datorzinātnēs. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un informācijas drošības vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

Zināšanai nosūtām Jums arī citu programmu sarakstus informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu jomās, kuras tiek īstenotas neklātienes un/vai tālmācības formā:

1.līmeņa augstākās izglītības programmu SARAKSTS.

2.Bakalaura studiju programmu SARAKSTS.

3. Profesionālā bakalaura studiju programmu SARAKSTS.

4. Maģistra studiju programmu SARAKSTS.

5. Profesionālā maģistra studiju programmu SARAKSTS.

Profesionālā pilnveide un kursi

Atsevišķas tēmas vai  moduļus IT  nozarē, t.sk. kiberdrošībā, datu aizsardzībā u.c. var apgūt arī profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmās. Kursus personas datu aizsardzībā/ kiberdrošībā personām ar vai bez priekšzināšanām piedāvā, piemēram, Mācību centrs Dialogs AB: programmu SARAKSTS datu aizsardzībā, SARAKSTS datorzinībās, t.sk.kiberdrošībā; Mācību centrs Liepa, Mācību centrs Personāls, SIA Pure Academy u.c.

Tāpat Jūs varat augstskolās vai koledžās, kas īsteno programmas IT nozarē, kiberdrošībā u.c. (sk.iepriekšminētajos augstākās izglītības programmu sarakstos), apgūt nevis visu studiju programmu, bet atsevišķus studiju kursus klausītāja statusā, iegūstot kredītpunktus un izziņu par kursu noklausīšanos. Vairāk par iespējām varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Profesionālās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas IT un datu aizsardzības jomās tiek piedāvātas arī ES fondu finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji no 25 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam. Programmu saraksti pieejami vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv (piemēram, šādas bija programmas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, t.sk. personas datu aizsardzībā un IT drošībā iepriekšējā kārtā, kurā pieteikšanās jau noslēgusies) Aktuālais programmu saraksts vietnē būs pieejams aptuveni vasaras sākumā, kad sāksies nākamā pieteikšanās kārta. 

03-02-2021

Labdien! Kur es varu iestāties pēc 9. klases specialitātē "skaņu inženieris" vai "gaismas operators"?

Labdien!

Skaņu operatora vai gaismotāja profesiju pēc 9.klases var apgūt šādās programmās:

Vēršam uzmanību, ka radošajās profesijās parasti ir jākārto iestājpārbaudījums. Piemēram, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums plāno organizēt tiešsaistē testu par izvēlēto profesiju. Precīzākai informācijai iesakām iepriekš sazināties ar izvēlēto skolu.

Gaismošanas un skaņošanas pamatus apgūst arī topošie video operatori. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

Savukārt skaņu inženiera (skaņu režisora) profesiju var apgūt tikai augstākajā izglītībā – lai iestātos, vispirms jāpabeidz vidusskola.

Papildus par gaismotāja, skaņu operatora un citām radošām profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas), varat uzzināt, apmeklējot vietni „Profesiju Pasaule”.

26-01-2021

Labdien! Kurās izglītības iestādēs var apgūt laboranta profesiju?

Labdien!

Laboranta profesiju var apgūt, studējot akreditētā pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības programmā „Biomedicīnas laborants”. Programmu īsteno tikai viena izglītības iestāde – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža Jūrmalā, Bulduros, Vidus prospektā 38. Studijas notiek par valsts budžeta līdzekļiem, jāstudē 2 gadi.

Papildus par biomedicīnas laboranta profesiju (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

24-01-2021

Labdien! Man ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā un profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs (jurisprudence). Apgūts pilns kurss mediācijā. Vēlos apgūt līdzvērtīgu kvalifikāciju psihologa kvalifikācijai (ideāli - juridiskais psihologs). Kādas ir manas iespējas? Vai varu uzsākt studijas maģistrantūrā, vai man būtu jāsāk no bakalaura studijām?

Labdien!

Juridisko psiholoģiju var apgūt, studējot Latvijas Universitātes (LU) profesionālā maģistra programmā „Psiholoģija”. Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar programmas metodiķi, kura informēja, ka atbilstoši Psihologu likumā un LU Uzņemšanas noteikumos noteiktajām prasībām, profesionālā maģistra programmā „Psiholoģija” uzņem tikai personas ar iegūtu bakalaura grādu psiholoģijā. Tādējādi, lai kļūtu par psihologu ar specializāciju juridiskajā psiholoģijā, vispirms Jums jāstudē bakalaura programmā „Psiholoģija” LU vai citā augstskolā. Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna. Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus.

Ar Jūsu iegūto izglītību bez papildu nosacījumu izpildes Jums ir iespēja studēt radniecīgās maģistra programmās (kas gan nedod tiesības praktizēt kā psihologam), piemēram:

 • Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā  - īsteno Biznesa augstskola Turība, 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja (5. Profesionālais kvalifikācijas līmenis (PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst koučingu, supervīziju, cilvēkresursu vadīšanu u.c. priekšmetus.
 • Vadības psiholoģija un supervīzija – īsteno Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu vadībzinībās un supervizora/ konsultanta pārrauga (5. PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst koučingu, supervīziju, psihoterapijas metodes u.c. priekšmetus.
 • Supervīzija – īsteno Rīgas Stradiņa universitāte, 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu pedagoģijā un supervizora  (5. PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst supervīziju, vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju u.c. priekšmetus.

Tāpat Jūs varat turpināt studijas makadēmiskā vai profesionālā maģistra programmās tiesībzinātņu jomā (iespējama specializācija, piemēram, cilvēktiesībās, medicīnas tiesībās, krimināltiesībās, organizāciju pārvaldībā u.c.), vadībzinātņu jomā, personāla vadībā, kļūt par karjeras konsultantu  u.c. Vēl viena iespēja, kā var apvienot pedagoģijas un tiesībzinātņu jomās iegūto izglītību ar psiholoģijas zināšanām, ir mācīties speciālos kursos un kļūt par izaugsmes treneri jeb kouču.

Vairāk informācijas par psihologa, kouča un citām profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) var atrast vietnē Profesiju Pasaule.

22-12-2020

Labdien! Kur var iegūt GSV lidojumu dispečera licenci ? Cik ilgi jāmācās, cik maksā? Kur var iegūt EASA sertifikātu PART 66 vai PART 147?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Mārketinga un uzņemšanas komisijas speciālisti Jeļenu Reiskarti, kura informēja, ka RAI piedāvā divas profesionālā bakalaura programmas, kuru ietvaros var iegūt Jūsu jautājumā minētos sertifikātus (pirmajā – arī GSV lidojumu dispečera licenci):

1)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa satiksmes vadība".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā.
Kvalifikācija - Gaisa satiksmes vadības inženieris.

Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas un prasmes gaisa satiksmes vadībā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, kā arī pieredzi komunikācijā ar gaisa kuģa apkalpi, izmantojot profesionālo aviācijas angļu valodu. Pēc studiju programmas apgūšanas absolventi var uzsākt profesionālo GSV dispečera karjeru aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmumos (Air Navigation Service Providers).

Rezultātā Jūs saņemsiet bakalaura diplomu un divus sertifikātus, kas apliecina GSV dispečera pamatkursa (Basic ATC Training) un piem., dispečera pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes kursa – var atšķirties (Rating ATC Training) pabeigšanu. Pēc tam Civilās Aviācijas Aģenturā Jūs saņemsiet “Student Air Traffic Controller License”.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 7770 Eur

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

2)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds aviācijā.
Kvalifikācija - Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā.

Studiju ilgums - 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Rīgas Aeronavigācijas institūtam ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikāts PART 66, PART 147 ar numuru LV.147.0001 

Studiju programmas ietvaros students iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai kļūtu par aviācijas uzņēmuma tehniskās apkalpošanas vadošo speciālistu. Studiju laikā tiek sniegta iespēja iegūt lidmašīnas Boeing 737 tipa apmācības sertifikātu, programmā ir integrēta EASA Part 66 moduļu apmācība.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 2600 Eur.

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

16-11-2020

Labdien! Kurās Latvijas skolās var mācīties par reklāmas dizaineri, veidotāju, lai pēc tam ir iespēja strādāt kādā no reklāmas aģentūrām?

Labdien!

Reklāmas dizainu var mācīties gan profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, gan augstākās izglītības programmās. Nosūtām Jums programmu sarakstus:

Profesionālā izglītība

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 9.kl., jāmācās 4 gadi);

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 12.kl., jāmācās 2 gadi).

Mācoties reklāmas dizaina izglītības programmā, audzēkņi apgūst tādus priekšmetus kā grafiskais dizains, vizuālā jaunrade, zīmēšana, skicēšana, reklāmas dizaina datorprogrammas, animācija, sabiedriskās attiecības, mārketings u.c., kā arī iemācās radīt konkurētspējīgas idejas gan drukātajai, gan multimediju reklāmai, veidot tēla grafisko identitāti, logotipa dizainu, plakātu dizainu un izstāžu noformējuma dizainu. Profesionālās vidējās izglītības programā pēc 9.klases paralēli profesionālajiem priekšmetiem apgūst  arī vispārizglītojošos priekšmetus (vidusskolas programmu). Programmas absolventi var gan turpināt izglītību augstākās izglītības programmās, gan uzsākt darba gaitas, strādājot reklāmas aģentūrās, sabiedriskajos medijos, izdevniecībās, dizaina birojos u.c.

Augstākā izglītība

Grafikas dizainers (augstākā izglītība - profesionālā bakalaura grāds mākslā/ dizainā un grafikas dizainera kvalifikācija; jāstudē 4 gadi);

Funkcionālais dizains (augstākā izglītība - bakalaura grāds mākslās, iespēja specializēties grafikas dizainā, jāstudē 4 gadi).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm, virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”.

13-08-2020

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur var mācīties pēc arodizglītības apguves?

Labdien!

Ja Jūs esat pabeigusi arodizglītības programmu (daļēji apgūta vidējā izglītība, nav kārtoti centralizētie eksāmeni, apgūta 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesija, saņemta apliecība par arodizglītību) , tad Jūs varat

 1. pabeigt vidējo izglītību vispārējās (t.sk. neklātienes / tālmācības) vai profesionālās (piemēram, ēdināšanas jomā) vidējās izglītības programmā;
 2. apgūt vēl kādu profesiju, piemēram, viengadīgajās arodizglītības programmās;
 3. mācīties gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības programmās. Ja strādājat algotu darbu vai esat pašnodarbināta, tad ir iespēja pieteikties mācībām par ES fondu līdzekļiem Mūžizglītības projektā (šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču drīzumā būs jauna pieteikšanās kārta). Ja esat bezdarbniece vai darba meklētāja, tad izglītības iespējas meklējiet Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā.

Savukārt, ja esat pabeigusi vidējās profesionālās izglītības programmu (apgūta vidējā izglītība + 3.PKL profesija; iegūts diploms par vidējo profesionālo izglītību), tad Jums ir iespēja

 1. mācīties profesionālās vai arodizglītības programmās pēc vidusskolas vai arodizglītības programmās pēc pamatskolas;
 2. studēt augstākās izglītības programmās koledžās vai augstskolās;
 3. mācīties pieaugušo izglītības programmās (skat.iepriekšējo punktu).
06-08-2020

Labdien! Kādas ir tālākās izglītības iespējas ar pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "Grāmatvedis"? Paldies!

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās.

Ja pēc 1. līmeņa studiju programmas absolvēšanas Jūs vēlaties turpināt izglītības ieguvi tajā pašā nozarē (grāmatvedībā un finansēs), tad izglītības pielīdzināšanas rezultātā pastāv iespēja uzsākt studijas bakalaura programmas vēlākajos posmos, piemēram, no bakalaura/ profesionālā bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa. Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīts vēlākā kursā. Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi.

Par grāmatveža profesiju/ izglītības iespējām

Atbilstoši uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares struktūrā iekļauto profesiju kartei grāmatveža profesija ir atrodama 3 līmeņos:

1) (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI), t.i., vidējās profesionālās izglītības līmenis),

2) 1. līmeņa (koledžas) augstākā izglītība (4.PKL – 5. LKI), un

3) bakalaura līmenis (5. PKL – 6. LKI).

Bakalaura līmenī šobrīd grāmatveža kvalifikāciju iegūt nevar, taču augstākās izglītības iestādes piedāvā apgūt radniecīgas kvalifikācijas profesionālā bakalaura programmās: ekonomists vai nodokļu ekonomists. Programmu SARAKSTS.

Akadēmiskā bakalaura programmas ekonomikā (padziļināti apgūst grāmatvedību) – programmu  SARAKSTS.

Tā kā grāmatveža profesija pagaidām nav iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā, tad sertifikācija šajā profesijā nav obligāta. Taču ikvienam grāmatvedim ar augstāko izglītību ir iespēja sertificēties LR Grāmatvežu asociācijā (LRGA), iziet papildus apmācību (kursus) atbilstoši starptautiskiem grāmatvežu izglītības standartiem, nokārtot eksāmenu un saņemt starptautiski atzītu sertifikātu. Tāpat LRGA nodrošina saviem biedriem iespēju nepārtraukti izglītoties, piedalīties diskusijās, konferencēs, kursos, semināros utt. Vairāk informācijas LRGA mājaslapā.

Izglītības iespējas citās nozarēs

Jūs varat turpināt studijas bakalaura līmeņa programmās arī citās radniecīgās nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, loģistikā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tirgzinībās (mārketingā) u.c. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU komerczinību un administrēšanas jomā.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 66