Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2016./17. gadā

Published: 

Aktualizēts 2017. gada 13. martā

Updated: 

Publicēts 2016. gada 30. novembrī
Foto: Paul Moody, CC BY-NC 2.0

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 2017. gada 25. janvārim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu plāno 42 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 238 programmās (ieskaitot apakšprogrammas).

2016./17. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā:

  - 65 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas;
  - 62 bakalaura programmas;
  - 18 augstākās profesionālās izglītības programmas;
  - 82 maģistrantūras programmas;
  - 2 profesionālās studiju programmas pēc pamatstudijām;
  - 9 doktorantūras programmas.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, psiholoģijā, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, pedagoģijā, mākslās un dizainā, teoloģijā, medicīnā, sportā, tūrismā, sociālā darba jomā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan nepilna laika neklātienes, t.sk. tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācības programmu skaits ar katru gadu pieaug: šajā ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas jau 49 programmas visos studiju līmeņos. Attālinātās studijas dod iespēju mācīties jebkurā laikā un vietā, kur vien ir pieejams internets, un šo studiju formu nereti izvēlas tie, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tie, kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem atsevišķās programmās pilna laika klātienē piedāvā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanas reflektantiem piedāvā RTU, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), Biznesa vadības koledža (BVK), Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (SKK) u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2016./17. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Ziemas uzņemšanā studētgribētājiem šogad tiek piedāvāti arī vairāki jaunumi. RTA sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti Baltkrievijā izstrādājusi un licencējusi jaunu akadēmiskā maģistra programmu “Reģionālā plānošana un attīstība”. Studēt programmā īpaši tiek gaidīti cilvēki, kas vēlas vai jau strādā starptautiskos uzņēmumos, plānošanas reģionos, pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs, kā arī citi interesenti, kuri vēlas uzsākt un  veicināt starptautisko sadarbību. Jaunu programmu piedāvā arī Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI), kurā ziemas uzņemšana notiek pirmoreiz - profesionālā bakalaura programmu "Elektronisko iekārtu apkalpošana", kurā tiks sagatavoti elektronikas inženieri ar vispusīgām zināšanām gan par aviācijas elektronisko sakaru līdzekļu, gan sadzīves elektronisko iekārtu un mezglu nepieciešamību, nozīmi, darbību, ekspluatācijas īpatnībām un remontu. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" izstrādājusi un licencējusi jaunu profesionālā maģistra programmu "Arhitektūra", kura tiks īstenota angļu valodā un kuras absolventi varēs iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

Pirmoreiz ziemas uzņemšanu organizē arī SIA "Alberta koledža" (AK), kura aicina iestāties personas ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību. Savukārt LKAA "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža" (LKK) piedāvā jaunumu, kas iepriecinās strādājošos bibliotekārus: iespēju iegūt augstāko izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību un vismaz 5 – 10 gadus ilgu darba pieredzi nozarē.

Par jaunajām studiju programmām 2016./17. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā Studiju virzienu reģistrā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Papildu informācija

NIID.lv ir publicēti arī raksti par 2016./17. gada ziemas uzņemšanu profesionālās izglītības programmās:

  • Profesionālā izglītība par ESF budžeta līdzekļiem (Jauniešu garantija);
  • Profesionālā izglītība par valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un augstākās izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem “ziemas uzņemšana augstākā izglītība”.

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2016./17. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 

Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadīšana (Studijas angļu valodā)

01.12.2016. - 27.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā maģistra programma

Finanses

Finanšu vadība

Inovatīvā uzņēmējdarbība

Kiberdrošības pārvaldība (Studijas angļu valodā)

Uzņēmējdarbības vadīšana

Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās (Studijas angļu valodā)

Doktora programma

Biznesa vadība

07.11.2016. – 28.11.2016.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

10.10.2016. – 31.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbības vadība

10.10.2016. – 31.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

04.01.2017. - 6.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Starptautiskais bizness

10.10.2016. – 31.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība (ar profilējošo izglītību)

Vadība un administrēšana (RISEBA MBA)

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Maģistra programma

Biznesa vadība

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programmas

Grāmatvedība un audits

02.01.2017. - 10.03.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Informācijas tehnoloģijas

Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība

Interjera dizains

Kultūras vadība

Starptautiskās komercdarbības tiesības

Bakalaura programma

Vadības zinības

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

05.01.2017. - 28.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS DAUGAVPILS FILIĀLE 1.līmeņa augstākās izglītības programma

Grāmatvedība un finanses

05.01.2017. - 28.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS VENTSPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

05.01.2017. - 28.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesnīcu vadība

01.11.2016. - 31.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Apdrošināšana

01.12.2016. - 1.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Finanses un banku lietas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

04.01.2017. - 03.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

01.12.2016. - 20.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS AĢENTŪRA "LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Bibliotēkzinātne un informācija - Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību)

02.01.2017.-03.02.2017. (e-pieteikšanās), 06.02.2017.-10.02.2017. (pieteikšanās klātienē)

Uzņemšana pagarināta līdz 02.03.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Bibliotēkzinātne un informācija - Izglītības iestādes bibliotekārs

Bibliotēkzinātne un informācija - Bibliotēku informācijas speciālists

Mākslas institūciju pārvaldība - Dizaina menedžments

Mākslas institūciju pārvaldība - Gaismas dizains

Mākslas institūciju pārvaldība - Izrāžu tehniskā apskaņošana

Mākslas institūciju pārvaldība - Kultūras tūrisms

Mākslas institūciju pārvaldība - Modes menedžments

Mākslas institūciju pārvaldība - Mūzikas menedžments

Mākslas institūciju pārvaldība - Radošā fotogrāfija

Mākslas institūciju pārvaldība - Reklāma un sabiedriskās attiecības

Mākslas institūciju pārvaldība - Sarīkojumu veidošana un vadīšana

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Profesionālā bakalaura programmas

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas

03.01.2017. - 28.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Finanšu menedžments

Starptautiskās ekonomiskās attiecības

Maģistra programmas

Eiropas studijas

03.01.2017. - 25.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Ekonomika

Starptautiskās attiecības (ekonomika)

Vadības zinības

Profesionālā maģistra programmas

Finanšu ekonomika

03.01.2017. - 25.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Optometrija

17.01.2017. - 18.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā)

03.01.2017. - 25.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Podoloģija

02.01.2017. - 27.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Māszinības (ar vidējo izglītību) (ir budžeta vietas!)

09.01.2017. - 19.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Masāža un hidroterapija

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Profesionālā bakalaura programma

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs

12.12.2016. - 15.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Doktora programmas

Jauno mediju māksla

16.01.2017. - 20.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

NODIBINĀJUMS "KRISTĪGĀS VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma Sociālās palīdzības organizēšana 10.01.2017. -17.02.2017.

NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Profesionālā maģistra programmas

Reliģija (Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs)

8.12.2016. - 10.01.2017. Iestājpārrunas 27.01.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Reliģija (Pastorālais konsultants)

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

*Visās RTA studiju programmās līdz 30.12.2016. uzņem reflektantus vēlākos studiju posmos

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Būvniecība (nepilna laika studijas)

16.01.2017. -1.02.2017.

Uzņemšana pagarināta līdz 23.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Maģistra programmas

Reģionālā plānošana un attīstība (pilna laika studijas)

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (ir budžeta vietas!)

Lāzertehnoloģijas (ir budžeta vietas!)

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas (ir budžeta vietas!)

Vides aizsardzība (ir budžeta vietas!)

Doktora programmas

Sociotehnisku sistēmu modelēšana (ir budžeta vietas!)

Vides inženierzinātne (ir budžeta vietas!)

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Elektronisko iekārtu apkalpošana

07.12.2016. - 29.01.2017. (pilna laika studijām);

07.12.2016. - 09.02.2017. (nepilna laika studijām)

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programmas

Elektronisko iekārtu apkalpošana

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (avio mehāniķis)

Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Gaisa transporta kustības vadība (avio dispečers)

Starptautisko pārvadājumu organizācija

Profesionālā maģistra programmas

Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana

Transportsistēmu vadīšana

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas izglītības skolotājs

02.01.2017. - 24.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programma

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs

12.12.2016. - 24.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā maģistra programmas

Mūzikas pedagoģija (ir budžeta vietas!)

02.01.2017. - 24.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Organizācijas vadība

Pedagoģija (ir budžeta vietas!)

Psiholoģija (ir budžeta vietas!)

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS ALŪKSNES FILIĀLE

Profesionālā maģistra programmas

Organizācijas vadība

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Pedagoģija

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS BAUSKAS FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS CĒSU FILIĀLE

Profesionālā maģistra programmas

Organizācijas vadība

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Pedagoģija

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS JĒKABPILS FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS KULDĪGAS FILIĀLE

Profesionālā maģistra programmas

Organizācijas vadība

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Pedagoģija

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJAS TUKUMA FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma

Organizācijas vadība

12.12.2016. - 14.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

*Visās RSU studiju programmās līdz 20.01.2017. uzņem reflektantus vēlākos studiju posmos

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne (nepilna laika studijas)

01.01.2017.-20.01.2017. (e-pieteikšanās), 04.01.2017.-20.01.2017. (dokumentu iesniegšana)

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Veselības sports (nepilna laika studijas - uzņem pēc koledžas ar kvalifikāciju “Veselības sporta speciālists”)

Profesionālā bakalaura programmas

Sociālais darbs (nepilna laika studijas)

Tiesību zinātne (nepilna laika studijas)

Maģistra programmas

Fizioterapija

Sociālā antropoloģija

Profesionālā maģistra programma

Tiesību zinātne

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadīšana (nepilna laika neklātiene)

09.01.2017. - 27.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Nekustamā īpašuma pārvaldība (nepilna laika neklātiene)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (nepilna laika neklātiene)

Profesionālā bakalaura programmas

Cilvēku resursu vadīšana (nepilna laika neklātiene - uzņem pēc koledžas)

Nekustamā īpašuma pārvaldība (nepilna laika neklātiene)

Tehniskā tulkošana

Uzņēmējdarbība un vadīšana (nepilna laika neklātiene)

Profesionālā programma pēc pamatstudijām

Arhitektūra (uzņem ar bakalaura grādu arhitektūrā) (ir budžeta vietas!)

Maģistra programmas

Arhitektūra (uzņem ar arhitekta kvalifikāciju) (ir budžeta vietas!)

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (nepilna laika neklātiene)

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 19.12.2016.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "ALBERTA KOLEDŽA"

*Uzņem vēlākajos studiju posmos, nodrošinot iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanu un individuālā studiju plāna izstrādi:
- reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību;
- reflektantus ar augstāko izglītību.

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Iestāžu darba organizācija un vadība

07.12.2016. - 28.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Informācijas tehnoloģijas - Datortīklu administrēšana

Informācijas tehnoloģijas - Programmēšana

Izklaides industrijas vadība un producēšana - Datorspēļu izstrāde un attīstība

Izklaides industrijas vadība un producēšana - Kultūras menedžments

Komercdarījumu tiesiskais regulējums

Kultūras tūrisma organizēšana

Mārketings un tā inovācijas

Sabiedriskās attiecības

Uzņēmējdarbība - Grāmatvedība un nodokļi

Uzņēmējdarbība - Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Vides dizains

Bakalura programmas

Eiropas studijas

Programmēšana un datorprojektēšana - Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Kultūras vadība

Psiholoģija

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Eiropas studijas

Profesionālā maģistra programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā

Krimināltiesības

Privāttiesības

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

 

Juridiskā zinātne

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Finanšu vadība

Psiholoģija

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Krimināltiesības

Privāttiesības

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JĒKABPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Sociālās palīdzības organizators

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JELGAVAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Sociālās palīdzības organizators

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sabiedriskās attiecības

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" RĒZEKNES FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sabiedriskās attiecības

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" SMILTENES FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" VENTSPILS FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2017. - 04.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Grāmatvedība un finanšu plānošana

01.11.2016. – 28.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Iestāžu darba organizācija un vadība

Komercdarbība (mārketings un tirdzniecība)

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

Tūrisma un viesnīcu serviss

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Estētiskā kosmetoloģija

09.01.2017. – 27.01.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Bakalaura programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

05.01.2017 - 31.01.2017.

Uzņemšana pagarināta līdz 28.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Ekonomika

Vadības zinātne (menedžments)

Profesionālā bakalaura programma

Transporta un biznesa loģistika

Maģistra programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Ekonomika

Elektronika

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Vadības zinātne (menedžments)

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Doktora programma

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

07.11.2016. – 10.02.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu