Arhīvs - ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2019./20. gadā

Aktualizēts 2020. gada 5. martā
Publicēts 2019. gada 29. novembrī

ziemas_uzn_2019_350.jpgAugstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 3. janvārim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 35 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 189 programmās.

2019./20. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 42 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 55 bakalaura līmeņa programmas, 8 augstākās profesionālās izglītības programmas pēc vidusskolas, 57 maģistrantūras programmas, 3 profesionālās studiju programmas pēc pamatstudijām un 23 doktorantūras programmas, kā arī 1 arodizglītības programmu.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, transportā un loģistikā, medicīnā, mākslās, pedagoģijā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan neklātienes, gan tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācībā šoziem var iestāties 48 programmās visos studiju līmeņos. Attālinātās studijas būs īpaši piemērotas tiem reflektantiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tiem, kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi Valsts Robežsardzes koledžas 1. līmeņa augstākās izglītības programmā, neatliekamās medicīnas ārsta palīgi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kā arī atsevišķās programmās pilna laika klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Vidzemes augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanā reflektantiem piedāvā, piemēram, Biznesa vadības koledža.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2019./20. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Pirmo reizi ziemas uzņemšanu organizē Vidzemes augstskola, kura reflektantiem piedāvā divas profesionālā maģistra programmas: “Biznesa vides vadība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”.

Rīgas Stradiņa universitāte šogad ir uzsākusi īstenot jaunu starpdisciplināru maģistra studiju programmu “Veselības komunikācija”, kurā plānota arī ziemas uzņemšana. Biznesa vadības koledža uzsāk īstenot jaunu 1. līmeņa programmu “Biznesa loģistika” un jaunu  programmas “Komerczinības” apakšprogrammu “Pārdošana un klientu apkalpošana”. Jaunu apakšprogrammu “Mūzikas menedžments” programmas "Uzņēmējdarbības vadība" ietvaros topošajiem studentiem piedāvā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža pirmo reizi ziemas uzņemšanā piedāvā apgūt farmaceita asistenta kvalifikāciju programmā "Farmācija".

Par jaunajām studiju programmām 2019./20. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā “Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2019./20. gadā”.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā Studiju virzienu reģistrā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

 

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un augstākās izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem “ziemas uzņemšana augstākā izglītība”.

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2019./20. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 


Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.12.2019. - 31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā maģistra programmas

Finanšu vadība

Kiberdrošības pārvaldība

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

01.11.2019. - 31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

 

Profesionālā bakalaura programmas

Biznesa vadība digitālā vidē

Eiropas biznesa studijas

Maģistra programma

Lielo datu analīze

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa stratēģiskā vadība

Personāla vadība

Projekta vadība

Sabiedrisko attiecību vadība

Starptautiskais bizness

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Biznesa vadība

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Grāmatvedība un audits

06.01.2020. - 31.01.2020.

Uzņemšana pagarināta līdz 29.02.2020.!!!

Informācijas tehnoloģijas

Interjera dizains

Kultūras vadība

Bakalaura programma

Biznesa ekonomika

Tiesību zinātne

Vadības zinības

Maģistra programma

Biznesa vadība

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesnīcu vadība

01.10.2019. - 24.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Apdrošināšana

01.12.2019. - 30.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

 

Finanses un banku lietas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība (jauna apakšprogramma – Mūzikas menedžments!)

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

07.01.2020. - 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

13.01.2020. - 30.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Agrārā un reģionālā ekonomika

20.01.2020. - 24.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Ainavu arhitektūra

Būvzinātne

Hidroinženierzinātne

Informācijas tehnoloģijas

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības inženierzinātne

Mežzinātne

Pārtikas zinātne

Pedagoģija

Veterinārmedicīna

Vides inženierzinātne

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas izglītības skolotājs

13.01.2020. - 20.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ALŪKSNES FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija (Skolas pedagoģija)

02.01.2020. - 29.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES JĒKABPILS FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē)

02.01.2020. - 29.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS RĒZEKNES FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

06.01.2020. - 24.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Jauno mediju māksla

13.01.2020. - 31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Būvniecība

16.01.2020. - 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Tiesību zinātne

Profesionālā programma pēc koledžas

Finanses

Maģistra programmas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

Lāzertehnoloģijas

Reģionālā plānošana un attīstība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Vides aizsardzība

Doktora programmas

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Vides inženierzinātne

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Profesionālā bakalaura programmas

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (avio mehāniķis)

01.11.2019. - 17.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)

Starptautisko pārvadājumu loģistika

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

*Reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību var pieteikties vēlākiem studiju posmiem pamatstudiju programmās.

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne

01.12.2019. – 10.01.2020. (elektroniskā pieteikšanās)

09.12.2019. – 10.01.2020. (dokumentu iesniegšana klātienē)

Uzņemšana noslēgusies!!!

Veselības sports

Maģistra programmas

Fizioterapija

Sociālo procesu analīze un vadība

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

Veselības komunikācija (jauna programma!)

Profesionālā maģistra programmas

Tiesību zinātne

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA 1.līmeņa augstākās izglītības programmas Ārstniecība (ir budžeta vietas!)

06.01.2020. – 24.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Farmācija

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadīšana

06.01.2020. – 24.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Nekustamā īpašuma pārvaldība

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Profesionālā bakalaura programmas

Cilvēku resursu vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Nekustamā īpašuma pārvaldība (uzņem pēc vidusskolas vai koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Maģistra programma

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 18.12.2019.

Uzņemšana noslēgusies!!!

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

 

 

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Vides dizains

Bakalaura programma

Eiropas studijas

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Kultūras vadība

Psiholoģija

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Eiropas studijas

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programma

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizators

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

 

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Psiholoģija

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JĒKABPILS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JELGAVAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Sabiedriskās attiecības

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" RĒZEKNES FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sabiedriskās attiecības

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" SMILTENES FILIĀLE

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" VENTSPILS FILIĀLE

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Uzņēmējdarbība

02.01.2020. – 01.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Biznesa loģistika (jauna programma!)

19.11.2019. - 15.03.2020.

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Iestāžu darba organizācija un vadība

Komercdarbība - specializācija "Mārketings un reklāma"

Komercdarbība - specializācija "Pārdošana un klientu apkalpošana" (jauna apakšprogramma!)

Komercdarbība - specializācija "Sabiedriskās attiecības"

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

07.01.2020. -  25.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

*Visās programmās uzņem studijām angļu valodā

Bakalaura programmas

Aviācijas transports

02.12.2019.  - 31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Vadības zinātne (menedžments)

Profesionālā bakalaura programma

Transporta un biznesa loģistika

Maģistra programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Transports un loģistika

Vadības zinātne (menedžments)

Doktora programma

Telemātika un loģistika

VADĪBAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Sociālās palīdzības organizēšana

02.01.2020. -  31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Uzņēmējdarbības vadība

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA Arodizglītības programma Policijas darbs

27.01.2020. -  31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze (nepilna laika studijas)

02.01.2020. -  31.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Doktora programmas

Biznesa vadība

Līdz 02.12.2019.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

06.01.2020. -  07.02.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Profesionālā maģistra programmas

Biznesa vides vadība (ir budžeta vietas!)

01.11.2019.  - 16.01.2020.

Uzņemšana noslēgusies!!!

Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas (ir budžeta vietas!)

Ieteikt rakstu