Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2017./18. gadā

Published: 

Aktualizēts 2018. gada 26. martā

Updated: 

Publicēts 2017. gada 22. novembrī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 33 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 190 programmās.

2017./18. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 39 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 60 bakalaura programmas, 16 augstākās profesionālās izglītības programmas, 62 maģistrantūras programmas, 1 profesionālo studiju programmu pēc pamatstudijām un 12 doktorantūras programmas.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, teoloģijā, medicīnā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan nepilna laika neklātienes, t.sk. tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācības programmu skaits ar katru gadu pieaug: šajā ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas 53 programmas visos studiju līmeņos. Attālinātās studijas dod iespēju mācīties jebkurā laikā un vietā, kur vien ir pieejams internets, un šo studiju formu nereti izvēlas tie, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tie, kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem atsevišķās programmās pilna laika klātienē piedāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanas reflektantiem piedāvā RTU, Biznesa vadības koledža (BVK) u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2017./18. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Ziemas uzņemšanā studētgribētājiem šogad tiek piedāvātas arī jaunas programmas dažādās nozarēs.

Latvijas Universitāte (LU) uzņems studētgribētājus jaunā, starpdisciplinārā programmā “Eiropas integrācija un globālā attīstība”, kura apvienos politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes jomas. Programma tiks īstenota angļu valodā, paverot iespēju studēt mūsdienīgā starptautiskā vidē. LU uzsāks īstenot arī jaunu profesionālā bakalaura programmu “Industriālās inženierijas vadība”, kuras absolventi kļūs par kvalificētiem sistēmu vadības inženieriem ar starpdisciplinārām zināšanām: studiju laikā tiks apgūti gan vadībzinātnes, gan inženierzinātnes kompetences; tiks iegūta izpratne un praktiskas iemaņas ražošanas tehniskajos procesos, kā arī zināšanas par uzņēmējdarbības vadības principiem, kvalitātes ieviešanu un ekonomisko aprēķinu veikšanu.

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir izstrādājis un licencējis jaunu profesionālā maģistra programmu “Aviācijas vadība”, kuras mērķis būs sagatavot starptautiska līmeņa aviācijas nozares uzņēmumu vadītājus ar padziļinātām zināšanām, prasmēm un kompetencēm dažādās vadības jomās mūsdienu aviācijas nozarē. Programma tiks īstenota angļu valodā.

SIA "Starptautiskā kosmetoloģijas koledža" (SKK) ir izstrādājusi un licencējusi jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu veselības aprūpes jomā - 2017./18. gada ziemas uzņemšanā interesenti gan ar vidējo, gan augstāko medicīnisko izglītību varēs pieteikties studijām programmā "Ārstnieciskā masāža", kurā iegūs masiera kvalifikāciju.

Par jaunajām studiju programmām 2017./18. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā “Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2017./18. gadā”.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā Studiju virzienu reģistrā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

Papildu informācija

NIID.lv ir publicēti arī raksti par 2017./18. gada ziemas uzņemšanu profesionālās izglītības programmās:

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un augstākās izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem “ziemas uzņemšana augstākā izglītība”.

 

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2017./18. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 

Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

Profesionālā maģistra programma

Finanšu vadība

11.01.2018. – 20.02.2018..

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Doktora programma

Biznesa vadība

06.11.2017. – 27.11.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programma

Biznesa psiholoģija

06.11.2017. – 03.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Profesionālā bakalaura programmas

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa vadība digitālā vidē

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Starptautiskais bizness

Uzņēmējdarbības vadība (ar neprofilējošo izglītību)

Vadība un administrēšana (RISEBA MBA)

Doktora programma

Biznesa vadība

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Grāmatvedība un audits

02.01.2018. - 10.03.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Informācijas tehnoloģijas

Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība

Interjera dizains

Kultūras vadība

Starptautiskās komercdarbības tiesības

Tulkošana

Bakalaura programma

Vadības zinības

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA, SIA

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2018. - 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2018. - 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS VENTSPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2018. - 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesnīcu vadība

01.11.2017. - 31.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Apdrošināšana

01.12.2017. – 28.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Finanses un banku lietas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

04.01.2018. - 03.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

01.12.2017. - 20.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas izglītības pedagogs

11.01.2018.  - 18.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Bakalaura programmas

Eiropas integrācija un globālā attīstība (jauna programma!)

02.01.2018.  - 19.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

02.01.2018.  - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Vadības zinības

02.01.2018.  - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālā bakalaura programma

Industriālās inženierijas vadība (jauna programma!)

02.01.2018.  - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Maģistra programmas

Eiropas studijas

02.01.2018.  - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Ekonomika

Starptautiskās attiecības (ekonomika)

Vadības zinības

Profesionālā maģistra programmas

Optometrija

02.01.2018.  - 12.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā)

02.01.2018.  - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ALŪKSNES FILIĀLE

Profesionālā maģistra programma Pedagoģija (ar specializāciju skolas pedagoģijā)

08.01.2018. - 18.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CĒSU FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Pirmsskolas izglītības skolotājs

11.01.2018. - 18.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Podoloģija

08.01.2018. - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Jauno mediju māksla

18.01.2018. - 24.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Profesionālā maģistra programmas

Reliģija (Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs)

05.01.2018. - 19.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Reliģija (Pastorālais konsultants)

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Būvniecība (nepilna laika studijas)

15.01.2018. -31.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Programmēšana un datortīklu administrēšana (ir budžeta vietas!)

Profesionālā bakalaura programma

Vides inženieris (ir budžeta vietas!)

Maģistra programmas

Reģionālā plānošana un attīstība (pilna laika studijas)

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (ir budžeta vietas!)

Lāzertehnoloģijas (ir budžeta vietas!)

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas (ir budžeta vietas!)

Vides aizsardzība (ir budžeta vietas!)

Doktora programmas

Pedagoģija

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Vides inženierzinātne

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS Profesionālā bakalaura programmas

Starptautisko pārvadājumu loģistika

13.11.2017. - 29.01.2018. (pilna laika studijām);

13.11.2017. - 08.02.2018. (nepilna laika studijām)

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

Profesionālā maģistra programma

Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

*Reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību var pieteikties vēlākiem studiju posmiem pamatstudiju programmās.

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne

01.01.2018. – 19.01.2018. (elektroniskā pieteikšanās)

08.01.2018. – 19.01.2018. (dokumentu iesniegšana klātienē)

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Veselības sports

Profesionālā bakalaura programma

Sociālais darbs

Maģistra programma

Fizioterapija

Profesionālā maģistra programmas

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadīšana (nepilna laika neklātiene)

08.01.2018. – 26.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Nekustamā īpašuma pārvaldība (maksas studijas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (nepilna laika neklātiene)

Profesionālā bakalaura programmas

Cilvēku resursu vadīšana (nepilna laika neklātiene - uzņem pēc koledžas)

Nekustamā īpašuma pārvaldība (maksas studijas - uzņem pēc koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (nepilna laika neklātiene)

Uzņēmējdarbības loģistika (nepilna laika neklātiene)

Maģistra programma

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (maksas studijas)

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 18.12.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Vides dizains

Bakalaura programmas

Eiropas studijas

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Kultūras vadība

Psiholoģija

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Eiropas studijas

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Krimināltiesības

Privāttiesības

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

 

Juridiskā zinātne

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Psiholoģija

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Krimināltiesības

Privāttiesības

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JĒKABPILS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JELGAVAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Sabiedriskās attiecības

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" RĒZEKNES FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sabiedriskās attiecības

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" SMILTENES FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" VENTSPILS FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2018. – 02.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Grāmatvedība un finanšu plānošana

01.11.2017. – 10.03.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Iestāžu darba organizācija un vadība

Komercdarbība (mārketings un tirdzniecība)

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

Tūrisma un viesnīcu serviss

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža (jauna programma!)

08.01.2018. – 25.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Bakalaura programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

10.11.2017. – 15.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Ekonomika

Vadības zinātne (menedžments)

Profesionālā bakalaura programmas

Transporta un biznesa loģistika

Uzņēmējdarbības vadība transportā

Maģistra programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Ekonomika

Elektronika

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Vadības zinātne (menedžments)

Profesionālā maģistra programma

Aviācijas vadība (jauna programma!)

 

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze

15.01.2018. – 29.01.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Doktora programmas

Biznesa vadība

Līdz 01.12.2017.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

6.11.2017. – 9.02.2018.

Ziemas uzņemšana noslēgusies!!!

 

Social Sharing