Arhīvs - ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā

Aktualizēts 2019. gada 14. janvārī
Publicēts 2018. gada 22. novembrī

Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv līdz 20. novembrim apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 40 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 225 programmās.

2018./19. gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 46 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 63 bakalaura programmas, 17 augstākās profesionālās izglītības programmas, 73 maģistrantūras programmas, 1 profesionālo studiju programmu pēc pamatstudijām un 25 doktorantūras programmas, kā arī 1 arodizglītības programmu.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus programmu veidus: var studēt gan profesionālajās, gan akadēmiskajās programmās, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, teoloģijā, medicīnā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan nepilna laika neklātienes, t.sk. tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācības programmu skaits ar katru gadu pieaug: šajā ziemas uzņemšanā tiek piedāvātas 53 programmas visos studiju līmeņos. Attālinātās studijas dod iespēju mācīties jebkurā laikā un vietā, kur vien ir pieejams internets, un šo studiju formu nereti izvēlas tie, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu vai bērna kopšanu, vai tie, kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Vai studēt var tikai par maksu?

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var Valsts Robežsardzes koledžas (VRK) 1. līmeņa augstākās izglītības programmā un Valsts Policijas koledžas (VPK) arodizglītības programmā, kā arī atsevišķās programmās pilna laika klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Arī Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā (LU RMK) māsas varēs iegūt kādu no pamatspecialitātēm par valsts budžeta līdzekļiem, bet ārsta palīgi - par ES fondu līdzekļiem. Savukārt īpašas atlaides ziemas uzņemšanas reflektantiem piedāvā RTU, Biznesa vadības koledža (BVK) u.c.

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.

2018./19. gada ziemas uzņemšanas jaunumi

Ziemas uzņemšanā studētgribētājiem šogad tiek piedāvātas arī jaunas programmas.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” ir izstrādājusi un licencējusi divas jaunas, aktuālas programmas: bakalaura studiju programmu “Jaun­u uzņēmumu izaugsme un finansēšana”, kuras absolventi pārzinās jaun­o uzņēmumu specifiku un pratīs piesaistīt tiem finanšu resursus. kā arī  maģistra studiju programmu “Lielo datu analīze”, kurā sagatavos speciālistus, kas pārzina apjomīgu datu ieguves, vadības un analīzes metodes, lai elektroniskās vides un dažādu ierīču savāktos datus varētu izmantot vairāku tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Savukārt Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) janvārī plāno uzņemt koledžu absolventus divās jaunās akadēmiskā bakalaura programmās: "Biznesa ekonomika" un "Tiesību zinātne".

Latvijas Universitātes (LU) Alūksnes, Cēsu un Madonas filiālēs pirmo reizi 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem speciālistiem (sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs; sociālās palīdzības organizators) būs iespēja 2,5 gadu laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) pirmo reizi organizē ziemas uzņemšanu visās doktorantūras programmās.

Šoziem pirmo reizi tiks uzņemti arī topošie masieri LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē.

Par jaunajām studiju programmām 2018./19. gadā papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā “Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā”.

Licencēšana un akreditācija

Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām pārliecināties, vai izvēlētā programma ir licencēta un/vai akreditēta studiju virziena akreditācijas ietvaros. Informāciju par akreditācijas statusu var atrast Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā Studiju virzienu reģistrā, programmu aprakstos Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV vai augstskolu mājaslapās.

Par augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditāciju papildus varat izlasīt NIID.lv sagatavotajā rakstā.

 

Informācija par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības programmās tiek pastāvīgi papildināta!

Aktuālāko informāciju un augstākās izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā varat atrast NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem “ziemas uzņemšana augstākā izglītība”.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS 2018./19. GADA ZIEMAS UZŅEMŠANĀ 


Izglītības iestāde

Programmas veids

Programmas nosaukums

Dokumentu iesniegšanas termiņi

BANKU AUGSTSKOLA

Profesionālā maģistra programmas

Finanses

07.01.2018. – 01.02.2019..

Finanšu vadība

Kiberdrošības pārvaldība

Uzņēmējdarbības vadīšana

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Bakalaura programmas

Biznesa psiholoģija

01.11.2018. – 17.12.2018.

 

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana (jauna programma!)

Profesionālā bakalaura programmas

Audiovizuālā mediju māksla

Biznesa vadība digitālā vidē

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

Uzņēmējdarbības vadība

Maģistra programmas

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Lielo datu analīze (jauna programma!)

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra

Biznesa stratēģiskā vadība

Sabiedrisko attiecību vadība

Starptautiskais bizness

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Vadības psiholoģija un supervīzija

Doktora programma

Biznesa vadība

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

*Bakalaura programmās uzņem koledžu absolventus 3. kursā

*Visās EKA studiju programmās uzņem reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību

Profesionālā bakalaura programmas

Grāmatvedība un audits

02.01.2019. - 10.03.2019.

Informācijas tehnoloģijas

Interjera dizains

Kultūras vadība

Tulkošana

Bakalaura programma

Biznesa ekonomika (jauna programma!)

Tiesību zinātne (jauna programma!)

Vadības zinības

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA, SIA

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2019. - 01.02.2019.

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2019. - 01.02.2019.

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS VALMIERAS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses 02.01.2019. - 01.02.2019.

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS VENTSPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Grāmatvedība un finanses

02.01.2019. - 01.02.2019.

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Viesnīcu vadība

01.11.2018. - 01.02.2019.

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Apdrošināšana

22.10.2018. - 01.02.2019.

 

Finanses un banku lietas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā

Profesionālā bakalaura programmas

Informācijas sistēmas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Uzņēmējdarbības vadība

Doktora programma

Uzņēmējdarbības vadība

JURIDISKĀ KOLEDŽA

*Uzņem tikai Rīgā vakara, neklātienes vai tālmācības studijās

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadība

03.01.2019. - 01.02.2019.

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

Grāmatvedība un finanses

Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Tiesību zinātnes

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Bakalaura programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

03.12.2018. - 01.02.2019.

Teoloģija

Profesionālā bakalaura programma

Karitatīvais sociālais darbs

Profesionālā programma pēc koledžas

Sociālais darbs

Maģistra programmas

Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)

Teoloģija

Profesionālā maģistra programmas

Karitatīvais sociālais darbs

Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Supervīzija

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Agrārā un reģionālā ekonomika

21.01.2019. - 25.01.2019.

Ainavu arhitektūra

Būvzinātne

Hidroinženierzinātne

Informācijas tehnoloģijas

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības inženierzinātne

Mežzinātne

Pārtikas zinātne

Pedagoģija

Veterinārmedicīna

Vides inženierzinātne

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas izglītības skolotājs

14.01.2019. - 21.01.2019.

Bakalaura programmas

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

02.01.2019. - 23.01.2019.

Vadības zinības

Profesionālā bakalaura programma

Industriālās inženierijas vadība

Profesionālā maģistra programma

Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ALŪKSNES FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sociālais darbs (jauna programma!) 02.01.2019. - 29.01.2019.
Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija (Skolas pedagoģija)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CĒSU FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Pirmsskolas izglītības skolotājs

02.01.2019. - 29.01.2019.

Profesionālā bakalaura programma

Sociālais darbs (jauna programma!)
LATVIJAS UNIVERSITĀTES KULDĪGAS FILIĀLE Profesionālā maģistra programmas

Pedagoģija (Pirmsskolas izglītības skolotājs)

02.01.2019. - 29.01.2019.

Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs)

Pedagoģija (Skolas pedagoģija)

Pedagoģija (Skolotājs logopēds)

Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē) (krievu vai angļu valodas skolotājs)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MADONAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sociālais darbs (jauna programma!) 02.01.2019. - 29.01.2019.

Profesionālā maģistra programma

Pedagoģija (Skolotājs logopēds)
LATVIJAS UNIVERSITĀTES TUKUMA FILIĀLE Profesionālā maģistra programmas

Pedagoģija (Pirmsskolas izglītības skolotājs)

02.01.2019. - 29.01.2019.

Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs)

Pedagoģija (Skolas pedagoģija)

Pedagoģija (Skolotājs logopēds)

Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē) (krievu, angļu vai latviešu valodas skolotājs)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

07.01.2019. - 25.01.2019.

Podoloģija

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS RĒZEKNES FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programma Ārstnieciskā masāža 07.01.2019. - 25.01.2019.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Ārstniecība (ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību)

02.01.2019. - 18.01.2019.

Māszinības (ar vidējo profesionālo izglītību)

Masāža un hidroterapija

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Doktora programmas

Jauno mediju māksla

14.01.2019. - 18.01.2019.

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Profesionālā maģistra programmas

Reliģija (Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs)

2019. gada janvāris (informācija tiks precizēta)

Reliģija (Pastorālais konsultants)

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Būvniecība

14.01.2019. - 31.01.2019.

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programma

Uzņēmējdarbība - Tūrisma uzņēmuma vadība

Maģistra programmas

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

Lāzertehnoloģijas

Profesionālā maģistra programmas

Datorsistēmas

Vides aizsardzība

Doktora programmas

Pedagoģija

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Vides inženierzinātne

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS Profesionālā bakalaura programmas

Starptautisko pārvadājumu loģistika

10.01.2019. - 05.02.2019.

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

Profesionālā maģistra programma

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

*Reflektanti ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību var pieteikties vēlākiem studiju posmiem pamatstudiju programmās.

Bakalaura programmas

Tiesību zinātne

01.12.2018. – 10.01.2019. (elektroniskā pieteikšanās)

10.12.2018. – 10.01.2019. (dokumentu iesniegšana klātienē)

Veselības sports

Profesionālā bakalaura programma

Tiesību zinātne

Maģistra programmas

Sociālā antropoloģija

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra programmas

Tiesību zinātne

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Cilvēku resursu vadīšana

07.01.2019. – 25.01.2019.

Nekustamā īpašuma pārvaldība

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Profesionālā bakalaura programmas

Cilvēku resursu vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Nekustamā īpašuma pārvaldība (uzņem pēc koledžas)

Uzņēmējdarbība un vadīšana (uzņem pēc koledžas)

Maģistra programma

Biznesa informātika

Profesionālā maģistra programmas

Arhitektūra (ir budžeta vietas!)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Tehniskā tulkošana

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Rīgas Biznesa skola)

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)

Dokumentus pieņem līdz 18.12.2018.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

 

 

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Vides dizains

Bakalaura programma

Eiropas studijas

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Eiropas ekonomika un bizness

Finanšu vadība

Kultūras vadība

Psiholoģija

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Maģistra programma

Eiropas studijas

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Dizains

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

Krimināltiesības

Privāttiesības

Psiholoģija

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Doktora programmas

 

Juridiskā zinātne

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Mazā un vidējā biznesa vadība

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

 

Sociālās palīdzības organizators

Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura programmas

Datordizains

Finanšu vadība

Psiholoģija

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programmas

Cilvēku resursu vadīšana

Krimināltiesības

Privāttiesības

Sociālais darbs

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JĒKABPILS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" JELGAVAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Sabiedriskās attiecības

Sociālais darbs

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Sociālais darbs

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programmas

Psiholoģija

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Sabiedriskās attiecības

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

Profesionālā maģistra programma

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" RĒZEKNES FILIĀLE

Profesionālā bakalaura programma

Sabiedriskās attiecības

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" SMILTENES FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" VENTSPILS FILIĀLE

Profesionālās programmas pēc vidusskolas

Tiesību zinātne

02.01.2019. – 02.02.2019.(studijas latviešu valodā)

01.11.2018. - 28.12.2018. (studijas krievu valodā vai bilingvāli)

Uzņēmējdarbība

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programmas

Grāmatvedība un finanšu plānošana

01.11.2018. – 16.03.2019.

Iestāžu darba organizācija un vadība

Komercdarbība (mārketings un tirdzniecība)

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Tiesību zinātnes

Tūrisma un viesnīcu serviss

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA"

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Ārstnieciskā masāža

07.01.2019. – 25.01.2019.

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Bakalaura programmas

Aviācijas transports

01.11.2018. – 28.01.2019.

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Vadības zinātne (menedžments)

Profesionālā bakalaura programma

Transporta un biznesa loģistika

Profesionālā programma pēc vidusskolas

Elektronika

Maģistra programmas

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Elektronika

Informācijas sistēmu vadība

Transports un loģistika

Vadības zinātne (menedžments) (tālmācībā)

Profesionālā maģistra programma

Aviācijas vadība (tālmācībā)

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

Arodizglītības programma

Policijas darbs 04.02.2019. - 08.02.2019.

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

1.līmeņa augstākās izglītības programma

Robežapsardze (nepilna laika studijas)

02.01.2019. - 11.01.2019.

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Doktora programmas

Biznesa vadība

Līdz 30.11.2018.

Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

07.01.2019. - 08.02.2019.