Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā

Publicēts 2023. gada 12. maijā

Jūnijā sākas pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām profesionālās izglītības programmās, kuras šogad īstenos 42 profesionālās izglītības iestādes un to filiāles, 10 koledžas un 3 vispārējās izglītības iestādes, liecina NIID.lv apkopotā informācija par skolu plāniem.

Pamatskolu vai vidusskolu absolventi, kā arī citi interesenti šogad tiek aicināti uzsākt mācības vairāk kā 700 izglītības programmās, no kurām lielākā daļa tiek īstenota par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Stipendija – no 15 līdz 150 EUR

Budžeta grupu audzēkņiem ir iespēja arī saņemt stipendiju. Minimālā valsts stipendija ir 15 EUR, bet maksimālā - līdz 150 EUR. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm un citiem kritērijiem.

Piedāvājumā arī maksas programmas

Lielākā daļa profesionālās izglītības programmu tiek īstenotas klātienē par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, savukārt par maksu var apgūt dažādas profesijas privātajās mācību iestādēs. Par maksu tiek īstenotas arī visas programmas neklātienes vai tālmācības formā. Atsevišķas profesijas Latvijā var apgūt tikai par maksu, mācoties profesionālās tālākizglītības programmās, piemēram: biškopis, kuģa matrozis, kuģa motorists, SPA administrators u.c.

Programmas visās tautsaimniecības nozarēs

Jaunajā mācību gadā skolas aicina topošos audzēkņus apgūt plašu profesiju klāstu, kas aptver visas tautsaimniecības nozares: būvniecību, kokapstrādi, enerģētiku, mehāniku, metālapstrādi, mašīnzinības, datorzinības un elektroniku, lauksaimniecību, dārzkopību, ķīmisko rūpniecību, poligrāfiju, pārtikas ražošanu, ēdināšanas un šūšanas pakalpojumus, skaistumkopšanu, aprūpi, veterināriju, transportu un loģistiku, tūrismu, kultūrizglītības jomu – mūziku, deju, mākslas un dizainu, fotopakalpojumus, komerczinību jomu - grāmatvedību, tirgzinības, reklāmu, lietvedību un klientu apkalpošanu.

Darba vidē balstītas mācības un moduļu apguve

Vairākas profesionālās izglītības iestādes piedāvā jauniešiem iespēju apgūt profesiju darba vidē balstītu mācību formā, kas paredz, ka jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, mācoties pie nozares profesionāļiem, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. Darba vidē balstītas mācības ļauj topošajiem speciālistiem pēc absolvēšanas ātrāk un sekmīgāk iekļauties darba tirgū.

Lielākā daļa profesionālās izglītības programmu tiek īstenotas kā modulārās profesionālās izglītības programmas. Moduļu mācības ļauj audzēkņiem apgūt mācību vielu pa blokiem, precīzāk sadalot to tēmās un pakāpēs. Modulāro programmu saturs ir elastīgs un ļauj ātri piemēroties darba tirgus vajadzībām. Īstenojot modulāro profesionālās izglītības programmu, izglītības iestāde var izsniegt apliecību par attiecīgā moduļa apguvi.

Tāpat vairākās profesijās jau 2. vai 3. kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu zemāka līmeņa kvalifikācijas iegūšanai, saņemot par to valsts atzītu kvalifikācijas apliecību. Piemēram, topošie automehāniķi programmas apguves laikā iegūst autoatslēdznieka kvalifikāciju, mašīnbūves tehniķi – atslēdznieka, smago spēkratu mehāniķi – smago spēkratu atslēdznieka, pavāri – pavāra palīga u.c.

Jaunums profesionālajā izglītībā – ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā profesionālo izglītības programmu audzēkņi turpmāk varēs saņemt valsts atzītu dokumentu ne tikai par visas profesionālās izglītības programmas apguvi, bet arī par programmas daļas apguvi.

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo vērtējumu un / vai gada vērtējumiem noteiktos priekšmetos, kas norādīti izglītības dokumentā. Dažās skolās (mākslas, dizaina, mūzikas programmās) ir arī jākārto iestājpārbaudījumi. Tāpat katra skola var noteikt savas papildu prasības uzņemšanai.

Dokumentu iesniegšana – elektroniski, klātienē vai pa pastu

Pieteikties mācībām un iesniegt dokumentus profesionālajās izglītības iestādēs var trīs veidos: elektroniski, nosūtot dokumentus pa pastu vai ierodoties klātienē. Pirms klātienes apmeklējuma vēlams iepriekš precizēt skolas uzņemšanas komisijas darba laiku vai saskaņot apmeklējumu ar komisijas pārstāvjiem.

Stājoties profesionālās izglītības programmās, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums skolas direktoram;
 2. Pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo izglītību un citu iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumenta un tā sekmju izraksta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 3. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (ja ir kārtoti);
 4. Pases vai identifikācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 5. 2-4 foto, 3×4 cm;
 6. Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju.

Ja attiecināms, tad papildus jāiesniedz:

 1. Stājoties mūzikas, mākslas vai sporta profesionālās izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs dokuments (apliecība un sekmju izraksts), ja reflektants ir pabeidzis mūzikas, mākslas vai sporta ievirzes programmu;
 2. Uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
 3. Dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu;
 4. Izziņas par izglītības dokumenta atzīšanu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstīs.
Normatīvie dokumenti

Profesionālās izglītības likums

Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu

Ministru kabineta 02.05.2023. noteikumi Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām

Ministru kabineta 07.02.2023. noteikumi Nr.52 “Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi

 

Profesionālās izglītības programmas 2023./24. gada vasaras uzņemšanā

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā izglītība pēc vidējās vai pamatizglītības no 17-18 gadiem
Profesionālā pamatizglītība ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību
 • Profesionālā pamatizglītība (ar pabeigtu pamatizglītību), jāmācās 2 - 3 gadi, iegūst 2. PKL kvalifikāciju)
 • Profesionālā pamatizglītība (ar nepabeigtu pamatizglītību - 7., 8. klases vai 9. klases ar liecību), jāmācās 2 - 3 gadi, iegūst vispārējo pamatizglītību un 2. PKL kvalifikāciju).
Profesionālā pamatizglītība pēc speciālās pamatizglītības
Profesionālā izglītība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.


PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle

Pieteikšanās un dokumentu pieņemšana: no 01.06. Skat.info

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

Raunas iela 12, Cēsis

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 03.06.2023. – 28.06.2023. Iestājeksāmens: 28.06.

Bulduru Tehnikums

Viestura iela 6, Jūrmala

Elektroniskā pieteikuma iesniegšana: no 01.04.2023. Skat.info

Dokumentu iesniegšana klātienē:

Pēc 9. klases: 21.06.2023. – 21.07.2023.

Pēc 12. klases: 10.07.2023. – 31.07.2023. Skat.info

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Strādnieku iela 16, Daugavpils 

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.06.-18.08. Skat.info

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Brīvības iela 28B, Dobele

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: elektroniskā pieteikšanās no 1.06. Skat.info

Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālā vidusskola

Sporta iela 5, Staicele, Alojas nov.

2023./2024. gadā uzņemšana nav plānota

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne

Sākot ar 2023.gada 1.augustu, tiks izveidots Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales mūzikas un mākslas vidusskola", reorganizējot un apvienojot Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: informācija tiks precizēta

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

Stabu iela 10/4, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 14.06 (ieskaitot). Iestājpārbaudījumi: 15.06 - 21.06. Skat. info

Jelgavas Amatu vidusskola

Akadēmijas iela 25, Jelgava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: no 14.06. Skat.info

Jelgavas Mūzikas vidusskola

Lapskalna iela 2, Jelgava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski un klātienē: 16.05. -17.06. (mūzikas vidusskolā) Skat.info; 05.06. - 07.06. (mūzikas skolā) Skat. info

Jelgavas Tehnikums

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 10.06. – 17.08. Skat.info

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Valteru iela 6, Kandava

“Cīravas skola”, Cīrava

“Saulaines profesionālā vidusskola”, Saulaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.06. – 15.08. Skat. info

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 29.05. – 18.08. Skat. info

Latgales industriālais tehnikums

Jātnieku iela 87, Daugavpils

Brīvības iela 3, Dagda

Višķu tehnikums - 18, Višķi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 18.08. Skat. info

Liepājas Valsts tehnikums

Ventspils iela 51, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 26.06. – 9.07. Skat. info

MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA"

Saules iela 6/8, Daugavpils

Elektroniskā pieteikuma iesniegšana: 01.05. – 27.06.

Dokumentu iesniegšana klātienē: 21.06. – 27.06.

Iestājpārbaudījums – pārrunas: 29. un 30.06. Skat.info

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Ausekļa iela 11/15, Liepāja (Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola)

Alejas iela 18, Liepāja (Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola)

Mūzikas vidusskola: Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 01.03. līdz 12.06. Iestājpārbaudījumu norise plānota klātienē 12. jūnijā.  Skat.info

Mākslas un dizaina vidusskola: priekšuzņemšana/ uzņemšanas I kārta: elektroniskā pieteikšanās   no 01.03. līdz 25.03.;

Uzņemšanas II kārta profesionālās vidējās izglītības programmās: līdz 28.06. Skat.info

MIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola"

Hāmaņa iela 2A, Rīga (Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola)

Meža iela 15, Rīga (Rīgas Doma kora skola)

Kalnciema iela 10/12, Rīga (Rīgas Baleta skola)

Kalnciema iela 10 - k.2, Rīga (Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola)

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana (Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola): 14. – 18.06. Iestājeksāmeni: 26., 27. un 28.06. Skat.info

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski (Rīgas Doma kora skola):  stājoties uz 1. klasi – 2.05. – 26.05.;  stājoties uz 5.,7.,9. klasi – 2.05. – 2.06.;  profesionālās vidējās izglītības un ievirzes programmās – 01.06. - 14.06. Skat.info

Elektroniskā pieteikšanās (Rīgas Baleta skola): Sagatavošanas klasē – 1.06.-23.08.; 1.-4. klasē – 10.04.-22.05.; I kursā profesijā “Laikmetīgās dejas dejotājs” – 8.05. – 02.06. (iestājeksāmens 9.06.); I kursā profesijā “Baletdejotājs” – 1.06. – 07.06. (iestājeksāmens 12.06.) Skat.info

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana (Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola): 1.klasē - līdz 1.06.; 2.-9. klasē – līdz 15.05.; I un II kursā – līdz 15.05.

Iestājeksāmeni 8.un 9.06. (1. klasē); 9.06. (pārējās klasēs un vidusskolā) Skat.info

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga

Dokumentu pieņemšana: 1.06. – 26.06. Iestājpārbaudījumi: jūnijā, laiks tiks precizēts Skat.info

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Ostas iela 23, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 21.06. Iestājeksāmeni: 28. – 29.06. Skat. info

Ogres tehnikums

"Ogres tehnikums", Aizupes

"Rankas AVS", Ranka, Rankas pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.06. – 15.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 15.08.

Profesionālā vidusskola "BEAUTY SCHOOL"

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana notiek visa mācību gada laikā. Mācību sākums – rudenī vai pavasarī.

Profesionālā vidusskola "Victoria"

Meža iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 19.06. – 21.08. Skat. info

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

Valteru iela 6, Kandava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 21.06. – 21.07. Iestājpārbaudījumi klātienē: 2. un 3.08. Skat. info

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Sākot ar 2023.gada 1.augustu, tiks izveidots Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales mūzikas un mākslas vidusskola", reorganizējot un apvienojot Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski vai klātienē: 01.04. – 11.07. Iestājpārbaudījums: 11.07. Skat.info

Rēzeknes tehnikums

Varoņu iela 11A, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 21.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 20.08.

Rīgas 3. arodskola

Dzirnavu iela 117, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 11.08. Skat. info

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Jūrmalas gatve 96, Rīga

Pieteikšanās: 22.05. – 05.06. (programmās, kurās ir iestājpārbaudījumi, kas notiek 7.06. – 10.06.); 22.05. – 25.06. (programmās, kurās nav iestājpārbaudījumu). Dokumentu iesniegšana: 26.06. – 28.06. Skat.info

Rīgas Stila un modes tehnikums

Ūdeļu iela 22, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 15.06. – 14.07. (pēc pamatizglītības ieguves); 15.06. – 31.07. (pēc vidējās izglītības vai pamatizglītības no 17 g.v.) Skat. info

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Tomsona iela 3/5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.06. - 7.07. (I kārta); 10.07. – 15.08. (II kārta) Skat. info

Rīgas Valsts tehnikums

Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

N. Rancāna iela 4, Krāslava

Zeļļu iela 9, Limbaži

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski vai klātienē: 19.06. – 30.06. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: 04.07. – 19.08.

RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola

Lielupes iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 26.06. – 14.07. Skat.info

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 17.08. Skat.info

Smiltenes tehnikums

Kalnamuiža, Smiltenes pag

"Alsviķu arodskola", Alsviķi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski vai klātienē: 26.06. – 07.07. Skat.info

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana notiek visu gadu, iepriekš sazinoties ar SIVA speciālistiem. Skat. info

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana (elektroniski/ klātienē): 15.02. – 28.06. Papilduzņemšana brīvajās vietās: augustā un septembrī. Skat.info

Starptautiskā CIDESCO kosmetoloģijas profesionālā vidusskola

Tallinas iela 18, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski: līdz 01.08. Skat. info

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Purva iela 12, Valmiera

Priekšuzņemšana: 3.04. – 14.04.

Dokumentu iesniegšana: 26.06. – 30.06. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 31.08.

Valmieras tehnikums

Vadu iela 3, Valmiera

Elektroniskā pieteikšanās: no 1.03.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:19.06. – 18.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 18.08.

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Nīcgales iela 26, Rīga

Sporta iela 1, Preiļi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 12.08. Skat.info

Ventspils Tehnikums

Saules iela 15, Ventspils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 31.08. Skat.info

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Egļu gatve 9, Priekuļi

Valmieras iela 19, Cēsis

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.06. - 12.07. Skat.info

 

 

KOLEDŽAS, KAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

DU Daugavpils medicīnas koledža

Varšavas iela 26A, Daugavpils

Pieteikšanās mācībām arodizglītības programmā: 11.07. - 11.08. Skat.info

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Dzirnavu iela 1, Barkava

Pasta iela 1, Jēkabpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās vidējās izglītības programmās: no 12.06. Skat. info

LBTU Malnavas koledža

Koledža, Malnava, Malnavas pag.

“Višķu tehnikums”, Višķu pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās: no 15.06. Skat.info

Rīgas Celtniecības koledža

Gaiziņa iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās elektroniski: 1.06. – 30.06.; klātienē:  19.06. – 30.06. Skat.info

Rīgas Tehniskā koledža

Braslas iela 16, Rīga

Lēdmanes iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās vidējās izglītības programmās 15.06. – 7.07. (1. kārta); 12.07. – 18.08. (2. kārta) Skat.info

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Jāņa Asara iela 5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām vidējās profesionālās izglītības programmā budžeta grupā 01.06. – 14.07. (elektroniski); 03.07. – 14.07. (klātienē). Maksas grupā: 14.07. – 28.07. (elektroniski un klātienē). Arodizglītības programmās 01.06. – 31.07. (elektroniski); 03.07. – 31.07. (klātienē).

RTU Liepājas Jūrniecības koledža

Uliha iela 5, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās vidējās izglītības programmās 3.07. - 28.07. Skat. info

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

Zeiferta iela 2, Olaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās vidējās izglītības programmās 12.06.-31.07. Skat. info

Papilduzņemšana brīvajās vietās: līdz 31.08.

Valsts policijas koledža

Ezermalas iela 8A, Rīga

Vaļņu iela 27, Daugavpils

Pieteikšanās un elektroniskā dokumentu reģistrācija mācībām arodizglītības programmā 12.07. – 23.07. Iestājpārbaudījumi: 25.07. – 26.07. Skat.info

Valsts robežsardzes koledža

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās tālākizglītības programmā 1.06. – 21.07. Atlases pārbaudījumi: 31.07. – 04.08.  Skat.info

 

 

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: no 12.06.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Bebrene

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.06. – 31.08.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

"Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola", Zaļenieki

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: programmās pēc 9.klases: 12.06. – 12.08. Skat. info

 

Ieteikt rakstu