Kā iestāties pirmsskolas izglītības programmās

Publicēts 2023. gada 19. septembrī

uz_skolu_350.jpgPirmsskolas izglītības pakāpē notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Pirmsskolas izglītības mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības programmas īsteno pirmsskolas izglītības iestādēs vai pirmsskolas izglītības grupās citās izglītības iestādēs, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā. Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas tikai klātienē. No 2023. gada 1. septembra izglītības process pirmsskolā tiek īstenots tikai valsts valodā.

Pirmsskolā mācās bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par 1 gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana Latvijā ir obligāta.

Uzņemšana pirmsskolas izglītības programmās

Pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā ir jānodrošina pirmsskolas izglītības pieejamība visiem bērniem, kas sasnieguši 1,5 gadu vecumu. Pirmsskolas izglītības programmās uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Pieteikt bērnu Rīgas vai citas Latvijas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā var pirmsskolas pieteikumu reģistrācijas vietnē E-pakalpojumu portālā vai sazinoties ar pašvaldības izglītības speciālistu.

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās bērnus uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta bērnam ieteicamā speciālās pirmsskolas izglītības programma.

Kur meklēt informāciju
  • Pirmsskolas izglītības apraksts ir pieejams izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā;
  • Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājaslapā;
  • Pirmsskolas izglītības programmu saraksti ir pieejami VIIS publiskajā vietnē un  NIID.LV datubāzē.
  • Jautājumu gadījumā par bērnu nodrošināšanu ar vietām pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības līdzfinansējumu vecāki var vērsties pašvaldības izglītības pārvaldēs - kontaktinformācija pieejama IZM  mājaslapā.
Normatīvais regulējums

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

Par iestāšanos visās izglītības pakāpēs lasi NIID.LV rakstā “Kā iestāties Latvijas izglītības iestādēs”!

Ieteikt rakstu