Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē

Aktualizēts 2021. gada 26. janvārī
Publicēts 2019. gada 28. februārī

Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai.

Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

Latviešu valodas nostiprināšanu un ilgtspēju veicina Latviešu valodas aģentūra. Aģentūras mājas lapā ir apkopoti resursi, kurus var izmantot gan latviešu valodas skolotāji, gan tie, kas vēlas apgūt vai nostiprināt latviešu valodas zināšanas. Mājas lapā atrodami e-nodarbību materiāli, vārdnīcas, spēles, videomateriāli, animācijas filmas.

Papildus apzināti un apkopoti arī citi latviešu valodas mācību līdzekļi, valodas kursi un pašmācības iespējas. Sarakstā atrodami resursi, kas izmanto dažādas pasaules valodas latviešu valodas apguvē.

Lai iegūtu apliecinājumu par valodas zināšanām, iespējams pieteikties latviešu valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (VISC). Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, saņem apliecību par valsts valodas prasmes līmeni.

Personām ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja arī pieteikties centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai latviešu valodā. Nokārtojot CE, tiek saņemts sertifikāts, kurā norādīti iegūtie procenti un atbilstība Eiropas valodu prasmes līmenim. Informācija, kā pieteikties CE kārtošanai augstskolās pieejama šajā saitē. Augstskolas rīko arī CE sagatavošanas kursus.

Lejupielādei pieejama arī Excel tabula ar detalizētāku skaidrojošo informāciju par mācību resursiem.


 

Resursa veids

Resursa turētājs

(ar hipersaiti)

Apraksts

1

Datubāze ar informāciju par kursiem, programmām

NIID.LV datubāzē apkopotie latviešu valodas kursi, tai skaitā latviešu valodas kursi tiešsaistē

Datubāze, kurā ar informācijas filtrēšanas palīdzību ir atlasītas programmas, kuras palīdzēs sekmīgāk apgūt latviešu valodu dažādos valodas apguves līmeņos

2

Elektroniska vārdnīca

Latviešu valodas aģentūra: e-pupa

Elektroniska latviešu valodas vārdnīca, kas ar katru vārdu sniedz plašu lingvistisko informāciju, ieskicē tā lietojumu folklorā, literatūrā, publicistikā un dažādās zinātņu nozarēs, piedāvā simbolisko un kultūras kontekstu, kā arī ekstralingvistisko materiālu. Patlaban valodas apguvei un izziņai tiek piedāvāts vārdnīcas izmēģinājuma modulis (251 šķirklis), bet nākotnē vārdnīcas saturu ir paredzēts būtiski paplašināt.

3

Informācija par integrāciju Latvijas sabiedrībā

NVO "Patvērums "Drošā māja”” kursu piedāvājums

Mājaslapa, kurā tiek publicēta informācija, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, tostarp ziņas par latviešu valodas apmācībām trešo valstu valstspiederīgajiem. Mācības tiek organizētas katru gadu, un aicinājums pieteikties mācībām tiek publicēts www.integration.lv

4

Interaktīvi uzdevumi

Latviešu valodas aģentūras Valodu portfelis

Mājaslapas sadaļā "Valodas apguve" ir  pieejams rīks ("Valodu portfelis"), kas palīdz noteikt personīgo latviešu valodas prasmju līmeni atbilstoši prasmju gradācijai no A1 līdz C2.

5

Interaktīvi uzdevumi

Uzdevumi.lv Virtuālā skola

“Virtuālā skola” piedāvā uzdevumus no pirmsskolas līdz 12. klasei. Uzdevumi palīdz attīstīt zināšanas un prasmes atbilstoši Latvijas skolu prasībām. Par maksu pieejami uzdevumu risinājumi un kļūdu skaidrojumi.

6

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

e-Laipa

 

Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem, kas saturiski saistīts ar drukāto mācību līdzekļu komplektu “Laipa”.

7

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Loecsen uzrunas treniņi

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. Pieejamas dažādas valodas.

8

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

50 Languages var apgūt latviešu valodu caur dažādām mācību valodām

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

9

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Goethe Verlag (50 Languages) var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

10

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Goethe Verlag (50 Languages) var apgūt latviešu valodu caur krievu valodu

Iespēja apgūt alfabētu, skaitļvārdus, izrunu vārdiem, izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām, jomām. Pieejama vārdu iegaumēšanas spēle, video materiāli, valodas prasmju novērtēšanas uzdevumi, radiostacijas valodas treniņiem, valodas apguves aplikācijas mobilajām ierīcēm.

11

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

iLanguages.org var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja mācīties vārdus, frāzes, alfabētu, pārbaudīt savas apgūtās zināšanas.

12

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Memrise var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja apgūt ikdienā bieži lietotus vārdus un izteicienus, kas sagrupēti pa tēmām. Ielogojoties sistēmā, ir pieejami arī uzdevumi savu zināšanu pārbaudei. Pildot pārbaudes uzdevumus, var krāt sasniegumu punktus.

13

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Surface languages var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. Var pārbaudīt savas apgūtās zināšanas, pildot vienkāršus uzdevumus. Pieejamas dažādas valodas.

14

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Dicts.Info var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Tiešsaistē pieejamas bezmaksas vārdnīcas.

Iespējams apgūt vārdus, kas ir sagrupēti pa tēmām. 

15

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

LEARN101.ORG var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja mācīties vārdus, frāzes, alfabētu, pārbaudīt savas apgūtās zināšanas.

16

Latviešu valodas apguve tiešsaistē

Polymath var apgūt latviešu valodu caur angļu valodu

Iespēja apgūt izrunu atsevišķiem vārdiem un izteicieniem, kas sagrupēti pa tēmām. 

17

Latviešu valodas apmācība (Moodle vidē)

NVO "Patvērums "Drošā māja"” kursi

Lai veicinātu latviešu valodas apguves iespēju pieejamību un apguves kvalitāti, kā arī e-prasmju apgūšanu, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" piedāvā izmantot iespēju apgūt valodu Moodle vidē.

18

Latviešu valodas klātienes apmācība (trešo valstu pilsoņiem)

Izglītības attīstības centrs

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” ietvaros Izglītības attīstības centrs īsteno latviešu valodas (klātienes)  apmācības trešo valstu pilsoņiem

19

Latviešu valodas un citu valodu apguve tālmācībā (par maksu)

The online school of foreign languages - Language Life var mācīties latviešu valodu caur angļu valodu

Mājaslapa, kurā iespējams pieteikties valodas stundām ar skolotāju tālmācībā. Pakalpojums ir par maksu.

20

Materiāli tiem, kas mācās latviešu valodu

Petite Polyglot var apgūt latviešu valodu caur krievu valodu

Mājaslapa, kurā ir apkopotas noderīgas saites uz resursiem, kas varētu palīdzēt latviešu valodas apguves procesā. Sadaļas, kas ir ietvertas: izruna, audioieraksti treniņam, gramatika, mācību grāmatas, vārdnīcas, leksika, lasīšana, spēles u.c.

21

Metodiskie materiāli

Latviešu valodas aģentūras MĀCI UN MĀCIES LATVIEŠU VALODU

1) Metodiskie materiāli latviešu valodas pedagogiem. Iekļauts arī metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri strādā bilingvālā izglītībā.
2) Materiāli tiem, kuri mācās latviešu valodu. Ir pieejami dažādi e-materiāli, spēles, vārdnīcas, videomateriāli, animācijas filmas, kā arī ietverta skaidrojošā informācija par valodas apguves līmeņiem.

23

Pieredzes stāsti
(pedagogu un audzēkņu)

Latviešu valodas aģentūras Saziņas tilts

Mājaslapa ir pieejama jebkuram interesentam, tomēr primāri tā tika izveidota, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū, nodrošinot mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu bērniem.

Mājaslapā latviešu valodā ir pieejami video pieredzes stāsti, ar kuriem dalījušies cilvēki, kuri mācās vai māca latviešu valodu. Sadaļā "Par Latviju" ir iespējams iegūt vispārīgu informāciju par Latvijas valsti, izglītību, tradīcijām, sabiedrības integrācijas jautājumiem. Sadaļā "Valodas apguve" ir pieejama vārdu, frāžu, terminu vārdnīca, valodas testi, informācija vecākiem, dažādi videomateriāli, intervijas, kas ļauj iepazīt ne tikai valodu, bet arī latviešu tradīcijas, kultūrvidi.

24

Saraksts ar kursiem

NIID.LV  sagatavots apskats

Saraksts ar sagatavošanas kursiem valsts pārbaudījumiem un studijām. Sarakstā ietverti arī  latviešu valodas kursi

25

Tiešsaistē pieejamas audiogrāmatas

RuLit (Zvaigzne ABC)

Zvaigzne ABC izdotas audio grāmatas latviešu valodas apguvei pašmācībā

 

Ieteikt rakstu