Licences un akreditācija

Atjaunots 2023. gada 8. maijā
Vai NIID.LV datubāzē atrastā programma ir licencēta un akreditēta?

NIID.LV datubāzē tiek ievietotas tikai licencētas (ja šāda licences attiecīgajam programmas veidam ir nepieciešama) programmas vai licencētas un akreditētas programmas.

Augstākās izglītības programmām NIID.LV datubāzē ir norādīta informācija, vai attiecīgais augstākās izglītības virziens ir akreditēts, un kāds ir akreditācijas termiņš.

Informāciju par citu izglītības programmu grupu licencēšanas un akreditācijas stāvokli var iegūt valsts un pašvaldību iestādēs, kas veic programmu licencēšanu un akreditāciju (skat. informāciju tabulās zemāk).

Reģistrācija

Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes, izņemot gadījumu, ja institūcija īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas.

Licence

Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt īstenot izglītības programmu. Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu.

NIID.LV datubāzē tiek ievietotas tikai licencētas programmas vai programmas, kuras ir licences saņemšanas procesā (tās ir formālās izglītības programmas, kurās nākamajā mācību vai studiju gadā pirmo reizi izsludināta uzņemšana).


!!! Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata, negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu. Lai saņemtu valsts izglītības dokumentu, programmai un/vai iestādei jābūt akreditētai. NIID.LV datubāze nesniedz informāciju par attiecīgās programmas akreditācijas statusu.

Izglītības programmu licencēšanu veic šādas valsts un pašvaldību iestādes.


Programmas veids

Licenci izsniedz

Licenču reģistrs

Vispārējā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

Profesionālā izglītība (profesionālā vidējā, arodizglītība, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveides izglītība) Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

Augstākā (tai skaitā augstākā profesionālā) izglītība

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) e-platforma
Pieaugušo neformālā izglītība*, interešu izglītība

Vietējā pašvaldība**

 

* No 2023. gada 31. maija pieaugušo neformālās izglītības īstenošanai ir nepieciešams pašvaldībā saņemt atļauju. Līdz šim datumam bija jāsaņem licence.

** Akreditētām izglītības iestādēm nav nepieciešamas atļaujas pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanai.

Akreditācija

Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Vismaz reizi sešos gados gan vispārējās izglītības iestādei, gan profesionālās izglītības iestādei jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības iestādi var akreditēt vienlaikus ar izglītības programmu vai atsevišķi (t.sk. atkarībā no iestādes veida un iepriekšējās akreditācijas rezultātiem).


!!! Tas nozīmē, ka, lai izglītības rezultātā saņemtu valsts atzītu izglītības dokumentu, izglītības programmai un/vai izglītības iestādei mācību vai studiju beigšanas brīdī ir jābūt akreditētai.  

Pabeidzot licencētu, bet neakreditētu izglītības programmu, izglītojamais saņem izglītības iestādes vārdā izsniegtu izglītības dokumentu.

Var tikt akreditētas tikai formālās izglītības programmas, kuru īstenošanai nepieciešama valsts iestādes izdota licence. Pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas netiek akreditētas. Tas arī nozīmē, ka valsts atzītu izglītības dokumentu iespējams saņemt, beidzot tikai akreditētas formālās izglītības programmas.

Atkarībā no izglītības programmas veida var tikt veikta gan izglītības programmas (vai studiju virziena), gan izglītības iestādes akreditācija. Arī šo abu akreditāciju nozīme dažādu izglītības programmu gadījumā var būt dažāda (piemēram, augstākajā izglītībā valsts atzīta izglītības dokumenta saņemšanai ir nepieciešama gan studiju virziena, gan izglītības iestādes akreditācija). Detalizētāku un precīzāku informāciju par izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditāciju un to nozīmi varat iegūt attiecīgajā valsts iestādē, kas veic akreditāciju (skat. tabulu zemāk). Par studiju virzienu akreditāciju augstākajā izglītībā lasiet šiet.

Jāņem vērā, ka akreditācija tiek veikta uz zināmu laiku, pēc šī laika akreditācija vairs nav spēkā un programmai/izglītības iestādei jāveic atkārtota akreditācija.

Izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditēšanu veic šādas valsts iestādes:


Programmas veids

Akreditāciju veic

Akreditāciju reģistrs

Vispārējā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

Profesionālā izglītība (profesionālā vidējā, arodizglītība, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveides izglītība)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)

Augstākā (tai skaitā profesionālā) izglītība

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) e-platforma

Pieaugušo neformālā izglītība, interešu izglītība 

Netiek akreditētas

 

 

Ieteikt rakstu