Latvijas Universitāte - Biotehnoloģija un bioinženierija - Bak. studijas

Biotehnoloģija un bioinženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-23
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsDabaszinātņu bakalaurs bioloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.12.2029.
Programmas kods43421
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 3550 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsLatvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs.

Programmas ietvaros studenti apgūst tādus studiju kursus kā bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

Programmas absolventiem ir iespējā strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, esošos uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u.c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas.

Pabeidzot studijas bakalaura studiju programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija”, tiek iegūts dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, kas dod tiesības pretendēt uz studijām dabaszinātņu maģistra studiju programmās Latvijā un ārvalstīs. Latvijas augstākās izglītības iestādēs tiek piedāvātas vairākas saturiski pēctecīgas maģistra studiju programmas, kas ļauj padziļināti un specializēti pilnveidot bakalaura studijās iegūtās zināšanas – piemēram, Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Bioloģija”, “Ķīmija” , RTU maģistra studiju programmas “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas”, “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas”, kā arī citu augstskolu piedāvātās radniecīgās studiju programmās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/biotehnologija-un-bioinzenierija
Iepriekšējā izglītība, prasībasUzņemšanas prasības programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija” (programma angļu valodā).
Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
CE bioloģijā vai CE fizikā, vai CE ķīmijā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:
optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:
Gada atzīme angļu valodā
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vai fizikā, vai ķīmijā
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei 1) bioloģijā vai dabaszinībās un 2) matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai ķīmijā, vai fizikā (atzīmēm jābūt ne zemākām kā 8 (10 ballu skalā));
2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.
Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas vai ķīmijas, vai fizikas, vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. vai 2024. gadā; personām, kuras ieguvušas RTU apliecinājumu par tiesībām iestāties ārpus konkursa RTU programmās un RTU sadarbības programmās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv