Transporta un sakaru institūts - Datorzinātnes - mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma) - Bak. studijas

Datorzinātnes - mākslīgais intelekts (dubultā diploma programma)
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-02
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods43481
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa5600 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgramma "Datorzinātnes - mākslīgais intelekts" ir bakalaura programmas "Datorzinātnes" specializācija.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England). Programmas absolventi saņem TSI un UWE dubulto diplomu.

Par programmu

Bakalaura programma datorzinātnēs ir viena no pieprasītākajām bakalaura programmām pasaulē. Izglītoti datorspeciālisti ar fundamentālām zināšanām datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās spēj patstāvīgi adaptēties profesionālam darbam mainīgas darba vides apstākļos. Programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskiem IT uzņēmumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vada augsti kvalificēti pilna laika akadēmiķi un vieslektori no ārzemēm. Iegūtās zināšanas dod iespēju absolventiem patstāvīgi adaptēties profesionālajam un mainīgajam darba tirgum, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Programmas reflektants ir personība, kura…

vēlas iegūt zināšanas un pieredzi datorzinātnēs, ar padziļinātu specializāciju mākslīgā intelekta jomā un programmatūru izstrādē aizraujas ar jaunākajām tehnoloģijām apsver karjeras iespējas visā pasaulē.

Vēlas kļūt par...

IT risinājumu izstrādātāju ar specializāciju mākslīgā intelekta tehnoloģijās analītiķi/datorsistēmu inženieri, lietojumprogrammatūras izstrādes inženieri, programmatūras inženieri, mājas lapas izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, testēšanas inženieri, QA inženieri, automatizācijas risinājumu arhitektu, automatizācijas risinājumu izstrādātāju.

Vēlas nākotnē…

definēt, aprakstīt un analizēt praktiskas datorzinātņu problēmas

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to, lai atrisinātu skaidri definētas problēmas

piedalīties programmatūras produktu izstrādē

demonstrēt izpratni par datorzinātņu lomu plašākā sociālā kontekstā

uzņemties atbildību par dalību programmatūras izstrādes projektos.

Studiju rezultāti

Veiksmīgi noslēdzot studijas, programmas absolventiem

būs fundamentālas zināšanas un dziļa izpratne par datorzinātņu nozari
būs prasmes izskaidrot un pamatoti diskutēt par problēmu risināšanas metodēm, kā arī zināšanas kā iegūt, analizēt un pielietot nepieciešamo informāciju
būs zināšanas un izpratne par IT nozares noteikumiem un standartiem, kā arī prasmes šīs zināšanas piemērot praksē, gan profesionālā, gan tiesiskā, gan arī ētiskā ietvarā
būs iemaņas kritiski analizēt un praksē pielietot datorzinātņu jomas jēdzienus un principus arī brīvi definētiem uzdevumiem, piemeklējot efektīvākos instrumentus un paņēmienus uzdevumu atrisināšanai
būs labas organizatoriskās prasmes un izpratne par laika vadību gan kā individuāla darba veicējam, gan kā komandas loceklim
būs iemaņas patstāvīgi strukturēt un vadīt savu mācību procesu, kā arī vadīt savu un savu padoto tālākizglītību un profesionālo attīstību
būs prasmes izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus.
Programmas mājaslapatsi.lv/lv/study_programmes/datorzinatnes-maksligais-iintelekts-dubultais-diploms
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība, trīs CE sertifikāti: matemātika, svešvaloda (angļu valoda), latviešu valoda. Svešvalodas eksāmens var tikt aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.543. Ja centralizētā eksāmena (CE) angļu valodas testa rezultāts ir zemāks par 55%, tad reflektantam jānokārto angļu valodas tests, ko nodrošina Institūts.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Tel:29990841; 67100661
E-pasts:admission@tsi.lv  www.tsi.lv