Rīgas Stradiņa universitāte - Krievijas un Eirāzijas studijas - Mag. studijas

Krievijas un Eirāzijas studijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 19.05.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods45312
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa3000 EUR gadā (2021./22.)
 
Programmas aprakstsUnikāla studiju programma angļu valodā, kas sniedz iespēju iegūt maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un diplomātijā ar specializāciju Krievijas un ar to saistītajos Eirāzijas jautājumos.

Studiju uzbūve un metodes

Studiju programmā paredzēti trīs galvenie tematiskie bloki, kuru ietvaros tiks apgūti kā obligātās, tā arī izvēles daļas kursi.

Pirmais bloks ir Krievijas iekšpolitika un ārpolitika. Tajā ietilpst studiju kursi Krievijas vēsture no viduslaikiem līdz 20. gadsimtam, Krievijas politiskās kultūras transformācija, Krievijas iekšpolitika – faktori un spēlētāji, Krievijas politikas mijiedarbība ar reliģiju, Krievijas ekonomika – starp resursiem un modernizāciju, Krievijas transformācijas politekonomija, Krievijas ārpolitika un nekonvencionālās pieejas, Krievijas aizsardzības politika, Krievija un starptautiskās organizācijas, Krievija, ASV un Baltijas valstis – mijiedarbība pagātnē un tagadnē, Krievijas–Ķīnas partnerība – faktori un intereses, Krievijas centrētā institucionālā arhitektūra – EES, KDLO, NVS un citas organizācijas un Krievu kopienas Eiropā.

Otrais studiju bloks ir veltīts Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas apakšreģioniem un to mijiedarbībai. Tajā ietverti studiju kursi Krievija, Austrumeiropa, Kaukāzs, Centrālāzija un Baltija – iekšpolitika un ārpolitika starp pagātni un tagadni, Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap to, Dzimte un seksualitāte post-post-padomju telpā, Centrālāzija – vietējā dinamika apkārtējā ietekmē, Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstis starp ES Austrumu partnerību un citiem (ģeo)politiskajiem projektiem, Ukraina – valsts “pa vidu”, Baltkrievija starp Austrumiem un Rietumiem, Biopolitika un biovara – starpdisciplināra perspektīva Austrumeiropā un Eirāzijā kopumā un Iesaldētie konflikti post-post-padomju telpā – attīstība, izaicinājumi un perspektīvas.

Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijas, metodoloģija un metodes tiks apgūtas studiju kursos Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijā, Zinātniskā rakstība un Akadēmiskais seminārs.

Plašāka informācija par studiju kursu saturu pieejama kursu aprakstos. Studiju kursus docē Latvijas starptautisko attiecību viedokļu līderi un praktiķi, kā arī ārvalstu docētāji (skat. zemāk šajā vietnē).

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās, tostarp uz programmas sadarbības partnerorganizāciju – Kirgizstānas Nacionālo universitāti Biškekā.

Plānotie studiju programmas rezultāti

Spēja modelēt nākotnes scenārijus un empīrisko fenomenu attīstību, izstrādājot individuālus pētnieciskos un zinātniskos darbus, kas balstīti padziļinātās zināšanās par starptautisko attiecību teorētiskajiem un metodoloģiskajiem aspektiem un izpratnē par empīriskajiem fenomeniem plašākā likumsakarību un teorētisko pieņēmumu kontekstā.
Spēja orientēties būtiskāko starptautisko attiecību aktuālo jautājumu pašreizējā un vēsturiskā kontekstā.
Spēja interpretēt un prognozēt Krievijas iekšējo procesu norises un Krievijas ārpolitisko uzvedību, kā arī Krievijas mijiedarbību ar citiem varas centriem divpusējos un daudzpusējos sadarbības formātos.
Izpratne par Austrumeiropas valstu, Dienvidkaukāza valstu un Centrālāzijas valstu iekšpolitisko un ārpolitisko dinamiku, tostarp mijiedarbību ar Krieviju un citiem reģionālajiem un globālajiem varas centriem.
Prasme patstāvīgi veikt liela apjoma analītisko darbu, kritiski atlasot un izvērtējot informāciju, lai nonāktu pie objektīva un neitrāla risinājuma.
Prasme strādāt profesionālā komandā un sadarboties ar sadarbības partneriem – spēja vadīt grupas darbu, pārliecināt citus par savu viedokli, spēja koordinēt pienākumu izpildi, spēja motivēt citus grupas darbā.
Prasme veikt liela apjoma individuālo darbu un pieņemt kvalitatīvus lēmumus stresa apstākļos, kad vienlaikus jāpaveic virkne dažādas nozīmības un sarežģītības uzdevumu. Iegūtās prasmes ietver darba plānošanas, uzdevumu prioritizēšanas prasmes, kā arī stresa noturības prasmes.
Kompetence integrēt dažādu nozaru metodes un zināšanas jaunu risinājumu izstrādei, piemēram, informācijas tehnoloģiju risinājumus, lai ar to palīdzību iegūtu jaunas zināšanas un risinājumus citos sektoros.
Kompetence izstrādāt inovatīvus risinājumus profesionālajā darbā gan akadēmiskajā vidē, gan valsts pārvaldē, gan arī nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbības vidē.

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Tāpat paredzēti ārpusstudiju braucieni ir studiju programmā analizējamo reģionu valstīm.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar vēl divām RSU partnerorganizācijām – Centrālāzijas Stratēģisko pētījumu institūtu (CAISS) un Kazahstānas Ablai Hana Starptautisko attiecību un pasaules valodu universitāti.

Darba iespējas pēc studijām

Studijas programmā Krievijas un Eirāzijas studijas palīdzēs veidot karjeru kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī. Potenciālo darba devēju vidū ir Ārlietu ministrija, tostarp Latvijas vēstniecības ārvalstīs, Aizsardzības ministrija, augstākās izglītības iestādes, domnīcas, starptautiskās organizācijas un starptautiskie uzņēmumi ar specializāciju šajos Eirāzijas reģionos, kā arī Latvijā izvietotās citu valstu vēstniecības.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-programma/krievijas-un-eirazijas-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs; iestājpārbaudījums - eseja
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67321321 (studentu serviss)
E-pasts:rsu@rsu.lv  www.rsu.lv