Ekonomikas un kultūras augstskola - Zīmola dizains - Mag. studijas

Zīmola dizains
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs dizainā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 30.06.2021.,tiks iekļauta akred.lapā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods45214
 
Ilgums2 gadi (pilna laika studijas klātienē un e-vidē)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1650 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu dizainā, kuri spēj veidot organizācijas vizuālo identitāti un vizuālo komunikāciju atbilstoši tās biznesa filozofijai, izmantojot mūsdienīgus dizaina risinājumus.

Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt studiju procesu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un darba tirgus prasībām.
Piesaistīt docēšanai kvalificētos mācībspēkus ar akadēmisko, zinātnisko un profesionālo pieredzi, lai nodrošinātu studentu centrēto studiju procesu.
Sniegt studentiem padziļinātas zināšanas un attīstīt izpratni par teorijām un koncepcijām vadībzinībās, zīmolvedībā un zīmola dizainā.
Attīstīt studentu prasmes patstāvīgi meklēt un analizēt informāciju par jaunākajām tendencēm un atklājumiem zīmola dizainā, lai veiktu pētniecisko darbu un radītu jaunas koncepcijas.
Attīstīt studentu radošumu, kritisko domāšanu un elastīgumu, lai spētu mācīties un darboties mainīgos apstākļos un operatīvi meklēt inovatīvus zinātnisko un darba problēmu risinājumus
Attīstīt studentu spēju patstāvīgi veidot dažādu zīmolu dizainu un vizuālo komunikāciju, izmantojot dažādus mēdijus.
Attīstīt studentu spēju radīt oriģinālus, inovatīvus dizaina piedāvājumus, izmantojot savas idejas un grafiskos un foto materiālus..

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Zina un izprot zīmola dizaina izveides procesu.
Zina mūsdienīgus zīmola dizaina veidošanas principus.
Zina pētniecības metodes dizaina jomāi.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj izveidot zīmola dizainu, atspoguļojot organizācijas darbības filozofiju, mērķauditoriju, tirgus pieprasījumu.
Spēj pielietot mūsdienīgus informācijas tehnoloģijas risinājumus zīmola dizaina un vizuālās komunikācijas veidošanā.
Spēj argumentēti diskutēt par zīmola dizaina un vizuālās identitātes veidošanas aspektiem.
Spēj patstāvīgi organizēt un veikt pētījumu dizainā.
Spēj rakstiski atspoguļot un mutiski prezentēt veikto uzdevumu vai pētījumu rezultātus.
Spēj izveidot dizaina projektu, kurš ietver sevī vizuālo identitāti, produktu dizainu, vizuālo komunikāciju ar patērētāju.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas zīmola dizainā un vizuālās identitātes veidošanā.
Spēj radīt idejas un izstrādāt risinājumus zīmola dizainā, integrējot organizācijas darbības filozofiju un pielietojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju rīkus.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=1077&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība vienā no šādām jomām:
1) Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā;
2) Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;
3) Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē vai informācijas tehnoloģijās ar vismaz 2 gadu pieredzi uzņēmuma vai tās struktūrvienības vadībā.
Tehniskais nodrošinājums, uzsakot studijas:
Projektu izstrādei un sava profesionālā portfolio veidošanai studentam ir jābūt datoram (vēlams Apple MacBook).
speciālā programmatūra (Illustrator CC, Photoshop un Lightroom, Adobe Effects) – būs nepieciešams instalēt pirms attiecīgo studiju kursu sākuma saskaņā ar mācībspēku norādījumiem.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit