Ekonomikas un kultūras augstskola - Starptautisko kultūras projektu vadība - Mag. studijas

Starptautisko kultūras projektu vadība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 04.08.2021.,tiks iekļauta akred.lapā. Studiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika studijas klātienē un e-vidē)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Sagatavot speciālistus starptautisko kultūras projektu vadībā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt starptautiskus projektus kultūras un saistītās jomās.

Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt studiju procesu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un darba tirgus prasībām.
Piesaistīt docēšanai augsti kvalificētos mācībspēkus ar akadēmisko, zinātnisko un profesionālo pieredzi, lai nodrošinātu studentu centrēto studiju procesu.
Veicināt studentu interesi par starptautiskiem projektiem kultūras jomā, komunikācijas, tiesību un zīmolēšanas specifiku starptautiskajā vidē
Sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un attīstīt izpratni par teorijām un koncepcijām projektu vadībā, finansēšanā, tiesībās, mārketingā un saistītajās jomās
Attīstīt studentu prasmes patstāvīgi meklēt un analizēt informāciju par jaunākajām tendencēm starptautisko kultūras projektu vadībā un saistītājās jomās, lai veiktu pētniecisko darbu un radītu jaunas zināšanas un projektus.
Attīstīt studentu spējas radīt jaunas idejas un sinerģijas efektus dažādu kultūras projektu vadībā, pielietojot iegūtas teorētiskās zināšanas un izmantojot dizaina domāšanas paņēmienus.
Attīstīt studentu radošumu, kritisku domāšanu un elastīgumu, lai spētu mācīties un darboties mainīgos apstākļos un operatīvi meklēt inovatīvus zinātnisko un darba problēmu risinājumus.

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Pārzina starptautisko projektu vadības teorijas un pieejas kultūras projektu plānošanai un īstenošanai.
Izprot starptautisko kultūras projektu finansējuma un atbalsta mehānismus un iesniegšanas procedūras.
Spēj noformēt, vadīt un pārstāvēt starptautiskus kultūras projektus un to komandas.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj pielietot projektu vadības jaunākas zināšanas un tehnoloģijas starptautisko projektu vadībā.
Spēj veikt pētījumus par projektu vadības procesiem dažāda līmeņa un apjoma projektiem.
Spēj argumentēti diskutēt par starptautisko projektu vadības aspektiem
Spēj uzņemties atbildību par darba grupu rezultātiem dažādos kultūras projektos un veikt to analīzi.
Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)

Spēj formulēt un kritiski analizēt projektu zīmolēšanas, pozicionēšanas un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumus
Spēj rast risinājumus projektos konstatētām problēmām vai neparedzētām situācijām un ģenerēt jaunās idejas.
Spēj vadīt dažāda veida komandas, ievērojot ētikas normas un dažādu kultūru specifiku.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=1078&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība:
1) Sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē
2) Sociālo zinātņu bakalaura grāds citās jomās ar vismaz 2 gadu pieredzi projektu vadībā
3) Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās ar vismaz 2 gadu pieredzi projektu vadībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit