Rīgas Tehniskā universitāte - Datorzinātne un informācijas tehnoloģija - Doktora studijas

Datorzinātne un informācijas tehnoloģija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās; Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) matemātikā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 30.06.2021., tiks iekļauta akreditētajā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods51482
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 7700 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsMērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniskos darbiniekus:
1) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares datorvadības vai sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarēs; vai
2) matemātikas nozares lietišķā matemātikas un matemātiskā modelēšana vai varbūtību teorija un matemātiskā statistikas apakšnozarēs, kas spēj īstenot visaktuālākos pētījumus un atrisināt augstas sarežģītības praktiskās problēmas.

Uzdevumi

• Sagatavot studējošos patstāvīgam pētnieciskajam darbam akadēmiskajā jomā un industrijā;
• Veicināt zināšanu pārnesi industrijā;
• Attīstīt studējošo individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
• Nostiprināt doktorantiem vēlmi un prasmes pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
• Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
• Skaidrot un popularizēt datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti

• Spēj identificēt nozīmīgu un perspektīvu promocijas darba pētījuma virzienu un formulēt pētījuma
problēmas;
• Spēj izvēlēties un izmantot zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes;
• Spēj patstāvīgi plānot un īstenot zinātniskos pētījumus un veikt kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu.
• Spēj argumentēti prezentēt un aizstāvēt pētījumu rezultātus;
• Spēj publicēt pētījumu rezultātus starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos;
• Spēj īstenot tehnoloģiju pārneses un sabiedrības informēšanas projektus, ieviešot praksē un popularizējot jaunākos zinātnisko sasniegumus;
• Spēj sistemātiski un formālā veidā risināt sarežģītas datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas problēmas;
• Spēj īstenot zinātniskus un praktiskus eksperimentus, apstrādāt liela apjomu datus un izplatīt rezultātus atvērtos datu repozitorijos;
• Apzinās, ievēro un veicina zinātniskās ētikas principus savā zinātniskajā darbībā.
• Apakšnozarei specifiskie studiju rezultāti:
- Spēj radīt jaunas sarežģītu sistēmu modelēšanas, projektēšanas, izstrādes un optimizācijas metodes un algoritmus;
- Spēj radīt jaunas metodes un tehnoloģijas datorinženierijā, t.sk. datoru arhitektūrā, datortīklos un datorvadībā;
- Spēj radīt jaunas lietišķās matemātikas un statistikas metodes un tehnoloģijas.

Gala/valsts pārbaud. kārtība, vērtēšana

Promocijas darbu jāaizstāv promocijas padomē.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolventi strādāt par vadošajiem informācijas tehnoloģijas speciālistiem sistēmu analīzes, projektēšanas, datorvadības un modelēšanas jomās Absolventi strādā augstākās izglītības un pētniecības iestādēs un uzņēmumos Latvijā un starptautiskā mērogā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DDC?department=12000&type=S
Iepriekšējā izglītība, prasības1. Inženierzinātņu maģistra grāds elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās vai dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē un informātikā, vai dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā, vai pielīdzināma izglītība.
2. Inženierzinātņu maģistra grāds vai dabaszinātņu maģistra grāds, vai sociālo zinātņu maģistra grāds, vai pielīdzināma izglītība, izpildot priekšnosacījumus.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv