Rīgas Stradiņa universitāte - Ekonomiskā drošība - Prof. mag. studijas

Ekonomiskā drošība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-04-23
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs organizāciju drošībā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 23.04.2025.
Programmas kods47861
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2760 EUR gadā (2024./25.)
 
Programmas aprakstsProgramma tiek realizēta kopīgi ar Daugavpils Universitāti (DU).

Mērķis un uzdevumi

Starpdisciplinārās programmas Ekonomiskā drošība mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar iestāžu un organizāciju vadītājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuri spēj un ir kompetenti uzņemties atbildību un risināt augstas komplicētības pakāpes juridiskos un ekonomiskos problēmjautājumus, tostarp ekonomisko noziegumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, attīstīt un koordinēt starptautisko sadarbību, pārstāvēt daudzveidīgas intereses un nodrošināt pamatotu lēmumpieņemšanu ekonomiskās drošības jomā.

Programmas uzdevumi

Sekmēt profesionālu un pētniecisku darbību ekonomiskās drošības jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituācijas un piedāvājot iespējamos risinājumus.
Sniegt studējošajiem organizācijas vadītājam raksturīgās pamata un specializētās zināšanas ekonomiskās drošības jomā, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
Nodrošināt studējošiem organizācijas vadītāja profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi ekonomiskās drošības jomā.

Prasmes un kompetences

Spēj kritiski izvērtēt teorijas un prakses atziņas un juridiskās metodes, lai pilnveidotu pētījumu veikšanu ekonomiskās drošības jomā un piedāvātu oriģinālus profesionālo problēmjautājumu risinājumus ekonomiskajā civilās drošības kontekstā, t. i., ekonomisko drošību vērtējot sistēmiski kā valsts civilās drošības sastāvdaļu.

Spēj sagrupēt, kvalificēt un salīdzināt dažādu jomu zināšanas, kas ļauj analizēt ekonomiskās drošības jomā esošās aktuālās problēmsituācijas plašā salīdzinošā kontekstā un piedāvāt nestandarta risinājumu pielietojot un integrējot tos praksē, attiecīgo noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Attīsta izpratni par to, kas ir ekonomiskā drošība gan konkrētā organizācijā, gan valstī un pasaulē kopumā, spēj vadīt organizāciju, risināt problēmas un pamatot lēmumus, tostarp sagatavot nepieciešamos dokumentus un izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālo jautājumu risināšanai attiecīgajā organizācijā.

Programmas saturs

Studiju programmā tiks apgūti šādi kursi:

Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā
Muitas lietu administrēšana
Cilvēkresursu pārvaldība un personas datu aizsardzība
Starptautiskā drošība
Nacionālā drošība
Ekonomiskās drošības menedžments
Finanšu un nodokļu sistēma, risku identifikācija
Finanšu pārvaldība
Organizāciju teorija un vadība
Komerctiesības un maksātnespējas tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības
Kredītiestāžu nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums
Stratēģiskā resursu pārvaldība
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas analīze un vadība
Atvērto avotu un datu analīze
Ekonomiski finansiālo noziegumu krimināltiesiskais raksturojums un novēršanas nacionālais un starptautiskais aspekts
Ekonomiskie kibernoziegumi un drošība
Saskarsmes psiholoģija un sarunu vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas prasmes u. c.

Studiju programmā ir paredzēta arī prakse.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-programma/ekonomiska-drosiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds komerczinībās un administrēšanā, vadības zinībās, ekonomikā, finansēs, organizācijas drošībā, iekšējā drošībā un civilajā aizsardzībā, policijas darbā vai tiesību zinātnē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67321321 (studentu serviss)
E-pasts:rsu@rsu.lv  www.rsu.lv