Latvijas Universitāte - Bibliotēkzinātne un informācija - Mag. studijas

Bibliotēkzinātne un informācija
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-23
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsSociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 18.05.2029.
Programmas kods45322
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Šeit studējot, tu izkopsi spējas organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. Studiju process ir veidots ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās. Bibliotēkzinātne un informācija ir vienīgā akreditētā maģistra līmeņa studiju programma Latvijā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir:

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei.

Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultāti ir mērāmi saskaņā ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7. līmeni. Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt:

padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam;
spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju.

Pēc programmas absolvēšanas ir iespējas veidot karjeru bibliotēkās un citās informācijas pārvaldības institūcijās, valsts un privātajos uzņēmumos, kur nepieciešams atlasīt, meklēt, organizēt un izplatīt informāciju, kā ekspertam vai struktūrvienības vadītājam.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/bibliotekzinatne-un-informacija
Iepriekšējā izglītība, prasības1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība informācijas un komunikācijas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (15 x 10 = 150) + noslēguma darba atzīme (15 x 10 = 150) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300;
3. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze informācijas un komunikācijas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (15 x 10 = 150) + noslēguma darba atzīme (15 x 10 = 150) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300.
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Informācijas pārvaldība” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami).
Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv