Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Vadības zinātne - Mag. studijas

Vadības zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.10.2027.
Programmas kods45345
 
Ilgums1, 1,5 vai 2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40, 60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (studijas latviešu valodā) vai par maksu: 1690 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinātnē, sagatavot speciālistus vadībā, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt uzņēmumus vai organizācijas, dot ievirzi studijām doktorantūrā.
Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

zina vadības teorijas, pieejas un principus uzņēmuma un organizāciju vadībai.
demonstrē padziļinātas zināšanas pētniecībā, zina pētniecības metodes vadības zinātnē.
zina vadības zinātnes jaunākās tendences. 

Prasmes

prot analizēt un interpretēt vadības procesus, teorijas, politikas, izmantojot pētnieciskos resursus, metodes, tehnoloģijas un citu organizāciju pieredzi un piemērus vadības zinātnē.
spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi. 
spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.
spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus. 
prot salīdzināt un novērtēt alternatīvus vadīšanas procesu risinājumus, atlasīt piemērotāko alternatīvu, parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku.
spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vadībzinātnē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

Kompetences

spēj patstāvīgi, radoši un kritiski identificēt un formulēt  un analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadības zinātnē. 
spēj rast inovatīvus risinājums vadības problēmām uzņēmumos un iestādēs mainīgos apstākļos. 
spēj pieņemt pamatotus lēmumus uzņēmuma un organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas. 
spēj patstāvīgi un komandā veikt pētniecisko darbu un veicināt savu izaugsmi. 

Programmas saturs

Obligātā studiju kursi: Cilvēkresursu vadība, Projektu plānošana un kontrole, Sociālo zinātņu pētījuma metodes, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Finanšu vadība, Stratēģiskā mārketinga vadīšana, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Starptautiskā ekonomika, Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Izvēles kursi: Reģionālā plānošana un ekonomika, Komunikāciju vadība, Prakse uzņēmumā.
Absolventu iespējas

studēt doktora studiju programmās
veidot un vadīt savus uzņēmumus
strādāt vadošos amatos valsts, pašvaldības un privātajā sektorā
piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandās un to vadīšanā.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/vadibas-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasOtrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā, vai cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds - jāiesniedz referāts (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu. Angļu valodā reflektantiem nepieciešamas zināšanas un prasmes B2 līmenī.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv