Rīgas Valsts tehnikums - Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-01-18
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Profesionālā kvalifikācijaDatorsistēmu tehniķis (3. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33483011
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsAudzēkņi saņem stipendiju un transporta naudas kompensāciju MK noteiktajā kārtībā
 
Programmas aprakstsIzglītības programmā apgūstamās prasmes:
Izglītības procesa rezultātā spēj uzstādīt, konfigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā, brīvi pārvaldīt lietojumprogrammas.

Datorsistēmu tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

uzstāda un uztur tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus;
uzstāda un konfigurē datortehniku, veic tās apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus;
instalē un konfigurē programmatūru, nosaka kļūmes tās darbībā un novērš tās;
uzstāda un konfigurē vienkāršu lokālo datortīklu, nosaka un novērš kļūmes un nepilnības tā darbībā;
konsultē lietotājus darbā ar programmatūru, datortehniku, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku;
uzstāda un regulāri atjaunina datoru pretvīrusu aizsardzību, veic drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā un darbam ar internetu;
organizē un nodrošina datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā datortīklā, veido datu rezerves kopijas.

Darba iespējas:
Datorsistēmu tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt datoru un biroja iekārtu komplektēšanu, tehniskās apkopes un remontdarbus, kā arī datortīklu izveidi un uzturēšanu. Darbs iespējams dažādos IT – uzņēmumos datortehnikas darbības nodrošināšanai, valsts iestādēs un komercorganizācijās.

Mācību laikā apgūst šādus profesionālo kompetenču moduļus:

Pamatdaļa

EIKT pamatprocesi un darbu veidi
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
Vienkāršu algoritmu izstrāde
Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
Datortehnikas komplektēšana un montāža
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
Biroja tehnikas apkope un remonts
Serveru izvēle un uzstādīšana
EIKT drošības politikas veidošana
Datorsistēmu tehniķa prakse

Mainīgā daļa:

Drošības sistēmu uzstādīšana
Perifērijas iekārtu apkope un remonts
EIKT produktu izstrāde
Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)

Apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti: matemātika, latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, sociālas zinības un vēsture, dabaszinības, fizika tiek apgūti optimālā līmenī atbilstoši Profesionālās izglītības standartam. Pēc izvēles vienu mācību priekšmetu (fiziku, matemātiku vai svešvalodu) var apgūt augstākajā līmenī.

Izglītojamiem ir obligāti jākārto trīs VISC vidusskolas centralizētie eksāmeni: matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā (angļu valoda), pārējos CE – kārto pēc izvēles.

Izglītības programmas nobeigumā ir jākārto Valsts Profesionālās kvalifikācijas eksāmens datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas piešķiršanai atbilstoši Profesionālas izglītības standartam.

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši EIKT nozares datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Tālākizglītības iespējas

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās, mācoties LU, RTU, TSI un citās augstskolās.
Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.
Turpināt pašizglītoties.
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel:67324146; 26128169
E-pasts:kanceleja@rvt.lv  www.rvt.lv