Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola - Uzņēmējdarbības vadība - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbības vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2021.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2500 EUR gadā (pilna laika); 2225 EUR gadā (nepilna laika) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsSpecializācijas:

• Uzņēmējdarbības vadība
• Mūzikas menedžments
• Informācijas tehnoloģiju vadība
• Biznesa komunikācija
• Uzņēmējdarbības tiesiskais nodrošinājums.

Programmas mērķis:

Studentu sagatavošana, lai ieņemtu vadošus amatus un veidotu karjeru uzņēmumos, sabiedriskās un bezpeļņas organizācijās, lai sāktu savu biznesu.

Misija:

Sagatavot augsti kvalificētus, novatoriski domājošus un konkurētspējīgus uzņēmējdarbības līderus, kuriem piemīt spēja risināt mūsdienu biznesa problēmas strauji augošajā pasaules konkurences tirgū, uzņēmēju domāšana, spēja veidot un veiksmīgi vadīt savus dažādu nozaru uzņēmumus vai ieņemt vadošos amatus jau esošajos uzņēmumos, vienlaikus apzinoties savu sociālo atbildību. Šī misija tiek sasniegta ar intelektuālu un praktisku starpdisciplināru pieeju mācībām.

Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, 6. EKI līmenis) uzņēmējdarbības vadības jomā un sagatavot speciālistus ar lielu produktivitātes potenciālu gan Latvijas, gan pasaules darba tirgū;
Veicināt augsta līmeņa apmācību un praksi uzņēmējdarbības vadības jomā, veidojot un stiprinot analītiskās un līderības, kā arī problēmu risināšanas prasmes;
Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, praktiskās iemaņas un izpratni par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumiem, inovāciju saistību ar uzņēmējdarbību, procesiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem;
Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba prasmes, analītisko un inovatīvo domāšanu, radošumu, komunikācijas prasmes, kas absolventiem ļaus kļūt par radošām personībām, veiksmīgi atrast vietu Latvijas un pasaules darba tirgū;
Veicināt izglītības un pētniecības attīstību uzņēmējdarbības vadības jomā, vienlaikus stiprinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā līmenī;
Sagatavot studentus, lai viņi ieņemtu vadošus amatus un veidotu karjeru uzņēmumos, sabiedriskās un bezpeļņas organizācijās, sāktu savu biznesu, kā arī turpinātu studijas maģistrantūrā.

ISMA absolvents, kurš ir apguvis profesionālo bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, spēj:

analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, preču un pakalpojumu tirgus attīstības tendences, konkurences situāciju un iespējamās konkurentu darbības;
izprast uzņēmējdarbības loģiku, lietot dažādas uzņēmējdarbības efektivitātes un uzņēmuma korporatīvās vides analīzes vērtēšanas metodes, modelēt ražošanas procesu shēmas, izstrādāt uzņēmumu biznesa plānus, izprast uzņēmējdarbības likumdošanas pamatus;
novērtēt ārējās un iekšējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību, noteikt uzņēmējdarbības attīstības iespējas makro un mikro līmenī;
izstrādāt uzņēmuma misiju, vīziju un attīstības stratēģiju, noteikt stratēģiskos, taktiskos un operatīvos darbības mērķus;
analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, plānot uzņēmuma darbu, pielāgot un uzlabot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstīgi mērķiem un tirgus situācijai;
pārvaldīt multikulturālu darbinieku komandu, sazinoties ar uzņēmuma darbiniekiem, lai sasniegtu mērķus un izpildītu uzdevumus;
organizēt uzņēmuma struktūrvienību racionālu un koordinētu darbu, motivēt darbiniekus, uzraudzīt viņa pārziņā esošā personāla pienākumu izpildi;
pārvaldīt uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: mārketingu, pakalpojumu organizēšanu, personāla vadību, finanses, informācijas vadības sistēmas, loģistiku utt., kā arī kontrolēt šo jomu darbu;
analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus, uzraudzīt darbu izvirzīto mērķu sasniegšanai, nodrošināt šo mērķu sasniegšanu, pieņemt lēmumus un veikt izmaiņas, lai optimizētu operatīvās un stratēģiskās darbības;
identificēt komerciālos un finanšu riskus, analizēt tos un īstenot pasākumus, lai novērstu risku negatīvo ietekmi;
pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, ieskaitot pašvaldību un valsts iestādes;
realizējot komercdarbību, nodrošināt uzņēmuma darba atbilstību starptautisko normatīvo tiesību aktu un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

Katram studentam ir iespēja strādāt apmaksātā praksē Eiropas uzņēmumos, kā arī apmaiņas programmu ietvaros vienu vai divus semestrus mācīties ISMA ārvalstu partneru universitātēs. ISMA piedāvā arī dažādas prakses vietas Latvijas uzņēmumos. Daudzi ISMA studenti savu karjeru izvēlētajā profesijā sāk jau studiju laikā.

ISMA sniedz studentiem iespēju izstrādāt, attīstīt un īstenot savu biznesa ideju biznesa inkubatorā, saņemt inkubatora dalībniekiem paredzētās priekšrocības un atbalstu.
Programmas mājaslapawww.isma.lv/studiju-porgrammas/profesionalais-bakalaurs/uznemejdarbibas-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE - latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1-7.korpuss, Rīga, LV-1019
Tel:67100607; 22044048
E-pasts:isma@isma.lv  www.isma.lv