Biznesa vadības koledža - Biznesa loģistika - 1. līm. prof. studijas

Biznesa loģistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaLoģistikas speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.05.2027.
Programmas kods41345
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti88
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa795 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsBiznesa loģistikas studijas ir piemērotas tiem:

kas vēlas kļūt par speciālistiem loģistikas jomā;
kam interesē noliktavas darbība, transporta pārvadājumi, iepirkumu vadība;

Studiju programmas «Biznesa loģistika» mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus loģistikas speciālistus atbilstoši Latvijas izglītības ietvarstruktūras 5. līmenim un profesijas standartam, kuri sekmīgi integrējas darba tirgū un atbilst vietējo un starptautisko uzņēmumu pieprasījumam, demonstrējot analītisku domāšanu, prasmes un profesionālo kompetenci, kā arī vēlmi un prasmi nepārtraukti augt gan profesionālajā, tā personīgajā attīstībā.

Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu, studiju kursos ietverot aktuālās loģistikas tendences. Programma paredz sagatavot speciālistus, kuri apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas loģistikas procesu plānošanā un vadīšanā.
Programmas «Biznesa loģistika» konkurētspējas priekšrocības

Programmā «Biznesa loģistika» ir iekļauti studiju kursi, studentu tehnoloģiju un digitālās pratības attīstīšanai;
Programmas saturs ir vērsts uz procesu izpēti, analīzi un pilnveidošanu noliktavās un loģistikā. Tāpat arī kvalitātes nodrošināšanu;
Programmā paredzēta 16 KP profesionālā prakse un 1 KP personīgās izaugsmes prakse, kas nodrošina studentiem iespēju iegūt profesionālās iemaņas reālajā darbā. Pastāv prakses iespējas ārvalstīs;
Studiju laikā studentiem tiek attīstītas ne tikai profesionālās iemaņas, bet arī sociālās kompetences;
Nozares uzņēmumu, darba devēju atbalsts programmas realizācijai;
Profesionāli mācībspēki, kuriem ir gan profesionālā, gan docēšanas un pētniecības pieredze;
Pasniedzēju piesaiste neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Programmas «Biznesa loģistika» uzdevumi

Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību loģistikas jomā;
Sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum loģistikas jomā;
Nodrošināt studiju programmas satura, procesa, kā arī pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstīgi starptautiskajai praksei, mūsdienu IT risinājumiem, inovatīvajām metodēm un komunikācijas modeļiem;
Veicināt studējošo interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, kā arī attīstīt interesi par praktiskajiem pētījumiem un to rezultātu pielietošanu profesionālajā darbībā;
Stimulēt studējošo interesi par lokālajā un globālajā sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētiskas un sociāli atbildīgas personības veidošanos.

Studiju rezultāti

Studenti spēj patstāvīgi organizēt un vadīt loģistikas uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbu, demonstrēt zināšanas, izpratni, profesionālu pieeju savu darba pienākumu pildīšanā, kā arī apzinās savas iegūtās profesijas sociālo nozīmi;
Studenti pārzina izplatīšanas, iepirkuma, transporta, informācijas un noliktavu loģistikas funkcijas, prot realizēt dažādus inovatīvus loģistikas risinājumus atbilstoši tirgus prasībām, darba un dabas aizsardzības normām. Studentam ir zināšanas par profesionālajā darbībā nepieciešamajām informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijām;
Studenti spēj konsultēt loģistikas, tai skaitā noliktavu vadības, naudas un pakalpojumu plūsmas jautājumos, pārvaldīt loģistikas dokumentus atbilstoši esošajām Latvijas Republikas un starptautiskās likumdošanas normām;
Studenti spēj izmantot kritisko domāšanu, lai risinātu integrētas problēmas loģistikas uzņēmuma vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības plānošanai, analīzei un rezultātu kontrolei, spēj patstāvīgi sagatavot priekšlikumus organizatoriskā un finansiālā rakstura problēmu risināšanai, IT lietderīgai izmantošanai un resursu optimizācijai;
Studenti spēj demonstrēt uzņēmējdarbības, saskarsmes un komunikācijas kompetences, tai skaitā svešvalodās, spēj organizēt un vadīt padoto darbu, kā arī efektīvi veidot atgriezenisko saiti komunikācijā ar saskarsmes partneriem;
Studenti spēj motivēt savu izvēli turpmākajām loģistikas studijām un tālākizglītībai.
Programmas mājaslapawww.bvk.lv/studiju-programmas/biznesa-logistika
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa vērtējums svešvalodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Biznesa vadības koledža
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel:67803261; 28651242
E-pasts:bvk@bvk.lv  www.bvk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit