Ekonomikas un kultūras augstskola - Biznesa vadība - Mag. studijas

Biznesa vadība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-11-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika studijas klātienē un e-vidē)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana: elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 21.11.2022. līdz 28.01.2023.

Akadēmiskā maģistra studiju programma, kas māca vadītāju redzēt sistēmu.

Studiju programmas mērķi:

Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinībās atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmenim.
Sagatavot speciālistus biznesa vadībā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt uzņēmumus vai organizācijas.

Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā.
Nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā.
Nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā.
Nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām.
Attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Zina vadības teorijas un pieejas organizāciju vadībai.
Izprot uzņēmuma vadības principus un saimnieciskās darbības rādītājus.
Zina vadības zinātnes jaunākās tendences.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj vadīt organizācijas darbību.
Spēj pielietot vadības zinātnes jaunākas zināšanas un tehnoloģijas organizācijas vadībā.
Spēj veikt pētījumus par organizācijas vadības procesiem.
Spēj argumentēti diskutēt par vadības zinātnes nozares aspektiem.
Spēj uzņemties atbildību par darba grupu rezultātiem un veikt to analīzi.
Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)


Spēj formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadības zinātnē.
Spēj rast inovatīvus risinājums konstatētām problēmām organizācijā.
Spēj pieņemt pamatotus lēmumus organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/index.php?parent=80&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās vai ekonomikā. Otrā līmeņa profesionālā augstākā (piektais kvalifikācijas līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs Augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lasīt šeit

Sākot ar 06.12.2022., EKA atradīsies Pērnavas ielā 62, Rīgā.
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lasīt šeit

Sākot ar 06.12.2022., EKA atradīsies Pērnavas ielā 62, Rīgā.