Latvijas Universitāte - Kultūras un sociālā antropoloģija - Bak. studijas

Kultūras un sociālā antropoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-05-12
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs antropoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods43227
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 2650 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas apraksts2023./2024. akadēmiskajā gadā uzņemšana notiks tikai angļu valodas plūsmā.

Studenti atklāj cilvēces veidošanās pamatus un cilvēka unikalitāti citu sugu vidū, iegūstot sociālām un humanitārām zinātnēm unikālu skatījumu uz sabiedrību. Antropoloģijas priekšrocības slēpjas tās plašajā un starpkulturālajā pieejā, kas palīdz sistematizēt savus uzskatus, izprast un analizēt cilvēku attiecības un kultūras parādības. Kritisku un sistemātisku domāšanu var apgūt gan teoriju kursos, sekojot līdzi priekšstatu un jēdzienu attīstībai, gan tematiskos kursos. Antropologiem būtiskas ir kvalitatīvās izpētes metodes, kuras apgūstam koncentrētos metožu kursos, izmantojam dažādu jomu izpētē un nostiprinām grupu un individuālos pētnieciskos projektos. Tematiski programma nosedz daudzas izpētes jomas – politiku, ekonomiku, radniecību un ģimeni, reliģiju un rituālu, pievērošoties tādiem sīkākiem tematiskajiem laukiem kā medicīna, cilvēku un lietu, cilvēku un dzīvnieku attiecības, vide un seksualitāte. Precīzas kursu tēmas ir aplūkojamas studiju plānā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas mērķis ir kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistu sagatavošana pamata līmenī, ko iezīmē spējas orientēties antropoloģijas nozares pamatnostādnēs, patstāvīgi un grupā veikt praktisku antropoloģisku pētījumu, kritiski un sistemātiski analizēt sabiedriskos un kultūras procesus.

Studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj piekļūt studiju materiālam un pārbaudes darbiem no jebkuras vietas. Lai studētu antropoloģiju, studentiem jāpārvalda angļu valoda, lai apgūtu mācību literatūru. Nodarbības un studiju uzdevumi ir apgūstami bilingvāli latviešu un angļu valodā, bet atsevišķi priekšmeti notiek tikai angliski.

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē, ļaujot apgūt reliģiskās, ekonomikās, radniecības un politikās dzīves organizāciju dažādās sabiedrībās un izmantot iegūtās zināšanas sev pazīstamu sociālu procesu analīzē. Studenti izpētes tēmām izvēlas dažādas jomas – no virtuālās un dzīves realitātes attiecības datorspēlē līdz slimību pieredzei, Afganistānas kara veterānu dzīvei un kapu draugu kustībai. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēku ikdienas dzīves rutīnā, vērojumos un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropoloģijas studenti daudz lasa, analizē, diskutē un pēta. Pēdējos divos studiju gados studenti var līdzdarboties kopīgā lielākā Publiskās antropoloģijas centra pētījumā. 2018. gadā tas veltīts veselības aprūpes organizācijai mājsaimniecībās, proti, kā ģimenes uztur savu locekļu veselību, bet citus gadus pētītas nereģistrētas partnerattiecības, finanšu lietpratību un citas tēmas.

Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecības procesu, runāt ar cilvēkiem (informantiem jeb pētījuma dalībniekiem), atlasīt, izmantot, datēt un analizēt informāciju. Programma veidota, lai studenti apgūtu iespējami plašāku skatu uz savu iespējamo specializācijas jomu, un daļu programmas kursu drīkst apgūt citās LU programmās. Studenti bakalaura līmenī papildus var mācīties arī svešvalodas. Studentiem ir pieejamas arī ERASMUS apmaiņas iespējas.

Pēc studiju beigšanas

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens personiskajā un profesionālajā attīstībā, sniedzot analītiskās, darba organizācijas un dzīves prasmes, kuras izmantojamas gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.

Studijas sniedz darba tirgū noderīgas prasmes, kas ļauj strādāt pētniecībā gan specializētās izpētes kompānijās, gan analītiskā pozīcijā uzņēmumos vai iestādēs. Tā kā programma sagatavo ne tikai specialitātē, bet attīsta arī vispārējas darba organizācijas, komandas darba un sistemātiskas domāšanas un rakstīšanas prasmes, tās būs noderīgas visdažādākajās darba vietās. Studijas var turpināt arī maģistra līmenī, kurā tiek stiprinātas patstāvīgas pētniecības un analītiskās prasmes un likts pamats akadēmiskai karjerai.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/kulturas-un-sociala-antropologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā (35%)
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (35%)
CE matemātikā (20%)*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (10%)*
*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:
optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (35%)
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (35%)
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (10%)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos (20%)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (60%)
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (20%)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20%)
Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz viduvējai (ne zemākai par 5) gada atzīmei angļu valodā
Papildu punkti: LU SZF Jauno antropologu skolas dalībnieki saņem papildus punktus: 10; 20; 30; 40; 50 vai 60 punktus (jauno antropologu skolas ietvaros tiek organizētas sešas nodarbības un par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu nodarbības beigās iespējams iegūt 10 punktus).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2023./2024. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv