Latvijas Universitāte - Kultūras un sociālā antropoloģija - Mag. studijas

Kultūras un sociālā antropoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-09-26
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs antropoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistu sagatavošana augstākā līmenī, ko iezīmē spējas orientēties antropoloģijas nozares vēsturē un mūsdienu pieejās, patstāvīgi plānot un veikt praktisku antropoloģisku pētījumu, kritiski un sistemātiski analizēt sabiedriskos un kultūras procesus. Antropoloģija pēta cilvēkus un to attiecības visā pasaulē. Ko nozīmē būt cilvēkam? Kas cilvēkus saista kopā ģimenēs, kopienās, sabiedrībās un kultūrā? Kā cilvēki organizē un vada dzīvi? Katrā kultūrā šie jautājumi šķiet paši par sevi saprotami un redzami kļūst situācijās, kad satiekas atšķirīgu kultūru pārstāvji. Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē, un ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt tos sabiedrības un kultūras aspektus, kuri studentus īpaši interesē. Studenti par izpētes tēmām izvēlējušies dažādas tēmas – sākot no resursu vākšanas padziļinātas izpētes vienā ģimenē līdz organizāciju dzīvei, baznīcai un laulību kursiem, un smagu slimību pieredzei. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēku ikdienas dzīves rutīnā, vērojumos un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropoloģijas studenti daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, iegūstot aptverošu un salīdzinošu skatījumu uz sociālo dzīvi. Programmas struktūru veido trīs komponentes. Visas programmas garumā tiek apgūti teorijas kursi, izsekojot teorētiskās domas attīstībai un stiprinot akadēmiskās lasīšanas, domāšanas, argumentācijas un rakstības prasmes augstākā līmenī. Metožu atzaru veido gan metožu kurss, gan studentu interešu un pasniedzēju kompetences virzīts lauka darba kurss, ko atbalsta mazāki pētnieciski projekti tematiskajos kursos, noslēdzoties ar patstāvīgi veiktu maģistra darbu. Tematisko kursu atzars ļauj stiprināt teorētisko un empīrisko zināšanu saikni. Precīzas kursu tēmas ir aplūkojamas studiju plānā.

Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti organizē pētniecību, runā ar cilvēkiem (pētījuma dalībniekiem), atlasa, izmanto un analizē informāciju. Studenti padziļināti apgūst vairākus teoriju kursus, stiprinot analītiskās un argumentācijas prasmes, uz salīdzinošo etnogrāfiju vērstus kursus postsociālisma sabiedrību, patērniecības un robežu izpētē, kā arī kursus biotehnoloģijās, dzimtes, medicīnas, pilsētas un citās antropoloģijas jomās.

Studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj piekļūt studiju materiālam un pārbaudes darbiem no jebkuras vietas. Studijas pamatā notiek bilingvāli – latviešu un angļu valodās, bet atsevišķi kursi notiek angliski. Studentiem, uzsākot studijas, ieteicams pārzināt angļu valodu tādā līmenī, lai patstāvīgi varētu apgūt zinātnisko literatūru un uztvert lekcijas.

Sadarbības projektu un Erasmus programmas ietvaros ir iespēja daļu programmas apgūt citās Eiropas universitātēs vai doties praksē, veicot maģistra pētījumu. Viena no programmas studentēm, piemēram, izvēlējās ERASMUS praksi veikt Jēkaba ceļā Spānijā, apvienojot to ar pētījumu.

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens personiskajā un profesionālajā attīstībā, sniedzot analītiskās, darba organizācijas un dzīves prasmes, kuras izmantojamas gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.

Studijas sniedz darba tirgū noderīgas prasmes, kas ļauj strādāt pētniecībā gan specializētās izpētes kompānijās, gan analītiskā pozīcijā uzņēmumos vai iestādēs. Tā kā programma sagatavo ne tikai specialitātē, bet attīsta arī vispārējas darba organizācijas, vadīšanas un sistemātiskas domāšanas un rakstīšanas prasmes, tās būs noderīgas visdažādākajās darba vietās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/kulturas-un-sociala-antropologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 x 600 = 600). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu: "Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses"
Papildu nosacījumi:
1) angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
2) dzīves gājuma apraksts (CV)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2023./2024. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv