Rīgas Tehniskā universitāte - Siltumenerģētika un siltumtehnika - Prof. mag. studijas

Siltumenerģētika un siltumtehnika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-04
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Profesionālā kvalifikācijaSiltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris (7. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods47522
 
Ilgums1,5, 2 vai 2,5 gadi (pilna laika klātiene); 2, 2,5 vai 3 gadi (nepilna laika neklātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti60, 80 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 4200 EUR gadā (pilna laika klātiene); 2000 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu siltumenerģētikā un siltumfizikā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares vadošus speciālistus atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošā inženiera profesijas standartam, kas būtu spējīgi veicināt daudzpusīgu nozares attīstību un integrēt jaunos tehnoloģiskos risinājumus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem teorētisko un praktisko pamatni sistēmiskai zināšanu un prasmju izmantošanai siltuma ražošanas, siltumtehnikas, kā arī energoobjektu un energouzņēmumu darbības jautājumos, risinot sarežģītas tehnoloģiskās un nozares problēmas un izstrādājot to darbības stratēģiskos plānus;
- attīstīt radošo un kritisko domāšanu, analizējot siltumtehnisko un siltumenerģētisko tehnoloģiju un nozares attīstības tendences;
- attīstīt prasmes apkopot un sistematizēt speciālo zinātnisko literatūru;
- pilnveidot nozares vadošo speciālistu komandu vadīšanas un publiskās uzstāšanās prasmes dažādos lietišķos pasākumos;
- veicināt studentu interesi par turpmāku kompetenču pilnveidi profesionālā, pedagoģiskā, kā arī zinātniski pētnieciskā virzienā un studijām doktorantūrā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- spēj analizēt aktuālas siltumtehnikas, siltumenerģētikas un enerģētikas attīstības tendences un sagatavot pārskatus par inovācijām, tehnoloģiskiem atklājumiem un pētniecības rezultātiem nozarē;
- spēj novērtēt siltumtehnisko, siltumenerģētisko un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izstrādes, integrēšanas un ieviešanas iespējas un riskus, ņemot vērā ražošanas un ekspluatācijas aspektus un ievērojot vides pārvaldības principus;
- spēj plānot un vadīt energouzņēmumu, struktūrvienību un energoobjektu darbību, modernizācijas un attīstības projektus, ievērojot nozares ilgtspējīgas attīstības virzienus;
- spēj izmantot siltumtehnisko un siltumenerģētisko iekārtu izmēģinājumu un eksperimentu datu apstrādes metodes;
- spēj izmantot nozarei saistošus normatīvos aktus un standartus, kā arī nozares aktualitātes, tehnisko, lietišķo un zinātnisko literatūru profesionālo uzdevumu izpildē;
- spēj argumentēt savu viedokli lietišķās un profesionālās diskusijās par nozares aktualitātēm un problemātiku, veidot profesionālo sadarbību, ievērojot lietišķās komunikācijas un profesionālās ētikas principus;
- spēj izmantot informācijas tehnoloģijas, to līdzekļus un specializēto programmnodrošinājumu profesionālo uzdevumu izpildē.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un vadošie inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un īstenošanu. Profesionālās maģistra programmas absolventi veic arī pedagoģisko un zinātnisko darbu koledžās, augstskolās un zinātniski pētnieciskajos institūtos. Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un vadošie inženieri strādā nozares vadošajos uzņēmumos, energoobjektos un organizācijās Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, SIA Liepājas enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija, A/S Komforts, SIA Adven Latvia, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Tehniskajā koledžā, Latvijas Lauksaimniecības univesitātē, Fizikālās enerģētikas institūtā, Fizikas institūtā, Ekonomikas ministrijā, u.c. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, būvniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un namu apsaimniekošanas uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldē un pašvaldībās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGG?department=25000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1,5 gadi - Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un/vai sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā, vai tam pielīdzināma izglītība;
2 gadi - Profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides inženierijas un enerģētikas vai būvniecības un transporta, mašīnbūves un mehānikas nozarēs, vai tam pielīdzināma izglītība;
2,5 gadi - Inženierzinātņu bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā, enerģētikā vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv