Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 53
24-11-2021

Labdien! Šobrīd mācos 12. klasē, iepriekš mācījos arodskolas programmā. Veselības problēmu dēļ nekārtošu centralizētos eksāmenus. Pēc vidusskolas vēlos iestāties augstskolā pedagoģijas studiju programmā. Vai mani uzņems bez centralizētajiem eksāmeniem?

Labdien!

Par atbrīvojumu no centralizēto eksāmenu kārtošanas

Ja veselības stāvoklis neļauj kārtot valsts pārbaudījumus, tad var saņemt atbrīvojumu. Atbilstoši Ministru kabinetu noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • pilngadīga izglītojamā iesniegumu, kas izglītības iestādē iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā;
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi.

Svarīgi zināt: ja skolēns ir atbrīvots uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai atbrīvojums ir pastāvīgs, viņš ir tiesīgs saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, un pārbaudījumi pēc tam nav obligāti jākārto. Savukārt, ja skolēns atbrīvots uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, viņš ir tiesīgs saņemt atestātu, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai. Tātad šajā gadījumā būs jānokārto visi pārbaudes darbi.

Tātad, ja Jums būs atbrīvojums, kas ir pastāvīgs vai ilgāks par 6 mēnešiem, tad Jūs saņemsiet atestātu, līdz ar to vidējā izglītība būs iegūta. Taču, ja vēlēsieties, Jūs varēsiet pieteikties viena vai vairāku centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai nākamajā gadā (vai pēc vairākiem gadiem), ja vēlēsieties saņemt vērtējumu vai ja tas būs nepieciešams, lai iestātos izvēlētajā studiju programmā. Pieteikties un kārtot CE personas ar iegūtu vidējo izglītību var kādā no augstskolām, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Vairāk informācijas skatiet NIID.LV rakstā.

Par uzņemšanu augstskolās personām, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus

Augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos ir jābūt iestrādātai kārtībai, kādā uzņem reflektantus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojuši CE. Ja ir bijis patstāvīgs atbrīvojums, tad var būt noteikta iespēja aizstāt CE vērtējumu ar gada vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Piemēram, Latvijas Universitātes dokumenta “Uzņemšanas prasības un kritēriji pamatstudiju programmās 2022./2023. akadēmiskaja gadā” 1.6. punktā ir noteikts, ka personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no CE kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, ir tiesīgas tikt uzņemtas studiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām (t.i., pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm). Līdzīga kārtība noteikta arī Daugavpils Universitātes Uzņemšanas noteikumos pilna un nepilna laika pamatstudijām (4.1.2.p.). Tādējādi iesakām Jums:

1)Iepazīties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumiem;

2)Neskaidrību gadījumā sazināties ar augstskolas uzņemšanas komisijas pārstāvjiem un precizēt informāciju.

Zināšanai nosūtām Jums augstākās izglītības iestāžu sarakstu, kuras īsteno pamatstudiju programmas pedagoģijas jomā.

Saraksta kreisajā pusē Jūs varat izvēlēties programmas pēc dažādiem kritērijiem: iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c.

14-10-2021

Labdien! Vai centralizētajiem eksāmeniem ir derīguma termiņš? Vai es varēšu tos izmantot, piemēram, piecus gadus pēc nokārtošanas?

Labdien!

Centralizētā eksāmena (CE) sertifikātam nav ierobežots derīguma termiņš. CE sertifikāts būs derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs arī pēc 4-5 vai vairāk gadiem.  Taču augstākās izglītības iestādes var izvirzīt vairākas prasības, piemēram: 1) reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā; 2) jābūt nokārtotam CE kādā no priekšmetiem, kurā reflektants to nav kārtojis; 3)sākot no 2022./23. gada, stājoties konkrētās studiju programmās, var būt prasība, ka CE jābūt nokārtotam kādā no priekšmetiem, piemēram, matemātikā, augstākajā līmenī. Uzņemšanas prasības katrā augstskolā/ studiju programmā var noskaidrot, iepazīstoties ar uzņemšanas noteikumiem vai sazinoties ar augstskolas uzņemšanas komisiju.

Ja nepieciešams iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no CE, tad personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

12-08-2021

Labdien! Vidējo izglītību esmu ieguvis, bet eksāmenus kārtoju laikā, kad matemātika vēl bija izvēles eksāmens. Tagad vēlos iestāties koledžā, kur prasība ir vidējās izglītības sertifikāts matemātikā. Kā es varu iegūt šo sertifikātu?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas vienu vai vairākus centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

Savukārt par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

Zināšanai informējam, ka atsevišķās augstākās izglītības iestādēs personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, CE matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā). Precīzu informāciju Jūs varat noskaidrot, iepazīstoties ar izvēlētās koledžas uzņemšanas noteikumiem un/vai sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

09-08-2021

Labdien! Pirms dažiem gadiem nesaņēmu vidusskolas atestātu, jo nenokārtoju izvēles eksāmenu. Ja es šogad iestāšos 12. klasē un nākošajā gadā izvēles eksāmens nav obligāts, vai es varēšu saņemt atestātu, to nekārtojot?

Labdien!

Ja ir saņemts nesekmīgs vērtējums kādā no valsts/ centralizētajiem eksāmeniem (CE), tad skolēns saņem liecību, nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, un tiek atskaitīts no skolas. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad arī pēc vairāku gadu pārtraukuma var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā eksterņa statusā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļa). Mācoties eksterņa statusā, skola nodrošinās Jums iespēju mācību gada laikā apmeklēt nepieciešamās konsultācijas un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus (eksāmenus, ieskaites) atbilstoši noteikumos par valsts pārbaudes darbu norisi 2021./2022. gadā noteiktajiem termiņiem.

Stājoties vidusskolas programmā, tiek pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti (tiek izvērtēts sekmju izraksts), kā rezultātā skola pieņem lēmumu, kādi priekšmeti papildus jāapgūst un kādi pārbaudījumi jānokārto. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst. Taču var būt tā, ka programmu saturs vidusskolas 12.klasē nedaudz atšķiras, turklāt jāņem vērā, ka esat mācījusies skolā pirms vairākiem gadiem. Ja izvēlētās skolas programmā ir iekļauti tādi priekšmeti, kurus Jūs iepriekš neesat apguvusi, tad, lai saņemtu atestātu, arī tie būs jāapgūst. Tādējādi, lai pieņemtu lēmumu, kādi priekšmeti Jums būs jāapgūst, lai saņemtu atestātu (t.sk., vai Jums būs jāapgūst ģeogrāfijas priekšmets), skolai ir jāredz un jāizvērtē Jūsu dokumenti, t.sk. sekmju izraksts un CE sertifikāts.

Sekmīgi nokārtotie CE un citi eksāmeni / ieskaites atkārtoti nebūs jākārto. Taču, ja Jūs vēlēsieties uzlabot CE rezultātus, tad varēsiet tiem pieteikties un kārtot atkārtoti.

Zināšanai nosūtām Jums vispārējās vidējās izglītības programmu sarakstu, kurās tiks uzsāktas mācības 12.klasē neklātienē un/vai tālmācībā vēļ pēc vecā* standarta: SARAKSTS.

Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, vai skola var uzņemt Jūs 12. klasē, kādi priekšmeti ir iekļauti programmā un kādi būs jāapgūst, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

*Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta. Tātad Jums vēlams iestāties kādā no skolām jau šogad, jo nākamajā gadā mācības 12. klasē tiks uzsāktas pēc jaunā standarta un līdz ar to var būt būtiskas atšķirības programmu saturā.

26-07-2021

Labdien! Vidusskolā es kā svešvalodas eksāmenu kārtoju vācu valodu. Arī augstākās izglītības diplomā kā svešvaloda ir norādīta vācu valoda. Man ir iegūta apliecība par apgūtiem angļu valodas kursiem B2 līmenī. Vai man tagad būtu jākārto angļu valodas CE, lai iestātos kādā augstskolā?

Labdien!

Pirmais solis būtu noskaidrot, kādas ir uzņemšanas prasības konkrētajā studiju programmā, kurā plānojat studēt. Uzņemšanas prasības ir detalizēti aprakstītas katras augstskolas Uzņemšanas noteikumos. Ja studiju programmas aprakstā (pamatstudiju programmās) kā obligāta prasība norādīts centralizētais eksāmens (CE) angļu valodā, tad Uzņemšanas noteikumos parasti tiek norādītas arī citas alternatīvas, piemēram, iespēja CE vērtējumu aizstāt ar gada atzīmi vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējumu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.543, iespēja nokārtot pārbaudījumu augstskolā u.c. Tāpat augstākā līmeņa studijās parasti ir norādītas vairākas iespējas.

Tādējādi iesakām Jums 1) rūpīgi iepazīties ar augstskolas Uzņemšanas noteikumiem; 2) sazināties ar Uzņemšanas komisiju un precizēt, kādas ir iestājprasības konkrētajā programmā, tostarp, ja nepieciešams, kādi papildu pārbaudījumi Jums vēl būtu jānokārto, lai atbilstu visām prasībām.

Zināšanai informējam, ka personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās. Vairāk lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

05-07-2021

Labdien! No 28.06. portālā latvija.lv ir iespējams pieteikties studijām elektroniski. Kāpēc nevar apskatīt šā gada CE rezultātus un kad (aptuveni) portālā latvija.lv būs pieejama šī informācija? Varbūt CE rezultātus var atrast kadā citā sistēmā? Paldies.

Labdien!

Vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanu nodrošina Valsts izglītības satura centrs (VISC). VISC pārstāvis telefonsarunā informēja, ka 2021. gadā vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti tiks izsniegti 30. jūnijā. Centralizēto eksāmenu rezultātus pirms 30. jūnija elektroniskā formā latvija.lv portālā vai citā sistēmā apskatīties nav iespējams.

Būtisku informāciju par valsts pārbaudījumiem 2021. gadā (tostarp centralizētajiem eksāmeniem) Jūs varat skatīt VISC rakstā: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20202021mg.

Vairāk par dokumentu iesniegšanu augstākās izglītības iestādēs skaties šeit: http://www.niid.lv/dokumentu-iesniegsana-ai-2021

11-06-2021

Sveiki! Vai šogad vēl ir iespējams nokārtot CE bioloģijā, ja neesmu skolniece? Es pabeidzu skolu 2017.gadā, taču vēlos uzlabot bioloģijas CE vērtējumu. Kādi dokumenti man jāiesniedz?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību (vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību), bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC). CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās.

Pieteikties CE kārtošanai var ne vēlāk kā sešas nedēļas* pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Šogad pieteikties CE kārtošanai Covid-19 izplatības dēļ varēja tikai elektroniski. Piesakoties CE kārtošanai, augstskolai jāiesniedz (jāiesūta) šādi dokumenti:

 • noskenēts/ nofotografēts dokuments par vidējo izglītību (atestāts/ diploms);
 • maksājuma uzdevums par eksāmenu (-iem);
 • aizpildīta pieteikuma veidlapa.

Bioloģijas eksāmens 2021.gadā bija 1. jūnijā (tiem, kas attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz eksāmenu – 28. jūnijā), līdz ar to pieteikšanās termiņi šogad ir nokavēti. Tātad Jūs varēsiet pieteikties bioloģijas CE kārtošanai nākamajā mācību gadā.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

* Ministru kabineta noteikumu Nr.335 „Par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 23.p.

25-05-2021

Labdien! Ja es nenokārtoju matemātikas centralizēto eksāmenu 12. klasē, vai es varu pabeigt skolu un saņemt dokumentus? Vai arī nākamgad man šis eksāmens būs jākārto vēlreiz?

Labdien!

Lai pabeigtu vidusskolu un saņemtu vidējās izglītības atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumu Nr. 591 53.pantu, izglītojamo no skolas atskaita.

Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā eksterņa statusā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļa). Šajā mācību gadā centralizētos eksāmenus (CE) atkārtoti kārtot nevar, līdz ar to skolu Jūs varēsiet pabeigt tikai nākamajā gadā, ja sekmīgi nokārtosiet matemātikas CE.

Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Lai labāk sagatavotos matemātikas CE kārtošanai nākamajā gadā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.​

21-05-2021

Labdien! Vidusskolu pabeidzu 2004. gadā. Diemžēl jaunības vieglprātības dēļ sekmju izrakstā ir viens nesekmīgs vērtējums - "3" ģeometrijā. Vēlos iestāties augstskolā un apgūt savu sapņu profesiju, taču nesekmīgā vērtējuma dēļ mani neuzņem. Kā es varu izlabot reiz pieļauto kļūdu?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā). Uzņemšanas noteikumus izstrādā attiecīgā augstskola un koledža, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās. Saskaņā ar šiem noteikumiem augstskola vai koledža uzņem studentus atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, taču ir tiesīga arī noteikt dažādas papildu prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi. Līdz ar to augstākās izglītības iestāde ir tiesīga noteikt papildu prasību, ka vērtējumiem atestātā / diplomā visos mācību priekšmetos jābūt sekmīgiem, t.i., ne zemākiem par 4 ballēm.

Ja šāda papildu prasība ir noteikta, tad parasti augstskola vai koledža piedāvā kādu alternatīvu – piemēram, iespēju aizstāt nesekmīgo vērtējumu ar sekmīgi nokārtotu CE tajā pašā priekšmetā. Piemēram, Latvijas Universitātes normatīvajā dokumentā  “Uzņemšanas prasības un kritēriji pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā” (1.10.p.) noteikts, ka uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo mācību priekšmeta gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar CE vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā, uzrādot CE sertifikātu.

Tādējādi iesakām Jums 1) rūpīgi iepazīties ar augstskolas Uzņemšanas noteikumiem; 2) sazināties ar izglītības iestādes Uzņemšanas komisiju un izstāstīt savu situāciju un noskaidrot, vai nav kāda alternatīva nesekmīgo vērtējumu labošanai.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves.

Zināšanai informējam, ka personas ar iegūtu vidējo izglītību (saņemts atestāts) atkārtoti iestāties un mācīties vidusskolā nevar (ja, piemēram, vēlas uzlabot vērtējumu kādā no vidusskolas priekšmetiem). Taču personas ar iegūtu vidējo izglītību 1) var iegūt vai uzlabot CE vērtējumus, 2) atrast augstskolu vai studiju programmu, kurā var mācīties arī personas ar nesekmīgiem vērtējumiem vidusskolas atestātā (ar vai bez papildu nosacījumu izpildes).​

18-05-2021

Labdien! Vai šogad pietiek ar 5%, lai eksāmens skaitītos nokārtots? Kā pareizi aprēķināt rezultātus procentos kopvērtējumā un pa daļām? Vai CE sertifikātā latviešu valodā būs norādīts līmenis, piemēram, B2?

Labdien!

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam vidusskolas centralizētajā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tādējādi, ja matemātikas eksāmena kopvērtējums ir 5% un vairāk, tad arī šogad eksāmens skaitās nokārtots.

Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējumu kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopvērtējumu procentos veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu. Piemēru, kā veidojas matemātikas eksāmena kopvērtējums procentos, skatiet šajā paraugā.

CE vērtējumi tiek izteikti procentos, t.sk. vērtējums latviešu valodas CE. Vidējās izglītības sertifikātā (paraugs) tiek norādīts kopvērtējums procentos + procentuālais novērtējums katrai eksāmena daļai. Līmeni (B2, C1 utt.) norāda tikai svešvalodu CE.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 53