Digitālais asistents

E-konsultācijas
e-konsult_3_287.jpg

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā. Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta.  Jautājumus un atbildes var meklēt pēc atslēgas vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta. E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. 

NIID.LV tiek publicētas tikai atbildes, kas sniegtas pēdējo divu kalendāro gadu laikā. Atbildes tiek regulāri aktualizētas.

Fizisko personu dati un personiska rakstura informācija, kas ietverta iesniedzēja jautājumā un atbildē, publiski pieejamajā versijā netiek ievietota. Personu datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši VIAA fizisko personu datu un privātuma politikai. Par personu datu apstrādi NIID.LV mājaslapā vari lasīt šeit.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 29
09-02-2024

Labdien! Kā būtu jārīkojas tajā gadījumā, ja skolēns, atkārtoti mācoties 9.klasē, vēlētos vēlreiz kārtot eksāmenu, piemēram, angļu valodā, bet vērtējums būtu zemāks par iepriekšējā gada vērtējumu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš skaidroja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieņēmusi lēmumu, ka 2023./2024. mācību gadā 9.klašu centralizēto eksāmenu (CE) snieguma slieksni necels un saglabās 10% līmenī, kāds tas bija pagājušā mācību gadā. Līdz ar to 9.klases skolēniem obligāti būs jākārto tikai tie CE, kuros saņemtais kopvērtējums bija mazāks nekā 10%.

Visu nokārtoto CE sertifikātu numuri tiek ierakstīti sekmju izrakstā – tādējādi, ja skolēns atkārtoti kārtos CE kādā no priekšmetiem, sekmju izrakstā tiks ierakstīti abi sertifikātu numuri. Skolēns pats varēs izvēlēties, kuru sertifikātu izmantot, stājoties vidējās izglītības iestādē.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv.

01-02-2024

Labdien! Kādu iemeslu dēļ skolēns var tikt atbrīvots no eksāmeniem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš skaidroja, ka atbrīvojumu no centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanas vispārizglītojošajos priekšmetos var saņemt tikai atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” noteiktajai kārtībai:

 • Ar psihiatra, neirologa vai hematoonkologa vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes. Lēmumu par atbrīvošanu var pieņemt tikai ārsts speciālists vai ārstu konsīlijs, rūpīgi izvērtējot skolēna veselības stāvokli, vai skolēns ir spējīgs kārtot eksāmenus (t.i., nav konkrēta diagnožu saraksta, kas kalpo kā pamatojums atbrīvojuma saņemšanai). Izraksts jāiesniedz skolas direktoram līdz konkrētā mācību gada 1. martam.
 • Ar ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu, kas izsniegts, ārstējoties ambulatori vai stacionāri akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ (tātad – pēkšņu, akūtu saslimšanu gadījumos).

2023./2024. mācību gadā ar ģimenes ārsta izziņu skolēnu no CE kārtošanas vairs atbrīvot nevar.

K.Špūle informēja, ka šobrīd tiek gatavoti un jau šajā mācību gadā stāsies spēkā MK noteikumu grozījumi, kas paredz, ka no CE kārtošanas varēs atbrīvot arī skolēnus ar redzes vai dzirdes traucējumiem, pamatojoties uz valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

05-12-2023

Labdien! Vēlējos uzzināt, kā/ kad būtu iespējams pārlikt matemātikas eksāmenu (optimālajā līmenī)? Vēlos nokārtot matemātikas eksāmenu, lai uzlabotu rezultātu.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka atbilstoši plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.314 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā” matemātikas eksāmens optimālajā līmenī notiks 2024. gada 10. jūnijā (nevis 13. jūnijā, kā šobrīd norādīts MK noteikumos). Ar valsts pārbaudes darbu grafiku atbilstoši plānotajiem grozījumiem var iepazīties VISC mājaslapā, kā arī šajā NIID.LV materiālā.

Personas, kas jau ieguvušas vidējo izglītību, var nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) augstskolās, kuras noslēgušas attiecīgu līgumu ar VISC. CE augstskolās notiek vienlaicīgi ar CE skolās. Pieteikties CE kārtošanai varēs līdz 2023. gada 15. decembrim. Matemātikas eksāmenam var pieteikties un to kārtot Latvijas Universitātē (LU). LU mājaslapā jau ir publicēta visa informācija par iespēju pieteikties CE kārtošanai.

21-08-2023

Labdien! Manam dēlam ir iedzimta sirdskaite un līdz ar to nopietnas problēmas ar asinsspiedienu, īpaši uztraukuma brīžos. Likumā ir norādīts, ka atbrīvojumu var iesniegt tikai ārsts speciālists, un piedāvāti 3 varianti, starp kuriem nav kardiologa. Vai īpašos gadījumos kardiologs drīkst sniegt atzinumu par atbrīvošanu no eksāmeniem?

Labdien!

Gatavojot atbildi, konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem, un noskaidrojām, ka Jūsu aprakstītajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1)Skolēniem ar dažādiem traucējumiem ir iespēja pieteikties atbalsta pasākumiem* eksāmenu kārtošanas laikā (piemēram, ja skolēns nesaņem atbrīvojumu, bet viņam ir konstatēti kādi veselības, mācīšanās vai citi traucējumi). Tie paredzēti gan izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, gan tiem, kuriem traucējumus un attiecīgus atbalsta pasākumus noteicis logopēds, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs. Pārbaudes darbos var izmantot tikai tos atbalsta pasākumus, kādus skolēns ir saņēmis mācību procesā  - Jums tātad jāvēršas pie kāda no minētajiem speciālistiem savlaicīgi, vēlams, jau pirms rudens brīvlaika. Jūsu dēlam būtu svarīgi saņemt divus atbalsta pasākumus, kas varētu būtiski mazināt uztraukumu  - pagarinātu darba izpildes laiku un biežākus starpbrīžus.  Vairāk par atbalsta pasākumiem lasiet VISC mājaslapā.

2)Ja Jūsu dēlam paaugstināta stresa situācijā uztraukums ir pārmērīgs, tad Jūs varat apsvērt iespēju vērsties pie ārsta speciālista - neirologa, lai saņemtu atzinumu par atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas. Arī šajā gadījumā iesakām Jums jau savlaicīgi pierakstīties pie speciālista, jo veidojas garas rindas. Ar kardiologa atzinumu no eksāmeniem atbrīvot nevar.

Aktualitātēm par valsts pārbaudījumu kārtošanu, t.sk. atbrīvojumiem un atbalsta pasākumiem, Jūs varat sekot līdzi VISC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes”.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem.

*Atbalsta pasākumu kārtība pārbaudes darbos noteikta Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" (IV d.).

08-08-2023

Labdien! Vispārējo vidējo izglītību ieguvu pirms vairākiem gadiem, nokārtoju arī centralizētos eksāmenus. Taču mani neapmierina eksāmenu vērtējumi, jo ir grūtības iestāties augstskolā, tāpēc vēlos uzlabot rezultātus. Uzzināju, ka var pārlikt eksāmenus Latvijas Universitātē. Vai ir pieejami sagatavošanas kursi eksāmeniem? Varbūt ir iespēja iestāties vēlreiz 12. klasē tālmācībā un atkārtoti apgūt eksāmenu priekšmetus?

Labdien!

Ja kāds no vidusskolas gala vai centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumiem neapmierina un ja vēlaties uzlabot savas iespējas uzņemšanas konkursā, tad ir iespēja šo vērtējumu uzlabot:

 • nokārtojot CE (vienu vai vairākus pēc izvēles) kādā no augstskolām, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).  2022./23. mācību gadā šādu iespēju piedāvāja Latvijas Universitāte. Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.
 • mācoties vidusskolas programmā eksternāta jeb pašizglītības formā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21.3 punktā noteiktajam, uzlabojot vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudījumiem. Šo variantu biežāk izvēlas tie, kas vēlas uzlabot gala vērtējumu kādā no priekšmetiem. Nosūtām Jums zināšanai vidējās izglītības programmu sarakstu, kas tiek īstenotas neklātienes un/vai tālmācības formā, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem.

Vēršam uzmanību, ka CE kārtošanai abos variantos jāpiesakās savlaicīgi – līdz 15. decembrim.

Kā sagatavoties CE kārtošanai pēc vidējās izglītības ieguves

Vairākas izglītības iestādes (arī Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte u.c. augstskolas) piedāvā dažādus sagatavošanas kursus, t.sk. tālmācības formā, CE priekšmetos optimālajā un/ vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam. Savukārt patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu kārtošanai var palīdzēt:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Valsts pārbaudes darbu programmas, uzdevumi un paraugi atbilstoši jaunajam mācību saturam: VISC tīmekļa vietnē;
 • Detalizēta informācija par valsts pārbaudes darbiem, t.sk. paraugi: Skola2030 tīmekļa vietnē.

Vairāk par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

22-06-2023

Labdien! Mana meita nenokārtoja 9.klases eksāmenu matemātikā. Tātad viņai jāpaliek uz otru gadu. Tagad mēģinu saprast: vai meita bija jāatbrīvo no eksāmeniem, jo viņai ir slikta dzirde? Vai tā nav skolas vadības atbildība, ka meita netika savlaicīgi atbrīvota, jo skolotāji taču redzēja bērna problēmas priekšmeta apguvē?

Labdien!

Jūsu aprakstītajā situācijā, iespējams, neizveidojās pietiekami veiksmīga sadarbība starp pedagogu, klases audzinātāju, vecākiem un bērnu, lai situāciju konstruktīvi un savlaicīgi atrisinātu. Izglītības likumā ir noteikts, ka gan vecākiem (58.pants), gan pedagogiem (51.pants) ir pienākums sadarboties, lai bērns iegūtu obligāto izglītību. Tāpat vecākiem ir noteikts pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi. Savukārt pedagogiem ir savlaicīgi jāinformē vecāki, ja ir konstatētas problēmas priekšmeta apguvē, un visiem kopīgi jāmeklē labākie risinājumi, nepieciešamības gadījumā iesaistot skolas vadību, skolas atbalsta personālu vai citus speciālistus.

Šobrīd situāciju diemžēl mainīt nav iespējams, līdz ar to mēs varam tikai palīdzēt Jums saprast, kā Jums turpmāk rīkoties, lai šāda situācija neatkārtotos, kā arī, pie kādiem speciālistiem vērsties, lai risinātu radušos situāciju.

Gatavojot atbildi, konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistiem, kuri informēja, ka centralizēto eksāmenu (CE) rezultātus atcelt vai mainīt nevar, tāpat nevar iesniegt iesniegumu par atbrīvošanu no CE ar atpakaļejošu datumu. Tādējādi gadījumā, ja Jūsu meita 9. klases matemātikas eksāmenu nav nokārtojusi, viņa saņem liecību.

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā, kur mācību plāns, skolas vide un pedagogi jau ir zināmi, bet var izvēlēties arī citu skolu), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos. Tāpat Jūsu meitai būs jākārto visi CE, saņemot tajos vismaz 15% (šajā mācību gadā bija jāsaņem 10%), izņemot gadījumu, ja viņa saņems atbrīvojumu no CE kārtošanas.

Atbrīvojumu saņemšanas kārtība

Atbrīvojumu no CE kārtošanas var saņemt tikai atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” noteiktajai kārtībai:

 • Ar ārsta speciālista - psihiatra, neirologa vai hematoonkologa - vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes;
 • Ar ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu, kas izsniegts, ārstējoties ambulatori vai stacionāri akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ.

Tādējādi skolēna atbrīvošana no eksāmenu kārtošanas ir ārsta speciālista vai ārstu konsīlija kompetencē.

Iesniegums skolas direktoram kopā ar speciālista vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu jāiesniedz līdz attiecīgā mācību gada 1. martam. Pie minētajiem speciālistiem veidojas rindas, līdz ar to jāpiesakās savlaicīgi. Nepilngadīgiem skolēniem iesniegumu skolas direktoram raksta vecāki. Pēc tam skolas direktors izdod rīkojumu par skolēna atbrīvošanu no CE.

Pēc 1. marta var iesniegt tikai ārstējošā ārsta izziņu par akūtiem veselības traucējumiem no ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādes.

Atbalsta pasākumi eksāmenu kārtošanas laikā

Skolēniem ar dažādiem traucējumiem ir iespēja pieteikties atbalsta pasākumiem eksāmenu kārtošanas laikā (piemēram, ja skolēns nesaņem atbrīvojumu, bet viņam ir konstatēti kādi traucējumi). Tie paredzēti gan izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, gan tiem, kuriem traucējumus un attiecīgus atbalsta pasākumus noteicis psihologs, speciālais pedagogs vai logopēds (piemēram, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi). Pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādus skolēns ir saņēmis mācību procesā  - tātad jāvēršas pie minētajiem speciālistiem savlaicīgi, jau mācību gada laikā. Vairāk par atbalsta pasākumiem lasiet VISC mājaslapā.

Tādējādi iesakām Jums:

 • Ja meitas veselības stāvoklis neļauj kārtot eksāmenus, iesakām savlaicīgi vērsties pie ārsta speciālista (iespējams, ir lietderīgi vispirms saņemt ģimenes ārsta ieteikumu, pie kura speciālista jāvēršas);
 • Ja ārsts speciālists neizsniedz ieteikumu par atbrīvošanu no CE, tad Jūs varat vērsties pie skolas psihologa un/vai speciālā pedagoga, un interesēties par atbalsta pasākumiem;
 • Jebkurā gadījumā savlaicīgi sadarbībā ar priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, skolas vadību un nepieciešamības gadījumā – skolas atbalsta personālu (psihologu, speciālo pedagogu) meklēt risinājumus, lai meita varētu sekmīgi pabeigt 9. klasi un iegūt pamatizglītības dokumentus. Varbūt skolā ir iespēja saņemt kādu atbalstu – ieteikumus un palīdzību priekšmeta apguvē, papildu konsultācijas, privātstundas, psiholoģisko atbalstu u.c.;
 • Papildu jautājumu gadījumā par CE kārtošanu, t.sk. atbrīvojumu saņemšanu, Jūs varat vērsties pie VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija pieejama šajā saitē.

Papildu informācija - noderīgi resursi, kas var palīdzēt sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai:

23-03-2023

Labdien! Esmu nokavējis darbu augšuplādi VISC vietnē eksāmenam latviešu valodā. Vai man tagad dalība eksāmenā ir liegta? Eksāmens paredzēts 15.maijā.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) uzturētās Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPS) Lietotāju atbalsta dienesta speciālisti, kura informēja, ka vēl šīs nedēļas laikā (līdz 26. martam ieskaitot) Jūs varat augšupielādēt eksāmenu kārtošanai nepieciešamos darbus.

Detalizēta informācija par VPS lietošanu un eksāmenu norisēm atrodami atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Papildu jautājumu gadījumā par VPS lietošanu Jūs varat sazināties ar Lietotāju atbalsta dienesta speciālistiem pa tālruni 66051908 vai e-pastu atbalsts@visc.gov.lv.

23-02-2023

Labdien! Dzirdēju, ka Jūs piedāvājat sagatvošanas kursus 9. klases gala eksāmeniem. Mani interesētu šādi kursi mūsu dēlam, bet attālināti, tā kā šobrīd neatrodamies Latvijā.

Labdien!

NIID.LV nav izglītības iestāde un neīsteno izglītības programmas, t.sk. sagatavošanas kursus. Taču mēs katru gadu apkopojam informāciju par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas var palīdzēt skolēniem veiksmīgāk sagatavoties valsts pārbaudījumiem.

Nosūtām Jums resursu sarakstu:

 • Informācija par sagatavošanas kursiem apkopota NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām” (zem tabulas ir saraksts ar citiem noderīgiem resursiem);
 • Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Zinātnes skola” piedāvā sagatavošanas kursus matemātikā 9.klases skolēniem (tiešsaistē);
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers" u.c.
21-02-2023

Labdien! Mācos 12. klasē, un man ir radušās dažādas veselības problēmas. Tuvojas eksāmeni. Vai ģimenes ārsts varēs mani atbrīvot no eksāmeniem?

Labdien!

No 27.01.2023. ir stājušies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, kas paredz, ka  no valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot tikai ar ārsta - speciālista (psihiatra, neirologa vai hematoonkologa), vai ārstu konsīlija atzinumu, kas jāiesniedz līdz šī mācību gada 1.martam.

Tādējādi, ja ir veselības problēmas, kuru dēļ ir nepieciešams saņemt atbrīvojumu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, ir jāgriežas pie ārsta – speciālista. Ģimenes ārsta atbrīvojumu vairs saņemt nevar, taču, ja līdz 26.01.2023. jau ir saņemts ģimenes ārsta atbrīvojums, tad tas ir derīgs līdz šī mācību gada beigām.

Papildus informāciju par atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem varat saņemt, noklausoties Latvijas Radio sagatavoto materiālu “Atbrīvojumam no eksāmeniem nepieciešams speciālista vai ārstu konsīlija atzinums”.

18-01-2023

Labdien! 9. klases skolniekam ir ģimenes ārsta atbrīvojums no valsts centralizēto eksāmenu kārtošanas. Kādu dokumentu par pamatizglītības un vēlāk - par vidējās izglītības iegūšanu izsniegs mācību iestāde? Vai, nekārtojot Valsts centralizētos eksāmenus ar atbrīvojumu no tiem, vidējā izglītība tiks uzskatīta kā iegūta? Visi priekšmeti gada laikā ir nokārtoti sekmīgi.

Labdien!

Skolēns, kurš likumā noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, ir tiesīgs saņemt

1) apliecību par vispārējo pamatizglītību (ja skolēns mācās 9.klasē), vai

2) atestātu par vispārējo vidējo izglītību (ja skolēns mācās 12. klasē),

ja ir izpildītas pārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības standartā noteiktās prasības izglītības dokumenta saņemšanai (ir saņemti un ir sekmīgi visi nepieciešamie vērtējumi mācību priekšmetos, projekta darbā u.c.). Šādā gadījumā pamatizglītība vai attiecīgi vidējā izglītība skaitās iegūta, un skolēns var turpināt izglītības ieguvi nākamajā pakāpē.

Tādējādi, ja skolēns ir saņēmis atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem un tas ir pastāvīgs, tad viņš var saņemt apliecību vai atestātu bez centralizēto eksāmenu kārtošanas. Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 15.punktā noteiktajam viņa   sekmju izrakstā tiek veikts attiecīgs ieraksts par atbrīvojumu.

Zināšanai informējam, ka ka no 27.01.2023. ir stājušies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, kas paredz, ka  no valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot tikai ar ārsta - speciālista (psihiatra, neirologa vai hematoonkologa), vai ārstu konsīlija atzinumu, kas jāiesniedz līdz konkrētā mācību gada 1.martam. Jaunie noteikumi arī paredz, ka ģimenes ārsta iepriekš izsniegtie atzinumi būs derīgi līdz šī mācību gada beigām.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 29