Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25
07-10-2022

Labdien! Šobrīd mācos 11.klasē. Vai ir iespēja saņemt atbrīvojumu no visiem eksāmeniem veselības stāvokļa dēļ?

Labdien!

Sākot ar 2022./23. gadu, atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu (līdz šim pietika ar ģimenes ārsta izziņu*) ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi.

Lai saņemtu atbrīvojumu, pilngadīgam skolēnam līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums.

Tādējādi, lai Jūs varētu saņemtu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, Jums 1)jāvēršas pie attiecīgās specialitātes ārsta speciālista (vispirms sazinieties ar ģimenes ārstu, lai precizētu, pie kura speciālista vērsties) un jāsaņem viņa atzinums; 2)līdz 2023. gada 1. martam jāiesniedz skolas direktoram iesniegums ar lūgumu atbrīvot Jūs no valsts pārbaudījumiem, iesniegumam pievienojot ārsta speciālista atzinumu.

Par valsts pārbaudījumiem 2022./2023. gadā, t.sk. par atbrīvojumu saņemšanu, lasiet NIID.LV sagatavotajā materiālā.

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, kuri zaudēs spēku, līdzko stāsies spēkā jaunie noteikumi (līdz 18.10.2022. sabiedriskajā apspriešanā).

29-09-2022

Labdien! 12. klasē nokārtoju visus obligātos eksāmenus un saņēmu vidusskolas atestātu, taču man ir nepieciešams kārtot papildus eksāmenu, lai iestātos augstskolā. Vai ir iespēja saņemt atbrīvojumu veselības problēmu dēļ, ja kārtoju eksāmenu pēc vidējās izglītības ieguves?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš skaidroja, ka centralizēto eksāmenu (CE) kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves ir personas brīvprātīga izvēle, un līdz ar to atbrīvošana no CE nav paredzēta. Atbrīvojumi attiecas tikai uz vispārizglītojošo vai profesionālo skolu izglītojamiem.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai. Šobrīd jau ir zināms, ka 2022./23. gadā ir plānotas būtiskas izmaiņas:

1)Pieteikties eksāmenu kārtošanai augstskolās varēs līdz 15. decembrim, tāpat kā vidusskolās (līdz šim varēja pieteikties 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas);

2)Visi CE būs jākārto atbilstoši jaunajam standartam un mācību saturam – nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet optimālajā vai augstākajā līmenī. Augstskolas varēs pašas noteikt, kādā līmenī tās organizēs CE. Detalizētu informāciju atradīsiet iepriekš minētajā NIID.LV rakstā aptuveni oktobra otrajā nedēļā, kad būs pieejama visa informācija.

02-09-2022

Labdien! Mans bērns mācās 12. klasē. Viņam ir vairākas hroniskas slimības. Iepriekšējos gados viņš saņēma atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, ir arī rekomendācijas no ārstiem speciālistiem, bet šogad ģimenes ārsts atsakās izsniegt izziņu. Vai tas ir likumīgi?

Labdien!

NIID.LV nav kompetentā iestāde, kam ir tiesības komentēt ģimenes ārsta pieņemtos profesionālos lēmumus. Ārstu profesionalitātes kontrole ir Veselības inspekcijas (VI) kompetencē. Iesakām Jums sazināties ar VI Veselības aprūpes nodaļas speciālistiem, kuri palīdzēs Jums profesionāli izvērtēt situāciju un sniegs ieteikumus turpmākajai rīcībai. Tālrunis saziņai: 28680067, e-pasts: vi@vi.gov.lv.

25-07-2022

Labdien! Šogad pabeidzu tehnikumu. Tā kā man nebija bioloģijas priekšmeta, tad man nav ne gada atzīmes bioloģijā, ne centralizētā eksāmena vērtējuma, tādēļ nevaru iestāties izvēlētajā augstākās izglītības programmā. Vai ir iespējams kārtot CE bioloģijā pēc vidusskolas/tehnikuma pabeigšanas?

Labdien!

Jā, pēc vidējās izglītības ieguves ir iespējams kārtot centralizētos eksāmenus (CE). Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas vienu vai vairākus CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

  • Daugavpils Universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Liepājas Universitātē;
  • Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kas ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

Vēršam uzmanību, ka 2023.gadā visi CE būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, tie būs jākārto nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet gan optimālajā un/vai augstākajā līmenī. Augstskolas varēs pašas noteikt, kādā līmenī tās organizēs CE. Jau zināms, ka bioloģijas eksāmens tiks organizēts tikai augstākajā līmenī. Detalizēta informācija būs pieejama iepriekš minētajā NIID.LV rakstā.

Vairāk par izmaiņām valsts pārbaudes darbu kārtošanā lasiet Skola2030 sagatavotajā materiālā.

Vairākas augstskolas piedāvā sagatavošanas kursus bioloģijā. Vairāk par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

Papildu iespējas

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas komisiju un noskaidrot, vai nepastāv kāda iespēja aizstāt bioloģijas CE vērtējumu. Piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) piedāvā iespēju mācību gada laikā apmeklēt bioloģijas sagatavošanas kursus (60 stundas, maksā 200 EUR; nodarbības notiek sestdienās no janvāra līdz maijam), kuru noslēgumā kārto eksāmenu. Iegūtais vērtējums uzņemšanas konkursā ir  līdzvērtīgs CE/ gada vērtējumam bioloģijā.

20-07-2022

Labdien! Šobrīd mācos tehnikuma 3.kursā. Nākamgad vēlos iestāties LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, taču man nav kārtots eksāmens bioloģijā, nav arī vērtējuma bioloģijā. Kādas ir iespējas apgūt bioloģiju ārpus tehnikuma un gada beigās kārtot bioloģijas centralizēto eksāmenu?

Labdien!

Ir divi varianti, kā Jūs varat iegūt nepieciešamās zināšanas un vērtējumu bioloģijā, lai īstenotu savu sapni un iestātos Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)*  Veterinārmedicīnas fakultātē.

1.Nekārtot centralizēto eksāmenu (CE) bioloģijā, bet nokārtot bioloģijas eksāmenu LLU.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LLU Uzņemšanas komisijas speciālisti, kura informēja, ka jauniešiem, kuri nav vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē apguvuši bioloģijas priekšmetu un kārtojuši bioloģijas CE, ir iespēja CE un/vai gada vērtējumu bioloģijā aizstāt ar LLU organizētā eksāmenā iegūtu vērtējumu. Lai varētu kārtot eksāmenu, Jums līdz decembra beigām jāpiesakās LLU Mūžizglītības centra sagatavošanas kursos (60 stundas, maksā 200 EUR; nodarbības notiek sestdienās no janvāra līdz maijam), kuru noslēgumā Jūs varēsiet kārtot šo eksāmenu. Iegūtais vērtējums uzņemšanas konkursā būs līdzvērtīgs CE/ gada vērtējumam.

2)Nokārtot bioloģijas CE citā skolā, kas īsteno bioloģijas priekšmetu.

Jums ir iespēja pieteikties bioloģijas CE kārtošanai arī tad, ja Jūsu skolā bioloģijas priekšmetu neīsteno. Vidusskolēni vai tehnikuma audzēkņi var pieteikties jebkura CE kārtošanai pēc izvēles. Ja izvēlēsieties šo variantu, tad līdz 15. decembrim Jums jāpiesakās bioloģijas CE kārtošanai savā tehnikumā. Tehnikums sazināsies ar pašvaldības Izglītības pārvaldi, kas organizēs iespēju kārtot bioloģijas CE kādā no tuvākajām vidusskolām vai ģimnāzijām. Taču vēršam uzmanību, ka šajā gadījumā Jums ir vispirms jāatrod kāds skolotājs, kurš var Jūs individuāli apmācīt un izlikt vērtējumu bioloģijas priekšmetā. Jūs varat izvēlēties savas vai citas skolas bioloģijas skolotāju, vai sertificētu privātprakses pedagogu, kurš būtu gatavs Jūs apmācīt un kurš ir tiesīgs novērtēt zināšanas bioloģijas priekšmetā.

Papildus vēršam uzmanību, ka 2023.gadā visi CE būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, tie būs jākārto nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet gan optimālajā un/vai augstākajā līmenī. Bioloģijas CE būs iespēja kārtot tikai augstākajā līmenī. Vairāk par izmaiņām valsts pārbaudes darbu kārtošanā lasiet Skola2030 sagatavotajā materiālā.

Noderīgi resursi:

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām (rakstā sniegta arī informācija par patstāvīgas priekšmetu apguves iespējām, iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumiem u.c.);

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. gadā (katru gadu tiek aktualizēts).

*no 2022. gada 1. septembra LLU maina nosaukumu un turpmāk sauksies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

19-06-2022

Labdien! Kas notiek, ja centralizētajā matemātikas eksāmenā tiek iegūti 4,5% vai 4,8%? Vai atsevišķos gadījumos var noapaļot šos procentus uz 5%, lai būtu sekmīgs rezultāts eksāmenā?

Labdien!

5% vērtējums ir minimālais slieksnis, lai būtu nokārtots jebkurš vidusskolas centralizētais eksāmens (CE), t.sk. matemātikā. Tātad ar iegūtiem 4,5 vai 4,8 % matemātikas eksāmenu nokārtot nevar, ir jāiegūst vismaz 5%.

Zināšanai informējam, ka, jau sākot ar nākamo mācību gadu, ir plānots palielināt valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksni. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%.

Tādējādi 2022. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā CE, tāpat kā līdz šim, būs saņemts vismaz 5% vērtējums. Taču jau 2023. gadā būs jāiegūst 10%, 2024. gadā - 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Turklāt, ja skolēns 2022.gadā neiegūst vidējo izglītību (piemēram, eksāmenā neiegūst 5%), tad 2023.gadā eksāmeni būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, būs jākārto nevis viens, bet visi eksāmeni (optimālajā un/vai augstākajā līmenī).

06-06-2022

Labdien! Cik procentu ir jāiegūst, lai nokārtotu eksāmenus latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē un matemātikā 2022. gadā?

Labdien!

Lai nokārtotu centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē un matemātikā 2022. gadā, katrā eksāmenā ir nepieciešams saņemt vismaz 5% vērtējumu.

Palielināt valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksni ir plānots, sākot ar nākamo mācību gadu. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%.

Tādējādi 2022. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā centralizētajā eksāmenā (CE), tāpat kā līdz šim, būs saņemts vismaz 5% vērtējums. Taču jau 2023. gadā būs jāiegūst 10%, 2024. gadā - 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Vairāk par plānotajām izmaiņām CE vērtēšanā lasiet Valsts izglītības satura centra (VISC) sagatavotajā rakstā.

17-05-2022

Labdien! Mācos 12. klasē. Vai mani var pielaist pie centralizētā eksāmena kārtošanas, ja mācību priekšmetā, kurā kārto obligāto eksāmenu, 2. semestrī ir nesekmīga vidējā atzīme?

Labdien!

Nesekmīgi vērtējumi semestrī vai gadā neietekmē pielaidi centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai. Vienīgais, kas var atcelt skolēna pielaidi valsts eksāmena kārtošanai, ir viņa paša rakstīts iesniegums skolas direktoram par to, ka viņš nekārtos šo eksāmenu.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem. Tātad svarīgi ir tieši gada, nevis semestru vērtējumi. Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam,  pilngadīgam skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, mācoties eksternāta (pašizglītības) formā, iegūt vidējo izglītību.

Savukārt, ja visi vērtējumi gadā un valsts pārbaudījumos ir sekmīgi, tad izglītojamais saņem vidējās izglītības atestātu un var turpināt izglītības ieguvi augstākās izglītības pakāpē.

03-03-2022

Labdien! Vai var saņemt atbrīvojumu no 9.klases eksāmeniem, ja bērns ir pārslimojis ar Covid-19?

Labdien!

Covid-19 pārslimošanas fakts pats par sevi nav iemesls atbrīvošanai no valsts eksāmeniem, izņemot gadījumus, kad pārslimošanas rezultātā ir radušies veselības traucējumi. Lai saņemtu atbrīvojumu no 9. klases valsts pārbaudījumiem veselības traucējumu dēļ, vispirms ir jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāsaņem viņa atzinums ar ieteikumu atbrīvot Jūsu bērnu no valsts pārbaudījumiem. 9. klases skolēns var saņemt atbrīvojumu likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  • pilngadīga skolēna vai nepilngadīga skolēna vecāka/ likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas izglītības iestādē iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījuma, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi.

Tādējādi, lai saņemtu atbrīvojumu,  Jums jāraksta skolas direktoram iesniegums ar lūgumu atbrīvot Jūsu bērnu no valsts pārbaudījumiem, iesniegumam pievienojot ģimenes ārsta atzinumu.

Saņemot atbrīvojumu, ir jāpievērš uzmanību atbrīvojuma termiņam. Ja skolēns ir atbrīvots uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai atbrīvojums ir pastāvīgs, viņš ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību, un pārbaudījumi pēc tam nav obligāti jākārto. Savukārt, ja skolēns atbrīvots uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, viņš ir tiesīgs saņemt pamatizglītības apliecību, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai. Tātad šajā gadījumā būs jānokārto visi pārbaudes darbi, nākamajā gadā iestājoties 9. klasē tajā pašā vai citā skolā. Jau apgūtie priekšmeti atkārtoti nebūs jāapgūst.

25-02-2022

Labdien! Pirms vairākiem gadiem vidusskolā nokārtoju divus gala eksāmenus, bet uz trešo neaizgāju. Vai ir iespējams jau šā gada beigās iestāties skolā, nokārtot eksāmenu un iegūt vidējo izglītību?

Labdien!

Centralizēto eksāmenu kārtošanai vidusskolēniem ir jāpiesakās līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.335 „Par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (22. punkts). Tātad šajā mācību gadā CE kārtošanai vairs pieteikties nevar.

Taču Jūs varat nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un nokārtot nepieciešamos valsts pārbaudījumus. Stājoties vidusskolas programmā, tiks pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti, kā rezultātā skola pieņems lēmumu, kādi priekšmeti būs papildus jāapgūst un kādi pārbaudījumi būs jānokārto. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst. Taču jāņem vērā, ka esat mācījusies skolā pirms vairākiem gadiem, un 2022. gadā visas vidusskolas klases uzsāks mācības pēc jauna standarta. Ja izvēlētās skolas programmā būs iekļauti tādi priekšmeti, kurus Jūs iepriekš neesat apguvusi, tad, lai saņemtu atestātu, arī tie būs jāapgūst.

Noderīgi resursi:

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25