Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 550
09-09-2021

Labdien! Kā varētu uzzināt, kurā skolā ir mācījusies persona, ja viņa ir bieži mainījusi skolu un neatceras, kurā skolā mācījās pēdējo reizi? Tagad viņa vēlas turpināt mācības, bet nevar atrast dokumentus.

Labdien!

Lai turpinātu izglītību, vispirms ir nepieciešams atrast vai atjaunot iepriekšējo izglītību apliecinošus dokumentus (piemēram, pamatizglītības apliecību, vidusskolas atestātu, liecības, sekmju izrakstus u.c.). Ja izglītības dokumenti ir nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai neatjaunojami bojāti, tad ir iespējams saņemt to dublikātu.

Vispirms ir jāvēršas tajās skolās, kurās persona ir mācījusies. Ja konkrētā skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītību apliecinošie dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Piemēram, ja vidusskola tikusi reorganizēta par pamatskolu, dokuments vispirms jāmeklē šajā pamatskolā. Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis atestātu (vai liecību), nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī sekmju izrakstu.

Arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta nepieciešamā informācija, lai varētu sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapas sadaļā “Rīgas arhīvi” un “Zonālie arhīvi”.

Kārtība, kādā veicama arhīva izziņu pieprasīšana, atrodama mājaslapas sadaļā “Arhīva izziņas”. Pakalpojums pieejams gan tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu LNA mājaslapā, gan klātienē.

Papildus informāciju var saņemt, sazinoties ar LNA darbiniekiem pa tālruņiem: 27018616 vai 29572978, vai e-pastu: LNA-izzinas@arhivi.gov.lv.

Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzam skatīt LV portāla 24.02.2020. skaidrojumā “Ja aizmirsts vai nozaudēts izglītības dokuments”.

09-09-2021

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā, taču pēdējā laikā esmu sapratusi, ka vēlos strādāt par sākumskolas skolotāju. Vai ir kādi kursi, kuru apguves rezultātā es varētu strādāt par pedagogu? Vai arī nepieciešams studēt no jauna attiecīgajā virzienā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka prasības sākumizglītības pedagoga izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir noteiktas Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 2.2. apakšpunktā, kurš nosaka, ka  sākumizglītības skolotājam nepieciešama augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā.

Tādējādi, tā kā Jums ir iegūta augstākā izglītība ar pedagoģiju nesaistītā jomā, tad Jūs varat strādāt sākumskolas 1. klasē ar nosacījumu, ka papildus apgūstat pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Šādas programmas īsteno augstskolas, un pēc to apguves izsniedz pedagoga sertifikātu. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kurā Jums jāizvēlas kāda no programmām pirmsskolas saturā un didaktikā. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs – iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu un precizēt, vai programma šobrīd tiek īstenota.

Savukārt, lai strādātu par sākumskolas skolotāju arī citās klašu grupās (no 2. līdz 6. klasei), tad Jums jāstudē augstākās izglītības – profesionālā bakalaura programmā “Sākumizglītības skolotājs” un jāiegūst skolotāja kvalifikācija. Nosūtām Jums attiecīgo studiju programmu SARAKSTU.

Papildu informācija
Par sākumskolas skolotāja un citām pedagogu profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas).

08-09-2021

Labvakar! Šobrīd vēl mācos 9. klasē. Kad pabeigšu skolu, īsti nezinu, kur iet mācīties. Vēlos apgūt jurista profesiju. Kur es varu mācīties, ieteicams, Rīgā?

Labdien!

Lai studētu tiesību zinātni (jurisprudenci), vispirms ir jāiegūst vidējā izglītība. Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc 9. klases tiesību zinātņu jomā netiek īstenotas.

Ar iegūtu vidējo izglītību tiesību zinātņu jomā var studēt šādās pamatstudiju programmās:

 • 1. līmeņa augstākās izglītības jeb koledžas programmās (jāstudē 2-2,5 gadi) – iegūst jurista palīga kvalifikāciju. Pēc programmas absolvēšanas var stāties bakalaura līmeņa augstākās izglītības programmā vai strādāt, piemēram, par jurista palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru, biroja administratoru juridiskajos birojos u.c.
 • Bakalaura programmās (jāstudē 3 gadi) – iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnēs. Pēc bakalaura grāda ieguves var turpināt izglītību maģistra programmās vai strādāt juridiskajās profesijās, kurās netiek prasīts maģistra grāds. Piemēram, var strādāt iepriekš nosauktajās profesijās, papildus tam var pretendēt uz juriskonsulta amatu, kā arī pretendēt uz juridiskām vakancēm valsts un pašvaldības iestādēs, t.sk. privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c.

Zināšanai informējam, ka lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurors, tiesu izpildītājs, tiesnesis, advokāts, notārs u.c.) izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas normatīvajos aktos. Lai stŗādātu šajās profesijās, pēc bakalaura studijām nepieciešams studēt profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju - kopumā (bakalaurs + maģistrs) jāstudē vismaz 5 gadi. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma, jānokārto eksāmens un jāiegūst sertifikāts.

Iespējas pēc 9. klases

Ja interesē jurista profesija, tad pēc 9. klases var

1)Atrast vidusskolu, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, kuras saturā ir sociālo zinātņu priekšmeti, piemēram, “Politika un tiesības”. Šobrīd Latvijā diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem vidusskolās pēc jaunā mācību satura. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas politiku un tiesības Rīgā var apgūt, piemēram, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā, Rīgas Teikas vidusskolā u.c. Zināšanai nosūtām Jums visu Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu. Visas Rīgas skolas var atrast arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā.

2)Paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt augstskolu un koledžu organizētos profesionālās ievirzes kursus jauniešiem, kuros ir iespēja uzzināt par juridiskajām profesijām, tiesību zinātnes apakšnozarēm, studiju iespējām tiesību zinātņu jomā, kā arī noklausīties lekcijas par tiesību zinātnes jautājumiem, tikties ar nozares profesionāļiem, apmeklēt dažādas institūcijas  u.c.

Papildu informācija

Vairāk par jurista un citām profesijām tieslietu un jurisprudences jomā (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) var izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

03-09-2021

Labdien! Kur invalīds var iegūt vidējo izglītību un profesiju pēc 9.klases?

Labdien!

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) rakstā “Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ir apkopota informācija par uzņemšanu 2021./22. mācību gadā profesionālās izglītības programmās personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti. Raksta tabulā sniegta arī norāde par uzņemšanas nosacījumiem katrā programmā (uzņem pēc 9. vai 12. klases, no kāda vecuma). Visas programmas tiek īstenotas par budžeta līdzekļiem, audzēkņi saņem stipendiju.

Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī cita noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu, vides pieejamību u.c.

Nosūtām Jums arī programmu sarakstu: Profesionālā vidējā izglītība pēc 9.klases cilvēkiem ar invaliditāti (jāmācās 4 gadi, saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību): SARAKSTS. Lapas kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas utt.

Pieteikšanās mācībām profesionālajās skolās šogad jau ir noslēgusies, taču Jūs varat sazināties skolām un noskaidrot, vai nav brīvas vietas kādā no mācību grupām.

Zināšanai informējam, ka īpaša profesionālās izglītības iestāde, kurā var mācīties un apgūt dažādas profesijas dažāda vecuma cilvēki ar invaliditāti, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola. Pirms uzņemšanas programmā skolas speciālisti veic profesionālās piemērotības noteikšanu - personas vispārējā pārbaude (testi, lai noskaidrotu personas  intereses un motivāciju mācīties, novērtētu spējas un zināšanas, apzinātu prasmes un iemaņas, kā arī izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību iecerētajai profesijai). Skola piedāvā kopmītnes, rehabilitācijas pakalpojumus, dažāda veida atbalstu, palīdzību darba atrašanā un sociālo iemaņu attīstīšanā u.c.

03-09-2021

Labdien! Vēlos apgūt kinologa profesiju. Piedalos medību šķirnes suņu izstādēs kā dalībniece,  taču vēlos iegūt dziļākas zināšanas kinoloģijā. Kur varētu apgūt šādus kursus?

Labdien!

Kinologs ir speciālists kinoloģijā jeb mācībā par suņiem. Kinologi var strādāt

1)valsts dienestā ar dienesta suņiem - muitā, robežsardzē, Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē vai policijā;

2)privātajā sektorā - suņu audzētavās, suņu sporta skolās vai klubos, zooveikalos u.c.

Attiecīgi arī kinologa profesiju var apgūt divos veidos.

1)Kinologus valsts dienestam apmāca Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienests un Valsts policijas koledžas (VPK) Kinoloģijas dienests, kurās var apgūt licencētas profesionālās pilnveides un neformālās kinologu izglītības programmas. Šajās programmās var mācīties tikai valsts amatpersonas – attiecīgo dienestu darbinieki vai studējošie.

2)Privātajā sektorā kinologus apmāca profesionālajā organizācijā - Latvijas kinoloģijas federācijā, kas īsteno licencētu kinologu profesionālās pilnveides programmu “Kinoloģijas pamati”(mājaslapā gan ir norādīts, ka 2021./22. gadā kinologu apmācība netiks organizēta, taču varbūt ir vērts sazināties un precizēt informāciju) un neformālās izglītības programmu “Atbildīga suņu audzēšana un labturības prasību ievērošana”.

Papildu informācija

Vairāk par kinologa darbu ar dienesta suņiem (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule:

30-08-2021

Labdien! Es vēlētos mācīties neklātienē par māsas palīgu, vēlams, tuvāk Madonas rajonam. Vai ziemas uzņemšanā būs iespēja iestāties šādā programmā? Diemžēl vasaras uzņemšanu esmu nokavējusi. Varbūt ir kādi medicīnas kursi, kuros es varētu pamācīties, kamēr gatavojos iestāties māsas palīga programmā ziemā vai nākamajā gadā?

Labdien!

Kvalifikāciju "Māsas palīgs" 1 studiju gada laikā programmā “Māszinības” personas ar vidējo izglītību var iegūt trīs koledžās:

 • Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledžā;
 • Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā.

Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Teorijas apguve visās koledžās notiek klātienes formā koledžu telpās, savukārt praksi var apgūt slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs (t.sk. reģionālajās slimnīcās), ar kurām konkrētajai koledžai ir noslēgts sadarbības līgums. Turklāt, piemēram, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā veselības aprūpes iestādēs (t.sk. reģionālajās, ja audzēkņi var noorganizēt grupu) var apgūt ne tikai praksi, bet arī praktiskās mācības, tādējādi koledžas telpās notiek tikai teorētiskās nodarbības. Lai precizētu informāciju par mācību procesa norisi, iesakām Jums sazināties ar izvēlētās koledžas uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Šobrīd visās trīs koledžās uzņemšana arodizglītības programmā “Māszinības” jau ir noslēgusies, un nākamā uzņemšana plānota 2022. gada vasarā. Pagaidām NIID.lv rīcībā nav informācijas, vai kāda koledža plāno ziemas uzņemšanu māsas palīga profesijā.

NIID.lv katru gadu novembrī-decembrī publicē detalizētu informāciju par ziemas uzņemšanu gan augstākajā, gan profesionālajā izglītībā (ja tāda tiek plānota) – iesakām Jums sekot līdzi jaunākajām publikācijām. Informācijai – 2020./21. gada ziemas uzņemšanā veselības aprūpes jomā varēja apgūt piemēram, farmaceita asistenta, neatliekamās medicīnas ārsta palīga, podologa (pēdu aprūpes speciālista) un masiera profesijas (sk.arhivēto rakstu par ziemas uzņemšanu). Māsas palīga profesijā ziemas uzņemšana netika organizēta.

Kursi medicīnas nozarē galvenokārt tiek organizēti ārstniecības / ārstniecības atbalsta personām, taču mēdz būt arī plašākam interesentu lokam. Par mācību iespējām gan Rīgā, gan novados (t.sk. attālinātajām mācībām) varat interesēties, piemēram, vietnē Medicine.lv, Talakizglitiba.lv, Medkursi.lv u.c.

Vēl viena iespēja ir apmeklēt atsevišķus studiju kursus medicīnas jomā kādā no augstskolām. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ikviens par maksu var pieteikties Atvērtajā universitātē Rīgā vai Liepājā. Arī Latvijas Universitāte rīko kursus klausītājiem. Klausītāji kārto pārbaudījumus, saņem novērtējumu un apliecību vai izziņu par kursu veiksmīgu apguvi.

Papildu informācija

Vairāk par māsas palīga un citām veselības aprūpes nozares profesijām Jūs varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas).

30-08-2021

Labdien! Vēlos studēt pedagoģiju. Man jau ir augstākā izglītība - iegūts profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā. Vai es varu, stājoties augstskolā, uzrādīt augstākās izglītības diplomu un tā pielikumu, vai tomēr ir obligāti jāuzrāda vidējās izglītības dokumenti? Diemžēl vidusskolas atzīmes ir ļoti sliktas, savukārt augstskolā saņēmos un mācījos labi.

Labdien!

Pamatstudiju programmās (bakalaura, profesionālā bakalaura, 1. līmeņa jeb īsā cikla, augstākās profesionālās izglītības pēc vidusskolas) uzņem, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumentiem. To nosaka gan valsts, gan pašu izglītības iestāžu normatīvie akti (uzņemšanas noteikumi/ kārtība u.c.), kas izstrādāti, balstoties uz valstī pieņemto likumdošanu. Uzņemšanas noteikumus izstrādā attiecīgā augstskola un koledža, ievērojot Ministru kabineta Noteikumus par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās. Saskaņā ar šiem noteikumiem augstskola vai koledža uzņem personas, kas absolvējušas vidusskolu, sākot no 2004. gada,  atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem.

Savukārt, ja Jūs plānojat studēt pedagoģiju kādā no augstākā līmeņu studiju programmām (maģistra, profesionālā maģistra vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā), tad augstskolā Jūs uzņems, pamatojoties uz profesionālā bakalaura studijās iegūtajiem vērtējumiem.

Tādējādi vispirms iesakām Jums rūpīgi iepazīties ar augstskolas uzņemšanas noteikumiem, t.sk. prasībām un kritērijiem uzņemšanai Jūsu izvēlētajā studiju programmā. Ja noteikumos norādīts, ka programmā uzņem, pamatojoties uz CE vērtējumiem (var būt arī papildu nosacījumi – piemēram, jāuzrāda gada vērtējums kādā no priekšmetiem), tad šo kārtību mainīt nevar.

Taču CE vērtējumus var uzlabot. Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kas ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

Savukārt par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

26-08-2021

Labdien! Vēlos saistīt savu izglītību un karjeru ar dienestu vai Rīgā vai tās apkaimē. Vai pēc 9. klases ir iespējams apgūt kādu profesiju, kas saistīta ar dienestu? Paldies!

Labdien!

Jaunieši, kas vēlas savu turpmāko karjeru saistīt ar profesionālo dienestu, visbiežāk interesējas par četrām iespējām:

 1. Dienestu Nacionālajos Bruņotajos spēkos (NBS),
 2. Dienestu Valsts policijā (VP),
 3. Dienestu Valsts robežsardzē (VR),
 4. Dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

1.Lai uzsāktu dienestu NBS, jauniešiem ar pabeigtu pamatizglītību (vēlamais vecums ir 15 – 16 gadi, taču uzņem arī vecākus jauniešus, kas ir piemēroti dienestam NBS un atbilst citām prasībām) ir iespēja iestāties jaunā profesionālajā izglītības iestādē - Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, kas piedāvā apgūt programmu “Valsts aizsardzība”. Jāmācās ir 4 gadi, programmu beidzot, iegūst jaunākā militārā instruktora profesionālo kvalifikāciju. Pēc programmas absolvēšanas var 1) turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai citā augstskolā, 2) uzsākt profesionālo dienestu NBS. Programmas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālā dienesta karavīru.

Šogad uzņemšana jau ir noslēgusies, nākamā uzņemšana plānota 2022. gada vasarā.

2.Lai uzsāktu dienestu VP, vispirms ir jāiegūst vidējā izglītība, pēc tam jāiestājas arodizglītības programmā Policijas darbs(jāmācās 1 gads, iegūst Valsts policijas jaunākā inspektora kvalifikāciju) . Pēc absolvēšanas var turpināt studijas programmā Policijas darbs vai uzsākt dienestu VP.

3.Lai uzsāktu dienestu VR, vispirms ir jāiegūst vidējā izglītība, pēc tam jāiestājas tālākizglītības programmāRobežapsardze(jāmācās 1 gads, iegūst Valsts robežsardzes inspektora kvalifikāciju) . Pēc absolvēšanas var turpināt studijas programmā Robežapsardze vai uzsākt dienestu VR.

4.Lai uzsāktu dienestu VUGD, jauniešiem ar pabeigtu pamatizglītību ir iespēja Saldus Tehnikumā apgūt programmuUgunsdrošība un ugunsdzēsība” – jāmācās 4 gadi, iegūst Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju.

Pēc programmas absolvēšanas var 1) turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē Ugunsdrošības vai civilās aizsardzības koledžā, 2) uzsākt profesionālo dienestu VUGD.

Visas minētās programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Mācību/ studiju laikā izglītojamie saņem stipendiju vai kadeta/ karavīra algu.

Vēl viena iespēja, lai labāk iepazītu ar profesionālo dienestu saistītās profesijas, ir mācīties vidusskolā, kura piedāvā apgūt priekšmetus “Valsts aizsardzības mācība”,  “Policijas darba pamati” u.c. Informāciju par skolām, kuras īsteno valsts aizsardzības mācību, vairāk var uzzināt Jaunsardzes centra” tīmekļa vietnē. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas policijas darba pamatus var apgūt, piemēram, Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā, Rīgas 28. vidusskolā, Pumpuru vidusskolā u.c. skolās. Tāpat paralēli vidusskolai var apmeklēt interešu pulciņus, iestāties jaunsardzē u.c.

Papildu informācija
Vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas) var uzzināt noderīgu informāciju par profesijām un darba specifiku:

20-08-2021

Labdien! Vai šobrīd vēl pastāv iespēja iesniegt dokumentus, lai šajā mācību gadā sāktu mācīties par auto mehāniķi? Esmu pabeidzis 9. klasi.

Labdien!

Automehāniķa profesiju pēc 9. klases šogad piedāvā apgūt 14 izglītības iestādes. Nosūtām Jums programmu un skolu sarakstus.

Savukārt par uzņemšanas termiņiem katrā no skolām Jūs varat uzzināt NIID.LV rakstā “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2021./2022. gadā”. Vēršam uzmanību, ka lielākajā daļā skolu uzņemšana jau ir noslēgusies, savukārt atsevišķās izglītības iestādēs, kuras īsteno automehāniķa programmu, tieši šodien ir pēdējā diena, kad var iesniegt dokumentus, piemēram, Rīgas Tehniskajā koledžā, Rīgas Valsts tehnikumā, Rēzeknes tehnikumā. Citās skolās, piemēram, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, uzņemšana turpinās līdz augusta beigām.

Tādējādi iesakām Jums pēc iespējas ātrāk sazināties ar skolām, kurās vēl turpinās uzņemšana, un precizēt, vai vēl var iesniegt dokumentus automehāniķa programmā (vai grupā ir brīvas vietas), kad var iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz utt.

Papildus par automehāniķa profesiju (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas), varat uzzināt, apmeklējot vietni „Profesiju Pasaule”.

17-08-2021

Labdien! Jau 24 gadus strādāju par galveno grāmatvedi. Profesiju (ekonomists) apguvu tehnikumā pirms daudziem gadiem. Valsts ieņēmumu dienestā (VID) mani informēja, ka no 2023. gada par ārpakalpojuma grāmatvedi drīkstēs strādāt tikai grāmatveži, kuriem ir vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība un kuri ir saņēmuši licenci. Kur es varu iegūt šādu izglītību un kā man tālāk rīkoties?

Labdien!

Par licences saņemšanu ārpakalpojuma grāmatvežiem

Atbilstoši 11.02.2021. pieņemtajiem grozījumiem (stājās spēkā 09.03.2021.) likumā “Par grāmatvedību” ir mainītas izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības ārpakalpojuma grāmatvežiem. Likumā noteikts, ka ārpakalpojumu grāmatvedis var būt persona, kuras kvalifikācija atbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), un kurai ir vismaz triju gadu pieredze grāmatvedības jomā.

Turklāt, lai sniegtu grāmatvedības pakalpojumus ārpakalpojumā, personai būs jāreģistrē sava saimnieciskā darbība vai arī jāreģistrējas komercreģistrā. Tāpat ikvienam ārpakalpojumu grāmatvedim būs jānodrošina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošana.

Ārpakalpojumu grāmatvežiem, kuru izglītība, kvalifikācija un citas prasības atbilst likumā noteiktajam, būs jāsaņem licence Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Pakalpojumu bez licences varēs sniegt līdz 2023. gada 1. jūlijam, savukārt par ārpakalpojumu grāmatvedi bez atbilstošas profesionālās kvalifikācijas varēs strādāt līdz 2025. gada 1. jūlijam.

Papildus par ārpakalpojumu grāmatveža licences saņemšanu Jūs varat izlasīt LV portāla rakstā.

Par izglītības iespējām

Nosūtām Jums sarakstu ar īsā cikla (koledžas) augstākās profesionālās izglītības programmām, kuras beidzot, iegūst 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) kvalifikāciju “Grāmatvedis”: SARAKSTS.

Sarakstā iekļautās programmas NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt pēc norises vietas, īstenošanas formas (klātiene/ neklātiene/ tālmācība), budžeta vai maksas iespējām utt.

Par izglītības un kvalifikācijas atzīšanu ārzemēs

Visās programmās mācību valoda ir latviešu, un līdz ar to arī diplomu Jūs saņemsiet latviešu valodā. Taču, ja Jūs vēlēsieties strādāt ārzemēs, Jūs varat 1) pārtulkot diplomu (ja nepieciešams un ja konkrētā valsts to pieprasa, tad notariāli apstiprināt tulkojumu) un/ vai 2) veikt Latvijas diploma atzīšanas procedūru. Informāciju par Latvijas diplomu un iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārzemēs meklējiet Akadēmiskās informācijas centra (AIC) mājaslapā.

Zināšanai informējam, ka ikvienam grāmatvedim ar augstāko izglītību ir iespēja sertificēties LR Grāmatvežu asociācijā (LRGA), iziet papildus apmācību (kursus) atbilstoši starptautiskiem grāmatvežu izglītības standartiem, nokārtot eksāmenu un saņemt starptautiski atzītu sertifikātu.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 550