Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 272
05-03-2023

Labdien! Mēs palīdzam ukraiņu bēgļu ģimenei, kura šobrīd dzīvo Latvijā. Meitai būtu jābeidz 9.klase, tas nozīmē, ka jākārto eksāmeni. Vai un kādu atbalstu viņa saņems eksāmenos? Ko darīt, ja viņa latviešu valodas eksāmenā neiegūst 10%?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka Ukrainas civiliedzīvotāji arī šajā mācību gadā varēs nekārtot noteiktos valsts pārbaudes darbus gan 9., gan 12. klasē, mācību gadu pabeidzot ar liecību - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas 14. februārī tika  atbalstīti valdībā.

Tādējādi, ja meitene no Ukrainas nekārtos 9. klases valsts pārbaudījumus vai nesaņems vērtējumu kādā no tiem (t.i., saņems mazāk par 10%), viņa saņems liecību. Taču viņai būs pienākums atkārtoti mācīties 9. klasē, jo Latvijā pamatizglītības ieguve ir obligāta. Vēršam uzmanību, ka nākamajā mācību gadā visos eksāmenos būs jāiegūst vismaz 15%.

Ukrainas jauniešiem, beidzot 9. klasi, tāpat kā Latvijas jauniešiem, būs jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.  Latviešu valodas eksāmenā skolēniem no Ukrainas tiks dots ilgāks sagatavošanās laiks, savukārt matemātikas eksāmenu viņi varēs kārtot ukraiņu valodā. Svešvalodas eksāmenā atbalsta pasākumi nav paredzēti.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv.

Papildu informācija

 • Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (t.sk. izglītības jomā, latviešu valodas apguvē u.c.) varat izlasīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā.
 • Informācijas apkopojumu par profesionālās izglītības iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem (t.sk. pēc 9. klases) skatiet NIID.LV sagatavotajā materiālā.
 • Aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2022./23. gadā, pārbaudes darbu paraugus, norises laikus, atbalsta pasākumus u.c. varat skatīt VISC mājaslapā.
02-03-2023

Labdien! Mans bērns pēc 9. klases nekārto eksāmenus, jo viņš ir no tiem atbrīvots ar ārsta izziņu. Vai viņš var mācīties tālāk un iegūt vidējo izglītību? Vai profesionālās skolas uzņem bērnus, kas bija atbrīvoti no eksāmenu kārtošanas?

Labdien!

Skolēns, kurš likumā noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumu kārtošanas 9. klasē, ir tiesīgs saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību, ja ir izpildītas pārējās pamatizglītības standartā noteiktās prasības izglītības dokumenta saņemšanai: ir saņemti visi nepieciešamie vērtējumi mācību priekšmetos (9. klasi beidzot, vērtējumiem jābūt sekmīgiem, drīkst būt tikai viens nesekmīgs gada vērtējums).

Šādā gadījumā pamatizglītība skaitās iegūta, un skolēns var turpināt izglītības ieguvi vidējās izglītības pakāpē, t.sk. profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns, kurš ir saņēmis atbrīvojumu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, piedalās atklātā un vienlīdzīgā uzņemšanas konkursā ar gada vērtējumiem sekmju izrakstā.

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9. klases var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Savukārt, izvēloties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība”, tiks atlasītas vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas.

Pēc piemērotas izglītības programmas atrašanas iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un precizēt, kādi ir uzņemšanas nosacījumi, cik liels ir uzņemšanas konkurss, kad un kādi dokumenti jāiesniedz utt. Tāpat iesakām rūpīgi izvērtēt, vai Jūsu dēla veselības stāvoklis atbilst izvēlētajai profesijai, ņemot vērā, ka viņš 9. klasē ir saņēmis atbrīvojumu veselības traucējumu dēļ. Stājoties profesionālās izglītības iestādēs, parasti ir jāuzrāda ārsta izziņa ar atļauju apgūt izvēlēto profesiju.

Papildu informācija

Ja Jūsu bērns vēl nav izlēmis, ko vēlas mācīties pēc 9. klases, veikt pārdomātu izvēli viņam var palīdzēt dažādi resursi, piemēram:

 • NIID.LV karjeras izvēles testi: https://testi.niid.lv/;
 • Vietne “Profesiju Pasaule”, kurā var izzināt dažādas profesijas, t.sk. noskaidrot mācību iespējas šajā profesijā;
 • Atvērto durvju dienu apmeklējums – informācija par dažādiem pasākumiem ir apkopota šajā NIID.LV materiālā.
23-02-2023

Labdien! Dzirdēju, ka Jūs piedāvājat sagatvošanas kursus 9. klases gala eksāmeniem. Mani interesētu šādi kursi mūsu dēlam, bet attālināti, tā kā šobrīd neatrodamies Latvijā.

Labdien!

NIID.LV nav izglītības iestāde un neīsteno izglītības programmas, t.sk. sagatavošanas kursus. Taču mēs katru gadu apkopojam informāciju par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas var palīdzēt skolēniem veiksmīgāk sagatavoties valsts pārbaudījumiem.

Nosūtām Jums resursu sarakstu:

 • Informācija par sagatavošanas kursiem apkopota NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām” (zem tabulas ir saraksts ar citiem noderīgiem resursiem);
 • Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Zinātnes skola” piedāvā sagatavošanas kursus matemātikā 9.klases skolēniem (tiešsaistē);
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers" u.c.
22-02-2023

Labdien! Mana radiniece ir pabeigusi speciālās pamatizglītības programmu, taču šobrīd viņa ir pilnīgi vesela un vēlas mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā. Viņu interesē dārzkopība. Vai viņa var apgūt šo profesiju, un kur viņa var iestāties?

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju – vecāko eksperti Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka valsts normatīvais regulējums neliedz jauniešiem pēc speciālās pamatizglītības programmas absolvēšanas mācīties profesionālās izglītības iestādēs (profesionālajās vidusskolās, arodskolās, tehnikumos), taču ir ļoti rūpīgi jāizvērtē jaunieša garīgās un fiziskās veselības stāvoklis, personības iezīmes, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Tāpat ir svarīgi iepriekš noskaidrot, kāda ir skolas vide, tradīcijas, pedagogi, uzņemšanas noteikumi, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt visus šos jautājumus.

Visbiežāk jaunieši pēc speciālo izglītības programmu apguves izvēlas turpināt mācības un apgūt profesiju kādā no profesionālās pamatizglītības programmām speciālajā izglītībā. Nosūtām Jums zināšanai programmu SARAKSTU. Taču mēdz būt arī tā, ka jaunietis ir progresējis savā attīstībā un spēj sekmīgi apgūt profesionālās vidējās vai arodizglītības programmu vai vismaz tās daļu (moduli). Daži jaunieši pirms iestāšanās profesionālās izglītības programmā 1 gadu mācās vispārējās pamatizglītības programmā bez speciālā koda eksterņa statusā, apgūstot priekšmetus, kurus viņi nav apguvuši (ja nav apguvuši) speciālajā izglītībā, piemēram, fiziku, ķīmiju u.c. priekšmetus, un pēc tam iestājas vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā. Iespēja mācīties eksternātā gan attiecas tikai uz pilngadīgiem jauniešiem.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9.klases

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām jauniešiem ar pamatizglītību var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Profesionālās programmas par valsts budžeta līdzekļiem pēc 9. klases dārzkopības jomā var apgūt:

 • Bulduru tehnikumā  - Dārzkopības tehniķa (jāmācās 4 gadi) vai arborista (1 gads, uzņem no 17 gadu vecuma) profesiju. Tehnikumā uzņem arī audzēkņus pēc speciālo programmu beigšanas, taču ir jāuzrāda ārsta izziņa ar atļauju apgūt konkrēto profesiju un ir jāņem vērā, ka ir konkurss un mācību vietām;
 • Smiltenes tehnikumā (Alsviķos)  – dārzkopja (3 gadi) profesiju. Uzņem arī audzēkņus pēc speciālo programmu beigšanas, jāuzrāda ārsta izziņa ar atļauju apgūt konkrēto profesiju;
 • Malnavas koledžā – dārzkopja (1 gads, uzņem no 17 gadu vecuma) profesiju. Uzņem arī audzēkņus pēc speciālo programmu beigšanas, jāuzrāda ārsta izziņa ar atļauju apgūt konkrēto profesiju;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālajā vidusskolā – dārzkopja (960 stundas – aptuveni 1 gads) profesiju. Šajā skolā par valsts budžeta līdzekļiem var mācīties tikai cilvēki ar invaliditāti/ prognozējamu invaliditāti, ir jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Profesionālajā izglītībā ir arī jaunums – iespēja apgūt nevis visu profesionālās izglītības programmu, bet tikai tās daļu - atsevišķu moduli vai moduļus. T.i., ja jaunietim rodas grūtības apgūt visu mācību vielu, viņš var apgūt noteiktu moduli, saņemt apliecinājumu par moduļa apguvi un doties strādāt šajā profesijā.

Pēc piemērotas skolas atrašanas iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un precizēt, kādi ir uzņemšanas nosacījumi, cik liels ir uzņemšanas konkurss, kad un kādi dokumenti jāiesniedz utt.

Papildu informācija:

 • Ar dārznieka un citām lauksaimniecības nozares profesijām (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) Jūs varat iepazīties vietnē Profesiju Pasaule;
 • Lai labāk iepazītu mācību iestādes, pedagogus, vidi, iesakām apmeklēt Atvērto durvju dienas un citus pasākumus – piemēram, izstādi Skola-2023 (sākas jau rīt – notiek no 3. līdz 5. martam Ķīpsalā).
21-02-2023

Labdien! Kādas mācību iespējas pastāv Latvijā pēc vidējās izglītības ieguves?

Labdien!

Atrast vienkopus visu aktuālo informāciju par izglītības iespējām pēc 12. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Vispirms izvēlieties sadaļu Esmu pabeidzis vai drīz beigšu vidējo izglītību, un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām:

1)Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības: jūs varat izvēlēties aplūkot visas aktuālās programmas vai atsevišķus sarakstus pēc programmu veidiem:

2)Profesionālā vidējā un arodizglītība pēc vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1-1,5 gadi, mūzikas un mākslas programmās - 2-3 gadi, pieejams valsts budžets).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, studiju veida, izglītības ieguves formas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Jūs varat arī katram no programmu sarakstiem izvēlēties “Iestāžu skatu” un iegūt izglītības iestāžu sarakstu.

Kad esat izvēlējušies piemērotu izglītības programmu/ iestādi, iesakām Jums rūpīgi iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem un/vai sazināties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem, lai noskaidrotu, kādi ir uzņemšanas kritēriji un prasības, kad un kādi dokumenti jāiesniedz, vai ir iestājeksāmeni utt.

Papildu informācija

Ja vēl neesat izlēmis, ko vēlaties studēt, veikt pārdomātu izvēli Jums var palīdzēt dažādi resursi, piemēram:

21-02-2023

Labdien! Mācos 12. klasē, un man ir radušās dažādas veselības problēmas. Tuvojas eksāmeni. Vai ģimenes ārsts varēs mani atbrīvot no eksāmeniem?

Labdien!

No 27.01.2023. ir stājušies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, kas paredz, ka  no valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot tikai ar ārsta - speciālista (psihiatra, neirologa vai hematoonkologa), vai ārstu konsīlija atzinumu, kas jāiesniedz līdz šī mācību gada 1.martam.

Tādējādi, ja ir veselības problēmas, kuru dēļ ir nepieciešams saņemt atbrīvojumu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, ir jāgriežas pie ārsta – speciālista. Ģimenes ārsta atbrīvojumu vairs saņemt nevar, taču, ja līdz 26.01.2023. jau ir saņemts ģimenes ārsta atbrīvojums, tad tas ir derīgs līdz šī mācību gada beigām.

Papildus informāciju par atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem varat saņemt, noklausoties Latvijas Radio sagatavoto materiālu “Atbrīvojumam no eksāmeniem nepieciešams speciālista vai ārstu konsīlija atzinums”.

19-02-2023

Labdien! Cik ilgai jābūt darba pieredzei un kādiem dokumentiem jābūt, lai īstenotu kursus skaistumkopšanas jomā un izsniegtu sertifikātu? Ar ko man sākt ?

Labdien!

Valsts normatīvajos aktos nav noteiktas izglītības, profesionālās kvalifikācijas vai darba pieredzes prasības tiem, kas īsteno kursus jeb neformālās izglītības programmas pieaugušajiem.

Lai uzsāktu īstenot neformālās izglītības programmu, Jums ir  nepieciešams saņemt licenci pašvaldībā (izņemot, ja plānojat pasniegt kursus akreditētā izglītības iestādē – tad licenci saņemt nav nepieciešams).

Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Iesniegums (paraugs);
 • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai, kopija;
 • Veselības inspekcijas (VI) atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām;
 • licencējamā programma (paraugs);
 • neformālās programmas apguvi apliecinošā dokumenta (apliecības) paraugs.

Rīgā maksa par licences izsniegšanu  ir noteikta 75 EUR apmērā, par licences termiņa pagarināšanu - 10 EUR apmērā.

Konsultācijas par interešu/ pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu vai licenču termiņu pagarināšanu Rīgas pilsētā pieejamas pa tālruņiem 67105579, 67181395, 67026889 vai 67181498. Papildu informācija – RD IKSD mājaslapā.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Vēršam uzmanību, ka saimnieciskā darbība ir jāreģistrē arī LR Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

*Saskaņā ar Izglītības likuma Pārejas noteikumu 99.p. noteikto, no 2023. gada 31. maija būs nepieciešams pašvaldībā saņemt atļauju neformālās programmas īstenošanai. Līdz šim datumam ir jāsaņem licence.

17-02-2023

Labdien! Ja man 12. klasē visas atzīmes priekšmetos, kuros lieku eksāmenus, ir sekmīgas, taču citā priekšmetā ir nesekmīga atzīme, vai es tikšu pielaists pie eksāmeniem?

Labdien!

Nesekmīgi gada vērtējumi kādā no priekšmetiem neietekmē pielaidi centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai. Vienīgais, kas var atcelt skolēna pielaidi CE kārtošanai, ir viņa paša rakstīts iesniegums skolas direktoram par to, ka viņš nekārtos šo eksāmenu.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem. Tiek ņemti vērā tieši gada, nevis semestru vērtējumi. Tādējādi, ja Jūs esat saņēmis nesekmīgu semestra vērtējumu krievu valodā, tad jāpacenšas otrā semestra laikā šo vērtējumu uzlabot, lai gada atzīme būtu sekmīga.

Skolēnam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam,  pilngadīgam skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, mācoties eksternāta (pašizglītības) formā, iegūt vidējo izglītību. Sekmīgi apgūtie priekšmeti atkārtoti nebūs jāapgūst, tāpat nebūs atkārtoti jāliek sekmīgi nokārtotie CE (taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu kādā no CE, viņš drīkst to darīt).

Papildu informācija

Uzlabot sekmes krievu valodā (un citos priekšmetos) var palīdzēt privātskolotājs vai kursi. Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar dažiem resursiem:

 • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers" u.c.
16-02-2023

Labdien! Vai var macīties divās vai vairākas augstskolās vai augstskolu programmās vienlaikus?

Labdien!

Augstskolu likuma 47.panta 2.punktā ir noteikts, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Tādējādi var vienlaikus mācīties divās programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs), taču vienā par valsts budžeta līdzekļiem, savukārt otrā – par maksu.​

08-02-2023

Labdien! Vai es varu pašvaldības bērnudarzā strādāt ar pamatizglītību un pavāra kvalikafikāciju par pavāru?

Labdien!

Pavāra profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā – t.i., prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nav noteiktas likumdošanā. Līdz ar to prasības pretendentiem uz pavāra vakanci nosaka darba devējs (pirmsskolas izglītības iestādē – tās vadītājs).

Visbiežāk vakancēs darba devēji norāda, ka pretendentam uz pavāra vakanci nepieciešama a) profesionālā izglītība un pavāra vai pavāra palīga kvalifikācija, b)darba pieredze sabiedriskās ēdināšanas jomā, c)motivācija, prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta, sanitāro normu ievērošana u.c.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 272