Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 603
27-01-2022

Labdien! Plānoju studēt psiholoģiju Maskavā. Vai varēšu Latvijā reģistrēties ka psihologs un atvērt privātpraksi ar Maskavas diplomu?

Labdien!

Psihologs Latvijā ir reglamentēta profesija. Reglamentēta ir profesija, kurai likumā “Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālai kvalifikācijai. 

Psihologu profesionālo darbību Latvijā regulē Psihologu likums, kura 3. pantā noteikts, ka personas tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas (viena no tām – profesionālā studiju programma) psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu (KP) apjomā, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts kādā darbības jomām:

1) izglītības un skolu psiholoģija;

2) darba un organizāciju psiholoģija;

3) klīniskā un veselības psiholoģija;

4) juridiskā psiholoģija;

5) konsultatīvā psiholoģija;

6) militārā psiholoģija.

Tādējādi, ja vēlaties psihologa izglītību iegūt citā valstī (t.sk. Krievijā), tad, lai pēc tam strādātu Latvijā,

  • iegūtajai izglītībai ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām (noteikti pārliecinieties, vai izvēlētā izglītības programma ir akreditēta);
  • lai strādātu reglamentētā profesijā, ir jāveic ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas atzīšana.

Ārvalstīs (t.sk. Krievijā) iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), kurā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums (veidlapa pieejama šeit) profesionālās kvalifikācijas atzīšanai; 
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
  • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti)); 
  • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija u.c., ja ir); 
  • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams). 

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR.

Detalizēta informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir pieejama AIC mājaslapā. Informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem pa e-pastu prof@aic.lv vai aic@aic.lv.

21-01-2022

Labdien! Es vēlētos uzzināt, vai ir iespējams iegūt atbrīvojumu no 12.klases angļu valodas mutvārdu daļas.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka skolēns var saņemt atbrīvojumu likumā noteiktajā kārtībā gan no valsts pārbaudījumiem, gan no konkrētas pārbaudījuma daļas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  • pilngadīga izglītojamā iesniegumu, kas izglītības iestādē iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījuma daļas (parasti mutvārdu vai klausīšanās).

Tādējādi Jums 1) jāsaņem ģimenes ārsta atzinums ar ieteikumu atbrīvot Jūs no valsts pārbaudījuma mutvārdu daļas, 2) jāraksta skolas direktoram iesniegums ar lūgumu atbrīvot Jūs no angļu valodas centralizētā eksāmena mutvārdu daļas, iesniegumam pievienojot ģimenes ārsta atzinumu.

Tālāk skolas direktors iesniegumu nosūtīs VISC, kur tas tiks ievadīts Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

Papildus par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2020./21. gadā (t.sk. par atbrīvošanu no pārbaudījuma daļas) varat izlasīt VISC sagatavotajā materiālā.

20-01-2022

Labdien! Vai šogad notiks eksāmeni 9. klasei?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka vismaz šobrīd tiek plānots, ka valsts pārbaudījumi 9. klases skolēniem šajā mācību gadā notiks. Tikai tad, ja izveidosies īpaši nelabvēlīga epidemioloģiskā situācija, valdība var pieņemt lēmumu valsts eksāmenus pamatskolā atcelt.

Iesakām sekot līdzi aktuālajai informācijai VISC tīmekļa vietnē un NIID.LV sagatavotajā rakstā par valsts pārbaudījumiem 2021./22. gadā. Informācija tiek regulāri aktualizēta.

20-01-2022

Labdien! Šobrīd nestrādāju un nemācos. Interesē apmācības ar ES līdzfinansējumu vai kas līdzīgs. Kādas, lūdzu, ir iespējas?

Labdien!

Personas, kas nestrādā un nemācās (jābūt bezdarbnieka / darba meklētāja statusā), var pieteikties mācībām ar ES fondu līdzfinansējumu Nodarbinātības Valsts aģentūrā (NVA) vairākos projektos, piemēram:

Visos minētajos pasākumos bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja mācīties bez maksas, saņemt stipendiju un/vai ceļa izdevumu kompensāciju. Vairāk informācijas par apmācību iespējām skatiet NVA mājaslapā.

Ja nevarat izlemt, kurai aktivitātei pieteikties vai kādā jomā iegūt izglītību, NVA ir iespēja saņemt profesionāla karjeras konsultanta atbalstu. Šobrīd gan individuālās, gan grupu bezmaksas karjeras konsultācijas tiek īstenotas attālinātā formā e-vidē. Detalizēta informācija par pakalpojumu un pieteikšanos konsultācijām ir pieejama NVA mājaslapā.

Citas iespējas

Personām ar iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību bez vecuma ierobežojuma ir iespēja pieteikties valsts budžeta finansētām profesionālās izglītības programmām, saņemot stipendiju. Nākamā uzņemšana plānota 2022. gada vasarā.

Atrast vienkopus visu jaunāko informāciju par izglītības iespējām pēc 12. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Vispirms izvēlieties sadaļu Esmu pabeidzis vai drīz beigšu vidējo izglītību, un tad tālāk izvēlieties Profesionālā vidējā un arodizglītība pēc vidusskolas. Pēc tam varat izvēlēties

Atverot jebkuru no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: nozarēm jeb tematiskajām jomām/ tematiskajām jomām detalizēti, iegūstamās kvalifikācijas (atverot sadaļu “Kvalifikācijas”, var vienkopus redzēt visas profesijas, kurās tiek plānota uzņemšana), norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu sarakstiem ir iespēja izvēlēties arī “Iestāžu skatu”, kurā var redzēt izglītības iestāžu sarakstu.

Programmas tiek regulāri atjaunotas atbilstoši jaunākajai informācijai. Šobrīd ir uzsākta un turpinās informācijas aktualizācija par uzņemšanas plāniem profesionālās izglītības iestādēs 2022./23. gadā.

18-01-2022

Labdien! Vai Apvienotajā Karalistē (Skotijā) iegūta vidējā izglītība 2022./23. mācību gadā manam bērnam dos iespēju iestāties Latvijas augstskolās?

Labdien!

Ārvalstīs iepriekš iegūto izglītību Latvijas izglītības sistēmai pielīdzina Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var tikt pielīdzināts. Izziņa parasti tiek sagatavota mēneša laikā, retākos gadījumos - līdz 4 mēnešiem.  AIC izsniegto izziņu Jūsu bērns varēs iesniegt Latvijas augstskolā, kurā plāno studēt. Augstskola pieņems lēmumu par Jūsu bērna uzņemšanu, pamatojoties uz AIC izsniegto izziņu un citiem dokumentiem – detalizētu informāciju par to, kādi dokumenti ir jāiesniedz, var noskaidrot,

1)iepazīstoties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumiem (tajos vienmēr tiek iekļauti uzņemšanas nosacījumi tiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārzemēs);

2)sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājaslapā. Informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t. 67225155,  aic@aic.lv).

13-01-2022

Labdien! Kad plānota nākamā pieteikšanās kārta projektā „Mācības pieaugušajiem”?

Labdien!

Nākamā pieteikšanās kārta projektā „Mācības pieaugušajiem” ir plānota, sākot ar 2022. gada 27. janvāri, kad tiks publicēti arī pieejamo programmu saraksti. Iesakām Jums sekot līdzi jaunākajai informācijai vietnē „Mācības pieaugušajiem”.

10-01-2022

Labdien! Man ir nepabeigta profesionālā vidējā izglītība - nenokārtoju 4.kursā kvalifikācijas eksāmenu. Lai pabeigtu izglītību, man prasa akadēmisko izziņu. Kur es varu to dabūt?

Labdien!

Jēdziens “akadēmiskā izziņa” tiek attiecināts tikai uz augstāko izglītību. Šis dokuments tiek sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.203 Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība” 13. punktā noteiktajiem kritērijiem. Akadēmiskā izziņa ir pēc studējošā pieprasījuma augstskolas sagatavots dokuments, kurā tiek uzrādīta visa informācija par studiju programmu, apgūtajiem studiju kursiem (kredītpunktiem), pasniedzējiem, iegūtajiem vērtējumiem utt. Parasti akadēmiskā izziņa ir nepieciešama, uzsākot studijas citā augstskolā un/ vai studiju programmā, lai pielīdzinātu apgūtos kredītpunktus un iestātos vēlākos posmos.

Vispārējā un profesionālajā vidējā izglītībā tiek lietoti jēdzieni “sekmju izraksts” vai “sekmju izziņa” (atbilstoši MK noteikumiem Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” un Nr.451 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti”. Sekmju izziņu izsniedz personai, kura izpildījusi akreditētas profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, lai varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenus, bet nav tos nokārtojusi. Savukārt sekmju izrakstu izsniedz personai, kas pabeigusi vispārējās vai profesionālās izglītības programmu, un to pievieno izglītības dokumentam (diplomam, atestātam u.c.).

Tā kā neesat pabeidzis profesionālās izglītības programmu, tad, visticamāk, izglītības turpināšanai Jums ir nepieciešama sekmju izziņa (paraugu skatiet šeit). Sekmju izziņu var saņemt profesionālās izglītības iestādē, kurā iepriekš mācījāties. Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītības dokumentus izsniedz tās tiesību pārņēmējs (piemēram, ja profesionālā vidusskola ir pievienota tehnikumam un tagad ir tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta, tad jāgriežas šajā tehnikumā). Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta visa pieejamā informācija dokumenta sagatavošanai. Dokumenta oriģinālu, arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapā.

05-01-2022

Labdien! Vēlos pabeigt vidusskolu tālmācībā. Šobrīd strādāju ES valstī. Vai varu apgūt vidusskolu kopā ar profesiju? Piemēram, es labprāt apgūtu mazumtirdzniecības komercdarbinieka vai citu profesiju, taču nevaru atrast atbilstošas tālmācības programmas.

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības programmas, kurās iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un pilnu vidējo izglītību, tiek īstenotas tikai klātienes formā. Taču ir iespējami risinājumi, kā tālmācības formā Jums apgūt gan vidējo izglītību, gan profesiju.

1.Vidējās izglītības ieguve

Vidējās izglītības programmas tālmācības formā īsteno gan valsts, gan privātās izglītības iestādes. Valsts skolās mācības ir bez maksas, savukārt privātajās vidusskolās par mācībām ir jāmaksā. Nosūtām Jums vispārējās vidējās izglītības programmu SARAKSTU, kas tiek īstenotas tālmācībā, t.sk. ar programmas ar valsts budžeta finansējumu.

2.Profesionālās izglītības ieguve

Paralēli mācībām vidusskolā tālmācības programmā Jūs varat apgūt profesionālās izglītības programmu, ja varat apvienot mācību slodzi abās. Šādas programmas tiek īstenotas arī tālmācības formā. Piemēram, Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) piedāvā apgūt dažādas profesijas tālmācībā tiem, kas šobrīd atrodas ārvalstīs.

Vēršam uzmanību: kamēr vidējā izglītība nav iegūta, Jūs varat apgūt profesiju tikai  programmās, kurās uzņem ar pamatizglītību (iegūst 2. līmeņa (PKL) profesionālo kvalifikāciju), piemēram, apgūt lietveža, florista, aprūpētāja u.c. profesijas. Kad vidējā izglītība būs iegūta, tad varēsiet mācīties arī 3.PKL programmās, piemēram, iegūt programmēšanas tehniķa, multimediju dizaina speciālista, aukles, sociālās audzinātājas vai citu kvalifikāciju. Arī mazumtirdzniecības komercdarbinieka kvalifikācija ir 3.PKL profesija, un to var apgūt pēc vidusskolas.

Jūs varat paralēli vidusskolai vai pēc tās absolvēšanas arī mācīties profesionālās pilnveides programmās (akreditētā programmā iegūst valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību, bet neiegūst kvalifikāciju). Šādas programmas tālmācībā īsteno, piemēram, Latvijas Tālmācības profesionālais centrs, Eiropas Tālmācības vidusskola u.c. Savukārt neformālās izglītības programmas (iegūst izglītības iestādes apliecību vai sertifikātu) tālmācībā īsteno, piemēram, Mācību centrs BUTS, Eiropas Tālmācības vidusskola, Mācību centrs “Liepa” u.c.

Strādājošiem vai pašnodarbinātiem cilvēkiem no 25 gadu vecuma (arī ārzemēs strādājošiem, taču obligāti jābūt Latvijas nodokļu maksātājam) ir iespēja pieteikties mācībām projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros. Šajā projektā mācību maksu 90, 95 vai 100% apmērā sedz valsts. Projekta ietvaros var apgūt gan kvalifikācijas ieguves, gan profesionālās pilnveides, gan neformālās izglītības programmas. Daļa programmu tiek īstenota tālmācības formā. Nākamā pieteikšanās kārta projektā „Mācības pieaugušajiem” ir plānota 2022. gada janvāra beigās, tad tiks publicēti arī pieejamo programmu saraksti. Ja šī iespēja Jūs interesē un Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, tad Iesakām Jums sekot līdzi jaunākajai informācijai vietnē „Mācības pieaugušajiem”.

Papildu informācija

Papildus par mūžizglītības, t.sk. tālmācības iespējām pieaugušiem cilvēkiem Jūs varat izlasīt

04-01-2022

Labdien! Vēlos pieteikties jūsu skolā, jo nevaru apvienot savu veco skolu ar darbu. Vai ir iespēja mācīties pie jums tālmācībā?

Labdien!

NIID.lv nav izglītības iestāde un neīsteno izglītības programmas. NIID.lv ir izglītības ceļvedis, kurā apkopota informācija par dažādu izglītības iestāžu īstenotajām programmām.

Ja esat sameklējis Jūs interesējošo izglītības programmu NIID.LV datubāzē, tad vēršam uzmanību, ka katras programmas aprakstā ir sniegta arī informācija par izglītības iestādi, t.sk. kontaktinformācija saziņai (tālrunis, e-pasts, adrese + tīmekļa vietnes adrese, ja tāda ir),

Ja Jums nepieciešama palīdzība informācijas meklēšanā, lūdzu, precizējiet, kāda veida izglītības iestāde Jūs interesē (augstskola, koledža, profesionālā vai pieaugušo izglītības iestāde utt.).

28-12-2021

Labdien! Vai ir iespējams kārtot valsts eksāmenus 12. klasei citā skolā? Ja es iegūstu izglītību Rīgā, vai es varu eksāmenus kārtot, piemēram, Ventspilī, iepriekš vienojoties ar abām izglītības iestādēm?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka visi valsts pārbaudījumi ir obligāti jākārto savā skolā, kurā vidusskolēns ir pieteicies eksāmenu kārtošanai. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, svarīgas sporta sacensības, nozīmīgas veselības problēmas vai ģimenes apstākļi) valsts eksāmenu kārtošanas laikā nevar ierasties savā skolā, tad viņam ir iespēja pieteikties eksāmenu kārtošanai papildu termiņos, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vairāk par valsts pārbaudes darbiem 2021./2022. gadā lasiet VISC tīmekļa vietnē un NIID.LV sagatavotajā rakstā.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 603