Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 228
29-09-2022

Labdien! 12. klasē nokārtoju visus obligātos eksāmenus un saņēmu vidusskolas atestātu, taču man ir nepieciešams kārtot papildus eksāmenu, lai iestātos augstskolā. Vai ir iespēja saņemt atbrīvojumu veselības problēmu dēļ, ja kārtoju eksāmenu pēc vidējās izglītības ieguves?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš skaidroja, ka centralizēto eksāmenu (CE) kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves ir personas brīvprātīga izvēle, un līdz ar to atbrīvošana no CE nav paredzēta. Atbrīvojumi attiecas tikai uz vispārizglītojošo vai profesionālo skolu izglītojamiem.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai. Šobrīd jau ir zināms, ka 2022./23. gadā ir plānotas būtiskas izmaiņas:

1)Pieteikties eksāmenu kārtošanai augstskolās varēs līdz 15. decembrim, tāpat kā vidusskolās (līdz šim varēja pieteikties 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas);

2)Visi CE būs jākārto atbilstoši jaunajam standartam un mācību saturam – nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet optimālajā vai augstākajā līmenī. Augstskolas varēs pašas noteikt, kādā līmenī tās organizēs CE. Detalizētu informāciju atradīsiet iepriekš minētajā NIID.LV rakstā aptuveni oktobra otrajā nedēļā, kad būs pieejama visa informācija.

23-09-2022

Labdien! Interesē anglu valodas kursi bērniem no 3 gadiem. Vai pašlaik notiek nodarbības un cik tās maksā? Paldies!

Labdien!

NIID.lv nav izglītības iestāde un neīsteno izglītības programmas. Mēs varam tikai palīdzēt Jums atrast nepieciešamo informāciju.

  • Oficiālajā izglītības informācijas vietnē – Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) – ir apkopota un publiski pieejama informācija par sertificētiem privātprakses pedagogiem, kas strādā gan individuāli, gan dažādās izglītības iestādēs – pirmsskolās, skolās, interešu centros u.c. Privātprakses pedagogu sarakstu atradīsiet šajā saitē. Sadaļā “Sertifikāta joma” izvēlieties tematisko jomu “Valodas”, papildus Jūs varat arī sadaļā “Citi meklēšanas kritēriji” ievadīt atslēgas vārdus “Angļu valoda”. Atvērsies saraksts ar sertificētiem privātprakses pedagogiem, kas piedāvā angļu valodas apmācību. Sarakstā par katru pedagogu var uzzināt detalizētāku informāciju: kurā iestādē pedagogs strādā, ar kāda vecuma bērniem, vai strādā attālināti, kontaktinformācija saziņai u.c. dati. Par samaksu un nodarbību laikiem Jums jāinteresējas, sazinoties ar konkrēto pedagogu.
  • Privātskolotājus, kas māca angļu valodu bērniem, var meklēt arī vietnē Mana Privātstunda, kā arī vietnē Getapro, kurā pieejamas arī atsauksmes par skolotāju darbu, kā arī iespēja patstāvīgi noteikt pieņemamo cenu bērnu apmācībai.
  • Jūs varat painteresēties savā pašvaldībā par iespējām apmeklēt angļu valodas interešu izglītības programmu jeb pulciņu. Apmācība pulciņos parasti ir par nelielu samaksu. Piemēram, Rīgā īstenoto interešu izglītības piedāvājumu varat skatīt šajā katalogā.
  • Vietnē “E-pulciņi” var atlasīt informāciju par dažādiem pulciņiem visā Latvijā, t.sk. angļu valodas pulciņiem bērniem.
  • Angļu valodas apmācību pirmsskolas vecuma bērniem piedāvā arī vairākas pieaugušo izglītības iestādes, piemēram, Valodu skola “Skrivanek” (klātienē, no 10 EUR par nodarbību), International House “Riga Satva” (no 59 EUR mēnesī), Rīgas 1. valodu skola (attālināti, klātienē, sākot no 22 EUR mēnesī) u.c.
19-09-2022

Labdien! Vēlos mācīties par reitterapeiti. Esmu masiere un medicīnas laborante, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā.  Jau 10 gadus nodarbojos ar izjādēm, jāšanas sportu. Kur man būtu jāvēršas?

Labdien!

Reiterterapijas metodē personas sertificē Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS). Par nosacījumiem un maksu sertifikāta ieguvei, lūdzu sazināties ar asociāciju. Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS) E-pasts: lappos@lappos.lv, T: +371 28612047.

16-09-2022

Labdien! Vēlētos uzzināt, kā var izlabot vidusskolas gala atzīmi ķīmijā? Vai ir jāvēršas vidusskolā, kuru absolvēju, vai kādā citā, īpašā skolā?

Labdien!

Ja vidējā izglītība ir pabeigta un iegūts atestāts, arī tad ir iespēja uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem. Pilngadīgām personām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” (stājušies spēkā 13.01.2022.; iepriekšējos noteikumos tiem, kas jau pabeiguši vidusskolu, šādas iespējas labot vērtējumu nebija)  21.3 punktā noteiktajam, ir iespēja uzlabot vidējās izglītības vērtējumu eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā uzlabot iepriekš vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā (kursā) iegūto vērtējumu, lai iegūtu vērtējumu mācību priekšmetā (kursā) gadā vai valsts pārbaudes darbā, ko apliecina izglītības iestādes izsniegts attiecīgs dokuments. Šis dokuments būs derīgs iesniegšanai augstākajās izglītības iestādēs kopā ar pārējiem dokumentiem.

Jūs varat vērsties tajā skolā, kuru absolvējāt, vai kādā citā vidusskolā – tikai Jums noteikti jāizvēlas skola, kura īsteno priekšmetu, kurā Jūs vēlaties uzlabot vērtējumu. Jums ir jāraksta iesniegums skolas direktoram, pievienojot iepriekš izgūtās izglītības dokumentus, ar lūgumu uzņemt Jūs eksterņa statusā.

Savukārt, ja vidējā izglītība nav pabeigta – nav saņemts atestāts, bet tikai liecība, tad būs jāapgūst arī visi programmā un mācību plānā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto visi centralizētie eksāmeni (CE) atbilstoši jaunajam standartam. Iepriekš apgūtie priekšmeti tiks pielīdzināti jaunajai programmai un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites vai eksāmeni.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan vidējās izglītības posmā iegūtie dokumenti: liecības un sekmju izziņa. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas skola pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības. Arī šajā gadījumā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 11. 21.2.punktam, pilngadīgām personām ir tiesības mācīties eksternāta formā.

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās skolas administrācijas pārstāvi un precizēt, kādas ir Jūsu iespējas iestāties, kad var iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz u.c. nianses.

12-09-2022

Labdien! Ja skolēns nenokārto 9.klases eksāmenus un paliek bez atestāta par pamatizglītību, vai viņš var nākamajā mācību gadā no septembra atkal mācīties 9.klasē tajā pašā skolā?

Labdien!

Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēnam izsniedz liecību, ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem1. Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (var mācīties tajā pašā skolā vai citā skolā), apgūstot visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Visi iegūtie vērtējumi tiks uzskatīti par gada vērtējumiem attiecīgajos mācību priekšmetos2.

Papildus informējam, ka, lai iegūtu pamatizglītību, var mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pat pilngadības sasniegšanai. Savukārt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas atbilstoši noteikumiem, ir iespēja pabeigt pamatizglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā3

1. Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļa

2. MK noteikumi Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 26. punkts

3. MK noteikumi Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punkts.

08-09-2022

Labdien! Esmu beigusi vidusskolu. Plānoju doties uz ārzemēm. Kādas profesijas var apgūt attālināti ?

Labdien!

Atrast vienkopus visu aktuālo informāciju par izglītības iespējām pēc 12. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Vispirms izvēlieties sadaļu Esmu pabeidzis vai drīz beigšu vidējo izglītību, un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, studiju veida, izglītības ieguves formas u.c. kritērijiem.

Jūs varat arī katram no programmu sarakstiem izvēlēties “Iestāžu skatu” un iegūt izglītības iestāžu sarakstu.

07-09-2022

Labdien! Kā man rīkoties situācijā, kad mans pamatskolas atestāts ir sadedzis? No iepriekšējās skolas saņēmu tikai izziņu par skolas pabeigšanu ar iegūtajiem vērtējumiem. Es vēlos turpināt mācības vidusskolā, taču skola pieprasa, lai uzrādu pamatizglītības dokumenta oriģinālu. Vai es varu atkārtoti saņemt pamatizglītības dokumenta oriģinālu, lai varētu to iesniegt mācību turpināšanai?

Labdien!

Ja izglītības dokuments ir nozaudēts vai neatgriezeniski sabojāts, ir iespējams iegūt tā dublikātu.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.913 (IV daļa) “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”, lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību dublikātu, Jums ir jāiesniedz iesniegums izglītības iestādē, kuru esat beigusi, tātad tajā iestādē, kas jums šo izglītības dokumentu savulaik izsniedza. Ja šī skola ir likvidēta vai reorganizēta, jāvēršas ar iesniegumu par dublikāta izsniegšanu attiecīgās pašvaldības izglītības nodaļā.

Persona, kurai nepieciešams izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto dokumentu par nederīgu. Par šī oficiālā paziņojuma publicēšanu Jums būs jāmaksā saskaņā ar cenrādi.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.

Izglītības dokumenta dublikāts ir derīgs iesniegšanai izglītības iestādēs.

07-09-2022

Labdien! Man ir pirms vairākiem gadiem iegūta vidējā profesionālā izglītība un 4. līmeņa kvalifikācija "Drēbnieks". Es vēlētos strādāt par pasniedzēju profesionālajā izglītībā, varbūt pasniegt arī kursus un meistarklases. Kāda izglītība tam ir nepieciešama un kur var apgūt profesionālās izglītības pedagoga izglītību?

Labdien!

Prasības profesionālās un interešu izglītības pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 6. punktā, kurš cita starpā nosaka, ka par profesionālās un interešu izglītības pedagogu ir tiesīga strādāt arī persona, kurai ir trešā līmeņa profesionālā kvalifikācija* un augstākā pedagoģiskā izglītība vai apgūta šo noteikumu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma vismaz 72 stundu apjomā.

Tādējādi, ja Jums ir iegūta vidējā profesionālā izglītība, tad, lai strādātu par profesionālās izglītības skolotāju (piemēram, strādātu par pasniedzēju un mācītu profesionālos priekšmetus tehnikumos u.c. profesionālās izglītības iestādēs) un/vai interešu izglītības skolotāju (piemēram, vadītu pulciņus, meistarklases bērniem un jauniešiem), Jums ir papildus jāapgūst augstākās izglītības programma pedagoģijā vai pedagogu profesionālās pilnveides programma vismaz 72 h apjomā. Minētie noteikumi neattiecas uz pieaugušo izglītību, taču darba devējs var dot priekšroku pretendentam ar pedagoģisko izglītību. Tāpat pedagoģiskā izglītība noderēs, ja vēlēsieties strādāt kā privātprakses pedagogs sertificētā privātpraksē ar bērniem, jauniešiem vai pieaugušajiem (interešu izglītības pedagogi bieži īsteno tieši šādu pedagoģiskās darbības formu).

Ātrākais ceļš būtu apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmu. Šādas programmas ir tiesīgas izstrādāt un īstenot tikai augstskolas, kuras īsteno studiju programmas pedagoģijā. Pēc programmas apguves tiek izsniegts pedagoga sertifikāts. Jums jāizvēlas pilnveides programma, kura domāta topošajiem skolotājiem bez iegūtas pedagoģiskās izglītības, piemēram, “Pedagoģiskās darbības pamati”. Nosūtām Jums programmu sarakstu: SARAKSTS. NIID.LV sarakstam ir informatīvs raksturs – iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu un precizēt, kādas ir iespējas mācīties šajās programmās.

Nosūtām Jums arī sarakstu ar pamatstudiju programmām pedagoģijā: SARAKSTS. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas u.c. kritērijiem. Šobrīd neviena augstskola nepiedāvā iegūt kvalifikāciju “Profesionālās izglītības skolotājs”, taču Jūs varat iegūt augstāko izglītību jebkurā no pedagoģijas programmām.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varēsiet strādāt par skolotāju, kā tikko uzsāksiet mācības vai studijas.

Papildu informācija
Par profesionālās izglītības skolotāja un citām pedagogu profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas).

*Atbilstoši grozījumiem Profesionālās izglītības likumā (Pārejas noteikumu 29. un 30.p.), sākot ar 2022. gada 1. augustu, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

05-09-2022

Labdien! Vai pēc 9. klases var mācīties par stjuarti?

Labdien!

Lai mācītos par stjuarti, vispirms ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību. Stjuartes profesiju personas ar vidējo izglītību no 18 gadu vecuma var apgūt, mācoties aviokompānijas "airBaltic" apmācību centrā.

Ar stjuarta un citām aviācijas nozares profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) var iepazīties  vietnē Profesiju Pasaule.

02-09-2022

Labdien! Mans bērns mācās 12. klasē. Viņam ir vairākas hroniskas slimības. Iepriekšējos gados viņš saņēma atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, ir arī rekomendācijas no ārstiem speciālistiem, bet šogad ģimenes ārsts atsakās izsniegt izziņu. Vai tas ir likumīgi?

Labdien!

NIID.LV nav kompetentā iestāde, kam ir tiesības komentēt ģimenes ārsta pieņemtos profesionālos lēmumus. Ārstu profesionalitātes kontrole ir Veselības inspekcijas (VI) kompetencē. Iesakām Jums sazināties ar VI Veselības aprūpes nodaļas speciālistiem, kuri palīdzēs Jums profesionāli izvērtēt situāciju un sniegs ieteikumus turpmākajai rīcībai. Tālrunis saziņai: 28680067, e-pasts: vi@vi.gov.lv.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 228