Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 52
05-10-2021

Labdien! Mana māsa pēc 12.klases ir iestājusies tehnikumā - vidējās profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases. Vai ir iespēja ieskaitīt skolas atzīmes un neapmeklēt jau apgūtos priekšmetus?

Labdien!

Jā, iestājoties citā skolā tajā pašā izglītības pakāpē, pastāv iespēja pielīdzināt jau apgūtos priekšmetus. Sekmīgi apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat nav atkārtoti jākārto eksāmeni un citi pārbaudījumi priekšmetos, kuros tie ir nokārtoti. Taču, tā kā Jūsu māsa iepriekš ir mācījusies vispārējās vidējās izglītības programmā, ir jāņem vērā, ka

1) profesionālās izglītības programma būtiski atšķiras no vispārējās izglītības programmas – gan apgūstamie priekšmeti, gan to saturs un apjoms;

2) šobrīd gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā būtiski mainās mācību saturs. Pārmaiņas skars arī centralizētos eksāmenus – to saturs tiks veidots atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Uzsākot mācības pēc jaunā standarta, tehnikuma audzēkņiem būs jāizpilda visas standartā paredzētās un attiecīgi tehnikuma programmā iekļautās prasības. Piemēram, ja tehnikuma programmā ir iekļauts priekšmets „Latviešu valoda un literatūra”, kurš vispārējā izglītībā nav apgūts vai apgūts daļēji, tad arī attiecīgi CE būs jākārto latviešu valodā un literatūrā (optimālajā vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam standartam). Šādā gadījumā Jūsu māsai būs jāapgūst šis priekšmets un jākārto arī CE.

Līdz ar to, uzsākot mācības tehnikumā, Jūsu māsai pastāv iespēja ieskaitīt jau iegūtos vērtējumus un attiecīgi neapmeklēt šos priekšmetus, taču ieskaitīt var tikai tos priekšmetus, kuru saturs un apjoms sakrīt. Lai precizētu informāciju  un vienotos par turpmāko rīcību, iesakām Jūsu māsai sazināties ar tehnikuma vadību.

07-07-2021

Labdien! Mans dēls netika izvēlētajās skolās, neizturēja konkursu. Arī citās skolās Rīgā konkurss jau ir beidzies. Ko mums tālāk darīt? Kur es viņu varu pieteikt, lai var turpināt mācības vidusskolā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka Rīgas skolās vēl turpinās uzņemšana un galīgie konkursa rezultāti būs zināmi tikai pēc 30. jūnija.

1)Vēl ir iespēja rakstīt iesniegumu un pieteikties mācībām gan skolās, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu (skolu saraksts), gan skolās, kuras uzņem izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā (skolu saraksts). Katra skola izskatīs iesniegumus un sniegs atbildi, kad būs zināmi galīgie konkursa rezultāti.

2)Pastāv arī tāda iespēja, ka Jūsu dēla izvēlētajās klasēs atbrīvojas vietas, tā kā topošie vidusskolēni varēja pieteikties uz vairākām skolām/ programmām vienlaikus un skolēns vienlaikus nevar mācīties vairākās skolās/ programmās. Tādējādi daudzi pieteikumi tiks atsaukti, līdz ar to atbrīvosies vietas klasēs.

RD IKSD mājaslapā ir izveidota interaktīva karte, ar kuras palīdzību skolēni un vecāki var izvēlēties piemērotāko skolu pēc padziļināto kursu piedāvājuma 2021./2022.mācību gadā: skatīt šeit

Savus iestājpārbaudījumu rezultātus (šifrētā veidā) skolēni var aplūkot šajā saitē.

6.augustā RD IKSD plāno izsludināt arī papilduzņemšanu brīvajās vietās Rīgas skolās.

Līdz ar to iesakām Jūsu dēlam izvēlēties skolas no nosūtītajiem sarakstiem, droši rakstīt iesniegumus skolām, kurās viņš vēlētos mācīties, un gaidīt atbildes. Drīkst pieteikties mācībām vairākās skolās. Ja dēls izturēs konkursu vairākās vietās, tad būtu ļoti labi, ja viņš informētu tās skolas, kurās viņš nemācīsies, lai citi skolēni var pretendēt uz vietām. Ja tomēr dēls neiztur konkursu un netiek uzņemts nevienā no izvēlētajām klasēm, tad 6. augustā vēl ir iespēja pieteikties papilduzņemšanai brīvajās vietās.

Zināšanai informējam, ka turpinās uzņemšana arī profesionālajās skolās. Par uzņemšanu profesionālās izglītības programmās 2021./2022. gadā (vispārīga informācija, uzņemšanas/ dokumentu iesniegšanas termiņi, papilduzņemšanas termiņi, jaunās programmas) var uzzināt NIID.LV rakstā “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2021./22. gadā”.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar A.Pēterkopu (tālrunis: 67181306; e-pasts: Anita.Peterkopa@riga.lv vai iksd@riga.lv).

Ja Jūs interesējaties par izglītības iespējām nevis Rīgā, bet citā pašvaldībā, tad varat griezties pašvaldības Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvalžu vadītāju un speciālistu kontaktinformācija atrodama izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā.

17-06-2021

Labdien! Es šobrīd mācos tehnikumā. Esmu nokārtojis valsts centralizētos eksāmenus, bet nepabeigšu 3. kursu nesekmīgu vērtējumu dēļ profesionālajos priekšmetos. Ja es pārtrauktu iesāktās mācības un iestātos kādā no tālmācības vidusskolām, vai ir iespējams vidējo izglītību iegūt viena mācību gada laikā?

Labdien!

To, cik ilgi Jums būs jāmācās, lai pabeigtu vidējās izglītības ieguvi, precīzi var pateikt tikai pati izvēlētā skola. Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies nevis vispārējā vidusskolā, bet profesionālajā skolā (tehnikumā), tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāuzsāk mācības. Tas ir ļoti individuāli. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto CE  mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Zināšanai nosūtām Jums neklātienes un tālmācības programmu SARAKSTU , kuras 2021.gadā tiek uzsāktas 12. klasē pēc iepriekšējā* standarta, kā arī programmu SARAKSTU, kurās uzsāks mācības pēc jaunā standarta no 10. un 11. klases. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/ maksas iespējām u.c. kritērijiem. Katras programmas aprakstā atradīsiet arī skolas kontaktinformāciju. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, vai skola var Jūs uzņemt, kad un kādus dokumentus Jūs varat iesniegt, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kā noritēs mācības u.c.nianses.

*Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

02-06-2021

Labdien! Ko darīt, ja skolēns 10. klasi pabeidzis ar nesekmīgām atzīmēm un tiek atskaitīts no skolas?

Labdien!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 10.punktu, ja vidusskolēns mācību gada beigās nav pārcelts nākamajā klasē, tad ir iespēja ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu iestāties neklātienes vai tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmā. Šādā gadījumā, uzņemot izglītojamo nākamajā klasē, izglītojamais pašizglītības veidā apgūst nenokārtotos mācību priekšmetus un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām nokārto pēcpārbaudījumus.

Savukārt, ja skolēns jau ir atskaitīts no skolas un saņēmis dokumentus, tad viņam, visticamāk, būs jāstājas atkārtoti 10. klasē. Taču tas jāprecizē, sazinoties ar izglītības iestādi.

Ja persona ir pilngadīga, ir vēl viena iespēja – izglītības iegūšana eksterņa statusā. Lai iegūtu vidējo izglītību,  skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā - eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Noteikumu Nr. 591 V. daļa).

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, t.sk. liecības vai sekmju izraksti u. c. Par mācību priekšmetu un iepriekš iegūto vērtējumu pielīdzināšanu ir jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums vidējās izglītības programmu sarakstu: SARAKSTS, t.sk. programmas, kuras tiek īstenotas neklātienē un / vai tālmācībā: SARAKSTS. Iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai skola ir gatava skolēnu uzņemt, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz u.c. nianses.

01-03-2021

Labdien! Pirms 35 gadiem mācījos tehnikumā, kuru diemžēl tā arī nepabeidzu. Visu šo laiku strādāju bez diploma, līdz darba devējs man nepajautāja par izglītības dokumentu. Vai es varu pabeigt mācības?

 

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību cilvēks var jebkurā vecumā. Līdzīgā situācijā personām ar nepabeigtu vidējo profesionālo izglītību mēs parasti iesakām izvēlēties vienu no diviem risinājumiem:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Tā kā esat profesionālās izglītības programmā mācījusies ļoti sen, tad, izvēloties šo variantu, pastāv iespēja sastapties ar vairākām problēmām: 1)tādu programmu skolas vairs neīsteno; 2)iegūstamā kvalifikācija mūsdienās vairs nav aktuāla; 3)ir būtiski mainījies izglītības saturs, standarti utt.; 4) profesionālās izglītības programmas par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai klātienes formā. Tādēļ ieteicamāks būtu otrs risinājums:

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Tā kā strādājat, tad  piemērotākas Jums būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādēs. Iepriekš šādas programmas īstenoja galvenokārt vakarskolas, taču tagad neklātienes un/ vai tālmācības programmas var licencēt un īstenot jebkura vispārējās izglītības iestāde. Stājoties skolā, Jums būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti – apliecība par pamatizglītību, liecības vai sekmju izraksti u.c. Skola izvērtēs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu, kurā klasē (semestrī) Jums būs jāmācās. Precīzi to noteikt var tikai skola, kuru izvēlēsieties.

Zināšanai informējam, ka sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta

Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kas tiek īstenotas pēc jaunā standarta.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Nosūtām arī  programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

17-02-2021

Labdien! Šobrīd mācos 12. klasē. Attālināto mācību dēļ manas sekmes ir strauji pasliktinājušās, pirmo semestri pabeidzu ar nesekmīgiem vērtējumiem 3 mācību priekšmetos. Vai man ir kāda iespēja pabeigt vidusskolu?

Labdien!
 
Šobrīd diemžēl daudzu skolēnu sekmes ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ierobežojumi, kas saistīti arī ar mācību norisi klātienē. Šādā situācijā Jums ir jāmeklē jebkāda veida atbalsts, lai paaugstinātu motivāciju mācīties, saņemtu vērtējumu nenokārtotajos priekšmetos, sekmīgi nokārtotu eksāmenus un pabeigtu vidusskolu. Noteikti ir vērts mēģināt un darīt visu iespējamo, lai pabeigtu skolu! Iesakām arī kārtot centralizētos eksāmenus (CE), kuriem esat pieteikusies – sekmīgi nokārtoto CE sertifikāti būs derīgi neatkarīgi no tā, vai izdosies šogad pabeigt skolu.
 
Lai saņemtu atbalstu, vispirms ir jāvēršas savā skolā. Lielākajā daļā Latvijas skolu skolēniem ir pieejams bezmaksas atbalsts projekta „PuMPuRS” ietvaros (projektā iesaistīto skolu sarakstu skatiet šajā saitē). Projekta ietvaros vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei var pieteikties dažāda veida atbalstam, t.sk.individuālām pedagogu, psihologu, pedagogu palīgu u.c.speciālistu konsultācijām. Mēdz būt tā, ka skolēnam palīdz saņemties un atgūt motivāciju viena vai vairākas sarunas ar psihologu, citos gadījumos noderīgas ir priekšmetu skolotāju individuālās konsultācijas, kuru laikā izdodas apgūt nokavēto mācību vielu. Projekts ļauj īstenot individuālu pieeju katram skolēnam.
 
Tāpat ir stājies spēkā Ministru kabineta lēmums, ka, sākot ar 8. februāri, ikvienam skolēnam, kuram tas ir nepieciešams, ir pieejamas individuālas skolotāju (t.sk. priekšmetu skolotāju) konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Individuālās konsultācijas ir paredzētas skolēniem, kuriem radušās grūtības mācībās, ir ierobežota pieeja tehnoloģijām, kā arī tiem, kuriem nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.
 
Lai labāk apgūtu mācību priekšmetus un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:
  • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
  • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
  • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
  • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
  • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
  • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.
Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.
 
Ja tomēr neizdodas pabeigt vidusskolu šajā mācību gadā
 
Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.
 
Lai iegūtu vidējo izglītību,  skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā - eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļa).
 
Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.
 
Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāka 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to šādā gadījumā būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam - 2021. gadā, lai pabeigtu vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta.
 
Papildu informācija
  • Pašvadītas mācīšanas ceļvedis 5.-12. klašu skolēniem – portālā Iespējamā misija.
  • Psihologa skatījums uz attālināto mācību izaicinājumiem: raksts portālā mammamuntetiem.lv.
  • Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums par attālināto mācību rezultātiem.
25-01-2021

Labvakar. Es mācos 10.klasē. Gribu februārī uzsākt mācības tālmācības vidusskolā. Vai pēc tam varēšu iestāties universitātēs Latvijā vai ārzemēs?

Labdien!

Absolvējot valsts akreditētu tālmācības vidusskolas programmu, skolēns saņem tādus pašus izglītības dokumentus kā beidzot jebkuru citu vidusskolas programmu. Tālmācības programmās mācās pēc tāda paša standarta, atšķiras tikai apgūstamo stundu skaits (3360–3780 mācību stundas klātienē un 1890–2205 - neklātienē vai tālmācībā), tāpat var atšķirties daļa apgūstamo priekšmetu. Ar saņemtu tālmācības vidusskolas atestātu un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātiem absolvents var stāties Latvijas augstskolās un koledžās, un vienlīdzīgā konkursā pretendēt uz studiju vietām.

Ja pēc vidusskolas absolvēšanas vēlēsieties studēt ārzemēs, Jums vispirms būs jānoskaidro, kādas ir konkrētās uzņemšanas prasības izvēlētajā augstskolā, kādi dokumenti jāsagatavo utt. Jums būs nepieciešama arī izglītības dokumentu atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

20-01-2021

Labdien! 1990.gadā iestājos koledžā profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases, krievu valodā, bet nepabeidzu mācības. Šobrīd uz rokas ir akadēmiskā izziņa, sekmju izraksts lidz 6.semestrim. Vai man ir iespēja saņemt apliecību vai atestātu par vidējo vispārejo izglītību? Paldies!

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību var ikviena persona jebkurā vecumā. Stājoties skolā pēc mācību pārtraukuma, arī pēc ilgāka pārtraukuma, skola izvērtēs iesniegtos dokumentus (akadēmisko izziņu, sekmju izrakstus u.c.) un pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības, kādi priekšmeti jānokārto, lai būtu apgūta visa skolas programma atbilstoši standartam. Tas ir ļoti individuāli. Parasti tie priekšmeti, kas jau ir apgūti iepriekšējās mācībās, atkārtoti nav jāapgūst. Taču, tā kā jau ir pagājis ilgs laiks no mācību pārtraukšanas brīža, ir būtiski mainījušies standarti un mācību programmu saturs, līdz ar to pastāv iespēja, ka Jums vajadzēs apgūt visu vai gandrīz visu vidusskolas programmu.

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Jums būtu ieteicams atrast tādu skolu, kurai ir jau pieredze pieaugušu cilvēku apmācībā. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā* standarta, kā arī programmu SARAKSTU, kurās mācās pēc jaunā standarta no 10. klases. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/ maksas iespējām u.c. kritērijiem. Katras programmas aprakstā atradīsiet arī skolas kontaktinformāciju. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, vai skola var Jūs uzņemt, kad un kādus dokumentus Jūs varat iesniegt, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kā noritēs mācības u.c.nianses.

Zināšanai informējam, ka vidusskolās visi mācību priekšmeti, izņemot svešvalodas, atbilstoši jaunajam standartam tiek īstenoti latviešu valodā. Krievu valodā var apgūt ar krievu valodu, literatūru,  kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

*Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

17-12-2020

Labdien! Mācos 12.klasē tālmācības vidusskolā. Ja tagad izstāšos no skolas, vai skolai man jāizsniedz liecība par 1.semestri? Arī tad, ja nav nokārtots kāds no priekšmetiem par semestri? Vai tāpat skolai ir jāļauj izstāties decembrī un jāizsniedz liecību ar n/v? Vēlāk (2021. gadā) vēlos turpināt mācības 12. klasē. Vai tad saglabāsies atzīmes tajos priekšmetos, ko nokārtoju 12. klasē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pilngadīgu izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (VI daļas) var jebkurā laikā pēc paša iniciatīvas atskaitīt no skolas, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā lūgumu, ko apliecina rakstisks iesniegums ar norādītu iemeslu. Izstājoties no skolas, skolēnam izsniedz liecību ar visiem iegūtajiem (vai neiegūtajiem – n/v) vērtējumiem.

Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.

Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāk 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to Jums būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam (2021. gadā, kā minējāt jautājumā), lai pabeigtu vidusskolu pēc tā paša standarta, pēc kura mācījāties līdz šim.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12. klasē. Manā skolā ir priekšmets "vizuālā māksla", taču uzskatu, ka man šis priekšmets absolūti nav nepieciešams. Vai ir iespējams no šī priekšmeta individuāli vai kolektīvi, ja visai klasei šis priekšmets nav nepieciešams, atteikties?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta eksperti Dzintru Mergupi-Kutraiti, kura informēja, ka ne skolēns, ne skolēnu grupa (klase) nevar atteikties no mācību priekšmeta, kas ir iekļauts konkrētajā vidējās izglītības programmā. Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst visi vidusskolas programmā iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto visi pārbaudījumi – gan valsts, gan skolas noteiktie eksāmeni un ieskaites.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 52