Digitālais asistents

E-konsultācijas
e-konsult_3_287.jpg

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā. Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta.  Jautājumus un atbildes var meklēt pēc atslēgas vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta. E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. 

NIID.LV tiek publicētas tikai atbildes, kas sniegtas pēdējo divu kalendāro gadu laikā. Atbildes tiek regulāri aktualizētas.

Fizisko personu dati un personiska rakstura informācija, kas ietverta iesniedzēja jautājumā un atbildē, publiski pieejamajā versijā netiek ievietota. Personu datu apstrāde tiek īstenota atbilstoši VIAA fizisko personu datu un privātuma politikai. Par personu datu apstrādi NIID.LV mājaslapā vari lasīt šeit.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25
30-09-2023

Labdien! Vēlos pabeigt vidējās izglītības ieguvi. Dzīvoju Francijā. Vēlētos mācīties valodu virziena programmā. Kādas ir iespējas?

Labdien!

No Jūsu uzdotā jautājuma saprotams, ka esat uzsākusi vidējās izglītības apguvi, taču neesat to pabeigusi. Ja vēlaties izglītības ieguvi turpināt kādā no Latvijas skolām, tad Jums jāveic šādi soļi:

1)Jāatrod piemērota izglītības iestāde. Tā kā nedzīvojat Latvijā, tad Jums piemērotākas būs tālmācības vidējās izglītības programmas. Tālmācības programmas īsteno gan valsts skolas (valsts budžets), gan privātās skolas (par maksu). Nosūtām Jums tālmācības programmu sarakstu: SARAKSTS. Saraksta kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc papildu kritērijiem: budžeta iespējām, norises vietas u.c.

Jaunais vidējās izglītības standarts vairs neparedz programmu dalījumu virzienos (iepriekš valodas padziļināti varēja apgūt humanitārā un sociālā virziena programmās), tādēļ programmas pēc virzieniem NIID.LV sarakstā vairs nevar atlasīt. Tagad vidējās izglītības programmās var apgūt pamatkursus, padziļinātos kursus un specializētos kursus. Jums būtu jāatrod programma ar padziļinātu valodu apguvi. Piemēram, Rīgas pilsētā ir izveidota interaktīvā vidusskolu mācību priekšmetu komplektu karte, kurā var atlasīt skolas pēc apgūstamajiem priekšmetiem. Programmas satura apraksti ir pieejami arī skolu mājaslapās. Padziļināti valodas tālmācības programmā var apgūt, piemēram, Rīgas 84.vidusskolā, Rīgas 1. tālmācības vidusskolā (par maksu), Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā (par maksu) u.c.

2)Kad esat atradusi piemērotu programmu, iesakām Jums sazināties ar skolu un noskaidrot, a) kad un kā Jūs varat iesniegt dokumentus (lielākā daļa skolu piedāvā iespēju pieteikties elektroniski – caur mājaslapā iestrādātu elektroniskās pieteikšanās sistēmu, arī dokumentus var sūtīt ieskenētā veidā); b) kādi dokumenti jāiesniedz; c) kurā klasē/ semestrī Jūs uzņems (iespējams, skola šo lēmumu varēs pieņemt tikai pēc Jūsu iesniegtā sekmju izraksta izvērtēšanas, īpaši gadījumā, ja iepriekš mācījāties pēc vecā standarta) un d) kādi priekšmeti būs jāapgūst un kādi eksāmeni jākārto.

Papildus par iestāšanos un mācībām vidējās izglītības programmās lasiet NIID.LV rakstā “Kā iestāties vispārējās vidējās izglītības programmās”.

21-07-2023

Labdien! Ja vidusskolēns, kurš mācās tālmācības vidusskolā, šogad nenokārtoja matemātikas eksāmenu, bet ir saņēmis sekmīgu gada vērtējumu, vai viņam jāmācās visa matemātikas skolas programma, vai viņš var pārkārtot tikai eksāmenu? Paldies.

Labdien!

Ja ir skolēns, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu (t.sk. tālmācības formā), kādā no centralizētajiem eksāmeniem (CE) saņem nepietiekamu procentu skaitu (2022./23. mācību gadā tie bija 10%), tad viņš saņem liecību, nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, un tiek atskaitīts no skolas. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā eksterņa statusā un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21.3 punktā noteiktajam viena mācību gada laikā apgūt vidusskolas mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, nokārtot eksāmenu un saņemt atestātu.

Mācoties eksterņa statusā, skola nodrošina iespēju mācību gada laikā apmeklēt nepieciešamās konsultācijas, pieteikties un kārtot CE.

Stājoties vidusskolas programmā, tiek pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti, izvērtējot sekmju izrakstu, kā rezultātā skola pieņem lēmumu, kādi priekšmeti papildus jāapgūst un kādi pārbaudījumi jānokārto. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, jāmācās tikai tie priekšmeti, kuros nav iegūts vērtējums vai tas ir nesekmīgs. Taču, tā kā Jūsu jautājumā minētais jaunietis nav nokārtojis matemātikas CE, tad, visticamāk, lai nokārtotu šo eksāmenu, viņam vajadzēs arī mācīties matemātikas priekšmetu. Precīzu informāciju Jums var sniegt tikai skola, kurā jaunietis plāno mācīties.

Tāpat, ja vidējās izglītības programmā, kurā skolēns tiek uzņemts, ir iekļauti priekšmeti, kurus viņš iepriekš nav apguvis (piemēram, ja skolēns iestājas citā skolā, kas īsteno atšķirīgus priekšmetus), tad ir jāapgūst arī tie.

Sekmīgi nokārtotie CE un citi eksāmeni / ieskaites atkārtoti nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot rezultātus kādā no eksāmeniem, kuru viņš ir nokārtojis, tad arī šim eksāmenam var pieteikties un kārtot atkārtoti.

Vēršam uzmanību, ka 2024. gadā, lai sekmīgi pabeigtu vidusskolu un saņemtu atestātu, eksāmenos būs jāiegūst jau 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

19-07-2023

Labdien! Kurās vidusskolās Rīgas apkārtnē var iestāties, ja centralizētā eksāmena vērtējums vienā no priekšmetiem ir 34%?

Labdien!

Ja vērtējums kādā no centralizētajiem eksāmeniem (CE), 9. klasi beidzot, ir zemāks par 35%, tad skolēns nevar pretendēt uz iestāšanos Rīgas valstspilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs*. Minētās prasības var neattiecināt uz skolēniem, kuri piesakās mācībām vispārējās vidējās izglītības 10.klases neklātienes vai tālmācības programmās, kuras Jūs varat meklēt

  • RD IKSD skolu katalogā (jāizvēlas neklātienes un/vai tālmācības izglītības ieguves forma);
  • NIID.LV datubāzē: Rīgas neklātienes/ tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmu un attiecīgi izglītības iestāžu saraksti. Vēršam uzmanību, ka privātās skolas programmas īsteno par maksu.

Savukārt par uzņemšanas iespējām Rīgas reģiona vidusskolās vai ģimnāzijās Jums jāinteresējas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē un/vai konkrētā vidējās izglītības iestādē. Diemžēl ne Rīgā, ne Pierīgā, ne citur Latvijā netiek veidoti speciāli skolu un programmu saraksti, kurās var iestāties skolēni, kas saņēmuši zemāku vērtējumu par 35% kādā no CE. Pierīgas novados un citās reģionālajās pašvaldībās uzņemšanas prasības var nebūt tik stingras un konkurss var nebūt tik liels, taču, lai saņemtu precīzu informāciju par iestāšanās iespējām, Jums jāsazinās ar konkrēto skolu.

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām visā Latvijā, kas tiek īstenotas klātienē, neklātienē un tālmācībā. Sarakstu kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/maksas u.c. kritērijiem.

Vēršam uzmanību, ka gan Rīgas, gan reģionu skolas var izsludināt papilduzņemšanu brīvajās vietās, tādēļ iesakām sekot līdzi situācijai, kāda būs izveidojusies, noslēdzoties sākotnējam uzņemšanas procesam. Jūs varat sekot līdzi jaunumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā, reģionālo pašvaldību un izglītības iestāžu mājaslapās.

Savukārt profesionālās izglītības iestādēs parasti audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatizglītības vidējo vērtējumu noteiktos priekšmetos. Ne visās skolās ir noteikts kritērijs, ka visiem vērtējumiem jābūt sekmīgiem, taču jārēķinās, ka 2023./24. mācību gadā tehnikumos, koledžās un profesionālajās vidusskolās ir ļoti liels konkurss un lielākā daļa grupu jau ir nokomplektētas. Atsevišķās profesijās vēl turpinās uzņemšana vai ir izsludināta papildu uzņemšana.

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs NIID.LV ir publicēts apkopojošs raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”. Raksts tiek pastāvīgi aktualizēts, šobrīd ir pievienota informācija par papilduzņemšanu.

*Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) 01.03.2023. iekšējie noteikumi Nr.9 “Kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai 10.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, 27.p.

30-06-2023

Labdien! Vai jaunietis, kurš ir saņēmis oficiālu atbrīvojumu no CE, ir tiesīgs saņemt 12.klases izlaidumā atestātu ar liecību?

Labdien!  Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 48. pantam par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu par nokārtotiem CE. Gadījumos, ja izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, sertifikāts netiek izsniegts, bet sekmju izrakstā attiecīgajā ailē norādīts "atbrīvots" vai "atbrīvota”.

Liecība tiek izsniegta tikai šādos gadījumos:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums mācību priekšmetā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

 

Tātad – Jums tiks izsniegts vispārējās vidējās izglītības atestāts un tā pielikums – sekmju izraksts.

24-05-2023

Labdien! Kādos gadījumos izliek galīgo vērtējumu priekšmetā? Ar ko gada vērtējums atšķiras no galīgā vērtējuma?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka katrai skolai ir jābūt izstrādātam iekšējam normatīvajam dokumentam – vērtēšanas kārtībai. Šajā dokumentā arī jābūt detalizēti noteiktai vērtēšanas kārtībai,  kritērijiem un principiem, kā tiek izlikti gada un galīgie vērtējumi.

Ar galīgo vērtējumu tiek saprasts noslēguma vērtējums mācību priekšmetā (kursā) tad, kad šis kurss tiek pilnībā pabeigts. Piemēram, ja kāda priekšmeta (kursa) apguve sākas 10. klasē un tiek noslēgta, beidzot 11. klasi, tad 10. klases noslēgumā tiek izlikti gada vērtējumi un attiecīgi 11. klases noslēgumā – galīgie (jeb gala) vērtējumi.

21-04-2023

Labdien! Vēlējos uzzināt, kā iegūt vidējo izglītību un saņemt atestātu, ja ir nolikti visi valsts centralizētie eksāmeni, bet tika pamestas mācības pēdējā kursā tieši pirms diplomdarba kārtošanas? Vai ir iespējas stāties vakarskolā vai tālmācībā? Ja jā, tad cik ilgā laika posmā var iegūt izglītību?

Labdien!

Jā, Jūs varat turpināt vidējās izglītības ieguvi, mācoties vispārējās vidējās izglītības programmā, t.sk. neklātienes vai tālmācības formā. Taču vēršam uzmanību, ka, lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi programmā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto visi centralizētie eksāmeni (CE) optimālajā vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunā vidējās izglītības standarta* prasībām - arī tiem skolēniem, kuri iepriekšējā izglītības programmā CE vispārējā līmenī ir sekmīgi nokārtojuši. Līdz ar to Jums būs 1) jāapgūst tie priekšmeti, kurus profesionālajā skolā neesat apguvusi, 2) no jauna jākārto CE atbilstoši jaunajam vidusskolas mācību saturam.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan profesionālās vidējās izglītības iestādē iegūtie dokumenti, t.sk. sekmju izziņa par apgūtajiem priekšmetiem. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas skola pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības. Nosūtām Jums zināšanai vidējās izglītības programmu sarakstu, kas tiek īstenotas neklātienes un/vai tālmācības formā, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem (iepriekš šādas programmas īstenoja galvenokārt vakarskolas, taču tagad vakarskolas vairs nepastāv un neklātienes vai tālmācības programmas var licencēt un īstenot jebkura vispārējās izglītības iestāde).

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās skolas administrācijas pārstāvi un precizēt, kādas ir Jūsu iespējas iestāties, kad var iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz, kādi priekšmeti būs jāapgūst, no kuras klases/ semestra Jūs varētu uzsākt mācības u.c. nianses.

Zināšanai informējam, ka pilngadīgām personām atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam, ir iespēja pabeigt vidējās izglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, lai saņemtu vai uzlabotu gada vai eksāmena vērtējumu, kā arī lai saņemtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi.

*Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumi Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem", 21. punkts.

17-02-2023

Labdien! Ja man 12. klasē visas atzīmes priekšmetos, kuros lieku eksāmenus, ir sekmīgas, taču citā priekšmetā ir nesekmīga atzīme, vai es tikšu pielaists pie eksāmeniem?

Labdien!

Nesekmīgi gada vērtējumi kādā no priekšmetiem neietekmē pielaidi centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai. Vienīgais, kas var atcelt skolēna pielaidi CE kārtošanai, ir viņa paša rakstīts iesniegums skolas direktoram par to, ka viņš nekārtos šo eksāmenu.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem. Tiek ņemti vērā tieši gada, nevis semestru vērtējumi. Tādējādi, ja Jūs esat saņēmis nesekmīgu semestra vērtējumu krievu valodā, tad jāpacenšas otrā semestra laikā šo vērtējumu uzlabot, lai gada atzīme būtu sekmīga.

Skolēnam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam,  pilngadīgam skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, mācoties eksternāta (pašizglītības) formā, iegūt vidējo izglītību. Sekmīgi apgūtie priekšmeti atkārtoti nebūs jāapgūst, tāpat nebūs atkārtoti jāliek sekmīgi nokārtotie CE (taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu kādā no CE, viņš drīkst to darīt).

Papildu informācija

Uzlabot sekmes krievu valodā (un citos priekšmetos) var palīdzēt privātskolotājs vai kursi. Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar dažiem resursiem:

  • Sertificēti privātskolotāji, kas strādā gan individuāli, gan izglītības iestādēs - oficiālais reģistrs VIIS sistēmā;
  • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
  • Privātstundas dažādās svešvalodās, valodu apmācības portālā "WebTeachers" u.c.
23-12-2022

Labdien! Neesam no Latvijas, bet šobrīd dzīvojam šeit. Bērns mācās 11. klasē. Vai viņš var iestāties tehnikumā Latvijā? Un kas mums jādara?

Labdien!

Lai sagatavotu precīzāku atbildi, būtu nepieciešama papildu informācija, no kādas valsts Jūs esat un kāds ir Jūsu statuss Latvijā (iedzīvotājs, bēglis, patvēruma meklētājs, persona ar alternatīvo statusu u.c.). Tādēļ varam sniegt Jums tikai vispārīgu informāciju.

Nosūtām Jums sarakstu ar noderīgiem resursiem, kur Jūs varat vērsties pēc palīdzības:

  • Konsultācijas, arī par izglītības jautājumiem, visiem, kas ieceļojuši no valstīm ārpus Eiropas Savienības, sniedz Integration.lv Informācijas centra darbinieki gan Rīgā, gan citās pilsētās;
  • Par atbalstu bēgļiem, patvēruma meklētājiem, personām ar alternatīvo statusu  ir pieejama informācija biedrības Patvērums “Drošā māja” mājaslapā. Jūs varat arī saņemt konsultācijas, sazinoties ar biedrības darbiniekiem pa tālruni (+371) 67898343 vai e-pastu drosa.maja@gmail.com.
  • Izglītības un zinātnes ministrijas resursu apkopojums (t.sk. par izglītības iespējām bēgļiem) “Atbalsts nedrošā brīdī”.

Zināšanai informējam, ka Latvijas Republikas Izglītības likums (latviešu/ angļu valodā) nosaka, ka ikvienam Latvijā ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī tiesības pēc pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību.

Detalizētāk kārtība, kādā tiek nodrošināta izglītība patvēruma meklētājiem, aprakstīta Ministru Kabineta noteikumos Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas” (latviešu/ angļu valodā). Tajā teikts, ka patvēruma meklētājam Latvijas valsts nodrošina iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Vispārējo izglītību patvēruma meklētājam nodrošina atbilstoši viņa dzīvesvietai.

Lai pieteiktu bērnu vispārējās izglītības ieguvei, vecākiem jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (vai Valsts robežsardzē, ja patvēruma meklētājs izmitināts Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā) iesniegums, patvēruma meklētāja personas dokumenta kopija un izglītību apliecinoši dokumenti (ja tādi ir).

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam nodrošina arī profesionālās vidējās izglītības ieguvi (t.sk. tehnikumos) pēc pamatizglītības ieguves.

NIID.LV ir apkopota informācija par profesionālās izglītības iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem. Rakstā ir tabula, kurā atrodama profesionālo izglītības iestāžu (arī tehnikumu) kontaktinformācija.

Ja nesaņēmāt nepieciešamo informāciju, lūdzu, precizējiet informāciju, no kādas valsts esat un kāds ir Jūsu un Jūsu bērna statuss Latvijā.

08-12-2022

Labdien! Vai cilvēkam būs iespēja nākamajā mācību gadā kārtot bioloģijas eksāmenu, 12. klasi beidzot, ja skolā māca tikai dabaszinību priekšmetu? Jaunietis bioloģiju un ķīmiju apgūst ar privātskolotāja palīdzību.

Labdien!

Ja izglītojamais vēlas kārtot papildus vienu vai vairākus eksāmenus vispārizglītojošajos priekšmetos, kuri nav iekļauti viņa vispārējās vai profesionālās izglītības programmas mācību plānā (piemēram, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, u.c.), tad līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) tādā pašā kārtībā*, kādā piesakās obligāto valsts pārbaudījumu kārtošanai. Skola sadarbībā ar pašvaldības izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu organizēs apvienoto eksāmenu vai iespēju kārtot izvēlēto eksāmenu citā izglītības iestādē.

Lai varētu kārtot eksāmenu, kas nav iekļauts skolas mācību plānā, vispirms ir  jāsaņem vērtējums šajā priekšmetā – tātad ir jāatrod attiecīgā priekšmeta pedagogs savā vai citā izglītības iestādē, vai sertificēts privātprakses pedagogs, kurš var novērtēt audzēkņa apgūtās zināšanas šajā priekšmetā un izlikt atzīmi.

Mācīties var arī patstāvīgi, izmantojot internetā pieejamos resursus vai apmeklējot augstskolu un citu iestāžu organizētos sagatavošanas kursus, privātprakses pedagogus u.c.

Papildu informācija

NIID sagatavotais materiāls “Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. gadā”;

NIID sagatavotais materiāls “Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2022./2023. gadā”.

*Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.398 „Par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” noteiktajam.

06-12-2022

Labdien! 1.Kādi ir nosacījumi, lai izglītojamais varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenu? Cik daudz nesekmīgu vērtējumu drīkst būt, un vai drīkst būt? 2. Ja ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, bet jaunietis tomēr vēlas saņemt diplomu un ir gatavs izlabot nesekmīgos vērtējumus, vai to var darīt, un kādos termiņos?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Māri Dukuru, kurš informēja, ka:

1) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 20.punktā noteiktajam, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot, ja ikvienā profesionālā satura sasniedzamo mācīšanās rezultātu apguves pārbaudījumā ir iegūts vērtējums, ne zemāks par vidējo līmeni atbilstoši minēto noteikumu 2. pielikumam (t.i., profesionālajos priekšmetos iegūtajam vērtējumam jābūt vismaz 5 balles jeb 60-67% no visu uzdevumu izpildes līmeņa).

Tādējādi pat ar vienu ar nesekmīgu atzīmi  nevar atļaut kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

2)ja profesionālās izglītības programmas audzēknis vairs nemācās skolā, tad ir jāiestājas vispārizglītojošajā vai profesionālajā vidusskolā un līdz 15. decembrim jāreģistrējas valsts pārbaudījumu kārtošanai (ja nav nokārtoti/ ir saņemti nesekmīgi vērtējumi). Vēršam uzmanību, ka, lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi konkrētajā izglītības programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto visi nepieciešamie centralizētie eksāmeni (CE). Iepriekš apgūtie priekšmeti tiks pielīdzināti jaunajai programmai un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites vai eksāmeni.

Līdz ar to, pārejot uz vispārizglītojošo vidusskolu, jaunietim būs no jauna jākārto visi CE (optimālajā vai augstākajā līmenī) atbilstoši jaunajam vidusskolas mācību saturam. Iepriekšējā parauga CE vispārīgajā apguves līmenī vēl pēdējo gadu kārtos tikai profesionālo izglītības iestāžu 4. kursa izglītojamie.

Tādējādi jaunietim ir iespēja pabeigt vidējās izglītības ieguvi vispārizglītojošās vai profesionālās vidējās izglītības programmā pēc izvēles (termiņš nav noteikts – var atsākt mācības arī pēc vairākiem gadiem), taču viņam būs jāapgūst visi konkrētajā izglītības programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši standarta prasībām, kā arī jānokārto visi nepieciešamie valsts pārbaudījumi.

Papildu informācija

NIID sagatavotais materiāls “Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. gadā”;

NIID sagatavotais materiāls “Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2022./2023. gadā”.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25