E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 166 ieraksti.

Labdien! Pēc izglītības esmu bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Kādas iespējas man būtu mācīt dabaszinības 1.-6.klasei?  Vai būtu jāstudē kādā augstskolas programmā? Vai pietiktu ar kursiem? Ja ar kursiem, tad kādiem? Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 07-04-2017

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistes pedagogu un pieaugušo izglītības jomā konsultāciju. Speciāliste informēja, ka, lai sniegtu Jums precīzu atbildi, ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu iepriekš iegūto izglītību. Lai izvērtētu Jūsu iegūtās izglītības atbilstību Ministru kabineta (MK)  noteikumu Nr.662*  prasībām, būtu nepieciešams precizēt, piemēram, cik lielā apjomā ir apgūti dabaszinību priekšmeti, kādā izglītības pakāpē ļauj mācīt Jūsu iegūtā izglītība u.c. būtiskas nianses.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar jautājumā kompetento iestādi – IZM, rakstot vēstuli uz e-pastu pasts@izm.gov.lv. Vēstulei pielikumā jāpievieno ieskenēti diplomi un diplomu pielikumi. IZM speciālisti izvērtēs Jūsu izglītības dokumentus un sniegs rakstisku atzinumu par nepieciešamo papildu izglītības apguvi.

*Prasības pedagogu izglītībai nosaka MK 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (pedagoga profesijai nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības un profesionālās kompetences pilnveides B programmas minētas 1. pielikumā).

Labdien! Vai uzsākt mācības vakarskolā var, piemēram, no aprīļa, vai ir jāgaida jauns mācību gads? Paldies par atbildi.

Publicēts: 29-03-2017

Labdien!

Vakarskolās (arī neklātienes vai tālmācības vidusskolās) parasti var iestāties jebkurā laikā mācību gada ietvaros. Vakarskolā, izvērtējot skolēna iesniegtos dokumentus – liecību, sekmju izrakstu u.c., tiek veikts iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas process, pēc kura skola nepieciešamības gadījumā nosaka mācību priekšmetus, kas jāapgūst eksternātā patstāvīgi pēc sastādīta individuālā plāna (iekļautas arī konsultācijas ar pedagogiem).

Nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/1MEesns.

Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

Precīzākas informācijas noskaidrošanai par iestāšanos un izglītības pielīdzināšanu iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Labdien! Vai ir iespēja iegūt māsas palīga sertifikātu (izglītību) neklātienē, tālmācībā vai kursos? Strādāju, tādēļ klātienes vai dienas nodaļas variants nav iespējams.

Publicēts: 25-03-2017

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt tikai medicīnas koledžās viengadīgās arodizglītības programmās (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību), kas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā: http://bit.ly/2nYBBvX

Iesakām Jums personīgi sazināties ar izvēlēto medicīnas koledžu, lai precizētu, kā tiek organizētas mācības un vai ir iespējams mācību grafiku apvienot ar darbu.

Labdien! Kurās izglītības iestādēs Latvijā var apgūt profesijas pamatus un pabeigt pamatskolu, ja jaunietis ir pabeidzis 7 klases?

Publicēts: 25-03-2017

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās 2017./18. gada vasarā var iestāties pēc 7. vai 8.klases un iegūt pamatizglītību kopā ar profesiju:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=401&target=PK sarakstā norādītajās programmās var apgūt pamatizglītību un 1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (1.kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā - piemēram, pavāra palīgs, būvstrādnieks, galdnieka palīgs u.c.). Katras programmas aprakstā ir norādītas iepriekšējās izglītības prasības – uzņem pēc 7. vai 8. klases.

NIID.lv apkopotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, un tas ir sastādīts, pamatojoties uz profesionālo izglītības iestāžu plāniem 2017./18. gada uzņemšanai. Lai precizētu informāciju par uzņemšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Papildu informācija

Projekta "Jauniešu garantija" ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno dažādus atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, lai palīdzētu iekļauties darba tirgū, tostarp piedāvā iespēju apgūt profesiju (piemēram, konditora palīgs vai galdnieka palīgs) ar neiegūtu pamatizglītību. Vairāk par projektu varat skatīt šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491 vai interesēties tuvākajā NVA filiālē.

Labdien! Esmu izmācījusies par medmāsu LU RMK (Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība). Pašlaik vēlos iegūt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsas papildspecialitāti. Vai man ir vispirms jāiegūst sertifikāts pamatspecialitātē vai es varu uzreiz studēt papildspecialitāti?

Publicēts: 25-03-2017

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzām Latvijas Māsu asociācijas (LMA) Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas Ilvas Aršauskas konsultāciju.

Speciāliste informēja, ka Jums vispirms nepieciešams iegūt izglītību un sertificēties jebkurā no māsas pamatspecialitātēm:

1. ambulatorās aprūpes māsa;
2. ķirurģiskās aprūpes māsa;
3. operāciju māsa;
4. garīgās veselības aprūpes māsa;
5. internās aprūpes māsa;
6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
7. bērnu aprūpes māsa.

Ar Jūsu iegūto 1. līmeņa profesionālā augstāko izglītību un māsas kvalifikāciju (ja izglītība iegūta trīsgadīgā programmā) Jums ir iespēja iestāties Latvijas Universitātes vai Rīgas Stradiņa Universitātes (Rīgā vai Liepājā) profesionālā bakalaura programmā “Māszinības” un viena gada laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kvalifikāciju kādā no māsas pamatspecialitātēm. Programmu sarakstu skatiet šeit: http://bit.ly/2n01ag5.

Pēc tam Jums jāsaņem sertifikāts (tā iegūšanu reglamentē Ārstniecības likums, sertifikācijas kārtību nosaka MK Noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”) un jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā, un tikai tad Jūs varat apgūt papildspecialitāti.

Papildjautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar I.Aršausku, t.29120168, e-pasts  ilva.arsauska@nrc.lv.

Labdien! Ja man sportā ir nesekmīga atzīme, vai es drīkstu kārtot 9. klases eksāmenus? Visos parējos priekšmetos esmu sekmīgs.

Publicēts: 14-03-2017

Labdien!

Nav tādu normatīvo aktu, kas liegtu 9. klases skolēnam kārtot eksāmenus, ja kādā priekšmetā ir saņemts nesekmīgs gada vērtējums.

Taču Jūsu situācijā jāņem vērā, ka, lai saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi, visiem pārējiem vērtējumiem (gadā un eksāmenos) jābūt sekmīgiem. Ja, beidzot 9. klasi, būs tikai viens nesekmīgs vērtējums (šajā gadījumā gada vērtējums sportā), tad tiks izsniegta apliecība par pamatizglītības ieguvi. Savukārt, ja būs divi nesekmīgi vērtējumi dažādos mācību priekšmetos (piemēram, nesekmīgs vērtējums arī kādā no eksāmeniem), tiks izsniegta liecība.

Pēc 9. klases izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu)*.

9. klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)**.

*Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešā daļa.
**Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā un maģistra - sabiedrības pārvaldē. Tomer laika gaitā nepārtraukti esmu vēlējusies pievērsties medicīnai. Sakiet, lūdzu, kādas būtu manas iespējas iegūt māsas vai ārsta palīga specialitāti neklātienē un cik tas izmaksā? Varbūt kādu citu ar medicīnu saistītu specialitāti varu apgūt neklātienē.? Vai šobrīd darbojas kāds projekts saistībā ar pārkvalifikāciju?

Publicēts: 07-03-2017

Labdien!

Par studiju iespējām veselības aprūpes jomā

Veselības aprūpe ir viena no tām tematiskajām jomām, kurās studijas tiek organizētas galvenokārt pilna laika klātienes formā. Arī visas augstākās izglītības programmas, kuras beidzot, var iegūt māsas vai ārsta palīga kvalifikāciju, tiek īstenotas tikai pilna laika dienas klātienes formā.

Nosūtām Jums informāciju par studiju iespējām veselības aprūpes jomā gan neklātienes, gan vakara studiju formā.

Studiju iespējas vakara nodaļā:

  • Masieris (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) (1. līm. augstākā izglītība, vakara studijās jāmācās 2 gadi; studijas notiek 3 darbdienu vakarus nedēļā no ~17.30 + 1 vai 2 sestdienas mēnesī)
  • Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4.PKL) (1. līm. augstākā izglītība, 3-3,5 gadi)
  • Podologs (ziemas uzņemšanā) (4.PKL) (1. līm. augstākā izglītība, 2 gadi)

Studiju iespējas neklātienē:

Ar Jūsu iegūto izglītību ir iespēja studēt arī divās profesionālā maģistra programmās (tiek piedāvātas arī vakara vai neklātienes studijas), kas saistītas ar veselības aprūpi, kļūstot par uzņēmējdarbības vadītāju veselības aprūpes jomā:

Par pārkvalifikācijas iespējām veselības aprūpes jomā

Šobrīd veselības aprūpes jomā speciāli pārkvalifikācijas projekti netiek īstenoti. Taču arī iepriekš īstenotie pārkvalifikācijas projekti medicīnas nozarē nebija paredzēti plašam interesentu lokam, bet tikai personām ar iepriekš iegūtu vidējo profesionālo vai augstāko izglītību medicīnas jomā, lai pārkvalificētos, atsvaidzinātu zināšanās un/vai iegūtu mūsdienu prasībām atbilstošas kvalifikācijas.

Arī šobrīd medicīnas darbiniekiem tiek piedāvātas dažādas pārkvalificēšanās iespējas, piemēram, vairākās koledžās  personas ar iepriekš iegūtu māsas vai ārsta palīga kvalifikāciju var pielīdzināt iegūtos kredītpunktus un īsākā laikā iegūt otru kvalifikāciju: http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/arstniecibas-personu-registracija/arstniecibas-personu-parkvalifikacija.

Citas iespējas

Pēdējos gados arī veselības aprūpes nozares darba devēji ir iesaistījušies topošo darbinieku apmācības finansēšanā. Piemēram, aptieka “Apotheka” sadarbībā ar divām medicīnas koledžām piedāvā bez maksas akreditētās 4.PKL augstākās izglītības programmās apgūt farmaceita asistenta kvalifikāciju: http://aptiekas.apotheka.lv/piesakies-apmaksatam-studijam/. Plānots, ka uzņemšana notiks arī 2017. gada vasarā (informācija būs pieejama aptiekas mājaslapā un sociālajos tīklos, sākot no maija). Mācības notiek intensīvi, klātienes formā (parasti 2-3 dienas nedēļā), taču lielākā daļa no tām tiek īstenota reālā darba vidē -  aptiekā (līdz pat 32 h nedēļā), un pēc studiju absolvēšanas aptieka garantē darba vietu. Tādēļ pirms pieteikšanās notiek rūpīga iepriekšēja atlase – pārrunas ar pretendentu. Vecuma ierobežojumu nav.

Tiks īstenots vērienīgs ESF projekts pieaugušo izglītībā

No 2017. gada līdz 2022. gadam tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts, kura ietvaros personas vecumā no 25 gadiem bez maksas vai par līdzfinansējumu varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas dažādās nozarēs (pagaidām nav informācijas, vai būs izglītības iespējas arī veselības aprūpē). Informāciju par projektu varat skatīt šeit: http://bit.ly/2k2Zpwv. Par programmām, kas tiks piedāvātas projekta ietvaros, kā arī par uzņemšanas prasībām piedāvātajās izglītības programmās varēsiet uzzināt, sekojot aktualitātēm Projekta jaunumu sadaļā http://bit.ly/2kJqlEl un projekta notikumu kalendārā http://bit.ly/2knlC7z.

Labdien! Mani interesē nekustamo īpašuma vērtētāja profesija. Esmu ieguvusi apvienoto akadēmisko bakalaura grādu Lielbritānijā ekonomikā, sociālajās zinībās un uzņēmējdarbības vadīšanā. Vai man ir iespēja pieteikties profesionālā maģistra studijām, kurā es apgūtu nekustamo īpašumu vērtētājam nepieciešamas prasmes, un varētu pēc studijām pieteikties licencei? Īpaši interesē iespējas studēt Daugavpilī. Vai es varu pieteikties nekustamo īpašumu vērtēšanas kursiem tālākizglītības jomā ar jau esošo izglītību un pēc kursu pabeigšanas pieteikties licencei?

Publicēts: 06-03-2017

Labdien!

Par nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamo izglītību

Saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 32. pantu nekustamā īpašuma vērtētājs ir reglamentēta profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Nekustamā īpašuma vērtētāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzītās prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 559 personai, kura vēlas pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu, nepieciešams iegūt

a) augstāko izglītību nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL), kas atbilst profesijas kodam 3142 12 “Nekustamā īpašuma vērtētājs” vai

b) augstāko izglītību un 5. līmeņa kvalifikāciju radniecīgā jomā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, šajā gadījumā papildus jāapgūst profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā.

Papildus jābūt 3 gadu pieredzei nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un novērtētiem vismaz 20 objektiem.

Personai, kurai nav vismaz 3 gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, bet kura ir ieguvusi vismaz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta profesijai nepieciešamo augstākās izglītības 4.PKL kvalifikāciju, ir tiesības pirms sertifikāta saņemšanas, nokārtojot eksāmenu, iegūt nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu. Pēc 3 gadu prakses un augstākās izglītības (5.PKL kvalifikācijas) ieguves persona var pretendēt uz sertifikātu (No 2008. gada 1. janvāra, mainoties likumdošanai, nekustamā īpašuma vērtētājiem licences vairs neizsniedz). Uz vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī atbilstošas profesionālā bakalaura programmas 3.-4. kursa studenti.

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju veic “Latvijas nekustamo īpašumu asociācijas” (LĪVA) Vērtētāju sertifikācijas birojs: http://www.vertetaji.lv/sertifikacijas-birojs.

Par studiju iespējām nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā

Nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo kvalifikāciju Latvijā šobrīd var iegūt tikai vienā programmā: RTU profesionālā bakalaura programmā “Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kuru beidzot, tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un Nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālā kvalifikācija: http://www.niid.lv/niid_search/program/822.  Programmā ir iespēja studēt arī nepilna laika neklātienē, jāstudē 5,5 gadi. Programmas absolventiem nav nepieciešams papildus apgūt profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu.

Maģistrantūras līmenī var iegūt tikai radniecīgas kvalifikācijas: RTU profesionālā maģistra programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadība” iegūst Profesionālā maģistra grādu būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā un Nekustamā īpašuma ekonomista vai Būvniecības tāmju inženiera kvalifikāciju: http://www.niid.lv/niid_search/program/887.  Ir iespēja studēt  arī nepilna laika neklātienē. Ar iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā un/ vai vadībzinātnē jāstudē 3 gadi. Pēc šīs programmas absolvēšanas ir papildus jāapgūst akreditēta profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programma.

Abas programmas tiek īstenotas Rīgā.

Par ārvalstīs iegūta diploma atzīšanu

Saskaņā ar Izglītības likuma https://likumi.lv/doc.php?id=50759 11.1 pantu, personai, kura vēlas Latvijā turpināt studijas (piemēram, maģistrantūrā) vai strādāt, obligāti jāveic ārvalstīs iegūtā diploma atzīšana.

Latvijā  izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu veic Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājas lapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Par turpmākajām iespējām

Jūsu turpmākās iespējas ir atkarīgas no tā, kādai Latvijas izglītībai tiks pielīdzināts Jūsu ārvalstīs iegūtais grāds. Konsultējoties ar LĪVA sertifikācijas biroja speciālisti, noskaidrojām, ka uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī persona ar augstāko akadēmisko izglītību (akadēmiskā bakalaura grādu) ekonomikā/ uzņēmējdarbībā/ vadībā, papildus pabeidzot akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Nekustamā īpašuma vērtēšana”. Šobrīd šādu programmu piedāvā RTU http://www.niid.lv/niid_search/program/2996 Apmācības tiek organizētas moduļu formā, atsevišķu darbdienu vakaros un sestdienās – t.i., piemērotas strādājošiem cilvēkiem. Šobrīd tiek komplektēta jauna apmācību grupa, plānots, ka mācības sāksies septembrī. Pieteikšanās un uzziņas pa tālruni 29230774.

Pēc kursu pabeigšanas, lai iegūtu vērtētāja asistenta statusu, LĪVA ir jānokārto eksāmens, pēc tam 3 gadi jāstrādā asistenta statusā (izpildot arī pārējos noteikumos Nr. 559 minētos nosacījumus). Pēc tam ir iespēja, kārtojot eksāmenu LĪVA, pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu.

Lai iegūtu precīzu un izsmeļošu informāciju par savām turpmākajām iespējām, iesakām Jums personiski sazināties ar LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja speciālisti, tālrunis uzziņām: 67288844.

Labdien! Interesējos, kāda būtu labākā izvēle, ja vēlos mācīties par sporta psihologu. Cik zinu, Latvijā šo profesiju nav iespējams apgūt, tātad būtu jāsāk tikai ar psihologa / psihologa asistenta profesijas pamatu apguvi un pēc tam ārzemēs jāapgūst sporta psihologa novirzienu. Vai arī jūs ieteiktu citu ceļu?

Publicēts: 01-03-2017

Labdien!
Konsultācijā Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas (LSpPA) pārstāve informēja, ka šobrīd Latvijā nav studiju programmas, kurā varētu apgūt tieši sporta psihologa kvalifikāciju. Arī LSpPA pārstāves ieteikums ir apgūt psiholoģiju Latvijā un tad specializēties sporta psiholoģijas jomā Latvijā un ārvalstīs. Praksē gan esot tā, ka ir sarežģīti iekļauties un darboties sporta psiholoģijas jomā, ja pats nav saistīts ar sportu, nenodarbojas ar sportu. Līdz ar to ir vērtīgi, ja papildus ir iegūta izglītība, piemēram, sporta zinātnē vai ir trenera izglītība.
Dažādus kursus sporta jomā, tostarp sporta psiholoģijas jomā piedāvā Latvijas Treneru tālākizglītības centrs: http://www.treneruizglitiba.lv/lv. Tāpat Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija piedāvā apmeklēt kursus un seminārus, tostarp par sporta psiholoģijas tēmu: https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=141&Itemid=243.
Kā valstu piemērus, kurās varētu specializēties sporta psiholoģijas jomā LSpPA pārstāve minēja Somiju, Grieķiju un Zviedriju (Lundu).
Ja Jums ir jautājumi par sporta psiholoģijas jomu Latvijā, varat sazināties ar LSpPA (Tālrunis 29282014).

PAPILDINFORMĀCIJA
⇒ Saeimā tiek izskatīts Psihologu likums. Aktuālo informāciju par likumprojekta izskatīšanas gaitu varat skatīt šeit: http://bit.ly/2lXPuvZ  un likumprojektu varat skatīt šeit: http://bit.ly/2lXKUO9.
Kaut arī likumprojektā nav izdalīta atsevišķi sporta psiholoģijas joma, izstrādātais likumprojekts paredz, ka tajā noteiktās izglītības, sertifikācijas u.c. prasības attieksies uz visiem psihologiem.

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir iespējams uzsākt mācības Paula Stradiņa medicīnas koledžā, studiju programmā "Biomedicīnas laborants", ja, beidzot profesionālo vidusskolu, manā diplomā ir gada atzīme dabaszinībās, bet nav ne ķīmijas CE, ne atestāta atzīmes? Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 22-02-2017

Labdien!

Uzņemšanas prasības Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas 1.līmeņa profesionālā studiju programmā "Biomedicīnas laborants" ir noteiktas koledžas Uzņemšanas noteikumos: http://www.psk.lu.lv/uznemsana.
Atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā reflektanti koledžas studiju programmās tiek reģistrēti, pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu) un konkursa rezultātiem. Tātad uzņemšanas prasības attiecīgajā programmā ir vidējā izglītība, CE - latviešu valodā un CE svešvalodā. Vienīgi konkursā vienādu vērtējumu gadījumā uzņemšanas komisija ņem vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi fizikā, ķīmijā un bioloģijā.
Plašāk par 1.līmeņa profesionālo studiju programmu "Biomedicīnas laborants" varat lasīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search/program/642?qy=P.%20Stradi%C5%86a%20medic%C4%ABnas  un šeit: http://www.psk.lu.lv/index.php?lang=703&p=2324&pp=2025.
Jautājumu gadījumā par uzņemšanas prasībām koledžā iesakām sazināties ar koledžu (tālruņa nr. 25448404, 26530342, 67752507).

Uzdot jaunu jautājumu.