E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 226 ieraksti.

Labdien! Kā es varu savu centralizēto eksāmena sertifikāta vērtējumu svešvalodā (angļu valodā) pielīdzināt attiecīgā vērtējuma atbilstībai Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim, lai tas derētu kā svešvalodas sertifikāts Eiropā? Esmu kārtojusi centralizēto eksāmenu angļu valodā 2010. gadā. Sertifikāts nepieciešams darbam/ mācībām Lielbritānijā, lai nav jākārto papildus valodu prasmes testu. Paldies!

Publicēts: 10-09-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālisti, kura informēja, ka 2010. gadā kārtoto svešvalodu centralizēto eksāmenu (CE) saturs un ietvertie uzdevumi neatbilda mūsdienu prasībām, līdz ar to līmeņos (A-F) izteikto vērtējumu nav iespējams pielīdzināt Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim (A-C2).  Tikai sākot ar 2012./13. mācību gadu, CE sertifikātā tiek ierakstīts gan svešvalodu (t.sk. angļu valodas) CE vērtējums procentos, gan attiecīgā vērtējuma atbilstība (pielīdzinājums) EKP valodas prasmes līmenim (B1, B2 vai C1).

Tādējādi, lai saņemtu starptautisku valodas prasmes sertifikātu, Jums būs jākārto starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums.

Papildu informācija

Labdien! Vai pastāv iespeja bērnu māsas sertifikātu nomainīt uz internās aprūpes māsas sertifikātu?

Publicēts: 24-08-2018

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) Internās aprūpes māsu sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju Sandru Liepiņu, kura informēja, ka vienīgā iespēja, kā iegūt vēl vienu kvalifikāciju kādā no māsu pamatspecialitātēm (t.sk. internās aprūpes māsas), ir mācīties profesionālā bakalaura programmā “Māszinības” un viena gada laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kvalifikāciju internās aprūpes māsas pamatspecialitātē. Programmu sarakstu skatiet šeit: https://bit.ly/2Kkd1jb.

Pēc programmas absolvēšanas Jūs varat pieteikties un iesniegt dokumentus sertifikācijai LMA.

Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus vai precizēt informāciju, lūdzu, sazinieties ar S.Liepiņu, tālrunis: 29454963; E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv.

Labdien! Man ir mikrouzņēmuma statuss. Es vēlos iegādāties materiālus pulciņam un algot pedagogu, kurš šo pulciņu pasniegs. Nodarbības notiks pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Kā es varu licencēt šo interešu izglītības pulciņu, lai vecāki varētu saņemt nodokļu pārmaksu?

Publicēts: 23-08-2018

Labdien!

Licences interešu izglītības programmu (pulciņu) īstenošanai izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoga (lektora) CV un pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Norādītajā mājaslapas adresē atradīsiet arī interešu izglītības programmas paraugu, iesnieguma paraugu fiziskai/ juridiskai personai u.c. dokumentu paraugus.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Labdien! Vai drīkst pieteikties vienlaikus dažādās augstskolās? Vai drīkst pieteikties vienā augstskolā, bet dažādās programmās? Paldies par atbildi.

Publicēts: 02-08-2018

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstskolās) - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

Labdien! Esmu absolvējusi RSU un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju. Plānoju studēt LU maģistra programmā "Uzturzinātne". Vai pēc šīs programmas absolvēšanas es varēšu strādāt ārstniecības iestādēs kā uztura speciāliste?

Publicēts: 27-07-2018

Labdien!

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Uztura speciālists" ir reglamentētā profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Ārstniecības likuma 45 (1) pants nosaka, ka uztura speciālists ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.

Tātad, lai varētu strādāt par uztura speciālistu ārstniecības iestādē, ir nepieciešams 1) iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību, 2) reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā, un 3) iegūt uztura speciālista sertifikātu.

Organizācija, kas veic uztura speciālistu sertifikāciju, ir Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija (LDUSA). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LDUSA valdes priekšsēdētāju Lolitu Neimani, kura informēja, ka, lai pieteiktos uztura speciālista sertifikācijai, obligāta prasība ir iegūta uztura speciālista profesionālā kvalifikācija. Latvijas Universitātes maģistra programmā “Uzturzinātne” var iestāties arī ar profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju, taču pēc absolvēšanas par uztura speciālistu ārstniecības iestādēs strādāt nevar. Studējot akadēmiskā maģistra programmā, iegūst akadēmiskā maģistra grādu uzturzinātnē, bet neiegūst uztura speciālista kvalifikāciju. Pabeidzot šo programmu, var strādāt, piemēram, par pētnieku, konsultantu, lektoru, strādāt valsts iestādēs un uzņēmumos (piemēram, Slimību profilakses un kontroles centrā), darboties ES projektos u.c.

Vienīgā programma, kurā var iegūt uztura speciālista kvalifikāciju, ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) īstenotā profesionālā bakalaura programma “Uzturs”. Iespējams, Jūs varat izglītības pielīdzināšanas rezultātā uzsākt studijas vēlākos posmos. T.i., izmantojot šo iespēju, Jums nevajadzētu mācīties visus semestrus un attiecīgi arī studiju maksa tiktu samazināta. Vairāk par studiju uzsākšanu vēlākajos posmos lasiet RSU mājaslapā.

Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, iesakām sazināties ar programmas “Uzturs” vadītāju Lolitu Neimani, tālrunis: 29491001, e-pasts: lolitavija.neimane@rsu.lv.

Labdien! Vēlos uzzināt, kādu tieši svešvalodu CE tiek ņemti vērā, stājoties Rīgas Stradiņa universitātē?

Publicēts: 13-07-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa centra speciālistu, kurš informēja, ka, stājoties RSU pamatstudiju programmās, reflektantam ir jāuzrāda centralizētā eksāmena (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā – angļu, vācu, franču vai krievu - jebkurā pēc reflektanta izvēles. Piemēram, ja esat kārtojusi CE divās svešvalodās, tad Jūs varat iesniegt to sertifikātu, kurā saņemts augstāks vērtējums.

Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokumentu.

Labdien! Vai ir iespējams iesniegt dokumentus vienlaicīgi divās koledžās?

Publicēts: 13-07-2018

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (t.sk. 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības jeb koledžas programmām) fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

Labdien! Mani intresē projekts "Jauniešu garantija". Apskatījos informāciju vietnē "viaa.gov.lv", un sadaļā par Jauniešu garantiju bija teikts, ka projekta termiņš ir no 2014.gada 1.jūnija līdz  2018.gada 31. augustam. Vēlējos noskaidrot, vai arī šī gada rudenī būs iespēja mācīties sev izvēlēto profesiju?

Publicēts: 12-07-2018

Labdien!

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā sniegto informāciju Jauniešu garantijas projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts, un tagad tas ir noteikts līdz 2019. gada 30. septembrim. Līdz ar to līdz 2018. gada 31. augustam ir izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 32 profesijās. Mācībām viengadīgajās programmās var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību, kuri ir bez darba. Uzņemšanas noteikumus, skolu un profesiju sarakstus u.c. informāciju varat izlasīt NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Labdien! Strādāju celtniecībā, iepriekš vairākus gadus esmu strādājis par policistu. Gribētu mainīt nodarbošanos. Man ir īpašs talants: varu ikvienam (bērniem, sievietēm, vīriešiem) no pirmā acu uzmetiena noteikt  pareizo apģērba izmēru, kā arī piemeklēt apģērbu vai aksesuārus, kas cilvēkam piestāv. Man ir ļoti laba stila un krāsu izjūta. Vai jūs varētu ieteikt ko man darīt, kur mācīties?

Publicēts: 07-06-2018

Labdien!

Ja Jūs interesē modes, stila un dizaina joma un ja apsverat iespēju šajā jomā uzsākt profesionālu darbību, tad jāzina, ka ir vairākas profesijas, kurās var strādāt gan uzņēmumā, gan pašnodarbinātas personas statusā, gan arī veidojot pašam savu uzņēmumu. Modes industrijas profesijas nav iekļautas LR reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to nav noteiktas stingras prasības speciālista izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai.

Tērpu stila speciālists ir profesionālis, kurš strādā vairāk ar tērpiem – viņš konsultē klientus, kā ar apģērba palīdzību var koriģēt figūru un veidot garderobi, un arī pats prot konstruēt, modelēt un šūt apģērbus. Profesiju var apgūt, mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās. Vairāk par šo profesiju varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule”.

Vizuālā tēla stilists darbojas kā multimākslinieks, jo viņš apgūst vairākas profesijas vienlaicīgi. Vizuālā tēla stilists ir profesionālis, kas apgūst gan make-up uzlikšanu (vizāžista prasmes), gan friziera darbu, tajā skaitā griezumus, matu veidošanu, krāsošanu, gan tērpu stilu, prot veidot klienta personisko stilu vai imidžu. Profesiju var apgūt, mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās. Arī par šo profesiju varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule”.

Krāsu un stila konsultanti ir speciālisti, kuri var ieteikt piemērotākās krāsas apģērbā, grimā, var ieteikt frizūru aksesuārus, kā arī atrast cilvēka tēlam atbilstošas sezonas krāsas. Profesiju apgūst, mācoties vizuālā tēla stilista programmā vai neformālās izglītības programmās, piemēram, kolorimetrijas kursos vai krāsu stila veidošanas kursos u.c.

Šoperi (personal shopper) jeb iepirkšanās konsultanti – tie ir stilisti, kuri iet kopā ar klientu pa veikaliem un palīdz veidot cilvēka garderobi. Speciālistam ne tikai lieliski jāpārzina modes tendences un veikalu piedāvājums, bet arī jābūt labam psihologam. Darbu uzsākot, vispirms labi jāiepazīst klients, viņa vizuālais tēls, esošā garderobe, paradumi, raksturs, materiālās iespējas u.c. Izglītību iegūst, mācoties tērpu stila speciālista vai vizuālā tēla stilista programmās, kā arī neformālās izglītības programmās. Šādas programmas piedāvā, piemēra, Konstantīna Bogomolova imidža skola, kā arī Birutas Mageles Starptautiskā stilistu skola u.c. Priekšstatam par šopera darbu iesakām izlasīt rakstu portālā “Mia”: http://mia.lv/kas-ir-sopere-un-ka-tev-vina-var-noderet/.

Iespējas ir dažādas – bez minētajām profesijām var, piemēram, strādāt par pārdevēju konsultantu apģērbu veikalā vai atvērt savu apģērbu/ aksesuāru veikalu; var strādāt medijos par stila/ imidža konsultantu; var veidot savu blogu (to var darīt arī paralēli esošajam darbam) un šādā veidā piesaistīt klientus.

Papildu informācija

Iespējams, precīzākus ieteikumus Jums varētu sniegt profesionāls karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un izglītības iespēju izvēlē, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieauguši cilvēki var pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=14

Ir pieejami arī kvalificētu karjeras konsultantu pakalpojumi par maksu, piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā ir pieejams saraksts ar profesionāliem karjeras konsultantiem, kuri sniedz konsultācijas iedzīvotājiem: http://www.lkaaa.lv/node/147.

Labdien! Vēlos uzzināt iespēju apgūt mūzikas vidējo izglitību pēc vispārējās vidējās izglītības. Man ir 26 gadi, ir pabeigta vispārējā vidējā izglitība un iegūta augstākā izglitība datordizaina specialitātē. Esmu pabeigusi mūzikas pamatskolu flautas spēlē. Vai Rīgā var iegūt vidējo izglītību mūzikā?

Publicēts: 06-06-2018

Labdien!

Personas ar pabeigtu vidējo (vai augstāku) izglītību bez vecuma ierobežojuma var mācīties profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidējās izglītības. Šajās programmās audzēkņiem jāapgūst tikai profesionālie mācību priekšmeti, vispārējie vidusskolas priekšmeti atkārtoti nav jāmācās. Programmu beidzot, absolvents saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmās mācās visu vecumu pieauguši cilvēki, piemēram, orķestra mūziķi, kuriem ir zināšanas un prasmes mūzikā, bet nav diploma.

Nosūtām Jums sarakstu ar profesionālās vidējās izglītības programmām pēc vidējās izglītības mūzikas un skatuves mākslas jomā: https://bit.ly/2JzmsPs. Diemžēl flautas spēlē atbilstošas programmas šobrīd piedāvā tikai Liepājas un Ventspils mūzikas vidusskolas: https://bit.ly/2LoTnmW. Savukārt Rīgas mūzikas vidusskolas 2018./19. mācību gadā uzņem šādās programmās pēc vidusskolas: https://bit.ly/2sKuk63.

Papildu iespējas

Ja personai ir labas zināšanas un prasmes kādā profesijā, bet nav izglītību apliecinoša dokumenta, tad ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību kādā no profesijām, t.sk. mūzikas jomā (arī flautas spēlē). Vairāk par šo iespēju, kā arī profesiju un skolu sarakstus, skatiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/kval_novertesana. Zināšanai informējam, ka no 2017. gada ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Uzdot jaunu jautājumu.