E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 196 ieraksti.

Labdien! Esmu ieguvusi friziera kvalifikāciju 2005. gadā, Rīgas 34. arodvidusskolā. Kopš 2006.gada esmu strādājusi par frizieri Latvijā, savukārt pēdējos 4 gadus strādāju Norvēģijā. Jautājums ir par Eiropas diplomu frizierim. Kā es varu to iegūt un vai vispār varu?

Publicēts: 12-12-2017

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka Jūs jautājat par ES sertifikātu frizieriem  - European Hairdressing Certificate (EHC).

Coiffure EU (European association of employers’ organisations in hairdressing) asociācija piešķir tiesības līgumvalstu institūcijām izsniegt EU frizieru sertifikātus. Vairāk informācijas skatiet šeit: http://www.euhaircert.eu/.

Diemžēl Latvija un tās institūcijas nav atrodamas EHC un Coiffure EU biedru sarakstā (sarakstu skat. http://www.coiffure.eu/about#members).

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācijas (LFKA) pārstāvi, kura apstiprināja, ka LFKA šobrīd nav ES frizieru asociācijas sastāvā. Līdz ar to, lai uzzinātu par iespēju saņemt ES frizieru sertifikātu:

 • Jūs varat pati sazināties ar Coiffure EU  - e-pasts: info@coiffure.eu;
  vai
 • tā kā strādājat Norvēģijā, varat sazināties ar Norvēģijas nozares asociāciju The Norwegian Hairdressing and Beauty Industry Association http://www.nfvb.no/, kura ir EHC un Coiffure EU biedrs. E-pasts: post@nfvb.no.

Papildu informācija

Varbūt Jums noder informācija par Latvijā iegūtu izglītības dokumentu/ profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs:
- Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis;
-    Nacionālie diplomatzīšanas informācijas centri ENIC/NARIC Norvēģijā un citās valstīs: http://www.enic-naric.net/norway.aspx.

Labdien! Es pabeidzu vidusskolu 2015. gadā. Esmu nokārtojusi 4 valsts eksāmenus: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā un otrajā svešvalodā. Nākošajā gadā gribētu uzsākt studēt medicīnu, bet nepieciešams nokārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā, fizikā vai bioloģijā. Vai pastāv iespēja nokārtot ķīmijas eksāmenu līdz 2018. gada jūlijam?

Publicēts: 24-11-2017

Labdien!

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot centralizētos eksāmenus (CE) augstskolās, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Papildu informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (raksts tiks aktualizēts tuvākajā laikā atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

Labdien! Šogad pabeigšu 9 klasi. Vēlos studēt par medicīnas māsu. Kur lai studēju? Ko varēšu darīt pēc studijām, kad būšu ieguvusi māsas kvalifikāciju?

Publicēts: 10-11-2017

Labdien!

Lai studētu par medicīnas māsu, vispirms ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību, mūsdienās pēc 9. klases māsas izglītību iegūt nevar. Atbilstoši profesijas standartam "Māsa" ir 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), kuru var iegūt, studējot tikai augstākās izglītības - 1.līmeņa profesionālā studiju programmā, savukārt 5 PKL kvalifikāciju “Medicīnas māsa” iegūst profesionālā bakalaura programmās.

Izglītības iespējas:

 1. 1.līmeņa (jeb koledžas) profesionālās studiju programmas – iegūst 4. līmeņa kvalifikāciju “Māsa”. Pilna laika klātienē jāstudē 3 gadi. Programmu saraksts: http://bit.ly/2hjWn7e.
 2. Profesionālā bakalaura programmas pēc vidusskolas - iegūst profesionālā bakalaura grādu māszinībās un 5. līmeņa kvalifikāciju “Medicīnas māsa”.  pilna laika klātienē jāstudē 4 gadi. Programmu saraksts: http://bit.ly/2i0TR6o.

Par māsas profesiju

Pēc māsas vai medicīnas māsas kvalifikācijas ieguves, lai veiktu patstāvīgu profesionālo darbību kādā no māsu specialitātēm, ir jāsaņem arī sertifikāts (tā iegūšanu reglamentē Ārstniecības likums) un jābūt iekļautam Ārstniecības personu reģistrā. Māsu specialitātes ir šādas:

1. ambulatorās aprūpes māsa;
2. ķirurģiskās aprūpes māsa;
3. operāciju māsa;
4. garīgās veselības aprūpes māsa;
5. internās aprūpes māsa;
6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
7. bērnu aprūpes māsa.

Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām.

Par medicīnas māsas profesiju papildus varat izlasīt Nodarbinātības valsts aģentūras sagatavotajā materiālā: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=904.

Labdien! Jautājums ir par RSU Medicīnas fakultātes budžeta vietām. Šobrīd mācos 11.klasē un esmu izvēles priekšā:  ko darīt tālāk? Mani interesē, kā iekļūt valsts apmaksātā budžeta vietā, kāds ir konkurss uz vienu studiju vietu,kas ir jādara jau tagad (kādi priekšmeti pastiprināti jāmācas un kādām ir jābūt atzīmēm), lai veiksmīgi iestātos šajā universitātē?

Publicēts: 08-11-2017

Labdien!

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā katru gadu tiek publicēta uzņemšanas statistika: https://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-statistika. Šobrīd jau ir apkopota statistika par 2017. gadu. Piemēram, tabulā redzams, ka studijām profesionālajā programmā “Medicīna” (iegūst ārsta grādu) uz 200 budžeta vietām un 30 maksas vietām 2017. gada uzņemšanā ir saņemti 607 iesniegumi, t.i., aptuveni 3 pretendenti uz vienu studiju vietu.

Uzņemšanas prasības  RSU pamatstudiju programmās noteiktas RSU Uzņemšanas noteikumos: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/noteikumi/uznemsanas-noteikumi-2017-18-pamatstudijas.pdf.

Piemēram, profesionālajā studiju programmā "Medicīna" uzņemšanas prasībās 2017./18.gadam norādīts, ka nepieciešams:

 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.

Papildu prasība - jānokārto OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums). OSPPP ietver jautājumu atbildēšanu pie datora un interviju ar nozares speciālistiem. Pārbaudījumā tiek novērtētas pretendenta vispārējās zināšanas par veselības aprūpes nozari un izvēlēto profesiju. Vairāk par pārbaudījuma saturu varat noskaidrot, sazinoties ar RSU Studentu servisa speciālistiem, tālrunis 67409075.

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:

1) OSPPP,

2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % sastāda OSPPP vērtējums, 85 % CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Uzņemšana programmā notiek konkursa kārtībā un vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē: 1) CE vērtējums latviešu valodā; 2) vērtējums svešvalodā. 

Tādējādi Jums būtu jācenšas visos šajos priekšmetos iegūt pēc iespējas augstākus vērtējumus. Lai varētu labāk sagatavoties CE kārtošanai, papildus mācībām skolā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi. Arī RSU piedāvā skolēniem apmeklēt sagatavošanas kursus (klātienē vai neklātienē) latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā u.c.

RSU arī piedāvā vidusskolēniem apmeklēt Atvērto durvju dienas, mācību ekskursijas, karjeras konsultācijas, Jauno mediķu akadēmiju u.c. izzinošus pasākumus. Vairāk informācijas RSU mājaslapā: https://www.rsu.lv/par-rsu/satiec-mus.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Labdien! Mani interesē pārdevēja kasiera kursi. Kur var apgūt šo profesiju?

Publicēts: 06-11-2017

Labdien!

Pārdevēja kasiera profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz šo amatu.

Izglītības iespējas pārdevēja (kasiera) profesijā

1. Profesionālās tālākizglītības programmas – mācoties akreditētā programmā, iegūst

a) 2. PKL  kvalifikācijas apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs”. Jāmācās no 480 – 640 stundas. Programmu saraksts: http://bit.ly/2j2lHmr.

b) 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas (PKL) apliecību ar kvalifikāciju “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Jāmācās 960 stundas (no 6 mēnešiem līdz 1,5 gadiem atkarībā no programmas īstenošanas intensitātes). Programmu saraksts: http://bit.ly/2zgs8c5.

Abās profesijās tiek apgūtas pārdošanas prasmes un pārdevēja darbam nepieciešamās kases operācijas, taču mazumtirdzniecības komercdarbinieks papildus apgūst arī preču aprites, piegādes, tirgus izpētes u.c. zināšanas.

2. Profesionālās pilnveides programmas - mācoties akreditētā programmā, iegūst valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Jāmācās 160 stundas vai vairāk. Šīs programmas ir pārsvarā paredzētas speciālistiem ar priekšzināšanām kādā jomā, lai atsvaidzinātu vai pilnveidotu jau esošās zināšanas, paplašinātu redzesloku, apgūtu papildus jaunu moduli utt. Programmu saraksts pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zje698.

3. Neformālās izglītības programmas – iegūst izglītības iestādes izsniegtu apliecību vai serifikātu. Kursu ilgums – no 1-2 stundām līdz neierobežotam stundu skaitam. Neformālie kursi pārdošanas jomā: http://bit.ly/2zf1Ab9.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota.

Mēdz būt arī tā, ka darba devējs pats organizē vai nodrošina darbinieku apmācību tirdzniecības/ kases operāciju jomā. Piemēram, šāda prakse ir izplatīta lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās (DUS) u.c. Par DUS pārdevēja darbu, t.sk. apmācību, vairāk varat izlasīt vietnē “Profesiju pasaule” (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, kur mācīties): http://profesijupasaule.lv/kur-macities-degvielas-uzpildes-stacijas-pardevejs. Savukārt par iespējām apgūt darbu ar kases aparātu (ar attiecīga sertifikāta ieguvi) varat interesēties firmās, kas nodarbojas ar kases aparātu tirdzniecību/ apkopi, piemēram: http://www.ekaserviss.lv/pakalpojumi/kasieru-kursi/, http://www.dateh.lv/index.php?lng=lv&page=73&gclid=Cj0KCQiArYDQBRDoARIsAMR8s_T9biACqQ--EOAYBHGsWtayzwBkTxo0YpErLUgtzXBfNBQSWFFZm7UaAq_sEALw_wcB u.c.

Bezmaksas apmācībām šobrīd var pieteikties bezdarbnieki / darba meklētāji caur Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Ja šobrīd esat bez darba, iesakām griezties tuvākajā NVA filiālē - kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē: http://nva.gov.lv/index.php?cid=27.

Savukārt strādājošām un pašnodarbinātām personām no 25 gadiem ir iespēja pieteikties mācībām dažādās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd tirdzniecības jomā kursi netiek piedāvāti, taču iespējams, ka kādā no nākamajām kārtām tiks iekļautas arī šādas programmas. Informācijai varat sekot līdzi šajā saitē: http://macibaspieaugusajiem.lv/.

 Papildu iespējas:

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. mazumtirdziecības veikala pārdevēja profesijā (2. PKL) vai mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesijā (3. PKL), ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana.

Labdien! Uzzināju, ka 2018.gada ziemā būs iespēja pieteikties uz "Jauniešu garantijas" īstenotajām mācību programmām. Vai tā ir taisnība? Kur un kad būs pieejama informācija?

Publicēts: 01-11-2017

Labdien!

Uzņemšana “Jauniešu garantijas” (JG) programmās uzņemšana notiek divas reizes gadā - vasarā un ziemā. Arī 2017./18. mācību gadā tiek plānota ziemas uzņemšana.

Ziemas uzņemšana parasti tiek uzsākta decembrī, un pusotrgadīgajās programmās turpinās aptuveni līdz janvāra vidum, bet viengadīgajās programmās – līdz februāra vidum. Precīzi ziemas uzņemšanas datumi, kā arī izglītības iestāžu un profesiju saraksti būs zināmi un tiks publicēti novembra vidū - sekojiet līdzi informācijai www.niid.lv un www.viaa.gov.lv.

JG uzņemšanas nosacījumus, mācību priekšrocības, absolventu pieredzes stāstus u.c., skatiet Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana.

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai 9.klases skolēnam apliecībā par pamatizglītības ieguvi būs ierakstīts cits izglītības programmas kods, ja skolēns ir atbrīvots no eksāmenu kārtošanas?

Publicēts: 01-11-2017

Labdien!

Ja skolēns sekmīgi pabeidz pamatizglītības programmu, tad viņam tiek izsniegta Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, kurā atbilstoši MK Noteikumu Nr.913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 3. pielikumam tiek ierakstīts arī programmas kods. Atbrīvojuma* dēļ programmas kods netiek mainīts.

* Kārtību, kādā tiek iegūts atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Papildu informācija

LV portāla skaidrojums (11.01.2013.): Atbrīvojuma no valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem saņemšanas nosacījumi.

Labdien! Vai es varu pretendēt uz Datu aizsardzības speciālista sertifikātu, ja man augstāka izglītība – profesionālā maģistra grāds Elektronikā un inženiera kvalifikācija elektrozīnātnēs, kā arī pašlaik studēju Daugavpils Universitātē, Darba aizsardzības programmā? Biju apmeklējis neformālas izglītības kursus Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs atbilstoši ISO9001 standartam (IQTC mācību centrs + TUV-Reihland) un Informācijas drošības sistēmas vadītājs atbilstoši ISO 27001 standartam (Bureu Veritas). It kā MK noteikumos ir noteikts, ka pretendentam ir “akreditētā augstskolā iegūtā augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā” . Kuras jomas tiek uzskatītas par “līdzīgām”?

Publicēts: 20-10-2017

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Datu valsts inspekcijas (DVI) konsultanti, kura informēja, ka pretendentam, kurš vēlas kļūt par datu aizsardzības speciālistu, ir nepieciešama akreditētā augstskolā iegūta augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju (IT) vai līdzīgā jomā.

Iegūtās izglītības atbilstību noteiktai jomai var izvērtēt augstskola, kurā Jūs esat ieguvis diplomu. Tādējādi Jums ir jāvēršas augstskolā, kurā ieguvāt bakalaura vai maģistra grādu, ar lūgumu, lai augstskola izsniedz izziņu, kurā apliecina, ka iegūtā augstākā izglītība ir pielīdzināma, piemēram, IT jomā iegūtai izglītībai.

Pēc tam Jums ir jāiziet apmācības kādā no šajā sarakstā minētajām izglītības iestādēm: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/specialistu-apmaciba/, pēc kurām Jūs varat kārtot DVI organizēto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Plašāku informāciju atradīsiet šajā saitē: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/ka-klut-par-specialistu/.

DVI konsultante arī informēja, ka jaunajā likumprojektā “Personas datu apstrādes likums” būtiskas izmaiņas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas prasībās nav paredzētas. Skaidrojumu par likumprojektu varat izlasīt šajā saitē: http://www.datuaizsardziba.lv/lv/publikacijas/266-jauns-personas-datu-apstr%C4%81des-likums.

Precīzākai informācija iesakām Jums sazināties ar DVI konsultantiem pa tālruni 67223131.

Labdien! Man ir trīs meitas pamatskolas vecumā. Mēs tikko pārbraucām dzīvot uz Latviju no Austrālijas, un manām meitām nav latviešu valodas zināšanu. Pagaidām viņas mācās tālmācībā Austrālijas skolā. Kādas būtu iespējas mācīties Rīgā un vai ir pieejams atbalsts latviešu valodas apguvē, turklāt tā, lai necieš arī pārējo priekšmetu apguves līmenis?

Publicēts: 20-10-2017

Labdien!

Par iestāšanos un mācībām Latvijas valsts skolās (valsts budžeta finansējums)

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka Latvijā vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu (Izglītības likuma 57. pants), kurā bērns mācīsies, taču vispirms vēlams noskaidrot, kurai skolai jau bijusi veiksmīga pieredze ar reemigrējošiem skolēniem. Lai to izdarītu, Jums jāgriežas RD IKSD. Skolu nodaļas tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969.

Speciāliste arī informēja, ka vairākās Rīgas skolās jau ir bijusi pozitīva pieredze, integrējot reemigrējušos bērnus, arī tādus, kuriem nav nekādu vai ir pavisam minimālas latviešu valodas zināšanas. Piemēram, liela pieredze ir Rīgas Kultūru vidusskolai, Natālijas Draudziņas ģimnāzijai, Rīgas Angļu ģimnāzijai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai un vairākām citām skolām. Rīgas skolu saraksts pieejams šeit: http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/skolas.

Turklāt Rīgas pašvaldība par saviem līdzekļiem papildus apmaksā divas individuālā darba latviešu valodas apmācības stundas nedēļā viena mācību gada laikā katram reemigrējošajam bērnam.

Uzņemšanas kārtība vispārējās skolās notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 31. punkts nosaka: ja bērns pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā, tad papildus iesniegumam par uzņemšanu skolā ir jāiesniedz arī dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Tāpat šiem dokumentiem jāpievieno arī bērna medicīniskā karte.

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas direktors izveido speciālu mācību sasniegumu vērtēšanas komisiju. Tās sastāvā ir trīs pedagogi, kuru mērķis ir novērtēt skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Vērtēšanā komisija pieaicina arī pašu skolēnu un viņa vecākus.

Pēc tam MK noteikumi paredz, ka skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Izglītības ieguve angļu valodā starptautiskajās skolās

Vēl pastāv iespēja iegūt izglītību angļu valodā kādā no starptautiskajām skolām, taču šajās skolās mācības ir tikai par maksu. Piemēram,

 1. Latvijas Starptautiskā skola Jūrmalā: http://www.isl.edu.lv/

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā (starptautiskais bakalaurāts, IB). Skola galvenokārt domāta diplomātiskā korpusa un starptautisko uzņēmumu darbinieku bērniem, taču tajā var iestāties ikviens, kas vēlas - protams, par maksu, kas nav maza. Piemēram, mācības 11. un 12.klasē maksā 15 555 EUR gadā.

 1. Rīgas starptautiskā skola: http://www.isriga.lv/lv/about/school-profile.

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā bērniem un skolēniem vecumā no 3 gadiem (pirmsskolas), līdz pat 12. klasei. Maksa gadā vidusskolas klasēs: EUR 15 353.

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

A.Pēterkopa iesaka arī griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei. Speciāliste, pie kuras griezties - metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv.

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne http://maciunmacies.valoda.lv, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Savukārt mācību stundu laikā palīdzēt ar tulkošanu var kāds no klasesbiedriem. Lai gan ir valstis, kur bērniem ar valodas grūtībām palīdz asistents, Latvijā nav paredzēts, ka katram bērnam tiks nozīmēts individuāls asistents vai pedagoga palīgs.

Papildu informācija:

Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):: http://www.niid.lv/macities_latvija_disp

Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/279148-pec-macibam-arzemes-atkal-latvijas-skolas-sola/

Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm: http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vecaku-pieredze-berna-adaptacija-latvijas-skolu-vide-pec-atgriesanas-no-arzemem.d?id=47484371

Labdien! Mācos 12. klasē.  Vēlējos pajautāt, kur var mācīties, lai iegūtu augstāko izglītību (bakalaurs) sociālajā darbā (sociālā labklājība-sociālais darbinieks) ? Vai šī profesija ir pieprasīta ? Un vai pastāv tāda iespēja, ka to varēs apgūt arī Daugavpils universitātē pēc tās reorganizēšānas un apvienošanās ar Daugavpils medicīnas koledžu?

Publicēts: 12-10-2017

Labdien!

Par izglītības iespējām sociālā darba jomā

Sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) iegūst, pēc vidusskolas studējot 4-4,5 gadus profesionālā bakalaura programmās. 2017./18. gada vasaras uzņemšanā attiecīgās programmas piedāvāja sekojošas augstskolas:

 • Liepājas Universitāte
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" (Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Jelgavā).
 • Latvijas Kristīgā akadēmija (iegūst kvalifikāciju “Karitatīvais sociālais darbinieks” – ar ievirzi kristīgajā kalpošanā).

Profesionālā bakalaura sociālajā darbā programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qualification=Soci%C4%81lais%20darbinieks%405%7CKaritat%C4%ABvais%20soci%C4%81lais%20darbinieks%405

Kā mūs informēja Daugavpils Universitātes (DU) Studiju daļas speciālisti, kaut arī saistībā ar apvienošanos ar Daugavpils Medicīnas koledžas augstskolā tiek plānotas dažādas izmaiņas, tomēr ne šajā, ne nākamajā studiju gadā DU neplāno licencēt un uzņemt reflektantus profesionālā bakalaura programmā sociālajā darbā.

Par sociālā darbinieka profesiju

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar LR Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāju Lindu Ozolu, kura informēja, ka šobrīd visā valstī ļoti trūkst sociālo darbinieku ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, un joprojām ir liels neaizpildīto vakanču skaits – līdz pat 30%. Labam sociālajam darbiniekam darbs profesijā vienmēr atradīsies. Turklāt sabiedrībā pieprasījums pēc sociālā darba veicējiem tikai pieaugs, ko veicina vairāki faktori: sabiedrības novecošanās, marginālo grupu veidošanās, problēmas ģimenēs u.c.

Par sociālā darbinieka profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://profesijupasaule.lv/socialais-darbinieks.

Uzdot jaunu jautājumu.